Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
Strojový
preklad
b2019_1
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Múzejné noviny
Cena pre Múzejné noviny
Ocenenie za dobové pohľadnice
Ocenenie  - Skanzeny
Ocenenia
Vihorlatského múzea
Ocenenie -Kalendár 2017
Podnikové médium roka 2017
Podnikové médium roka 2017
Zväz múzeí - Pamätnámedaila
Kalendár 2019
Kalendár 2020
Zo zbierok Vihorlatského múzea v Humennom

Vihorlatské múzeum v Humennom vo svojich expozičných a výstavných priestoroch v objekte renesančného kaštieľa a v areáli expozície ľudovej architektúry a bývania (skanzene) spravuje viac než 140 000 zbierkových predmetov. Z unikátnej zbierky insitného umenia inštalovanej v Expozícii ľudovej architektúry a bývania (skanzene) Vihorlatského múzea v Humennom  predstavuje múzeum výtvarné  dielo Návrat autorky Klary Babka.

Maľba Návrat je najnovším prírastkom zo série zimných romantických portrétov kovačického prostredia v tvorbe významnej srbskej autorky insitného umenia Klary Babka. Dielo vzniklo v júli 2017 v rámci trinásteho ročníka  medzinárodného výtvarného plenéra INSITA v areáli skanzenu Vihorlatského múzea a stalo sa súčasťou zbierkového fondu múzea. Ide o maľbu vytvorenú technikou akryl  na ploche 50 x 40 cm. Podobne ako všetky autorkine diela, obraz vytvorený jedinečnými romantickými prvkami a farebnými kombináciami, vyjadruje citovú zaangažovanosť k prostrediu, v ktorom autorka žije a tvorí.
Insitná maliarka Klara Babka (1960) sa narodila v Debeljači. Od roku 1980 žije a pôsobí v Kovačici v rodinnej Galérii Babka, ktorá je jedinou galériou insitného umenia, prezentujúcou tvorbu srbských Slovákov z oblasti Kovačice. Autorka sa venuje  predovšetkým zobrazovaniu prírody a krajiny. Vo svojej tvorbe  využíva rôzne maliarske techniky - olej, akryl, akryl na plátne, suchý pastel, akvarel a gvaš.
Úspešná autorka vystavovala na samostatných a kolektívnych výstavách v Kovačici, Paríži, Bruseli, New Yorku, Berlíne a Abu Dhabí. Na Slovensku prezentovala svoju tvorbu v Bratislave v roku 2013 v rámci rozsiahlej výstavy Galérie Babka a na samostatnej výstave začiatkom tohto roka. Návštevníci Vihorlatského múzea si môžu dielo Klary Babka, spolu s ďalšími 168 výtvarnými dielami európskych insitných umelcov pozrieť počas budúcich pripravovaných výstav a podujatí.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom


Prezentované predmety mesiaca... viac...
Aktuálne podujatia
Nadácia VÚB

Vihorlatské múzeum v Humennom ponúka vzdelávacie aktivity pre žiakov ZŠ a študentov SŠ v

oznam_odv21
vihorlatské múzeum v humennom
NÁVŠTEVNÍKOM

V zmysle vyhlášky č. 240 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,
ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok, podľa
§12, ods. 3, písm. i,
Vihorlatské múzeum v Humennom umožňuje
vstup  do svojich expozícií, na výstavy a podujatia podľa aktuálneho COVID-AUTOMAT-u
V REŽIME OTP:
Individuálne prehliadky maximálne  1 návštevník na 15 m2 plochy
Hromadné podujatia pri maximálnej kapacite 25%

Pri vstupe do múzea, návšteve múzejných expozícií, výstav a podujatí
naďalej platia:
všeobecne platné hygienické a protiepidemiologické nariadenia
a aktuálne opatrenia platné pre okres Humenné:

https://www.culture.gov.sk/wp-content/uploads/2021/08/Semafor_Kultura_v19.4.pdf
https://www.muzeumhumenne.sk /Otváracie hodiny/Bezpečnostné opatrenia...
MÚZEUM NA DOMA
On-line projekt Vihorlatského múzea v Humennom
Múzejný projekt on-line ponuky Vihorlatského múzea v Humennom  MÚZEUM NA DOMA vytvára platformu pre múzejné činnosti a záujem verejnosti  v on-line priestore a pracuje s využitím webového a instagramového sídla inštitúcie. Múzejná ponuka je určená širokej verejnosti záujemcov − dospelých a detí so záujmom o poznávanie a kreatívny oddych v období, keď je Vihorlatské múzeum v Humennom vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu verejnosti neprístupné.
On-line ponuka je koncipovaná tak, že aj v čase sprístupnenia múzea verejnosti ostáva on-line platforma stálou múzejnou ponukou pre návštevníka múzejného on-line priestoru.  Osobitý dôrazom je modelovaný na využiteľnosť jednotlivých tém  v rámci mimoškolského doplnkového vzdelávania v rámci múzejného projektu objektového učenia v múzeu. Na webovom sídle múzea www.muzeumhumene.sk v sekcii PRE ŠKOLY so zacielením na pomoc školopovinným deťom, mládeži, učiteľom a rodičom iniciujeme pre deti a študentov zábavno-edukačné ponuky kreatívneho trávenia času zamerané na poznávanie a rozvoj tvorivého myslenia v oblasti histórie, umenia, etnografie, environmentálnych tém a záujmovo-umeleckej činnosti.
Prostredníctvom sociálnych sietí ponúka projekt netradičné pohľady do všetkých  múzejných expozícií. Z umelecko-historickej expozície, sakrálnej expozície,  prírodovednej  expozície a expozície ľudovej architektúry a bývania (skanzen) sprostredkúvame  ojedinelé zábery, ktoré  mnohí aj počas návštevy nezbadali alebo nevnímali v komplexnosti kultúrno-historickej  pamiatky. Obrazom i textom približujeme jednotlivé zbierkové predmety múzejného zbierkového fondu archeológie, histórie, umenia, etnografie, a prírodovedy s ukážkami najstarších archeologických nálezov, zbierok prírodovedného charakteru, majstrovskej práce dobových maliarov a remeselníkov v podobe historického nábytku, obrazovej zbierky, hodinových strojov, ukážok dobových zbraní, porcelánu, umeleckých predmetov, sakrálneho umenia, úžitkových predmetov a remeselných zariadení a výrobkov.
Záujemcom zároveň ponúkame možnosť vstúpiť do zákulisia múzejnej činnosti v oblasti zhromažďovania, ochraňovania,  odborného  zhodnocovania a prezentácie  zbierkových predmetov.
V archívnom bloku pozývame  záujemcov na virtuálnu prehliadku múzejných výstavných projektov prostredníctvom fotoreportov  z múzejných výstav,  ako aj kultúrnych podujatí a edukačných aktivít pre deti a mládež. Prostredníctvom  listovania  v doterajších ročníkoch Múzejných otvárame pre verejnosť vzájomný dialóg o podstate múzea pre spoločnosť a jeho víziách do budúcnosti.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom, marketing
doma_web_FB
 
 
 
 
 
 
Karpatská kraslica
 
 
Vojtech Borecký
 
 
   
hmyz
PESTROFAREBNÝ SVET HMYZU
On-line výstava na www.muzeumhumenne.sk

Aktuálna výstava Vihorlatského múzea v Humennom sprístupnená v on-line priestore na webovom sídle múzea prezentuje unikátne zábery z bohatého zbierkového fondu prírodovedného oddelenia Vihorlatského múzea v Humennom. Výstava Pestrofarebný svet hmyzu − Zo zbierok Vihorlatského múzea v Humennom  predstavuje ukážky z triedy hmyzu radu chrobákov a motýľov.
Výstava ponúka v detailnom rozlíšení pohľad na  rôznorodosť tvarov a sfarbenia v prírode rozšírených i menej známych jedincov. Zbierkové exponáty zachytávajú obdobie múzejného výskumu v jednotlivých lokalitách regiónu horného Zemplína od konca osemdesiatych rokov. Najnovšie exponáty sa nachádzajú na fotografických záberoch a  pochádzajú z terénnych výskumov Vihorlatského múzea v Humennom dokumentujúcich vývoj flóry a fauny v zbernej oblasti múzea.
Prezentované zbierkové exponáty chrobákov a motýľov tvoria súčasť súboru zbierkového fondu prírodovedného oddelenia Vihorlatského múzea v Humennom, ktorý obsahuje takmer 84 000 exponátov. Z tohto súboru tvorí zoologická zbierka takmer 64 000 zbierkových predmetov. Botanická zbierka je zastúpená herbárovými položkami s 18 000 kusmi. Geologická zbierka hornín, minerálov a paleontologických nálezov dokumentujúca neživú prírodu obsahuje vyše 1 700 zbierkových predmetov. On-line výstava Pestrofarebný svet hmyzu − Zo zbierok Vihorlatského múzea v Humennom je verejnosti prístupná na www.muzeumhumenne.sk v rámci múzejného on-line  projektu Múzeum na doma.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom
OKRÍDLENÍ PÚTNICI - TAJOMSTVO VTÁČEJ MIGRÁCIE

K fascinujúcim, pravidelne sa opakujúcim  prírodným fenoménom, ktoré už v dávnych dobách pozorovali naši predkovia patrí každoročné sťahovanie vtákov. Migrácia vtákov je úžasné divadlo, ktoré sa v našich zemepisných šírkach deje dvakrát za rok. Milióny vtákov sa na jeseň vydávajú na nebezpečnú cestu za lepšími podmienkami, aby sa na jar vrátili na miesta, kde prišli na svet.
Výstava Prírodovedného odboru Východoslovenského múzea v Košiciach odhaľuje tajomstvá vtáčej migrácie od prvých mýtov z čias Aristotela, prvého ornitologického krúžka Mortensena až po dnešné moderné satelitné sledovanie vtákov. Približuje spôsoby migrácie, orientácie vtákov na dlhej ceste a faktory, ktoré ovplyvňujú vtáčie sťahovanie.

Na prehliadku panelovej výstavy OKRÍDLENÍ PÚTNICI - TAJOMSTVO VTÁČEJ MIGRÁCIE pozývame do prírodovednej expozície Vihorlatského múzea v Humennom
od 13.9. do 30.11.2021.

RNDr. Zuzana Andrejčáková
prírodovedné oddelenie
Vihorlatské múzeum v Humennom
vtaci_21
zivot21
Keď sa rodí život

Obvodná poľovnícka komora Humenné zorganizovala pre žiakov prvého a druhého stupňa základných škôl v okresoch Humenné, Snina a Medzilaborce súťaž s názvom „Keď sa rodí život“.
Úlohou žiakov bolo nakresliť, namaľovať, prípadne vytvoriť z rôznych materiálov obrázok, ktorý priblíži jarné prebúdzanie života v prírode. Edukatívny charakter tejto aktivity mal za cieľ u detí rozvíjať tvorivého ducha a podporiť kladný vzťah k všetkému živému. Výtvarné zobrazenie emocionálneho prepojenia s prírodou je dobrou motiváciou k jej poznávaniu a k jej ochrane.
Do súťaže sa zapojilo 199 detí s 204 výtvarnými prácami, ktoré prekypovali fantáziou a nádhernými rôznorodými pohľadmi na fascinujúci svet prírody. Všetky práce sú vystavené v priestoroch  Vihorlatského múzea v Humennom, kde si ich môžete pozrieť od 27. 9. do 30. 11. 2021.

RNDr. Zuzana Andrejčáková
prírodovedné oddelenie
Vihorlatské múzeum v Humennom
Z_tvorby_21
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Zverejnené zásady ochrany osobných údajov
vo Vihorlatskom múzeu v Humennom


Vihorlatské múzeum v Humennom, IČO: 37781391, Námestie slobody 1, 066 18 Humenné
kontaktné údaje: t. č.: 057 775 22 40, email: sekretariat@muzeumhumenne.sk

ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom:

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“):

GDPR MVL
© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko,  tel.: 00421 57 775 2240
ÚVOD        KONTAKTY           PRINT