Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
Strojový
preklad
VM
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Múzejné noviny
Cena pre Múzejné noviny
Ocenenia
Vihorlatského múzea
 
 
 
Zo zbierok Vihorlatského múzea v Humennom

Vihorlatské múzeum v Humennom vo svojich expozičných a výstavných priestoroch v objekte renesančného kaštieľa a v areáli expozície ľudovej architektúry a bývania (skanzene) spravuje viac než 140 000 zbierkových predmetov. Z unikátnej zbierky insitného umenia inštalovanej v Expozícii ľudovej architektúry a bývania (skanzene) Vihorlatského múzea v Humennom  predstavuje múzeum výtvarné  dielo Návrat autorky Klary Babka.

Maľba Návrat je najnovším prírastkom zo série zimných romantických portrétov kovačického prostredia v tvorbe významnej srbskej autorky insitného umenia Klary Babka. Dielo vzniklo v júli 2017 v rámci trinásteho ročníka  medzinárodného výtvarného plenéra INSITA v areáli skanzenu Vihorlatského múzea a stalo sa súčasťou zbierkového fondu múzea. Ide o maľbu vytvorenú technikou akryl  na ploche 50 x 40 cm. Podobne ako všetky autorkine diela, obraz vytvorený jedinečnými romantickými prvkami a farebnými kombináciami, vyjadruje citovú zaangažovanosť k prostrediu, v ktorom autorka žije a tvorí.
Insitná maliarka Klara Babka (1960) sa narodila v Debeljači. Od roku 1980 žije a pôsobí v Kovačici v rodinnej Galérii Babka, ktorá je jedinou galériou insitného umenia, prezentujúcou tvorbu srbských Slovákov z oblasti Kovačice. Autorka sa venuje  predovšetkým zobrazovaniu prírody a krajiny. Vo svojej tvorbe  využíva rôzne maliarske techniky - olej, akryl, akryl na plátne, suchý pastel, akvarel a gvaš.
Úspešná autorka vystavovala na samostatných a kolektívnych výstavách v Kovačici, Paríži, Bruseli, New Yorku, Berlíne a Abu Dhabí. Na Slovensku prezentovala svoju tvorbu v Bratislave v roku 2013 v rámci rozsiahlej výstavy Galérie Babka a na samostatnej výstave začiatkom tohto roka. Návštevníci Vihorlatského múzea si môžu dielo Klary Babka, spolu s ďalšími 168 výtvarnými dielami európskych insitných umelcov pozrieť počas budúcich pripravovaných výstav a podujatí.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom


Prezentované predmety mesiaca... viac...
Aktuálne podujatia
Nadácia VÚB

Vihorlatské múzeum v Humennom ponúka vzdelávacie aktivity pre žiakov ZŠ a študentov SŠ v

Tvorive_dielne_2018a
TVORIVÉ DIELNE

Podujatie Tvorivé dielne pripravilo Vihorlatské múzeum v Humennom v spolupráci s odbornou lektorkou Mgr. Jelou Timkovou ako súčasť podpory a všestranného rozvoja umeleckého prednesu mládeže.
Tvorivé dielne umeleckého prednesu sú určené žiakom a ich  pedagogickým vedúcim,  ktorí sa pripravujú na okresné kolo súťaže v umeleckom prednese v rámci celoslovenskej postupovej súťaže Hviezdoslavov Kubín 2018. Záujemcom z okresov Humenné, Snina a Medzilaborce ponúkame teoreticko-metodologické a didaktické zhodnotenie problematiky umeleckého prednesu a v rámci výberu a interpretácie zvoleného textu  aj odborné posúdenie individuálneho prednesu každého žiaka. Žiaci i pedagógovia sa majú možnosť naučiť  viac o dramaturgii prednesu a práce s textovou predlohou, o hlasovej realizácii textu,  uplatňovaní výrazových - jazykových, intonačných a mimoslovných prostriedkoch umeleckého prednesu o celkovej výstavbe prednesu a temporytmických činiteľoch vplývajúcich na celkový výkon prednesu.
Cieľom podujatia je odborne a prakticky podporiť snahu pedagógov a žiakov v príprave na súťažné stretnutia v prednese, ktorý je základom pre ďalšie záujmové alebo profesionálne  rozvíjanie talentu. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom
VL_2018
Vansovej Lomnička vo Vihorlatskom múzeu v Humennom
16. 3. 2018

Vihorlatské múzeum v Humennom v spolupráci s Okresnou organizáciou Únie žien Slovenska v Humennom, hlavným organizátorom súťaže v prednese poézie a prózy žien Vansovej Lomnička 2018, pozývajú všetkých záujemcov o umelecký prednes  dňa 16. marca 2018 na súťažnú prehliadku recitačného umenia. Podujatie sa premiérovo uskutoční na pôde Vihorlatského múzea v Humennom so začiatkom o 13.30 hod.
Vyhlasovateľom  okresného kola 51. ročníka súťaže Vansovej Lomnička 2018  je Krajská organizácia Únie žien Slovenska v Prešove. Podujatie sa koná s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Celoslovenská postupová súťaž v prednese žien  je určená recitátorkám vo veku od 18 rokov. Súťažný štatút stanovuje tri súťažné kategórie v prednese poézie a prózy a vlastnej tvorbe v kategóriách do 25 rokov, do 40 rokov a nad 40 rokov. Z jednotlivých kategórií postupujú víťazky okresného kola do krajskej súťažnej prehliadky.

Mgr. Diana Lukáčová
Vihorlatské múzeum v Humennom
kraslica_TV1360x768
Karpatská Kraslica 2018 - V Ý Z V A

Vihorlatské múzeum v Humennom v spolupráci s Okresnou organizáciou Únie žien Slovenska v Humennom pozývajú všetkých záujemcov k aktívnej účasti na pripravovanom  XXVI. ročníku medzinárodnej výstavy kraslíc  Karpatská kraslica 2018.
Aktuálna výstava kraslíc vo Vihorlatskom múzeu v Humennom bude prebiehať  od 8. marca 2018 do 6. apríla 2018. Účasť na súťažnej výstave je  otvorená všetkým vekovým kategóriám autorov kraslíc  a všetkým technikám zdobenia. Tohtoročná výstava nebude predajná.
Prosíme všetkých záujemcov o doručenie priloženej NÁVRATKY a doručenie a zapožičanie kolekcie kraslíc (maximálne 10 kusov Vami vybraných) poštovou zásielkou alebo osobne
do 28. 2. 2018 na adresu:
Vihorlatské múzeum v Humennom, Námestie slobody 1, 066 01 Humenné.
Možnosť prevzatia kraslíc u Vás doma prosíme oznámiť do 26. 2. 2018. Po uvedených termínoch nebude možné zaradiť oneskorené zásielky do výstavnej kolekcie. Organizátori súťaže si vyhradzujú právo predbežného  výberu  vystavených kraslíc. Po ukončení výstavy si  môžu autori kraslíc  zapožičané kolekcie prevziať v sídle Vihorlatského múzea od 11. 4. 2018.
Ďakujeme za Vašu účasť a podporu pri  uchovávaní a rozvíjaní jednej z najkrajších tradícií vo svojej plnej kráse a rozmanitosti. Srdečne Vás a Vašich priateľov pozývame na výstavu.

Kontakt a informácie: mail: etnograf@muzeumhumenne.sk, tel.: 057 775 2240


NÁVRATKA...
hAMFO_2018o
VÝSTAVA H/AMFO Roberta Spielmanna 2018

1. 2.  −  28. 2. 2018

Vihorlatské múzeum v Humennom pozýva širokú verejnosť na vernisáž výstavy H/AMFO Roberta Spielmanna s ponukou vybraných fotografických diel 46. ročníka regionálneho kola celoslovenskej postupovej súťaže  amatérskej fotografickej tvorby H/AMFO Roberta Spielmanna 2018 v Humennom.
Vernisáž výstavy sa uskutoční dňa 1. februára 2018 so začiatkom o 16. 00 hod. vo výstavných priestoroch Vihorlatského  múzea. Súčasťou vernisáže bude vyhodnotenie  aktuálneho ročníka súťaže spojené s odovzdávaním ocenení. Výstava vybraných fotografických diel amatérskych fotografov potrvá vo Vihorlatskom múzeu v Humennom do 28. februára 2018.
Súťaž AMFO je najstaršia a najprestížnejšia postupová súťaž zastrešujúca tvorbu detí, mládeže a dospelých v kategóriách  čiernobielej a  farebnej fotografie a v kategórii multimediálnej prezentácie. Vihorlatské múzeum ako odborný garant  a organizátor regionálnej prehliadky,  ďakuje všetkým autorom fotografií a ich podporovateľom za udržiavanie odkazu Roberta Spielmanna, nestora amatérskej fotografickej tvorby v regióne, ktorého meno je od roku 2007 spojené s regionálnou časťou súťaže.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom
Výstava ČO NÁM OSTALO

1. 2. − 28.2.2018

Vihorlatské múzeum v Humennom v spolupráci s fotoklubom REFLEX  pozývajú širokú verejnosť na výstavu jedinečných fotografických záberov dokumentujúcich zachované osobité prvky tradičnej architektúry na území okresu Humenné. Vernisáž výstavy Čo nám ostalo sa uskutoční dňa 1. februára  2018 o 16. 00 hod. vo výstavných priestoroch Galerijnej siene Oresta Dubaya Vihorlatského múzea v Humennom.
Výstava je  úvodným  výstupom rozsiahleho múzejného projektu pod rovnomenným názvom Čo nám ostalo Vihorlatského múzea v Humennom a fotoklubu REFLEX. Z verejných zdrojov projekt podporil Fond na podporu umenia. Zámerom spoločného projektu  je prostredníctvom technickej, dokumentárnej a umeleckej fotografie zaznamenávať a skúmať  súčasný stav tradičnej architektúry v okresoch Humenné, Snina a Medzilaborce.
Prezentované diela  humenských fotografov predkladajú v súbore veľkorozmerných čiernobielych a farebných fotografií romanticko-nostalgickú pamäťovú stopu, zároveň aj kritickú apeláciu k nepovšimnutým a zanikajúcim kultúrnym hodnotám. Výstava potrvá do 28. februára 2018.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom
co_ostalo2018
Vihorlatské múzeum v Európskom roku kultúrneho dedičstva

Na prahu nového roka oslovuje Vihorlatské múzeum v Humennom svojich návštevníkov, partnerov a priaznivcov novým nástenným kalendárom prezentujúcim najmalebnejšie zátišia areálu skanzenu Vihorlatského múzea v Humennom.
Dvanásť kalendárnych listov prináša pozdrav z minulosti − z dreva, hliny, kameňa a tkaniny vytvorenú rázovitú ľudovú bytovú, hospodársku a sakrálnu architektúru východokarpatského regiónu. Našim zámerom je nielen zaznamenať múzejné exponáty, atmosféru minulých čias, tradícií a  pripomínať jedinečnosť nami spravovaných hodnôt. Ponúkame priestor pre aktívny vstup do múzejných projektov oživenej histórie, ktorá pre súčasníkov i budúce generácie vytvára platformu zdieľaného spoločného kultúrneho dedičstva. Spoločne tak zhmotňujeme spomienky, oživujeme technológie, vzdelávame mládež, otvárame možnosti regiónu, spájame ľudí  a projektujeme budúcnosť.
Kalendár Skanzen v Humennom 2018 je našim vkladom do spoločných aktivít v rámci prebiehajúceho roka 2018 − Európskeho roka kultúrneho dedičstva. Pozývame Vás všetkých vstúpiť s nami  do miest, kde sa minulosť stretáva s budúcnosťou a nachádzať v nich priestor pocitu spoločného domova. 
.... kalendár 2018 ...

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom


•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •


REŠTAUROVANIE IZBY UHORSKÝCH KRÁĽOV 2018
Projekt podporila NADÁCIA VÚB

Vihorlatské múzeum v Humennom od 15. januára 2018 pokračuje v záchrane jedinečnej interiérovej výzdoby kaštieľa v Humennom v rámci projektu reštaurovania obrazov v Izbe uhorských kráľov. Zámerom projektu je záchrana pätnástich malieb na plátne s drevenými podrámami. ktoré tvoria unikátnu nástennú galériu všetkých uhorských panovníkov. Diela pochádzajú z obdobia 18. storočia a tvoria súčasť unikátnej kaštieľskej nástennej interiérovej výzdoby.
Nástennú výzdobu Izby uhorských kráľov dotvárajú vyobrazenia erbov všetkých území Uhorska, neskôr Rakúsko-Uhorska a rozsiahla centrálna stropná maľba s personifikáciou uhorského súdnictva. Takáto ucelená galéria uhorského panovníckeho stavu je v európskom priestore jediná. Na Slovensku predstavujú nástenné maľby v humenskom kaštieli najzachovalejšiu neskorobarokovú interiérovú dekoráciu.
Projekt záchrany zachovania jedinečnej kaštieľskej  interiérovej výzdoby pre budúce generácie finančne podporila Nadácia VÚB. Reštaurátorské práce budú do 30. novembra 2018 prebiehať pod dohľadom akademického maliara a autorizovaného reštaurátora Ľubomíra Cápa. Spoločným úsilím smerujeme ku komplexnému zreštaurovaniu Izby uhorských kráľov, ako celku vysokej umeleckej a historickej hodnoty, ktorá sa pravom zaraďuje k unikátom interiérovej výzdoby v rámci Európy.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom

•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Kaštieľ v zrkadle času
Stála výstava dobových fotografií kaštieľa

Vihorlatské múzeum v Humennom ponúka širokej verejnosti stálu výstavu dobových fotografií renesančného kaštieľa v Humennom − sídla Vihorlatského múzea. Všetkých záujemcov pozývame na zaujímavú promenádu historickými kaštieľskymi komnatami, pracovňami, dnes už neexistujúcimi dobovými kúpeľňami, hospodárskymi priestormi s jazdiarňou a vozovým parkom, prostredníctvom dochovaných fotografických záberov.
Stála výstava Kaštieľ v zrkadle času je vo Vihorlatskom múzeu inštalovaná vo výstavných priestoroch prízemia kaštieľa. Súbor veľkoformátových fotografií prináša zábery od najstarších dochovaných vyobrazení štvorkrídlového objektu kaštieľa a priľahlého parku v Humennom na rytine z obdobia druhej polovice 17. storočia po dnešok. Časť z takmer tridsiatky vystavovaných fotografií zachytáva bohatosť interiérového vybavenia jednotlivých kaštieľskych komnát a vnútorného kaštieľskeho nádvoria z obdobia 19. až začiatku 20. storočia, keď bol kaštieľ obývaný poslednými majiteľmi šľachtického rodu Andrássy.
Súčasťou vystavovaných fotografií sú aj dosiaľ nezverejnené snímky pochádzajúce z rodinného albumu potomkov Andrássyovcov žijúcich v Kanade. Nachádzajú sa medzi nimi zachytené komnaty, ktoré v súčasnosti Vihorlatské múzeum v Humennom spravuje ako súčasť umelecko-historickej expozície, ale aj priestory, ktoré sa v plynutí času výrazne zmenili alebo slúžia iným účelom. Návštevníci si tak majú možnosť - v zrkadle času plynúceho takmer štyri storočia - porovnávať architektonické premeny kaštieľa až po súčasnosť, zoznámiť sa s pôvodným zariadením, bytovými doplnkami a umeleckými dielami kaštieľa ako najhonosnejšieho sídla horného Zemplína a dominanty mesta.  
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom
© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko,  tel.: 00421 57 775 2240
ÚVOD        KONTAKTY           PRINT