Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
Strojový
preklad
b2019_1
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Múzejné noviny
Cena pre Múzejné noviny
Ocenenie za dobové pohľadnice
Ocenenie  - Skanzeny
Ocenenia
Vihorlatského múzea
Ocenenie -Kalendár 2017
Podnikové médium roka 2017
Podnikové médium roka 2017
Zväz múzeí - Pamätnámedaila
 
 
 
Zo zbierok Vihorlatského múzea v Humennom

Vihorlatské múzeum v Humennom vo svojich expozičných a výstavných priestoroch v objekte renesančného kaštieľa a v areáli expozície ľudovej architektúry a bývania (skanzene) spravuje viac než 140 000 zbierkových predmetov. Z unikátnej zbierky insitného umenia inštalovanej v Expozícii ľudovej architektúry a bývania (skanzene) Vihorlatského múzea v Humennom  predstavuje múzeum výtvarné  dielo Návrat autorky Klary Babka.

Maľba Návrat je najnovším prírastkom zo série zimných romantických portrétov kovačického prostredia v tvorbe významnej srbskej autorky insitného umenia Klary Babka. Dielo vzniklo v júli 2017 v rámci trinásteho ročníka  medzinárodného výtvarného plenéra INSITA v areáli skanzenu Vihorlatského múzea a stalo sa súčasťou zbierkového fondu múzea. Ide o maľbu vytvorenú technikou akryl  na ploche 50 x 40 cm. Podobne ako všetky autorkine diela, obraz vytvorený jedinečnými romantickými prvkami a farebnými kombináciami, vyjadruje citovú zaangažovanosť k prostrediu, v ktorom autorka žije a tvorí.
Insitná maliarka Klara Babka (1960) sa narodila v Debeljači. Od roku 1980 žije a pôsobí v Kovačici v rodinnej Galérii Babka, ktorá je jedinou galériou insitného umenia, prezentujúcou tvorbu srbských Slovákov z oblasti Kovačice. Autorka sa venuje  predovšetkým zobrazovaniu prírody a krajiny. Vo svojej tvorbe  využíva rôzne maliarske techniky - olej, akryl, akryl na plátne, suchý pastel, akvarel a gvaš.
Úspešná autorka vystavovala na samostatných a kolektívnych výstavách v Kovačici, Paríži, Bruseli, New Yorku, Berlíne a Abu Dhabí. Na Slovensku prezentovala svoju tvorbu v Bratislave v roku 2013 v rámci rozsiahlej výstavy Galérie Babka a na samostatnej výstave začiatkom tohto roka. Návštevníci Vihorlatského múzea si môžu dielo Klary Babka, spolu s ďalšími 168 výtvarnými dielami európskych insitných umelcov pozrieť počas budúcich pripravovaných výstav a podujatí.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom


Prezentované predmety mesiaca... viac...
Aktuálne podujatia
Nadácia VÚB

Vihorlatské múzeum v Humennom ponúka vzdelávacie aktivity pre žiakov ZŠ a študentov SŠ v

archeologia2019_web
Archeológia horného Zemplína
26. 5. − 28. 7. 2019
Výstava archeologických nálezovdokumentuje proces osídľovania regiónu a vývoj jednotlivých kultúr na našom územíod čias doby kamennej po novovek. Siaha do obdobia  najdlhšieho úseku pravekých ľudských dejín − od čias doby kamennej, predstavuje periódu doby bronzovej, železnej, vrcholného stredoveku,  až do obdobia novovekých objavov. Databáza vystavených artefaktových nálezov je členená chronologicky a podľa archeologických kultúr  na našom území. Vystavené trojrozmerné exponáty dopĺňajú textové, nákresové a audiovizuálne sprievodné záznamy približujúce periodizáciu dejín a ďalšie artefaktové pramene archeológie  na území regiónu v podobe pohrebísk, sídlisk a hradných stavieb.
Vystavované artefakty pochádzajú z náhodných objavov i nálezov v rámci  systematických výskumov a archeologických prieskumov v regióne. Najstaršie vystavené nálezy  v podobe pravekých kamenných nástrojov pochádzajú  z obdobia 250 000 rokov pred Kristom a nájdené boli  v blízkosti Humenného, Čertižného, Kochanoviec, Brestova a Hažína. Jeden z najväčších nálezových súborov dokumentuje praveké osídlenia  z obdobia 6 000  rokov pred Kristom.  Kolekcia predstavuje stovky kusov kamennej industrie, hlinených nádob,  keramiky a ozdôb.Napríklad kamene na opracovávanie nástrojov a drvenie zrna a množstvo nádob, ktoré používali pravekí ľudia v období neolitu na dnešnom Sídlisku pod Sokolejom v Humennom.Etapu doby bronzovej reprezentuje vystavený bohatý nález pokladu z lokality na Sídlisku I v Humennomz obdobia 1500 rokov pred Kristom.
Novšie stredoveké nálezy najmäz lokalít hradov Brekov a Jasenov a kaštieľa v Humennom predstavujú zlomky kachlíc, porcelánu, skla, mince, šperky, množstvo kovových, kamenných a mramorových stavebných častíc. Medzi ukážkami sa nachádza prsteň zo 14. storočia, súbor mincí z medi a striebra z obdobia kráľa Mateja Korvína, množstvo glazovaných kachlíc, porcelánu, hroty šípov, falconetových nábojníc a ďalších predmetov. K najnovším novovekým nálezom patrí stavebná  keramika  v podobe črepov kachľových pecí z niekdajších kaštieľskych skleníkov, ktoré sa rozprestierali na ploche dnešného areálu skanzenu.
Vystavované archeologické artefakty pochádzajú zo zbierkového fondu Vihorlatského múzea v Humennom a časť ukážok zo zbierok Zemplínskeho múzea v Michalovciach.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom
pl1_uprava
PRÁZDNINY V MÚZEU
Učenie pre poznanie, zábava pre radosť a oddych bez nudy
1.JÚL −  9. AUGUST 2019
Pracovné dni: 9.00 − 15.00 hod.


Múzejný prázdninový program pre deti v denných školských táboroch, centrách voľného času, detských kluboch, združeniach a detských letných táborochje zameraný na hravé vzdelávanie a pozitívne  prázdninové zážitky. Podujatie Prázdniny v múzeu prebieha počas pracovných dní od 1. júla do  9. augusta 2019 v čase od 9. do 15. hodiny. 
Takmer hodinový scenár  je koncipovaný ako dobrodružné cestovanie časom medzi zbierkovými predmetmi, s ktorými sa spájajú zaujímavé príbehy z histórie. Sprostredkúva objavovanie starých a zabudnutých remesiel, remeselných predmetov a výrobkov, stretnutie s umením, ľudovou slovesnosťou, tvorivými zážitkami, ako aj skúmanie bežných i nevšedných prírodných dejov a vývoja prírody okolo nás. Podľa jednotlivých tém prebiehajú podujatia v špecializovanej múzejnej učebni a múzejných expozíciách (umeleckohistorickej, sakrálnej, prírodovednej) v kaštieli a v areáli skanzenu.
Prázdninový program pre deti ponúka zaujímavo strávený čas s možnosťou zábavného rozširovania vzdelanostných rozhľadov a spestrenie voľnočasových aktivít umocnených nevšedným múzejným prostredím v detskom kolektíve. Jeho súčasťou sú hry a zaujímavé  zábavno-edukačné aktivity v jedinečnom prostredí múzea, pútavé prednášky a diskusie, interaktívne cvičenia, tvorivé dielne,  súťaže a tematické prehliadky múzejných expozícií.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom


V prípade záujmu, prosíme detské kolektívy, aby svoju účasť ohlásili minimálne tri dni vopred podľa výberu tematického okruhu na uvádzané kontakty - LINK...
INSITA 2019
15. ročník medzinárodného výtvarného plenéra insitnej tvorby
14.  − 19. JÚL 2019

V aktuálnom ročníku predstaví širokej verejnosti insitnú maľbu a rezbu desať umelcov zo Slovenska, Maďarska a Poľska. (Janka Cehlárová(SK) - maľba,Rudolf Kotlárik (SK) - maľba,Ján Timko (SK) - maľba, Martin Uličný (SK) - maľba,Marek Zimka (SK) - maľba, Lucia Vicová, (SK) - maľba,JánosGál (HU) - maľba a rezba, Marian Antoni Pażucha (PL) - maľba a rezba, RyszardWysocki (PL) - rezba,BeataWojtowicz(PL) - maľba).Väčšinu hosťujúcich umelcov tvoria v tomto roku  autori, ktorí sa plenéru v skanzene Vihorlatského múzea zúčastňujú po prvýkrát. Ich autorské diela budú opäť vznikať pred zrakmi návštevníkov denne od 9. do 18. hodiny (okrem dňa 16.7.2019).
V rámci plenérového programu sa dňa 18. júla so začiatkom o 16. hodine v areáli skanzenu uskutoční slávnostná vernisáž výstavy insitnej drevorezby zo zbierok Vihorlatského múzea v Humennom pod názvom Z dreva − zo srdca.Výstavná kolekcia  do 31. augusta 2019 ponúkatri desiatky diel európskych rezbárov, ktorí sa počas uplynulých ročníkov zúčastnili medzinárodného výtvarného plenéra Insita. Súčasťou záverečného programu 15. ročníka medzinárodného výtvarného plenéra insitných umelcov v skanzene Vihorlatského múzea  Insita 2019 bude sprístupnenie výstavy novovzniknutých autorských diel  insitných umelcov. Diela budú spolu s tematickou výstavou Z dreva − zo srdca vystavené v areáli skanzenu počas letnej  sezóny a stanú sa súčasťou múzeom budovaného zbierkového fondu európskeho insitného umenia.
Múzejným zámerom je podporiť spoluprácu  pri rozvíjaní výtvarných zručností v insitnom umení a prejavoch ľudovej tvorby, ako súčasti spoločných hodnôt  európskeho kultúrneho dedičstva.  Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom

INSITA_2019pozv
Z DREVA  − ZO SRDCA
18. 7. −  31. 8. 2019
Vernisáž výstavy o 16.00 hod. (skanzen)

Výstava reprezentatívnej kolekcie insitnej drevorezby pod názvom Z dreva − zo srdca sa v Expozícii ľudovej architektúry a bývania (skanzen) Vihorlatského múzea v Humennom koná pri príležitosti 15. ročníka medzinárodného výtvarného plenéra Insita 2019.Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Takmer tri desiatky vystavených diel pochádzajú z tvorivej dielne rezbárov zo Slovenska, Poľska, Maďarska a Ukrajiny −  účastníkov doterajších výtvarných plenérov insitnej tvorby vo Vihorlatskom múzeu v Humennom.Tematicky rôznorodá výstava predstavuje ukážky s tematikou kresťanskej ikonografie  i dedinského koloritu. Nájdeme ich v podobe monumentálnych drevených plastík, skulptúr a pôsobivých dekoratívnych predmetov v prírodnej i polychrómovanej farebnej úprave.
Úprimnosť insitnej tvorivosti  v prezentovaných  dielach vychádza z bohatosti  vlastnej fantázie autorov, využíva i  rozmanitosť tvaroslovia jednotlivých umeleckých slohov, ľudových a prírodných motívov. Diela charakteristické čistou rezbou,technickou dôslednosťou, naturalizmom i dekoratívnosťou sú nasýtené emóciou a symbolikou. Každé dielo je jedinečnou umeleckou výpoveďou o vzácnom súzvuku človeka a prírody. Výstava jepoctou umelcom so šikovnými rukami a srdom otvoreným načúvať  šepotu dreva. Zároveň aj spomienkou na predkov, ktorí do  jedného z najstarších prírodných materiálov vkladali svoje výpovede o budúcom kultúrnom dedičstve.
Vybraná kolekcia vystavených diel  pochádza zo súboru múzejných zbierok insitného umenia Vihorlatského múzea v Humennom. V súčasnosti sa v zbierkovom fonde insitného umenia nachádza vyše dvesto diel účastníkov doterajších ročníkov výtvarného plenéra Insita. Okrem drevorezby je v múzejných zbierkach zastúpená maľba, keramika, kameň a podmaľba na skle. Aktuálna výstava insitnej drevorezby potrvá v skanzene Vihorlatského múzea v Humennom do 31. augusta 2019.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom
z_dreva2019
stala_vystava
KAŠTIEĽ V ZRKADLE ČASU
Stála výstava

Stála výstava dobových fotografií kaštieľa − sídla Vihorlatského múzea v Humennom  ponúka zábery od najstarších dochovaných vyobrazení štvorkrídlového objektu kaštieľa a priľahlého parku v Humennom na rytine z obdobia druhej polovice 17. storočia po dnešok. Súbor takmer tridsiatky vystavovaných veľkoformátových fotografií zachytáva bohatosť interiérového vybavenia jednotlivých kaštieľskych komnát a vnútorného kaštieľskeho nádvoria z obdobia 19. až začiatku 20. storočia, keď bol kaštieľ obývaný poslednými majiteľmi šľachtického rodu Andrássy.
Súčasťou vystavovaných fotografií sú aj dosiaľ nezverejnené snímky pochádzajúce z rodinného albumu potomkov Andrássyovcov žijúcich v Kanade. Nachádzajú sa medzi nimi zachytené komnaty, ktoré v súčasnosti Vihorlatské múzeum v Humennom spravuje ako súčasť umelecko-historickej expozície, ale aj priestory, ktoré sa v plynutí času výrazne zmenili alebo slúžia iným účelom. Návštevníci si tak majú možnosť porovnávať architektonické premeny kaštieľa až po súčasnosť, zoznámiť sa s pôvodným zariadením, bytovými doplnkami a umeleckými dielami kaštieľa ako dominanty mesta a najhonosnejšieho sídla horného Zemplína.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Zverejnené zásady ochrany osobných údajov
vo Vihorlatskom múzeu v Humennom


Vihorlatské múzeum v Humennom, IČO: 37781391, Námestie slobody 1, 066 18 Humenné
kontaktné údaje: t. č.: 057 775 22 40, email: sekretariat@muzeumhumenne.sk

ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom:

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“):

GDPR MVL
© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko,  tel.: 00421 57 775 2240
ÚVOD        KONTAKTY           PRINT