Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
Strojový
preklad
b2019_1
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Múzejné noviny
Cena pre Múzejné noviny
Ocenenie za dobové pohľadnice
Ocenenie  - Skanzeny
Ocenenia
Vihorlatského múzea
Ocenenie -Kalendár 2017
Podnikové médium roka 2017
Podnikové médium roka 2017
Zväz múzeí - Pamätnámedaila
nks2019
 
 
 
Zo zbierok Vihorlatského múzea v Humennom

Vihorlatské múzeum v Humennom vo svojich expozičných a výstavných priestoroch v objekte renesančného kaštieľa a v areáli expozície ľudovej architektúry a bývania (skanzene) spravuje viac než 140 000 zbierkových predmetov. Z unikátnej zbierky insitného umenia inštalovanej v Expozícii ľudovej architektúry a bývania (skanzene) Vihorlatského múzea v Humennom  predstavuje múzeum výtvarné  dielo Návrat autorky Klary Babka.

Maľba Návrat je najnovším prírastkom zo série zimných romantických portrétov kovačického prostredia v tvorbe významnej srbskej autorky insitného umenia Klary Babka. Dielo vzniklo v júli 2017 v rámci trinásteho ročníka  medzinárodného výtvarného plenéra INSITA v areáli skanzenu Vihorlatského múzea a stalo sa súčasťou zbierkového fondu múzea. Ide o maľbu vytvorenú technikou akryl  na ploche 50 x 40 cm. Podobne ako všetky autorkine diela, obraz vytvorený jedinečnými romantickými prvkami a farebnými kombináciami, vyjadruje citovú zaangažovanosť k prostrediu, v ktorom autorka žije a tvorí.
Insitná maliarka Klara Babka (1960) sa narodila v Debeljači. Od roku 1980 žije a pôsobí v Kovačici v rodinnej Galérii Babka, ktorá je jedinou galériou insitného umenia, prezentujúcou tvorbu srbských Slovákov z oblasti Kovačice. Autorka sa venuje  predovšetkým zobrazovaniu prírody a krajiny. Vo svojej tvorbe  využíva rôzne maliarske techniky - olej, akryl, akryl na plátne, suchý pastel, akvarel a gvaš.
Úspešná autorka vystavovala na samostatných a kolektívnych výstavách v Kovačici, Paríži, Bruseli, New Yorku, Berlíne a Abu Dhabí. Na Slovensku prezentovala svoju tvorbu v Bratislave v roku 2013 v rámci rozsiahlej výstavy Galérie Babka a na samostatnej výstave začiatkom tohto roka. Návštevníci Vihorlatského múzea si môžu dielo Klary Babka, spolu s ďalšími 168 výtvarnými dielami európskych insitných umelcov pozrieť počas budúcich pripravovaných výstav a podujatí.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom


Prezentované predmety mesiaca... viac...
Aktuálne podujatia
Nadácia VÚB

Vihorlatské múzeum v Humennom ponúka vzdelávacie aktivity pre žiakov ZŠ a študentov SŠ v

PREZENTAČNÝ KALENDÁR KAŠTIEĽ V HUMENNOM 2020

Po predošlých malebných  záberoch z areálu skanzenu a veľkolepých pohľadoch na architektonické a interiérové skvosty renesančného kaštieľa v Humennom, ponúka Vihorlatské múzeum aktuálne  jedinečný pohľad do „duše“ zbierkového fondu  umelecko-historickej expozície Vihorlatského múzea v Humennom.
Najnovší titul kalendárovej tvorby múzea v podobe veľkorozmerového formátu prezentačného nástenného kalendára na rok 2020 prináša na trinástich listoch impozantné zábery na časť z bohatého múzejného zbierkového fondu, ktorými sa k nám prihovára regionálna história jedného z najvýznamnejších šľachtických sídel Zemplínskej župy. Jednotlivé zábery sú ukážkou jedinečnosti interiérovej výzdoby šľachtického sídla, precíznosti umeleckého spracovania diel z kolekcie obrazovej zbierky, hodinových strojov, dobových bytových doplnkov a  pôvodného kaštieľskeho mobiliára od obdobia renesancie po 20. storočie.
Múzejná  kalendárová edícia ako súčasť múzejného marketingu  je zameraná na prezentáciu a propagáciu hlavných múzejných činností. Ich  fundamentálnou prioritou je  zhromažďovanie, ochraňovanie, odborné zhodnocovanie a prezentovanie  zbierkových predmetov ako  hmotných dokladov  o vývoji prírody a  spoločnosti v regióne horného Zemplína. V súčasnosti spravuje Vihorlatské múzeum v Humennom v jednotlivých odborových múzejných fondoch 180 412 zbierkových predmetov. Zbierkové predmety získava múzeum kúpou, darom a vlastným zberom. Múzeum zároveň buduje a spravuje múzejnú knižnicu regionálnych dejín  a odbornú knižnicu múzea.
Prezentačný kalendár Renesančný kaštieľ v Humennom 2020 je v poradí piatou kalendárovou edíciou múzea, ktoré doteraz prestížna celoslovenská súťaž  o Najkrajší kalendár Slovenska ocenila dvakrát prvým miestom (2019, 2018), čestným uznaním (2017) a druhým miestom (1992). Limitovaná edícia nástenného kalendára je v predaji v Kníhkupectve Na korze v Humennom (Námestie  slobody 22/2, OD Jednota).
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom
hamfo2020
H/AMFO ROBERTA SPIELMANNA 2020
30. 1 − 23. 2. 2020
Vernisáž výstavy:  30. 1. 2020 o 16.00 hod.


Vihorlatské múzeum v Humennom ako odborný garant a organizátor regionálnej súťažnej prehliadky amatérskej fotografie H/AMFO Roberta Spielmanna 2020   pozýva širokú verejnosť  na prezentačnú výstavu ocenených prác 48. ročníka regionálneho kola celoštátnej  postupovej súťaže amatérskej fotografickej tvorby  AMFO 2020.
Vernisáž výstavy sa uskutoční 30 januára 2020 so začiatkom o 16. hodine v koncertnej sieni Vihorlatského múzea v Humennom. Na pôde múzea sa v rámci regionálneho kola  súťaže prezentujú autori z okresov Humenné, Snina a Medzilaborce. Súťažné práce v tvorivých kategóriách čiernobiela a  farebná fotografia v troch  vekových kategóriách a tvorivých kategóriách multimediálna tvorba a cykly a seriály, spoločné pre všetky vekové kategórie,  vyhodnocuje odborná porota dňa 23. januára 2020 v rámci rozborového seminára  pre účastníkov súťaže. Tohtoročné víťazné práce regionálneho kola súťaže amatérskej fotografie H/AMFO Roberta Spielmanna 2020 postupujú do krajského kola súťaže (do 1. 8. 2020)  a celoslovenského kola súťaže (6. − 22.11.2020).
Výstava aktuálne prezentovaných  súťažných prác regionálneho kola amatérskej fotografickej tvorby  H/AMFO Roberta Spielmanna 2020 potrvá v Galerijnej sieni Oresta Dubaya  vo Vihorlatskom múzeu v Humennom do  23. februára 2020.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom
fotosutaz2020
národný týždeň manželstva 2020 V PREŠOVSKOM KRAJI
fotosúťaž
1. − 31. 1. 2020

Vihorlatské múzeum v Humennom sa pripája k organizátorom a podporovateľom podujatí Národného týždňa manželstva, ktoré budú na Slovensku prebiehať v dňoch  10. - 16. februára 2020.  Aktuálny desiaty ročník celosvetovej kampane na podporu inštitúcie manželstva sa v Prešovskom kraji koná pod záštitou predsedu Prešovského samosprávneho kraja  Milana Majerského.
Prešovský samosprávny kraj, Občianske združenie Ži(vé) vzťahy a Krajské múzeum v Prešove  vyhlasujú v rámci programu podujatí venovaných Národnému  týždňu manželstva fotosúťaž manželských príbehov. Fotografická súťaž s témou „Náš manželský príbeh“ prebieha od začiatku januára 2020.
Súťažné príspevky s maximálnou veľkosť do 5 MB (s minimálnym rozlíšením 3000px na dlhšej strane) je potrebné zasielať vo forme zmiešaných formátov (textovo-obrazový formát obsahujúci fotografie a popis s maximálnym počtom slov ku každej fotografii 1 − 150 slov) do 31. januára 2020 prostredníctvom registračného formulára, ktorý sa nachádza spolu s ďalšími informáciami o súťaži na webovom sídle www.ntmpo.sk .
Autori dvadsiatich  víťazných manželských fotopríbehov budú ocenení na slávnostnej vernisáži výstavy súťažných fotografií dňa 11. februára 2020 so začiatkom o 17. hodine v Krajskom múzeu v Prešove. Putovná výstava víťazných fotografií a myšlienka podpory manželstva budú v nasledujúcich mesiacoch prezentované  v ďalších kultúrnych organizáciách PSK. Podmienky súťaže a zoznam cien nájdu záujemcovia na www.ntmpo.sk .

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom
2stedryvecer2020
DRUHÝ ŠTEDRÝ VEČER
8. 2. 2020

Vihorlatské múzeum v Humennom ako spoluorganizátor podujatia pozýva spolu s partnermi širokú verejnosť na pokračovanie kultúrno-spoločenského podujatia pod názvom Druhý štedrý večer (Druhyj sviatyj večur). Podujatie sa uskutoční  dňa  8. februára 2020 so začiatkom o 17. hodine v Penzióne Aston v Humennom.
Kultúrno-spoločenský program je pripomenutím tradičných zvykoslovných a liturgických obyčají viažucich sa k vianočnému a novoročnému obdobiu obyvateľov horného Zemplína. V kultúrnom programe sa predstavia spevácke skupiny Zornica, Bosoročky, Hačure, Trio Zornica & Sijka, sólisti  Ľudovít Džubák, Vanda Marinčáková, Folklórny súbor  Chemlon Humenné a Ľudová hudba Sokolej.
Na príprave podujatia sa podieľali Miestny odbor Rusínskej obrody v Humennom, Súkromná základná umelecká škola Kudlovská Humenné, Gréckokatolícka cirkev-farnosť Humenné, Pravoslávna cirkevná obec v Humennom, Vihorlatské múzeum v Humennom, Matica slovenská a Folklórny súbor Chemlon Humenné. V cene vstupného 15,00 eur je kultúrny program, kapustnica, hlavné jedlo, prípitok a káva. Informácie získajú záujemcovia na kontaktných adresách: gnip.michal@gmail.com, 0915415887 (Michal Gnip), Božena Nimcová-Lahôdky pri Bille, 090592930.
METODICKÝ SEMINÁR − DIVADLO
5. 2. 2020 / 8.30  hod.
Metodický seminár venovaný dramatickému umeniu je pokračovaním osvetových podujatí Vihorlatského múzea v Humennom zacielených  na podporu a rozvoj záujmových aktivít školskej mládeže a širokej verejnosti. Aktuálne podujatie je venované učiteľom slovenského jazyka a literatúry, učiteľom základných umeleckých škôl, vedúcim divadelných krúžkov a súborov pre deti a dospelých. Témou stretnutia je tvorba dramatického textu  so zakomponovaním hudobných, spevných a tanečných prvkov. Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.
Metodický seminár sa uskutoční v učebni Vihorlatského múzea v Humennom 5. februára 2020 so začiatkom o 8.30 hod. Odbornou lektorkou seminára je spisovateľka, dramaturgička a pedagogička  Mgr. Alžbeta Verešpejová, PhD.
Účasť na seminári je potrebné ohlásiť na osveta@muzeumhumenne.sk/ 057 775 2240 (Mgr. K. Strížová) do 31. januára 2020.
Osvetové podujatia múzea so zameraním na dramatické umenie sa  pripájajú k iniciatíve Roka slovenského divadla, ktorý na tento rok vyhlásil odbor umenia a kreativity Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a vláda SR dokument o vyhlásení roka 2020  za Rok slovenského divadla prijala ako súčasť Akčného plánu realizácie Stratégie rozvoja kultúry SR na roky 2018 − 2020. Zámerom iniciatívy je dôstojne si pripomenúť a podporiť najvýznamnejšie podujatia a aktivity súvisiace so 100. výročím vzniku Slovenského národného divadla a 190. výročím vzniku prvého ochotníckeho divadla na Slovensku (Diwadla slowanského Swato-Mikulášského v Liptovskom Mikuláši). Gestorom celoslovenského projektu sú Divadelný ústav a Národné osvetové centrum.
Vihorlatské múzeum v Humennom v tomto roku svoje aktivity na podporu neprofesionálnej  divadelnej scény v regióne horného Zemplína prezentuje pod záštitou Národného osvetového centra a spoločným logom Roka slovenského divadla. Mediálnym partnerom osvetových podujatí Vihorlatského múzea v Humennom zameraných na neprofesionálnu divadelnú scénu je v  internetové rádio Rádio Paráda.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom
MS2020a
stala_vystava
KAŠTIEĽ V ZRKADLE ČASU
Stála výstava

Stála výstava dobových fotografií kaštieľa − sídla Vihorlatského múzea v Humennom  ponúka zábery od najstarších dochovaných vyobrazení štvorkrídlového objektu kaštieľa a priľahlého parku v Humennom na rytine z obdobia druhej polovice 17. storočia po dnešok. Súbor takmer tridsiatky vystavovaných veľkoformátových fotografií zachytáva bohatosť interiérového vybavenia jednotlivých kaštieľskych komnát a vnútorného kaštieľskeho nádvoria z obdobia 19. až začiatku 20. storočia, keď bol kaštieľ obývaný poslednými majiteľmi šľachtického rodu Andrássy.
Súčasťou vystavovaných fotografií sú aj dosiaľ nezverejnené snímky pochádzajúce z rodinného albumu potomkov Andrássyovcov žijúcich v Kanade. Nachádzajú sa medzi nimi zachytené komnaty, ktoré v súčasnosti Vihorlatské múzeum v Humennom spravuje ako súčasť umelecko-historickej expozície, ale aj priestory, ktoré sa v plynutí času výrazne zmenili alebo slúžia iným účelom. Návštevníci si tak majú možnosť porovnávať architektonické premeny kaštieľa až po súčasnosť, zoznámiť sa s pôvodným zariadením, bytovými doplnkami a umeleckými dielami kaštieľa ako dominanty mesta a najhonosnejšieho sídla horného Zemplína.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Zverejnené zásady ochrany osobných údajov
vo Vihorlatskom múzeu v Humennom


Vihorlatské múzeum v Humennom, IČO: 37781391, Námestie slobody 1, 066 18 Humenné
kontaktné údaje: t. č.: 057 775 22 40, email: sekretariat@muzeumhumenne.sk

ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom:

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“):

GDPR MVL
VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO - INFORMÁCIA
© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko,  tel.: 00421 57 775 2240
ÚVOD        KONTAKTY           PRINT