Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
Strojový
preklad
VM
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Múzejné noviny
Cena pre Múzejné noviny
Ocenenia
Vihorlatského múzea
 
 
 
Zo zbierok Vihorlatského múzea v Humennom

Vihorlatské múzeum v Humennom vo svojich expozičných a výstavných priestoroch v objekte renesančného kaštieľa a v areáli expozície ľudovej architektúry a bývania (skanzene) spravuje viac než 140 000 zbierkových predmetov. Z unikátnej zbierky insitného umenia inštalovanej v Expozícii ľudovej architektúry a bývania (skanzene) Vihorlatského múzea v Humennom  predstavuje múzeum výtvarné  dielo Návrat autorky Klary Babka.

Maľba Návrat je najnovším prírastkom zo série zimných romantických portrétov kovačického prostredia v tvorbe významnej srbskej autorky insitného umenia Klary Babka. Dielo vzniklo v júli 2017 v rámci trinásteho ročníka  medzinárodného výtvarného plenéra INSITA v areáli skanzenu Vihorlatského múzea a stalo sa súčasťou zbierkového fondu múzea. Ide o maľbu vytvorenú technikou akryl  na ploche 50 x 40 cm. Podobne ako všetky autorkine diela, obraz vytvorený jedinečnými romantickými prvkami a farebnými kombináciami, vyjadruje citovú zaangažovanosť k prostrediu, v ktorom autorka žije a tvorí.
Insitná maliarka Klara Babka (1960) sa narodila v Debeljači. Od roku 1980 žije a pôsobí v Kovačici v rodinnej Galérii Babka, ktorá je jedinou galériou insitného umenia, prezentujúcou tvorbu srbských Slovákov z oblasti Kovačice. Autorka sa venuje  predovšetkým zobrazovaniu prírody a krajiny. Vo svojej tvorbe  využíva rôzne maliarske techniky - olej, akryl, akryl na plátne, suchý pastel, akvarel a gvaš.
Úspešná autorka vystavovala na samostatných a kolektívnych výstavách v Kovačici, Paríži, Bruseli, New Yorku, Berlíne a Abu Dhabí. Na Slovensku prezentovala svoju tvorbu v Bratislave v roku 2013 v rámci rozsiahlej výstavy Galérie Babka a na samostatnej výstave začiatkom tohto roka. Návštevníci Vihorlatského múzea si môžu dielo Klary Babka, spolu s ďalšími 168 výtvarnými dielami európskych insitných umelcov pozrieť počas budúcich pripravovaných výstav a podujatí.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom


Prezentované predmety mesiaca... viac...
Aktuálne podujatia
Nadácia VÚB

Vihorlatské múzeum v Humennom ponúka vzdelávacie aktivity pre žiakov ZŠ a študentov SŠ v

web_kraslica2018
KARPATSKÁ KRASLICA 2018 ....
8.3. − 6. 4. 2018

Vihorlatské múzeum v Humennom a partneri pozývajú širokú verejnosť v dňoch od 8. marca do 6. apríla 2018 na XXVI. ročník medzinárodnej súťažno-prezentačnej výstavy kraslíc Karpatská kraslica. Vernisáž výstavy spojenej s vyhodnotením súťaže sa uskutoční dňa 8. marca so začiatkom o 15.00 hodine vo Vihorlatskom múzeu v Humennom.
V aktuálnom ročníku ponúka výstava exponáty mapujúce umenie zdobenia  veľkonočných kraslíc z takmer všetkých regiónov Slovenska. Širokú paletu tradičných techník a vzorov z jednotlivých oblastí karpatského regiónu rozširujú nové techniky a vzory atraktívnych kolekcií kraslíc z Ukrajiny a Poľska. Zaujímavosťou aktuálneho ročníka výstavy je zapožičaná reprezentačná kolekcia kraslíc zo zbierok Múzea ľudovej umeleckej výroby UĽUV v Stupave a ukážka kolekcie najstarších kraslíc s tradičnými technikami zdobenia z etnografického zbierkového fondu Vihorlatského múzea v Humennom. Súčasťou tejto kolekcie je aj replika šesťstoročnej kraslice, ktorú Vihorlatskému múzeu darovalo partnerské Národné múzeum ľudového umenia Huculštiny a Pokutjá J. Kobrynského v ukrajinskom meste Kolomyja.
Interaktívnu zložkou výstavného obdobia dopĺňajú workshopy zdobenia kraslíc pre školy a záujemcov. Počas troch dní pripravilo Vihorlatské múzeum pre autorov kraslíc a širokú verejnosť burzu kraslíc. Všetkým vystavovateľom a návštevníkom ďakujeme za podporu podujatia a úsilie uchovávať a prezentovať spoločné kultúrne dedičstvo ako symbol vzájomnej spolupráce národov a národností.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom
VL_2018
Vansovej Lomnička vo Vihorlatskom múzeu v Humennom
16. 3. 2018

Vihorlatské múzeum v Humennom v spolupráci s Okresnou organizáciou Únie žien Slovenska v Humennom, hlavným organizátorom súťaže v prednese poézie a prózy žien Vansovej Lomnička 2018, pozývajú všetkých záujemcov o umelecký prednes  dňa 16. marca 2018 na súťažnú prehliadku recitačného umenia. Podujatie sa premiérovo uskutoční na pôde Vihorlatského múzea v Humennom so začiatkom o 13.30 hod.
Vyhlasovateľom  okresného kola 51. ročníka súťaže Vansovej Lomnička 2018  je Krajská organizácia Únie žien Slovenska v Prešove. Podujatie sa koná s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Celoslovenská postupová súťaž v prednese žien  je určená recitátorkám vo veku od 18 rokov. Súťažný štatút stanovuje tri súťažné kategórie v prednese poézie a prózy a vlastnej tvorbe v kategóriách do 25 rokov, do 40 rokov a nad 40 rokov. Z jednotlivých kategórií postupujú víťazky okresného kola do krajskej súťažnej prehliadky.

Mgr. Diana Lukáčová
Vihorlatské múzeum v Humennom
EKO_TV1360x768
Výstava EKOSYSTÉMOVÉ SLUŽBY MOKRADÍ

14. 3. − 30. 4. 2018


Vihorlatské múzeum v Humennom v spolupráci so Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši pozýva na panelovú výstavu pod názvom Ekosystémové služby mokradí. Výstava je sprístupnená od 14. marca 2018 v  Prírodovednej expozícii Vihorlatského múzea v Humennom.
Výstava približuje jedinečnú súčasť prírodného prostredia, akou sú v ekosystéme nezastupiteľné biotopy mokradí. Informačné panely dokumentujú najvýznamnejšie lokality svetového prírodného dedičstva na území Slovenskej republiky,  oboznamujú s ich  prírodnými hodnotami a zaujímavosťami. Zároveň zdôrazňujú potrebu zachovania biotopov mokradí pre budúce generácie z hľadiska zachovania rozmanitosti živých organizmov, samoregeneračnej funkcie prírody, prirodzeného protipovodňového mechanizmu a socioekonomického významu pre človeka.
Tematickú výstavu dopĺňajú vybrané zbierkové predmety z bohatej zoologickej zbierky prírodovedného oddelenia Vihorlatského múzea v Humennom. Výstava je súčasťou environmentálnych aktivít Vihorlatského múzea v Humennom, ktorými sa v dňoch 21. - 23. marca 2018 pripája múzeum k svetovým akciám pri príležitosti  Svetového dňa vody. Výstava potrvá do 30. apríla 2018.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom
VODA_TV1360x768
SVETOVÝ DEŇ VODY vo Vihorlatskom múzeu

Zážitkové vyučovanie pre školy
21. − 23. 3. 2018

Vihorlatské múzeum v Humennom pripravilo v dňoch 21. - 23. marca 2018  pri príležitosti Svetového dňa vody pre žiakov vyšších ročníkov základných škôl a študentov stredných škôl na pôde múzea tematický program zážitkového vyučovania so zameraním na problematiku využívania vodných zdrojov a ich ochrany.
Súčasťou zážitkového vyučovania na pôde múzea bude videoprojekcia tematických filmov (Zo života vody, Mokrade Slovenska) spojená s prednáškovou a diskusnou časťou. Žiaci majú možnosť zapojiť sa do zaujímavých  edukačných aktivít a prehĺbiť si doterajšie poznatky počas komentovanej prehliadky tematickej výstavy EKOSYSTÉMOVÉ SLUŽBY MOKRADÍ  a prehliadky stálej prírodovednej expozície Vihorlatského múzea v Humennom. Odborným garantom podujatia je  Ing. Anna Macková (Správa CHKO Východné Karpaty).
V prípade záujmu, prosíme jednotlivé kolektívy, aby sa do projektu nahlásili vopred na tel. č.: 057 775 22 40,  kontaktná osoba: RNDr. Zuzana ANDREJČÁKOVÁ, vstupné: 1,00 eura/žiak, akceptujeme kultúrne poukazy, trvanie: cca 90 minút).

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom
Vihorlatské múzeum v Európskom roku kultúrneho dedičstva

Na prahu nového roka oslovuje Vihorlatské múzeum v Humennom svojich návštevníkov, partnerov a priaznivcov novým nástenným kalendárom prezentujúcim najmalebnejšie zátišia areálu skanzenu Vihorlatského múzea v Humennom.
Dvanásť kalendárnych listov prináša pozdrav z minulosti − z dreva, hliny, kameňa a tkaniny vytvorenú rázovitú ľudovú bytovú, hospodársku a sakrálnu architektúru východokarpatského regiónu. Našim zámerom je nielen zaznamenať múzejné exponáty, atmosféru minulých čias, tradícií a  pripomínať jedinečnosť nami spravovaných hodnôt. Ponúkame priestor pre aktívny vstup do múzejných projektov oživenej histórie, ktorá pre súčasníkov i budúce generácie vytvára platformu zdieľaného spoločného kultúrneho dedičstva. Spoločne tak zhmotňujeme spomienky, oživujeme technológie, vzdelávame mládež, otvárame možnosti regiónu, spájame ľudí  a projektujeme budúcnosť.
Kalendár Skanzen v Humennom 2018 je našim vkladom do spoločných aktivít v rámci prebiehajúceho roka 2018 − Európskeho roka kultúrneho dedičstva. Pozývame Vás všetkých vstúpiť s nami  do miest, kde sa minulosť stretáva s budúcnosťou a nachádzať v nich priestor pocitu spoločného domova. 
.... kalendár 2018 ...

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom


•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •


REŠTAUROVANIE IZBY UHORSKÝCH KRÁĽOV 2018
Projekt podporila NADÁCIA VÚB

Vihorlatské múzeum v Humennom od 15. januára 2018 pokračuje v záchrane jedinečnej interiérovej výzdoby kaštieľa v Humennom v rámci projektu reštaurovania obrazov v Izbe uhorských kráľov. Zámerom projektu je záchrana pätnástich malieb na plátne s drevenými podrámami. ktoré tvoria unikátnu nástennú galériu všetkých uhorských panovníkov. Diela pochádzajú z obdobia 18. storočia a tvoria súčasť unikátnej kaštieľskej nástennej interiérovej výzdoby.
Nástennú výzdobu Izby uhorských kráľov dotvárajú vyobrazenia erbov všetkých území Uhorska, neskôr Rakúsko-Uhorska a rozsiahla centrálna stropná maľba s personifikáciou uhorského súdnictva. Takáto ucelená galéria uhorského panovníckeho stavu je v európskom priestore jediná. Na Slovensku predstavujú nástenné maľby v humenskom kaštieli najzachovalejšiu neskorobarokovú interiérovú dekoráciu.
Projekt záchrany zachovania jedinečnej kaštieľskej  interiérovej výzdoby pre budúce generácie finančne podporila Nadácia VÚB. Reštaurátorské práce budú do 30. novembra 2018 prebiehať pod dohľadom akademického maliara a autorizovaného reštaurátora Ľubomíra Cápa. Spoločným úsilím smerujeme ku komplexnému zreštaurovaniu Izby uhorských kráľov, ako celku vysokej umeleckej a historickej hodnoty, ktorá sa pravom zaraďuje k unikátom interiérovej výzdoby v rámci Európy.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom

•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Kaštieľ v zrkadle času
Stála výstava dobových fotografií kaštieľa

Vihorlatské múzeum v Humennom ponúka širokej verejnosti stálu výstavu dobových fotografií renesančného kaštieľa v Humennom − sídla Vihorlatského múzea. Všetkých záujemcov pozývame na zaujímavú promenádu historickými kaštieľskymi komnatami, pracovňami, dnes už neexistujúcimi dobovými kúpeľňami, hospodárskymi priestormi s jazdiarňou a vozovým parkom, prostredníctvom dochovaných fotografických záberov.
Stála výstava Kaštieľ v zrkadle času je vo Vihorlatskom múzeu inštalovaná vo výstavných priestoroch prízemia kaštieľa. Súbor veľkoformátových fotografií prináša zábery od najstarších dochovaných vyobrazení štvorkrídlového objektu kaštieľa a priľahlého parku v Humennom na rytine z obdobia druhej polovice 17. storočia po dnešok. Časť z takmer tridsiatky vystavovaných fotografií zachytáva bohatosť interiérového vybavenia jednotlivých kaštieľskych komnát a vnútorného kaštieľskeho nádvoria z obdobia 19. až začiatku 20. storočia, keď bol kaštieľ obývaný poslednými majiteľmi šľachtického rodu Andrássy.
Súčasťou vystavovaných fotografií sú aj dosiaľ nezverejnené snímky pochádzajúce z rodinného albumu potomkov Andrássyovcov žijúcich v Kanade. Nachádzajú sa medzi nimi zachytené komnaty, ktoré v súčasnosti Vihorlatské múzeum v Humennom spravuje ako súčasť umelecko-historickej expozície, ale aj priestory, ktoré sa v plynutí času výrazne zmenili alebo slúžia iným účelom. Návštevníci si tak majú možnosť - v zrkadle času plynúceho takmer štyri storočia - porovnávať architektonické premeny kaštieľa až po súčasnosť, zoznámiť sa s pôvodným zariadením, bytovými doplnkami a umeleckými dielami kaštieľa ako najhonosnejšieho sídla horného Zemplína a dominanty mesta.  
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom
© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko,  tel.: 00421 57 775 2240
ÚVOD        KONTAKTY           PRINT