Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
Strojový
preklad
b2019_1
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Múzejné noviny
Cena pre Múzejné noviny
Ocenenie za dobové pohľadnice
Ocenenie  - Skanzeny
Ocenenia
Vihorlatského múzea
Ocenenie -Kalendár 2017
Podnikové médium roka 2017
Podnikové médium roka 2017
Zväz múzeí - Pamätnámedaila
Kalendár 2019
Kalendár 2020
 
 
 
Zo zbierok Vihorlatského múzea v Humennom

Vihorlatské múzeum v Humennom vo svojich expozičných a výstavných priestoroch v objekte renesančného kaštieľa a v areáli expozície ľudovej architektúry a bývania (skanzene) spravuje viac než 140 000 zbierkových predmetov. Z unikátnej zbierky insitného umenia inštalovanej v Expozícii ľudovej architektúry a bývania (skanzene) Vihorlatského múzea v Humennom  predstavuje múzeum výtvarné  dielo Návrat autorky Klary Babka.

Maľba Návrat je najnovším prírastkom zo série zimných romantických portrétov kovačického prostredia v tvorbe významnej srbskej autorky insitného umenia Klary Babka. Dielo vzniklo v júli 2017 v rámci trinásteho ročníka  medzinárodného výtvarného plenéra INSITA v areáli skanzenu Vihorlatského múzea a stalo sa súčasťou zbierkového fondu múzea. Ide o maľbu vytvorenú technikou akryl  na ploche 50 x 40 cm. Podobne ako všetky autorkine diela, obraz vytvorený jedinečnými romantickými prvkami a farebnými kombináciami, vyjadruje citovú zaangažovanosť k prostrediu, v ktorom autorka žije a tvorí.
Insitná maliarka Klara Babka (1960) sa narodila v Debeljači. Od roku 1980 žije a pôsobí v Kovačici v rodinnej Galérii Babka, ktorá je jedinou galériou insitného umenia, prezentujúcou tvorbu srbských Slovákov z oblasti Kovačice. Autorka sa venuje  predovšetkým zobrazovaniu prírody a krajiny. Vo svojej tvorbe  využíva rôzne maliarske techniky - olej, akryl, akryl na plátne, suchý pastel, akvarel a gvaš.
Úspešná autorka vystavovala na samostatných a kolektívnych výstavách v Kovačici, Paríži, Bruseli, New Yorku, Berlíne a Abu Dhabí. Na Slovensku prezentovala svoju tvorbu v Bratislave v roku 2013 v rámci rozsiahlej výstavy Galérie Babka a na samostatnej výstave začiatkom tohto roka. Návštevníci Vihorlatského múzea si môžu dielo Klary Babka, spolu s ďalšími 168 výtvarnými dielami európskych insitných umelcov pozrieť počas budúcich pripravovaných výstav a podujatí.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom


Prezentované predmety mesiaca... viac...
Aktuálne podujatia
Nadácia VÚB

Vihorlatské múzeum v Humennom ponúka vzdelávacie aktivity pre žiakov ZŠ a študentov SŠ v

oznam_cov
KAŠTIEĽ V HUMENNOM
Zostavil: Mgr. Vasil Fedič
Prvá prezentačná publikácia venovaná historickej budove kaštieľa v Humennom

Prezentačná publikácia pod názvom Kaštieľ v Humennom vychádza na 240 stranách veľkého formátu. Obrazová kniha s textovými pasážami v slovensko-anglickej jazykovej verzii  dokumentuje vznik, výstavbu a vývoj kaštieľskeho sídla v Humennom a zároveň  približuje aj významné etapy novodobej rozsiahlej rekonštrukcie historickej budovy kaštieľa. Obsahové zameranie nadčasovej prezentačnej publikácie múzea je symbolickým spojením historického objektu a múzejnej inštitúcie, ktorá svoju činnosť začala pred šesťdesiatimi rokmi na pôde kultúrnej pamiatky v objekte  renesančného kaštieľa.
Na jednotlivých snímkach je prezentovaný súčasný majestátny exteriér a dobové zábery kaštieľa od  obdobia 17. storočia, jedinečné uchované interiéry s pôvodným zariadením a výzdobou, spolu s unikátnymi  umelecko-historickými zbierkovými predmetmi múzea. Najnovšia publikácia múzea ponúka  množstvo dosiaľ nepublikovaných  detailných pohľadov na zreštaurovanú architektúru a interiérovú výzdobu historickej budovy,  ako  aj majstrovskú a umeleckú zručnosť, múzeom spravovanú a uchovávanú, v bohatej kaštieľskej zbierke obrazov, zbierkach sakrálneho umenia, historických zbraní, hodinových strojov, porcelánu, dobového nábytku a numizmatickej zbierky, tvoriacich súčasť umelecko-historickej expozície Vihorlatského múzea v Humennom.
Kniha vychádza s finančnou podporou Prešovského samosprávneho kraja  a ďalších donorov. Najnovšiu knižnú publikáciu Vihorlatského múzea v Humennom si môžu záujemcovia zakúpiť od začiatku decembra v  Kníhkupectve Na korze na Námestí slobody v Humennom a po sprístupnení múzea aj na pôde Vihorlatského múzea v Humennom. (V súčasnosti, do odvolania, je múzeum neprístupné kvôli rekonštrukcii nádvoria).
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom
kastiel_pub
vm_kalendar2021
SKVOSTY  RENESANČNÉHO KAŠTIEĽA V HUMENNOM
Nový kalendár Vihorlatského múzea v Humennom na rok 2021

Aktuálna limitovaná séria kalendárovej tvorby Vihorlatského múzea v Humennom pod názvom Skvosty renesančného kaštieľa v Humennom ponúka v detailných záberoch unikátne umelecké zbierkové predmety  múzea s historickým príbehom regiónu horného Zemplína - nerozlučne spätým s kaštieľom v Humennom. 
Nový prezentačný nástenný kalendár na dvanástich farebných listoch prináša detailné zábery na unikátne umelecké diela, ktoré si dodnes uchovali svoju majstrovskú a umeleckú jedinečnosť. Vnímavému pozorovateľovi rozpovie najzaujímavejšie príbehy zbierkových predmetov múzea - od keltských mincí z obdobia spred vyše 360 rokov pred Kristom, cez jedinečnú architektonickú ukážku valenej klenby v kaštieľskej kaplnke, precíznu prácu umeleckých rezbárov európskeho významu, po  výtvarné i dekoratívne umenie na dobových hodinových strojoch, historických zbraniach a úžitkových predmetoch. V novej optike predstavuje kalendár stropnú plochu 70 metrov štvorcových  kaštieľskej knižnice  s unikátnym dreveným kazetovým obložením, poľovnícku pušku s majstrovskou kostenou výzdobou či   plató  bohato zdobeného dreveného stola s príbehom svätého Marka Evanjelistu.
Múzejné kalendárové dielo  sa k svojim záujemcom dostáva v rovnakom čase ako  prvá  prezentačná  publikácia o renesančnom  kaštieli v Humennom pod názvom Kaštieľ v Humennom. Obidva tituly múzejnej edičnej tvorby vychádzajú v roku 60. výročia pôsobnosti Vihorlatského múzea v Humennom v záujmovej oblasti horného Zemplína. Sú poctou histórii a umeniu, prostredníctvom ktorých múzeum oživuje kultúrnu pamäť ako trvalo prítomnú históriu regiónu. Aktuálny nástenný kalendár na rok 2021 Skvosty renesančného kaštieľa v Humennom  a knižnú publikáciu Kaštieľ v Humennom si môžu záujemcovia zakúpiť v Kníhkupectve Na korze na Námestí slobody v Humennom.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom
 
HAMFO_2021
H/AMFO ROBERTA SPIELMANNA 2021
4. − 26. 2. 2021

Vihorlatské múzeum v Humennom ako odborný garant a organizátor regionálnej prehliadky amatérskej fotografie H/AMFO Roberta Spielmanna 2021  pozýva širokú verejnosť amatérskych fotografov  k aktívnej  účasti  na  súťaži 49. ročníka regionálneho kola celoslovenskej postupovej súťaže AMFO 2021. Tohtoročná súťažná prehliadka sa koná v roku 40. výročia založenia Fotoklubu Reflex v Humennom (pôsobí pod záštitou Vihorlatského múzea v Humennom) s odkazom na jedného zo zakladateľov neprofesionálnej fotografickej scény  Roberta Spielmanna, ktorého meno nesie aj regionálna časť súťaže.
V súvislosti s aktuálnou situáciou spôsobenou pandémiou ochorenia Covid-19 rešpektuje múzeum nariadenia ÚV ZSR a pokyny Národného osvetového centra (vyhlasovateľa celoslovenskej súťažnej prehliadky). Súťažiaci budú nateraz zasielať fotografie len v digitálnej forme. Do súťaže sa môžu zapojiť autori všetkých vekových skupín v jednotlivých súťažných kategóriách. Uzávierka  zasielania prác je v piatok 22. januára 2021.
Prihlásenie prebieha vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra (NOC) v časti “Súťaže a prehliadky - AMFO - Chcem sa prihlásiť“ na:   https://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit/prihlasenie.  
Návod k prihláseniu sa nachádza na: https://www.youtube.com/watch?v=DpZCgtg4aUg (postup prihlasovania do súťaže AMFO ako pre súťaž Výtvarné spektrum). Podmienkou účasti v súťaži je predloženie autorskej fotografie alebo experimentálneho diela v digitálnej a tlačenej verzii. Do prihlášky je potrebné nahrať link na stiahnutie digitálnych fotografií (napr. pomocou internetového úložiska Wetransfer, Úschovňa, ulož.to a pod.). Fotografie musia byť nahrané vo formáte jpg s 300dpi. Veľkosť nahraného súboru nesmie presiahnuť 100 MB. Každú fotografiu je potrebné pomenovať v nasledujúcom poradí: veková skupina-kategória-meno-priezvisko-názov diela. V prípade akýchkoľvek problémov pri prihlasovaní, alebo ak záujemcovia nemajú prístup k internetu, prosíme záujemcov, aby  kontaktovali  múzeum telefonicky 057 775 22 40 alebo na e-adrese: galeria@muzeumhumenne.sk (Mgr. D. Kataniková).
Stanovisko poroty k súťažným fotografiám bude každému súťažiacemu zaslané mailom v piatok 29. januára 2021. Zverejnenie výsledkov a digitálna prezentácia výstavy na webovej stránke Vihorlatského múzea v Humennom potrvá od 4. do 26. februára 2021. Vytlačené súťažné fotografie, označené na rube identifikačným štítkom, ktorý je súčasťou prihlášky, je potrebné  v rámci postupovej súťaže zaslať na adresu Vihorlatského múzea v Humennom do konca marca. Fotografie nesmú byť adjustované (odporúča sa podlepiť fotografie v rohoch priesvitnou lepiacou páskou, aby sa predchádzalo ich poškodeniu počas inštalácie a demontáže). Podrobnejšie informácie nájdu súťažiaci v aktuálnych propozíciách celoštátnej súťaže.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom
Betlehemci z Čukaloviec, 1942

Betlehemci z Čukaloviec, 1942

Betlehemci z Vydrane, 1988

Betlehemci z Vydrane, 1988

Vianočné obchôdzky v severovýchodnom cípe Slovenska

Vianočné obdobie je popri iných sviatočných činnostiach i časom intenzívneho navštevovania príbuzných a známych. Avšak v súčasnosti nám okolnosti nedovoľujú prežívať sviatočné chvíle spôsobom a rozsahom akým sme zvyknutí. Nasledujúcimi riadkami si preto pripomenieme význam obchôdzok vo vianočnom období v minulosti.
V našom regióne (okresy Humenné, Snina a Medzilaborce) u rímskokatolíckych, gréckokatolíckych i pravoslávnych veriacich mali obchôdzky formu polazovania, koledovania i obchôdzky s betlehemskou hrou. Polazovanie spočívalo v magickom význame prvého mužského návštevníka vo sviatočný deň, ktorým bol najčastejšie mladý chlapec. Vinšom poprial hospodárovi prosperitu do budúcnosti, za čo bol i odmenený. Koledovanie (obchôdzka so spevom vianočných kolied a vinšovaním) malo cirkevný charakter a koledovať chodievali zvyčajne dospelí muži po štedrovečernej večeri.
Betlehemské hry ako súčasť vianočného zvykoslovia sa zachovali dodnes aj v mnohých lokalitách nášho regiónu. Ľudové hry o narodení Ježiša Krista majú základ v stredovekých náboženských hrách. Tento typ vianočných hier prenáša biblický námet do pastierskeho prostredia. V našom regióne boli rozšírené hry s textami preloženými zo slovenčiny do miestneho dialektu. Hercami boli v minulosti prevažne dospelí muži (betlehemci, viflejemci, gubove, jasličkare a pod.), neskôr ich dopĺňala mládež. Dej betlehemských hier začína predstavením pastierov, nasleduje budenie pastierov anjelom, ktorý zvestuje narodenie Krista, cesta do Betlehema, klaňanie sa a obdarovanie Ježiška v jasličkách. Hra je sprevádzaná veršovanými textami, vinšovaním a spievaním kolied, prípadne tancom. Neoddeliteľnou súčasťou boli rekvizity - masky, jasličky a palice príp. kyjaky, ktorými sa rytmizovalo rozprávanie i spievanie. Betlehemci postupne obchádzali všetky domy v dedine, prípadne i v susedných obciach po štedrovečernej večeri alebo na Božie narodenie. Betlehemské hry mali vo všeobecnosti zabezpečiť prosperitu v nasledujúcom roku. V súčasnosti majú predovšetkým zábavnú funkciu. Za návštevu domácnosti sa betlehemcom ponúka odmena vo forme naturálií alebo peniaze. Táto tradícia sa s lokálnymi obmenami zachovala dodnes vo viacerých lokalitách regiónu severovýchodného Slovenska (Nová Sedlica, Topoľa, Stakčín, Snina, Roškovce, Osadné atď.).
Pravoslávni veriaci slávia siedmeho januára sviatok Narodenia Ježiša Krista (Roždestvo Isusa Christa). Nakoľko v tomto roku tradičné obchôdzky s betlehemskou hrou v rusínskych obciach nebudú realizované, sprostredkovane Vám ponúkame atmosféru tejto udalosti zo záznamu z Novej Sedlice z roku 2017.
Christós roždájetsja!

Pastierska hra - Nová Sedlica.....video
obchodzky
doma_web_FB

MÚZEUM NA DOMA
ON-LINE PROJEKT PRE ŽIAKOV, UČITEĽOV A RODIČOV

Aktuálny projekt múzejnej on-line ponuky Múzeum na doma pracuje s využitím múzejnej webovej, facebookovej a instagramovej stránky. Ponuka je určená širokej verejnosti detí a dospelých so zacielením na pomoc školopovinným deťom, mládeži, učiteľom a  rodičom.
Prostredníctvom sociálnych sietí ponúkame netradičné pohľady do všetkých  múzejných expozícií. Z umelecko-historickej expozície, sakrálnej expozície,  prírodovednej  expozície a expozície ľudovej architektúry a bývania - skanzen sprostredkúvame  ojedinelé zábery, ktoré  mnohí aj počas návštevy nezbadali alebo nevnímali v komplexnosti kultúrno-historickej  pamiatky. Obrazom i textom približujeme jednotlivé zbierkové predmety múzejného zbierkového fondu (archeológia, história, umenie, etnografia, prírodoveda) s ukážkami najstarších archeologických premetov, ukážok prírodovedného charakteru, majstrovskej práce dobových maliarov a remeselníkov v podobe historického nábytku, obrazovej zbierky, hodinových strojov, ukážok dobových zbraní, porcelánu, umeleckých predmetov, sakrálneho umenia, úžitkových predmetov a remeselných zariadení a výrobkov. 
V archívnom bloku pozývame  záujemcov na virtuálnu prehliadku múzejných výstavných projektov prostredníctvom fotoreportov  z múzejných výstav,  ako aj kultúrnych podujatí a edukačných aktivít pre deti a mládež. Záujemcom zároveň ponúkame možnosť vstúpiť do zákulisia múzejnej činnosti v oblasti zhromažďovania, ochraňovania,  odborného  zhodnocovania a prezentácie  zbierkových predmetov. Prostredníctvom  listovania  v doterajších ročníkoch Múzejných otvárame pre verejnosť vzájomný dialóg o podstate múzea pre spoločnosť a jeho víziách do budúcnosti.
Na webových a facebookových stránkach iniciujeme pre deti, študentov, ich rodičov a učiteľov zábavno-edukačné ponuky kreatívneho trávenia času zamerané na rozvoj tvorivého myslenia v oblasti histórie, umenia, etnografie a environmentálnych tém.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom, marketing


Vianoce na šľachtickom dvore ...video

Vianočné a novoročné pohľadnice ...video
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Zverejnené zásady ochrany osobných údajov
vo Vihorlatskom múzeu v Humennom


Vihorlatské múzeum v Humennom, IČO: 37781391, Námestie slobody 1, 066 18 Humenné
kontaktné údaje: t. č.: 057 775 22 40, email: sekretariat@muzeumhumenne.sk

ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom:

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“):

GDPR MVL
 
© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko,  tel.: 00421 57 775 2240
ÚVOD        KONTAKTY           PRINT