Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
Strojový
preklad
b2019_1
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Múzejné noviny
Cena pre Múzejné noviny
Ocenenie za dobové pohľadnice
Ocenenie  - Skanzeny
Ocenenia
Vihorlatského múzea
Ocenenie -Kalendár 2017
Podnikové médium roka 2017
Podnikové médium roka 2017
Zväz múzeí - Pamätnámedaila
Kalendár 2019
Kalendár 2020
 
 
 
Zo zbierok Vihorlatského múzea v Humennom

Vihorlatské múzeum v Humennom vo svojich expozičných a výstavných priestoroch v objekte renesančného kaštieľa a v areáli expozície ľudovej architektúry a bývania (skanzene) spravuje viac než 140 000 zbierkových predmetov. Z unikátnej zbierky insitného umenia inštalovanej v Expozícii ľudovej architektúry a bývania (skanzene) Vihorlatského múzea v Humennom  predstavuje múzeum výtvarné  dielo Návrat autorky Klary Babka.

Maľba Návrat je najnovším prírastkom zo série zimných romantických portrétov kovačického prostredia v tvorbe významnej srbskej autorky insitného umenia Klary Babka. Dielo vzniklo v júli 2017 v rámci trinásteho ročníka  medzinárodného výtvarného plenéra INSITA v areáli skanzenu Vihorlatského múzea a stalo sa súčasťou zbierkového fondu múzea. Ide o maľbu vytvorenú technikou akryl  na ploche 50 x 40 cm. Podobne ako všetky autorkine diela, obraz vytvorený jedinečnými romantickými prvkami a farebnými kombináciami, vyjadruje citovú zaangažovanosť k prostrediu, v ktorom autorka žije a tvorí.
Insitná maliarka Klara Babka (1960) sa narodila v Debeljači. Od roku 1980 žije a pôsobí v Kovačici v rodinnej Galérii Babka, ktorá je jedinou galériou insitného umenia, prezentujúcou tvorbu srbských Slovákov z oblasti Kovačice. Autorka sa venuje  predovšetkým zobrazovaniu prírody a krajiny. Vo svojej tvorbe  využíva rôzne maliarske techniky - olej, akryl, akryl na plátne, suchý pastel, akvarel a gvaš.
Úspešná autorka vystavovala na samostatných a kolektívnych výstavách v Kovačici, Paríži, Bruseli, New Yorku, Berlíne a Abu Dhabí. Na Slovensku prezentovala svoju tvorbu v Bratislave v roku 2013 v rámci rozsiahlej výstavy Galérie Babka a na samostatnej výstave začiatkom tohto roka. Návštevníci Vihorlatského múzea si môžu dielo Klary Babka, spolu s ďalšími 168 výtvarnými dielami európskych insitných umelcov pozrieť počas budúcich pripravovaných výstav a podujatí.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom


Prezentované predmety mesiaca... viac...
Aktuálne podujatia
Nadácia VÚB

Vihorlatské múzeum v Humennom ponúka vzdelávacie aktivity pre žiakov ZŠ a študentov SŠ v

OR2020
CYKLUS TVORIVÝCH DIELNÍ TRADIČNÝCH REMESIEL PRE VEREJNOSŤ OŽIVENÉ REMESLÁ
19. 7. - 30. 8. 2020 (14.00 - 18.00 hod.)

Letný zážitkový program  pod názvom Cyklus tvorivých dielní tradičných remesiel pre verejnosť - Oživené remeslá predstavuje v  Expozícii ľudovej architektúry a bývania (skanzene) Vihorlatského múzea v Humennom  sedem tradičných remesiel, ktoré stáli na počiatku rozvoja ľudovej remeselnej a umeleckej tvorivosti. Počas piatich nedieľ od 19. júla do 30. augusta predstavujú múzeum a regionálni nositelia tradičnej remeselnej kultúry  kováčstvo, remenárstvo, spracovanie slamy, výrobu šindľov a tradičných strešných krytín, tkanie na krosienkach, plstenie, tokárstvo, stolárstvo a podmaľbu na sklo.  Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Súčasťou každého nedeľného programu od 14. do 18. hodiny sú ukážky tradičných remeselných postupov, remeselných nástrojov a výrobkov, tematické výstavy a sprievodný program.  V areáli skanzenu má verejnosť možnosť vyskúšať si tradičné remeselné techniky v rámci tvorivých dielní. Názorné oboznámenie sa  s jednotlivými remeslami sprostredkúva aj prehliadka skanzenu, ktorý je ukážkou spojenia tradičnej ľudovej sakrálnej, bytovej a hospodárskej architektúry s ukážkami zachovaného jedinečného súboru remeselných stavieb, nástrojov, remeselných výrobkov a ľudovej umeleckej tvorivosti dokumentujúcich hospodársky vývoj horného Zemplína.
Atmosféru remeselných tvorivých dielní tradičných remesiel v skanzene a zábavné  spoznávanie regionálnej histórie dopĺňajú stála tematická výstava tradičného poľnohospodárskeho náradia a strojov a stála výstava diel európskeho insitného umenia. Program: (14.00 - 18.00 hod.)
19. 7. 2020 - Kováčstvo a rekreačná jazda na koni
26. 7. 2020 - Remenárstvo a Podmaľba na sklo
  2. 8. 2020 - Spracovanie slamy, výroba šindľov a tradičnej strešnej krytiny
23. 8. 2020 - Tkanie na krosienkach a plstenie
30. 8. 2020 - Tokárstvo a stolárstvo

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom
VS2020
VÝTVARNÉ SPEKTRUM  - PREŠOVSKÝ KRAJ 2020
2. - 22. júl 2020

Vihorlatské múzeum v Humennom sprístupňuje od 2. júla 2020 vo svojich výstavných priestoroch Galerijnej siene Oresta Dubaya výstavu  súťažných diel krajského kola celoslovenskej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby pod názvom Výtvarné spektrum  - Prešovský kraj 2020. Vernisáž výstavy sa uskutoční dňa 2. júla 2020 v koncertnej sieni Vihorlatského múzea v Humennom so začiatkom o 16. hodine (rozborový seminárov sa koná v galerijných priestoroch so začiatkom o 14.30 hod.).
Do 57. ročníka súťažnej prehliadky prihlásilo celkovo 65 autorov z Prešovského kraja (z okresov Bardejov, Humenné, Kežmarok, Medzilaborce, Poprad, Prešov, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník a Vranov nad Topľou)  120 súťažných diel. Autori súťažili v dvoch  vekových kategóriách od 15 do 26 rokov a v kategórii nad 26 rokov  v  oblasti maľby, kresby, grafiky a plastiky. Samostatnú kategóriu tvorila  insitná tvorba autorov bez vekovej kategorizácie. Odborná porota hodnotila umeleckú výpoveď, proporčnú vyváženosť, technickú zdatnosť, kompozičnú náročnosť a autenticitu rukopisu i farebné cítenie autorov. V aktuálnom súťažnom ročníku udelila porota  trinásť cien a sedem čestných uznaní.
Výstavnú kolekciu Výtvarného spektra - Prešovský kraj 2020  tvorí vo Vihorlatskom múzeu 63 diel od 40 autorov zo všetkých zúčastnených okresov Prešovského kraja. Z hľadiska výtvarných techník prevládajú  akryl,  olej, pastel, akvarel,  grafická tvorba rôznych druhov, diela vytvorené technikou plstenia a využívajúce hlinu či leptanie plechu.      
Výstava vo Vihorlatskom múzeu v Humennom  potrvá do 22. júla 2020. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom, marketing


buhajova2020
OĽGA BUHAJOVÁ - VÝBER Z TVORBY
OBNOVENÁ VÝSTAVA

Aktuálna výstava Oľga Buhajová - výber z tvorby je obnovenou výstavnou ponukou Vihorlatského múzea. Výstava je venovaná nedožitému 65. výročiu narodenia autorky a spomienke na výnimočnú výtvarníčku, ktorej unikátny umelecký prejav ju zaraďuje k najtalentovanejším umelcom svojej doby. Vernisáž výstavy sa konala 5. marca 2020 v deň nedožitých 65. narodenín autorky, krátko pred uzavretím múzea počas pandemickej situácie.
Výstavnú kolekciu tvorí vyše  päťdesiat výtvarných diel prezentujúcich Buhajovej grafickú tvorbu, knižné ilustrácie, kresbu a maľbu. Vo svojej tvorbe využívala autorka kompozície alegorických, meditatívnych a symbolických prejavov s dôrazom na farebnosť. Z tohto obdobia tvorby pochádzajú aj vystavované jedinečné grafické cykly. Ide o diela portrétneho a dokumentárneho charakteru zachytávajúce človeka v pracovnom procese − známe Buhajovej zachytenie sklárov v  Lednických Rovniach a žien pri výrobe vlákna v humenskom podniku Chemlon.  V podobnom duchu vytvorila aj voľné grafické listy k poézii Miroslava Válka.
Výstava ponúka množstvo ilustračných prác, ktoré vznikli so spolupráce autorky  s vydavateľstvami detských periodík. V nich pútavými farebnými kresbami Buhajová vytvorila deťom ľahko zrozumiteľnú cestu k pochopeniu literárneho obsahu. Súčasťou výstavnej kolekcie je rodinou zapožičaný súbor osobných predmetov autorky. Nachádzajú sa medzi nimi  fotografie z mladosti, vysvedčenia, študentský index, osobná korešpondencia, množstvo skicárov, autoportrétov a aj menej známa Buhajovej básnická tvorba.
Akademická maliarka Oľga Buhajová (1955 - 1989) sa narodila v Košiciach. Detstvo a mladosť prežila v Humennom. V rokoch 1981 - 1988 žila a tvorila v Lednických Rovniach. V roku 1988 sa  natrvalo presťahovala do Humenného. Zomrela v roku  1989 v Humennom. Do Humenného sa akademická maliarka Oľga Buhajová, prostredníctvom projektu Vihorlatského múzea v Humennom Návraty rodákov, vracia po tretíkrát (1987, 2013, 2020). Buhajovej diela sa nachádzajú v zbierkach Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici, Považskej galérii v Žiline a vo Vihorlatskom múzeu v Humennom.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom


voda_web_media
VODA - KOLÍSKA ŽIVOTA A PRAMEŇ ZDRAVIA
10. 6. - 31. 8. 2020

Tematická panelová výstava v prírodovednej expozícii Vihorlatského múzea v  Humennom je súčasťou múzejných environmentálnych aktivít  zameraných na vzdelávanie verejnosti a prezentáciu tém v oblasti ochrany prírody a životného prostredia. Výstava prebieha v spolupráci so Slovenským múzeom  ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši.
Zámerom výstavy je v kontexte tvorby trvaloudržateľného životného prostredia prehlbovať vedomosti o význame vody a potrebe jej ochrany. Jednotlivé témy hydrologickej problematiky a úlohy človeka v nej  pútavým spôsobom prezentujú textové  informácie doplnené obrazovými ukážkami. Návštevníkom ponúka výstava pohľad na vývoj globálnej situácie vodného ekosystému na planéte s možnosťami jeho ochrany a optimalizácie. Vysvetľuje podstatu významu vody od počiatku vzniku života na Zemi cez základné životné potreby fauny a flóry až k technologickému využívaniu vody človekom. Predstavuje vodu ako životné prostredie, ako fenomén veľkého hydrologického cyklu, ale aj ako tému globálnych projektov jej uchovania pre prírodu.
Aktuálnu výstavu tematicky rozširujú múzejné zbierkové exponáty z fondu prírodovedného oddelenia  v oblasti  zoológie s vymedzením živočíšstva vodných biotopov severného Zemplína. Súčasťou stálej prírodovednej expozície múzea sú vystavované exponáty z oblasti geológie, mineralógie, petrografie, paleontológie a botaniky. Novým vzdelávacím doplnkom expozície, reflektujúcim súčasnú environmentálnu problematiku pôvodných biotopov, je časť venovaná  inváznym druhom rastlín a živočíchov v našom prostredí. Výstava je vhodným učebným dodatkom školskej biológie  a zároveň objavnou rodinnou cestou za vodou v našom živote.
Výstava Voda - kolíska života a prameň zdravia je vo Vihorlatskom múzeu v Humennom  verejnosti prístupná do konca augusta 2020.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom
leg2020
LEGENDARIUM 2020 VO VIHORLATSKOM MÚZEU V HUMENNOM
20. 6. - 13. 9. 2020

Vihorlatské múzeum v Humennom sa pripája k inštitúciám, ktoré od 20. júna 2020 podporujú na území Prešovského kraja piate pokračovanie  letného cestovateľského poznávacieho a súťažného  projektu Legendarium  2020 - Mapa pokladov. Organizátorom a vyhlasovateľom je Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska. Letná cestovateľská kampaň Legendarium 2020 prebieha  v kultúrnych a prírodných turistických destináciách na území Prešovského kraja do 13. septembra 2020.
Súčasťou poznávacieho projektu pre deti a rodiny je súťažná časť, ktorá vyvrcholí po splnení súťažných podmienok v záverečnom žrebovaní o vecné ceny a víkendové pobyty pre celú rodinu.  Podmienkou súťažnej časti kampane je získanie 15 nálepiek v turistických destináciách a 25 odtlačkov pečiatok v kultúrnych zariadeniach Prešovského kraja do súťažného albumu Mapy pokladov, čo znamená 40 lístkov v záverečnom žrebovaní. Vecné ceny môžu súťažiaci získavať aj počas cestovania za legendami  vo vybraných zariadeniach.
Vo Vihorlatskom múzeu v Humennom získavajú návštevníci po zaplatení vstupného  do umelecko-historickej expozície alebo po zaplatení vstupného do skanzenu zdarma album Mapa pokladov a odtlačok pečiatky s vyobrazením vojaka Švejka. Výdajné miesta vo Vihorlatskom múzeu sa nachádzajú v kaštieli a v skanzene  (pri predaji vstupeniek).
Projekt je zameraný na podporu cestovania, spoznávania  regionálnej histórie, objavovania kultúrnych pamiatok, prírodných lokalít, turistických území, športovísk, a oživovanie regionálneho cestovného ruchu na území Prešovského samosprávneho kraja. Primárne je projekt zacielený na rodiny s deťmi s cieľom podporiť zámer zdieľaného kultúrneho a prírodného dedičstva a prežívania spoločných oddychových i poznávacích zážitkov  pre celú rodinu. 

Informácie o projekte a súťaži získajú záujemcovia v jednotlivých destináciách alebo na  www.legendarium.info, LEGENDARIUM na Facebook-u,  LEGENDARIUM na Instagrame.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom
doma_web_FB

MÚZEUM NA DOMA
ON-LINE PROJEKT PRE ŽIAKOV, UČITEĽOV A RODIČOV

Aktuálny projekt múzejnej on-line ponuky Múzeum na doma pracuje s využitím múzejnej webovej, facebookovej a instagramovej stránky. Ponuka je určená širokej verejnosti detí a dospelých so zacielením na pomoc školopovinným deťom, mládeži, učiteľom a  rodičom.
Prostredníctvom sociálnych sietí ponúkame netradičné pohľady do všetkých  múzejných expozícií. Z umelecko-historickej expozície, sakrálnej expozície,  prírodovednej  expozície a expozície ľudovej architektúry a bývania - skanzen sprostredkúvame  ojedinelé zábery, ktoré  mnohí aj počas návštevy nezbadali alebo nevnímali v komplexnosti kultúrno-historickej  pamiatky. Obrazom i textom približujeme jednotlivé zbierkové predmety múzejného zbierkového fondu (archeológia, história, umenie, etnografia, prírodoveda) s ukážkami najstarších archeologických premetov, ukážok prírodovedného charakteru, majstrovskej práce dobových maliarov a remeselníkov v podobe historického nábytku, obrazovej zbierky, hodinových strojov, ukážok dobových zbraní, porcelánu, umeleckých predmetov, sakrálneho umenia, úžitkových predmetov a remeselných zariadení a výrobkov. 
V archívnom bloku pozývame  záujemcov na virtuálnu prehliadku múzejných výstavných projektov prostredníctvom fotoreportov  z múzejných výstav,  ako aj kultúrnych podujatí a edukačných aktivít pre deti a mládež. Záujemcom zároveň ponúkame možnosť vstúpiť do zákulisia múzejnej činnosti v oblasti zhromažďovania, ochraňovania,  odborného  zhodnocovania a prezentácie  zbierkových predmetov. Prostredníctvom  listovania  v doterajších ročníkoch Múzejných otvárame pre verejnosť vzájomný dialóg o podstate múzea pre spoločnosť a jeho víziách do budúcnosti.
Na webových a facebookových stránkach iniciujeme pre deti, študentov, ich rodičov a učiteľov zábavno-edukačné ponuky kreatívneho trávenia času zamerané na rozvoj tvorivého myslenia v oblasti histórie, umenia, etnografie a environmentálnych tém.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom, marketing
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Zverejnené zásady ochrany osobných údajov
vo Vihorlatskom múzeu v Humennom


Vihorlatské múzeum v Humennom, IČO: 37781391, Námestie slobody 1, 066 18 Humenné
kontaktné údaje: t. č.: 057 775 22 40, email: sekretariat@muzeumhumenne.sk

ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom:

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“):

GDPR MVL
© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko,  tel.: 00421 57 775 2240
ÚVOD        KONTAKTY           PRINT