Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
Strojový
preklad
b2019_1
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Múzejné noviny
Cena pre Múzejné noviny
Ocenenie za dobové pohľadnice
Ocenenie  - Skanzeny
Ocenenia
Vihorlatského múzea
Ocenenie -Kalendár 2017
Podnikové médium roka 2017
Podnikové médium roka 2017
Zväz múzeí - Pamätnámedaila
Kalendár 2019
Kalendár 2020
 
 
 
Zo zbierok Vihorlatského múzea v Humennom

Vihorlatské múzeum v Humennom vo svojich expozičných a výstavných priestoroch v objekte renesančného kaštieľa a v areáli expozície ľudovej architektúry a bývania (skanzene) spravuje viac než 140 000 zbierkových predmetov. Z unikátnej zbierky insitného umenia inštalovanej v Expozícii ľudovej architektúry a bývania (skanzene) Vihorlatského múzea v Humennom  predstavuje múzeum výtvarné  dielo Návrat autorky Klary Babka.

Maľba Návrat je najnovším prírastkom zo série zimných romantických portrétov kovačického prostredia v tvorbe významnej srbskej autorky insitného umenia Klary Babka. Dielo vzniklo v júli 2017 v rámci trinásteho ročníka  medzinárodného výtvarného plenéra INSITA v areáli skanzenu Vihorlatského múzea a stalo sa súčasťou zbierkového fondu múzea. Ide o maľbu vytvorenú technikou akryl  na ploche 50 x 40 cm. Podobne ako všetky autorkine diela, obraz vytvorený jedinečnými romantickými prvkami a farebnými kombináciami, vyjadruje citovú zaangažovanosť k prostrediu, v ktorom autorka žije a tvorí.
Insitná maliarka Klara Babka (1960) sa narodila v Debeljači. Od roku 1980 žije a pôsobí v Kovačici v rodinnej Galérii Babka, ktorá je jedinou galériou insitného umenia, prezentujúcou tvorbu srbských Slovákov z oblasti Kovačice. Autorka sa venuje  predovšetkým zobrazovaniu prírody a krajiny. Vo svojej tvorbe  využíva rôzne maliarske techniky - olej, akryl, akryl na plátne, suchý pastel, akvarel a gvaš.
Úspešná autorka vystavovala na samostatných a kolektívnych výstavách v Kovačici, Paríži, Bruseli, New Yorku, Berlíne a Abu Dhabí. Na Slovensku prezentovala svoju tvorbu v Bratislave v roku 2013 v rámci rozsiahlej výstavy Galérie Babka a na samostatnej výstave začiatkom tohto roka. Návštevníci Vihorlatského múzea si môžu dielo Klary Babka, spolu s ďalšími 168 výtvarnými dielami európskych insitných umelcov pozrieť počas budúcich pripravovaných výstav a podujatí.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom


Prezentované predmety mesiaca... viac...
Aktuálne podujatia
Nadácia VÚB

Vihorlatské múzeum v Humennom ponúka vzdelávacie aktivity pre žiakov ZŠ a študentov SŠ v

MÚZEUM NA DOMA
On-line projekt Vihorlatského múzea v Humennom
Múzejný projekt on-line ponuky Vihorlatského múzea v Humennom  MÚZEUM NA DOMA vytvára platformu pre múzejné činnosti a záujem verejnosti  v on-line priestore a pracuje s využitím webového a instagramového sídla inštitúcie. Múzejná ponuka je určená širokej verejnosti záujemcov − dospelých a detí so záujmom o poznávanie a kreatívny oddych v období, keď je Vihorlatské múzeum v Humennom vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu verejnosti neprístupné.
On-line ponuka je koncipovaná tak, že aj v čase sprístupnenia múzea verejnosti ostáva on-line platforma stálou múzejnou ponukou pre návštevníka múzejného on-line priestoru.  Osobitý dôrazom je modelovaný na využiteľnosť jednotlivých tém  v rámci mimoškolského doplnkového vzdelávania v rámci múzejného projektu objektového učenia v múzeu. Na webovom sídle múzea www.muzeumhumene.sk v sekcii PRE ŠKOLY so zacielením na pomoc školopovinným deťom, mládeži, učiteľom a rodičom iniciujeme pre deti a študentov zábavno-edukačné ponuky kreatívneho trávenia času zamerané na poznávanie a rozvoj tvorivého myslenia v oblasti histórie, umenia, etnografie, environmentálnych tém a záujmovo-umeleckej činnosti.
Prostredníctvom sociálnych sietí ponúka projekt netradičné pohľady do všetkých  múzejných expozícií. Z umelecko-historickej expozície, sakrálnej expozície,  prírodovednej  expozície a expozície ľudovej architektúry a bývania (skanzen) sprostredkúvame  ojedinelé zábery, ktoré  mnohí aj počas návštevy nezbadali alebo nevnímali v komplexnosti kultúrno-historickej  pamiatky. Obrazom i textom približujeme jednotlivé zbierkové predmety múzejného zbierkového fondu archeológie, histórie, umenia, etnografie, a prírodovedy s ukážkami najstarších archeologických nálezov, zbierok prírodovedného charakteru, majstrovskej práce dobových maliarov a remeselníkov v podobe historického nábytku, obrazovej zbierky, hodinových strojov, ukážok dobových zbraní, porcelánu, umeleckých predmetov, sakrálneho umenia, úžitkových predmetov a remeselných zariadení a výrobkov.
Záujemcom zároveň ponúkame možnosť vstúpiť do zákulisia múzejnej činnosti v oblasti zhromažďovania, ochraňovania,  odborného  zhodnocovania a prezentácie  zbierkových predmetov.
V archívnom bloku pozývame  záujemcov na virtuálnu prehliadku múzejných výstavných projektov prostredníctvom fotoreportov  z múzejných výstav,  ako aj kultúrnych podujatí a edukačných aktivít pre deti a mládež. Prostredníctvom  listovania  v doterajších ročníkoch Múzejných otvárame pre verejnosť vzájomný dialóg o podstate múzea pre spoločnosť a jeho víziách do budúcnosti.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom, marketing
doma_web_FB
 
 
 
 
 
 
Karpatská kraslica
 
 
Vojtech Borecký
 
 
   
   
KAŠTIEĽ V HUMENNOM
Zostavil: Mgr. Vasil Fedič
Prvá prezentačná publikácia venovaná historickej budove kaštieľa v Humennom

Prezentačná publikácia pod názvom Kaštieľ v Humennom vychádza na 240 stranách veľkého formátu. Obrazová kniha s textovými pasážami v slovensko-anglickej jazykovej verzii  dokumentuje vznik, výstavbu a vývoj kaštieľskeho sídla v Humennom a zároveň  približuje aj významné etapy novodobej rozsiahlej rekonštrukcie historickej budovy kaštieľa. Obsahové zameranie nadčasovej prezentačnej publikácie múzea je symbolickým spojením historického objektu a múzejnej inštitúcie, ktorá svoju činnosť začala pred šesťdesiatimi rokmi na pôde kultúrnej pamiatky v objekte  renesančného kaštieľa.
Na jednotlivých snímkach je prezentovaný súčasný majestátny exteriér a dobové zábery kaštieľa od  obdobia 17. storočia, jedinečné uchované interiéry s pôvodným zariadením a výzdobou, spolu s unikátnymi  umelecko-historickými zbierkovými predmetmi múzea. Najnovšia publikácia múzea ponúka  množstvo dosiaľ nepublikovaných  detailných pohľadov na zreštaurovanú architektúru a interiérovú výzdobu historickej budovy,  ako  aj majstrovskú a umeleckú zručnosť, múzeom spravovanú a uchovávanú, v bohatej kaštieľskej zbierke obrazov, zbierkach sakrálneho umenia, historických zbraní, hodinových strojov, porcelánu, dobového nábytku a numizmatickej zbierky, tvoriacich súčasť umelecko-historickej expozície Vihorlatského múzea v Humennom.
Kniha vychádza s finančnou podporou Prešovského samosprávneho kraja  a ďalších donorov. Najnovšiu knižnú publikáciu Vihorlatského múzea v Humennom si môžu záujemcovia zakúpiť od začiatku decembra v  Kníhkupectve Na korze na Námestí slobody v Humennom a po sprístupnení múzea aj na pôde Vihorlatského múzea v Humennom. (V súčasnosti, do odvolania, je múzeum neprístupné kvôli rekonštrukcii nádvoria).
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom

kastiel_pub
MILAN KURUC - AFRIKA
BOTSWANA, JUHOAFRICKÁ REPUBLIKA, NAMÍBIA, ZIMBABWE
On-line výstava na www.muzeumhumenne.sk

Fotografická on-line výstava humenského fotografa, cestovateľa a publicistu Milana Kuruca je úvodnou výstavou, ktorou Vihorlatské múzeum v Humennom otvára svoju aktuálnu výstavnú sezónu. Výstava je cestovateľským zážitkom i nevšedným objavným poznávaním štyroch afrických krajín − Botswany, Juhoafrickej republiky, Namíbie a Zimbabwe.
Vyše päťdesiat záberov zachytávajúcich najrozmanitejšie podoby Afriky približuje divákovi jedinečný pohľad na vzdialený kontinent a predsa niečím dohľadný. Autor predstavuje nekonečné púštne diaľavy oranžového rozpáleného piesku kontrastujúce s exotickou farebnou kvetenou a tajuplným živočíšnym svetom cudzokrajných zvierat. Úchvatné diela prírody s tajomnosťou vzdialeného neobjaveného sveta volajú za dobrodružstvom − tváre detí, mužov a žien sú však akosi bezprostredne blízke. Ich tradičné prejavy uprostred meniaceho sa sveta sa našincovi prihovárajú zrozumiteľnou rečou. Kurucove fotografie Afriky náhle voňajú, dýchajú a rozprávajú príbeh o kontinente ľudí, s obyčajnými túžbami, radosťami a dobre známymi pocitmi, aké vnímame aj vo svojom okolí.
Vzdialená a predsa blízka Afrika vo fotografiách Milana Kuruca je doplnená o autorove cestopisné postrehy, s ktorými sa divákovi otvára nová dimenzia poznávania afrického sveta. Sú poučným a jedinečným bedekrom obohateným o autorove pocity a vyznania, ktoré v ňom fotografovanie v štyroch afrických krajinách zanechalo. Ako sám uvádza − ...za každým záberom sú momenty, ktoré som v štyroch afrických krajinách silno precítil. Práve za to vďačím Afrike. Afrika nie je o faktoch, Afrika je o pocitoch. Afrike ďakujem z celého srdca za to množstvo silných pocitov, ktoré vo mne ostali. Kdesi hlboko v mojej duši sa Afrika zapísala navždy“.
Afrika Milana Kuruca je do 31. júla 2021 verejnosti prístupná v on-line podobe na www.muzeumhumenne.sk Aktuality a do konca roka na www.muzeumhumenne.sk MÚZEUM NA DOMA.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom
MK_Afrika21
HUDOBNÝ FOLKLÓR DETÍ 2021

Vihorlatské múzeum v Humennom pripravuje v rámci osvetovej činnosti pokračovanie súťaže detského hudobného folklóru a súťaže detských a mládežníckych speváckych zborov 2021. Regionálne kolo súťaže pre okresy Humenné, Snina a Medzilaborce sa uskutoční v areáli Expozície ľudovej architektúry a bývania (skanzen) Vihorlatského múzea v Humennom 11. júna 2021.
Termín uzávierky prihlášok súťažiacich je do 2. júna 2021 (písomne na adrese: Vihorlatské múzeum v Humennom, Námestie slobody 1, e-mailom na adrese: miro.kerekanic@gmail.com,  tel. kontakt: 0915 704 567). Informácie o súťaži, propozície a prihlášky na www.muzeumhumenne.sk - Pre školy-Postupové súťaže alebo Podujatia-Postupové súťaže.
Na základe záväzných prihlášok a požiadaviek súťažiacich, Vihorlatské múzeum poskytne prihláseným jednotlivcom a kolektívom odbornú metodickú pomoc, v prípade potreby aj hudobný sprievod účinkujúcich. Súťaž bude prebiehať v kategóriách: ľudoví speváci (sólo, duo, trio spev), sólisti inštrumentalisti, detské ľudové  hudby, detské folklórne spevácke skupiny a detské a mládežnícke spevácke zbory. V aktuálnom  ročníku regionálnych súťaží nie je možný postup na krajskú súťaž. Vybraní interpreti postupujú na detskú časť festivalu Zempľin špiva a Spevy môjho rodu. Súťažný repertoár v jednotlivých kategóriách musí pozostávať z folklórneho materiálu z oblasti horného Zemplína, prípadne priľahlých oblastí východného Slovenska (nie zo zahraničia). Účinkovanie v kroji na regionálnej súťaži nie je podmienkou.
Regionálna súťaž sa bude konať pri dodržiavaní všetkých všeobecne platných protiepidemiologických  opatrení. Vihorlatské múzeum v Humennom si vyhradzuje právo zmien, o ktorých budú súťažiaci a ich pedagógovia včas informovaní.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom
Pozvanka_HFD21
nestor21
IVAN NESTOR ŠAFRANKO

On-line prezentáciou IVAN NESTOR ŠAFRANKO si Vihorlatské múzeum v Humennom v rámci múzejného projektu  Návraty rodákov pripomína osobnosť výtvarníka a pedagóga, ktorý od druhej polovice 20. storočia významnou mierou formoval výtvarnú scénu Slovenska.
Akademický maliar profesor Ivan Nestor Šafranko bol priekopníkom abstrakcionizmu na východnom Slovensku, autorom množstva obrazov a monumentálnych diel, predsedom a spoluzakladateľom Spoločnosti Andyho Warhola. Narodil sa 26. mája 1931 v Turej Paseke, zomrel 1. novembra 2020 v Prešove.
Ivan Nestor Šafranko pochádzal z učiteľskej rodiny spriaznenej s takými velikánmi výtvarnej scény a neskôr zakladateľmi podkarpatskej výtvarnej školy, akými boli na začiatku 20. storočia Vojtech Erdélyi a Jozef Bokššay. Po presťahovaní na Slovensko pôsobila učiteľská rodina Šafrankovcov v Kolonici a v Ladomírove  v okrese Snina. Budúci výtvarník študoval na Štátnom ruskom gymnáziu v Humennom (sídliacom v súčasnom kaštieli), neskôr na Vysokej škole výtvarného umenia v Bratislave (1951−1954) a na Akadémii výtvarného umenia v Prahe (1954−1957). Po krátkom pôsobení v Košiciach, pôsobil Šafranko ako vysokoškolský pedagóg v Prešove. Na slovenskej výtvarnej scéne  patrí autor k najvýznamnejším východoslovenským výtvarníkom druhej polovice 20. storočia. Ako predstaviteľ akčnej maľby technikou ready-made (nájdený predmet) a dripping bol priekopníkom východoslovenského výtvarného abstraktu. Výtvarne sa autor venoval komornej a monumentálnej tvorbe, figurálnym kompozíciám, portrétom a krajinomaľbám. Tvoril trojrozmerné plastické objekty, venoval sa tapisérii,  ilustrácii a grafike.
Za prínos pre výtvarnú bol ocenení viacerými oceneniami, medzi inými v roku 2004 získal Cenu Andyho  Warhola (2004) a Čestné uznanie Krajského salóna Šarišskej galérie v Prešove (2006). V galerijnom zbierkovom fonde Vihorlatského múzea v Humennom sa nachádzajú dve diela autora - Portrét v ružovom (olej, sololit, 1984) a Okuliare (olej na sololite, 1991). Vo verejnom priestore v Humennom zanechal autor svoje práce, napríklad na Sídlisku III, známe ako  mozaikové múry (1974).

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Zverejnené zásady ochrany osobných údajov
vo Vihorlatskom múzeu v Humennom


Vihorlatské múzeum v Humennom, IČO: 37781391, Námestie slobody 1, 066 18 Humenné
kontaktné údaje: t. č.: 057 775 22 40, email: sekretariat@muzeumhumenne.sk

ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom:

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“):

GDPR MVL
 
© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko,  tel.: 00421 57 775 2240
ÚVOD        KONTAKTY           PRINT