Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
Strojový
preklad
b2019_1
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Múzejné noviny
Cena pre Múzejné noviny
Ocenenie za dobové pohľadnice
Ocenenie  - Skanzeny
Ocenenia
Vihorlatského múzea
Ocenenie -Kalendár 2017
Podnikové médium roka 2017
Podnikové médium roka 2017
Zväz múzeí - Pamätnámedaila
 
 
 
Zo zbierok Vihorlatského múzea v Humennom

Vihorlatské múzeum v Humennom vo svojich expozičných a výstavných priestoroch v objekte renesančného kaštieľa a v areáli expozície ľudovej architektúry a bývania (skanzene) spravuje viac než 140 000 zbierkových predmetov. Z unikátnej zbierky insitného umenia inštalovanej v Expozícii ľudovej architektúry a bývania (skanzene) Vihorlatského múzea v Humennom  predstavuje múzeum výtvarné  dielo Návrat autorky Klary Babka.

Maľba Návrat je najnovším prírastkom zo série zimných romantických portrétov kovačického prostredia v tvorbe významnej srbskej autorky insitného umenia Klary Babka. Dielo vzniklo v júli 2017 v rámci trinásteho ročníka  medzinárodného výtvarného plenéra INSITA v areáli skanzenu Vihorlatského múzea a stalo sa súčasťou zbierkového fondu múzea. Ide o maľbu vytvorenú technikou akryl  na ploche 50 x 40 cm. Podobne ako všetky autorkine diela, obraz vytvorený jedinečnými romantickými prvkami a farebnými kombináciami, vyjadruje citovú zaangažovanosť k prostrediu, v ktorom autorka žije a tvorí.
Insitná maliarka Klara Babka (1960) sa narodila v Debeljači. Od roku 1980 žije a pôsobí v Kovačici v rodinnej Galérii Babka, ktorá je jedinou galériou insitného umenia, prezentujúcou tvorbu srbských Slovákov z oblasti Kovačice. Autorka sa venuje  predovšetkým zobrazovaniu prírody a krajiny. Vo svojej tvorbe  využíva rôzne maliarske techniky - olej, akryl, akryl na plátne, suchý pastel, akvarel a gvaš.
Úspešná autorka vystavovala na samostatných a kolektívnych výstavách v Kovačici, Paríži, Bruseli, New Yorku, Berlíne a Abu Dhabí. Na Slovensku prezentovala svoju tvorbu v Bratislave v roku 2013 v rámci rozsiahlej výstavy Galérie Babka a na samostatnej výstave začiatkom tohto roka. Návštevníci Vihorlatského múzea si môžu dielo Klary Babka, spolu s ďalšími 168 výtvarnými dielami európskych insitných umelcov pozrieť počas budúcich pripravovaných výstav a podujatí.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom


Prezentované predmety mesiaca... viac...
Aktuálne podujatia
Nadácia VÚB

Vihorlatské múzeum v Humennom ponúka vzdelávacie aktivity pre žiakov ZŠ a študentov SŠ v

romovia2020
cyklus_reg_historia_2019
Z DEJÍN RÓMOV NA SLOVENSKU
29. 10 − 31. 12. 2019

Výstava z dejín Rómov na Slovenku prináša historický a etnografický prierez vývojom rómskych dejín na našom území, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou našej kultúry. Svojim zameraním výstava nadväzuje na doterajšie múzejné výskumy, poznatky a vlastný zbierkový fond Vihorlatského múzea v Humennom s predsavzatím obnovenia expozície rómskej kultúry. Prostredníctvom jedenástich textovo-obrazových informačných panelov prezentuje výstava  významné historické míľniky od príchodu Rómov na územie Slovenska  po udalosti 20. storočia. Zachytáva  prvé písomné záznamy pôsobenia rómskych osadníkov na našom území, tradičný spôsob obživy, proces etablovania v majoritnej spoločnosti, ale aj temné obdobie vojnových udalostí a diskriminácie. Osobitosť tradičných rómskych remesiel, prejavy originálneho umenia a tradícií dokumentujú v rámci výstavy ukážky z bohatého zbierkového fondu Vihorlatského múzea v Humennom so zameraním na rómsku kultúru. Scenár výstavy ponúka charakteristické rómske remeselné nástroje a výrobky v oblastikováčstva, košikárstva, korytárstva a ďalších tradičných spôsobov obživy. Bohatý umelecký prejav rómskej muzikálnosti zastupujú hudobné nástroje a výtvarné umenie sprostredkované dielami rómskeho  insitného maliara Aladára Kureja z Humenného. Výstavu pútavým spôsobom dopĺňajú ukážky tradičného odevu
Informatívna forma spracovania výstavy je zaujímavým výukovým doplnkom pri spoznávaní regionálnej histórie. Svojim upriamením využíva aktuálna výstava poznatky predošlého múzejného výskumu projektu Oral history so zameraním na obdobie druhej svetovej vojny, ako aj novšieho výskumu upriameného na prezentáciu osobitej rómskej kultúry. Sprievodnou aktivitou výstavy bude v priebehu jej trvania cyklus odborných prednášok prezentácia filmového dokumentu a publikácii s tematikou rómskych dejín, ktoré sú výstupom výskumných činností múzea. Vo výstavných priestoroch Vihorlatského múzea v Humennom potrvá výstava do 31. decembra 2019 (Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia).
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom
REFLEX_2019
Výročná členská výstava Fotoklubu REFLEX

Vihorlatské múzeum v Humennom v rámci mesiaca fotografie  pozýva širokú verejnosť na výročnú výstavu fotografií členov Fotoklubu Reflex. Výstava ôsmich humenských fotografov v galerijných priestoroch  Vihorlatského múzea v Humennom je verejnosti sprístupnená od 7. novembra 2019.
Súbor čiernobielych a farebných fotografií je odrazom emotívneho vnímania obrazov každodenného života, procesov metamorfózy prírody, dotykov s umením i neobmedzeným  priestorom  pocitov a zážitkov odohrávajúcich sa v priestore medzi nebom a zemou. Optikou znalcov okamihu sa divákom prihovárajú Veronika Bažalíková, Alexander Daňo, Ľudovít Hruška, Juraj Kammer, Zuzana Mjachká, Marek Suvák, Vladimír Vajs a Miroslav Vasil. Fotoklub Reflex vyvíja svoju činnosť v Humennom od roku 1981. V rámci podpory a prezentácie amatérskej umeleckej tvorby pôsobí fotoklub v súčasnosti pod záštitou Vihorlatského múzea v Humennom. Výročná výstava fotografií členov Fotoklubu Reflex potrvá vo Vihorlatskom múzeu do 30. novembra 2019.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom
grafika2019
ZÁBAVNÁ GRAFIKA
Tvorivá dielňa pre žiakov základných škôl    2. 9. − 13. 12.
Vihorlatské múzeum v Humennom pod názvom Zábavná grafika predstavuje vzdelávací cyklus pre žiakov základných škôl v oblasti výtvarného umenia. Vzdelávací program prebieha ako súčasť múzejných aktivít, ktorými sa Vihorlatské múzeum hlási k myšlienke ochrany a prezentácie rôznorodých prejavov umenia v rámci prebiehajúcich Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2019.
Vzdelávací cyklus výtvarných tvorivých dielní je situovaný   vo výstavných priestoroch Galerijnej siene Oresta Dubaya Vihorlatského múzea v Humennom s aktuálne inštalovanou výstavou diel grafickej tvorby a maľby,  úžitkovej  grafiky (exlibris, poštové známky),  ilustráciami, ideovými návrhmi a plastikami Oresta Dubaya.  Lektorkou tvorivých dielní je historička umenia Vihorlatského múzea v Humennom Mgr. Dana Kataniková, kurátorka výstavy Orest Dubay a autorka rovnomennej publikácie o živote a tvorbe umelca.
V konkrétnych témach je vzdelávací cyklus venovaný prezentácii grafického umenia ako jedného z najprogresívnejších foriem výtvarného prejavu v spojení s autorskou kreativitou a rôznorodými postupmi a technológiami. Obsahovo sa projekt zameriava na zoznámenie sa s alternatívnymi postupmi tvorby grafického výtvarného diela. Na tvorivom stretnutí spoznajú žiaci  jednotlivé grafické produkty prostredníctvom  rozmanitých hier a zaujímavých grafických postupov (rytie, rezanie, nanášanie farbiva, odtláčanie a pod.).  Súčasťou programu tvorivých dielní je prednáškový výklad, prehliadka výstavy a tvorivá časť. Cieľom vzdelávacieho cyklu tvorivých výtvarných dielní je predstaviť grafiku ako výtvarno-komunikačné médium a pomocou  výtvarného výrazu rozvíjať detskú kreativitu, fantáziu a vzťah k umeniu. Podujatie prebieha do 13. decembra 2019 ako sprievodné podujatie múzejnej výstavy Orest Dubay  pri príležitosti 100. výročia narodenia národného umelca Oresta Dubaya, významného umelca a rodáka z regiónu, ktorého meno nesie múzejná galéria.
Vstupné: 1,00 eur (kultúrne poukazy)/žiak
Kontakt: galeria@muzeumhumenne.sk, 057 775 2240 (Mgr. D. Kataniková)
Mgr. Jana Fedičová, Vihorlatské múzeum v Humennom
tyka_2019
TÝKA SA MA TO
20. 11. 2019

Vihorlatské múzeum v Humennom sa s hrdosťou pripája k inštitúciám, ktoré si pripomínajú Svetový deň prevencie týrania detí. Svet si si tento deň, pripadajúci na 19. novembra, pripomína od roku 2000. Koncertom v múzejných priestoroch podporujeme aktivity k ochrane detí pred násilím a zneužívaním  − oslovujeme deti, aby svoje práva poznali a dospelých, aby im tieto práva pomáhali uplatňovať a chrániť. Srdečne pozývame všetkých dňa 20. novembra 2019 o 16.30 hod.  do kaštieľskej koncertnej siene Vihorlatského múzea v Humennom.
November_89
NOVEMBER ´89
18. − 21. november 2019

Vihorlatské múzeum v Humennom pri príležitosti 30. výročia udalostí v novembri 1989 v spolupráci so Štátnym archívom v Prešove-pracovisko  Archív Humenné MV SR pozývajú verejnosť na výstavu November ´89. Výstava historických dokumentov a fotografií zachytáva prvé okamihy revolučného novembra 1989 a fragmenty dní jedného z významných historických míľnikov novodobej histórie. V súbore čiernobielych fotografií je zaznamenaný aj prvý generálny štrajk v Humennom zo dňa 27. novembra 1989 na Námestí slobody v Humennom.
Výstava v priestoroch pracoviska archívu v Humennom  na Štúrovej ulici je verejnosti prístupná v čase od 8. do 14. hodiny v dňoch 18. − 21. novembra 2019.
Mgr. Jana Fedičová

stala_vystava
KAŠTIEĽ V ZRKADLE ČASU
Stála výstava

Stála výstava dobových fotografií kaštieľa − sídla Vihorlatského múzea v Humennom  ponúka zábery od najstarších dochovaných vyobrazení štvorkrídlového objektu kaštieľa a priľahlého parku v Humennom na rytine z obdobia druhej polovice 17. storočia po dnešok. Súbor takmer tridsiatky vystavovaných veľkoformátových fotografií zachytáva bohatosť interiérového vybavenia jednotlivých kaštieľskych komnát a vnútorného kaštieľskeho nádvoria z obdobia 19. až začiatku 20. storočia, keď bol kaštieľ obývaný poslednými majiteľmi šľachtického rodu Andrássy.
Súčasťou vystavovaných fotografií sú aj dosiaľ nezverejnené snímky pochádzajúce z rodinného albumu potomkov Andrássyovcov žijúcich v Kanade. Nachádzajú sa medzi nimi zachytené komnaty, ktoré v súčasnosti Vihorlatské múzeum v Humennom spravuje ako súčasť umelecko-historickej expozície, ale aj priestory, ktoré sa v plynutí času výrazne zmenili alebo slúžia iným účelom. Návštevníci si tak majú možnosť porovnávať architektonické premeny kaštieľa až po súčasnosť, zoznámiť sa s pôvodným zariadením, bytovými doplnkami a umeleckými dielami kaštieľa ako dominanty mesta a najhonosnejšieho sídla horného Zemplína.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Zverejnené zásady ochrany osobných údajov
vo Vihorlatskom múzeu v Humennom


Vihorlatské múzeum v Humennom, IČO: 37781391, Námestie slobody 1, 066 18 Humenné
kontaktné údaje: t. č.: 057 775 22 40, email: sekretariat@muzeumhumenne.sk

ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom:

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“):

GDPR MVL
© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko,  tel.: 00421 57 775 2240
ÚVOD        KONTAKTY           PRINT