Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
Strojový
preklad
VM
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Múzejné noviny
Cena pre Múzejné noviny
Ocenenie za dobové pohľadnice
Ocenenie  - Skanzeny
Ocenenia
Vihorlatského múzea
Ocenenie -Kalendár 2017
 
 
 
Zo zbierok Vihorlatského múzea v Humennom

Vihorlatské múzeum v Humennom vo svojich expozičných a výstavných priestoroch v objekte renesančného kaštieľa a v areáli expozície ľudovej architektúry a bývania (skanzene) spravuje viac než 140 000 zbierkových predmetov. Z unikátnej zbierky insitného umenia inštalovanej v Expozícii ľudovej architektúry a bývania (skanzene) Vihorlatského múzea v Humennom  predstavuje múzeum výtvarné  dielo Návrat autorky Klary Babka.

Maľba Návrat je najnovším prírastkom zo série zimných romantických portrétov kovačického prostredia v tvorbe významnej srbskej autorky insitného umenia Klary Babka. Dielo vzniklo v júli 2017 v rámci trinásteho ročníka  medzinárodného výtvarného plenéra INSITA v areáli skanzenu Vihorlatského múzea a stalo sa súčasťou zbierkového fondu múzea. Ide o maľbu vytvorenú technikou akryl  na ploche 50 x 40 cm. Podobne ako všetky autorkine diela, obraz vytvorený jedinečnými romantickými prvkami a farebnými kombináciami, vyjadruje citovú zaangažovanosť k prostrediu, v ktorom autorka žije a tvorí.
Insitná maliarka Klara Babka (1960) sa narodila v Debeljači. Od roku 1980 žije a pôsobí v Kovačici v rodinnej Galérii Babka, ktorá je jedinou galériou insitného umenia, prezentujúcou tvorbu srbských Slovákov z oblasti Kovačice. Autorka sa venuje  predovšetkým zobrazovaniu prírody a krajiny. Vo svojej tvorbe  využíva rôzne maliarske techniky - olej, akryl, akryl na plátne, suchý pastel, akvarel a gvaš.
Úspešná autorka vystavovala na samostatných a kolektívnych výstavách v Kovačici, Paríži, Bruseli, New Yorku, Berlíne a Abu Dhabí. Na Slovensku prezentovala svoju tvorbu v Bratislave v roku 2013 v rámci rozsiahlej výstavy Galérie Babka a na samostatnej výstave začiatkom tohto roka. Návštevníci Vihorlatského múzea si môžu dielo Klary Babka, spolu s ďalšími 168 výtvarnými dielami európskych insitných umelcov pozrieť počas budúcich pripravovaných výstav a podujatí.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom


Prezentované predmety mesiaca... viac...
Aktuálne podujatia
Nadácia VÚB

Vihorlatské múzeum v Humennom ponúka vzdelávacie aktivity pre žiakov ZŠ a študentov SŠ v

12_patronov_pozvanka_mail
VÝSTAVA 12 PATRÓNOV
...OCHRANCOVIA VEDY, TECHNIIKY A REMESIEL...
14. 5. − 30. 6. 2018

Výstava ponúka nevšedný pohľad na historický vývoj patrónstva od čias antiky a  jeho genézu  v kontexte celkového vývoja ľudskej spoločnosti. Na príklade najznámejších patrónov približuje indície vyhlásenia patrónstva, ktorými boli  osobné vlastnosti a životné postoje a ponúka zaujímavé stretnutie s tými, ktorí  dodnes inšpirujú.
Výstavu vo forme oltárnych triptychov zapožičalo Slovenské technické múzeum v Košiciach. V pútavom grafickom spracovaní predstavuje dvanásť patrónov vedy, techniky a remesiel, dokumentovaných jednotlivými múzejnými technickými odbormi. Oblasti ich patrónstva sú prezentované kolekciou artefaktov z vybraných zbierok technických a vedných odborov Slovenského technického múzea. Súčasťou výstavy je kolekcia fotografií Miloša Greisela s tematikou zasvätenia patrónov.
Výstava v Galerijnej sieni Oresta Dubaya vo Vihorlatskom múzeu v Humennom je súčasťou programu Medzinárodného dňa múzeí (20. máj 2018) a potrvá do 30. júna 2018.

Mgr. Jana Fedičová, marketing
Vihorlatské múzeum v Humennom
Ja_putnik_plagat_mail
JA, PÚTNIK
10. 5. − 14. 6. 2018

Výstava Ja, pútnik pozýva milovníkov umenia k hĺbavému vnímaniu okolitého sveta a nachádzaniu bohatosti duchovného vesmíru v každom z nás. Výstava je od 10. mája 2018 sprístupnená v exkluzívnom interiéri Sakrálnej expozície Vihorlatského múzea v Humennom v priestore pôvodnej kaštieľskej kaplnky zo 16. storočia.
Súbor dvadsiatich obrazov ponúka meditačnú cestu vlastnými myšlienkami, zážitkami i predsavzatiami. Vnímavého pozorovateľa oslovuje farebnosťou, prirodzenosťou a malebnosťou výrazových prostriedkov svojich autorov. Diela desiatich veľkorozmerných obrazov z ekumenickou tematikou vznikli počas umeleckého sympózia  maliarov zo Slovenska, Poľska, Ukrajiny, Rumunska a Ekvádoru v historickom centre Prešova v rámci medzinárodného  projektu Svätomariánska púť − Svetlo z východu. Ďalších desať diel pochádza z obdobného plenéra novodobých ikonopiscov, ktoré sa konalo v Poľsku. Spoločný slovensko-poľský projekt Svätomariánska púť − Svetlo z východu združuje trinásť subjektov samosprávy,  štátnej správy a  tretieho sektora  spájajúcich pútnické miesta na oboch stranách slovenskej a poľskej hranice s cieľom podpory vzájomných duchovno-kultúrnych kontaktov a rozvoja cestovného ruchu.
Vystavované diela dopĺňajú exponáty stálej  sakrálnej múzejnej expozície a zbierkové exponáty z bohatej umelecko-sakrálnej zbierky Vihorlatského múzea v Humennom. Výstava je súčasťou pestrého programu blížiaceho sa Medzinárodného dňa múzeí vo Vihorlatskom múzeu v Humennom (20. máj 2018) s odkazom na angažovanosť, udržateľnosť, ochranu a inováciu kultúrneho dedičstva v aktuálnom Roku európskeho kultúrneho dedičstva. Výstava potrvá do 14. júna 2018.

Mgr. Jana Fedičová, marketing
Vihorlatské múzeum v Humennom  
kuruc2018
Milan Kuruc − Svet mojím objektívom
17. 5. − 26. 6. 2018

  Výstava fotografií humenského autora Milana Kuruca je pozvánkou pre všetkých milovníkov dobrodružného cestovania a spoznávania. Pozýva do vzdialených krajín obdivovať netradičnú architektúru, zaujímavú históriu, exotickú prírodu a kultúrnu rozmanitosť za obzorom vnímania všedných dní, ale aj okamžiky z kaleidoskopu každodenného života.
Autorská výstava vo Vihorlatskom múzeu v Humennom je výberom z rozsiahlej tvorby autora počas ciest v Ázii a Amerike. Šesťdesiat fotografických záberov  zachytáva priestor a čas z Kurucových ciest po Nepále, Indii, Vietname, Laose, Kambodži, Thajsku, Peru a Bolívii. Prezentované zábery dopĺňajú sprievodne texty v podobe autorových svetobežníckych postrehov a zážitkov,  ktoré  sa v cestovateľských bedekroch objavujú len zriedka alebo vôbec. Návštevníkovi výstavy ponúkajú popri obrazových zážitkoch sprievodcovské služby na virtuálnej dobrodružnej ceste dvoma svetadielmi. 
V Galerijnej sieni Oresta Dubaya potrvá výstava vo Vihorlatskom múzeu v Humennom do 26. júna 2018. 

Mgr. Jana Fedičová, marketing
Vihorlatské múzeum v Humennom
Vážky na Slovensku
7. 5 −  8. 6. 2018

Putovná panelová výstava Vážky na Slovensku ponúka v textovom  a  grafickom spracovaní pútavý exkurz  svetom zaujímavého živočíšneho druhu, považovaného za jeden z hlavných bioindikátorov životného prostredia. Výstava prináša  základné poznatky o vzniku a stave radu vážok v kontexte vývoja Zeme s prihliadnutím na výskyt vážok na území Slovenska. Svojim prehľadným a zaujímavým spracovaním je určená  laickej verejnosti so záujmom o prírodu, deťom a školskej mládeži.
Na jednotlivých veľkorozmerných paneloch majú návštevníci možnosť pozorovať vznik a vývoj vážok i  pozoruhodný  životný cyklus vážok s detailne zobrazenými základnými časťami tela. V nadväznosti na výskyt vážok vo svete a na Slovensku, približuje  výstava ukážky hlavných biotopov vážok spolu s ďalšími spoločenstvami, ktoré sa v nich vyskytujú. Súčasťou prezentovaných informácií sú poznatky o základných faktoroch ohrozenia životného prostredia vážok a formách jeho ochrany. Samostatná časť výstavy je venovaná opisu a zobrazeniu druhovej pestrosti a bohatosti   vážok na území Slovenska.
Výstavu v prírodovednej expozícii vhodne dopĺňa takmer šesťdesiat zbierkových exponátov vystavených vážok z bohatej prírodovednej zbierky Vihorlatského múzea v Humennom. Výstavu pripravilo Vihorlatské múzeum v Humennom v spolupráci so Spoločnosťou pre spoznávanie a záchranu  mokradí Aqua vita − Živá voda v Liptovskom Mikuláši. V prírodovednej expozícii Vihorlatského múzea v Humennom potrvá výstava do 8. júna 2018.

Mgr. Jana Fedičová, marketing
Vihorlatské múzeum v Humennom
vazky_mail
PUTOVANIE DEJINAMI − Život detí v minulosti a dnes
28. a 29. 5. 2018

Vihorlatské múzeum v Humennom v rámci projektu objektového vyučovania v múzeu Ku koreňom, tradíciám, hodnotám, pripravilo pre žiakov základných škôl  cyklus  zážitkových  podujatí pod názvom Putovanie dejinami. Pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa detí otvárame cyklus interaktívnych podujatí témou  Život detí v minulosti a dnes.
V prednáškovej časti ponúkame žiakom  putovanie dejinami sprevádzané detskými osudmi vo  vzťahu k dobovým rodinným tradíciám a  spoločenským konvenciám. Budeme sa venovať dobovému detskému odevu, výchove a vzdelávaniu i neoddeliteľnej súčasti detského sveta − dobovým detským hrám. V diskusnej časti nadviažeme dialóg o hodnotách vnímaných detskými očami, porozprávame sa o rozdieloch i spoločných prienikoch v životoch detí stredoveku a súčasných detí, budeme sa venovať aj výchovným metódam, ktoré boli v minulosti a ktoré sú dnes, čo by dnešné deti vrátili do svojho detstva z minulosti a čo naopak by nikdy nechceli zažiť. Súčasťou prednášky budú tematické aktivity, hry, súťažný vedomostný kvíz a prehliadka expozícií alebo výstav podľa vlastného výberu.
Pútavou a hravou formou sa v rámci podujatia usilujeme zoznámiť deti s jednotlivými historickými obdobiami prostredníctvom príbehov detských protagonistov žijúcich v minulosti − ukázať vývoj a premeny v rebríčku spoločenských hodnôt vo vzťahu k deťom a zároveň poukázať na súčasné postavenie detí u nás a vo svete. Našou snahou je prebudiť v deťoch záujem o históriu i veci spoločenské a pomôcť im  vykročiť netradičnou formou za vzdelaním.  

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom
putovanie2018
eko2018
EKO DNI 2018
5. − 8. jún  2018

Interaktívny vzdelávací cyklus  EKO DNI 2018 pripravilo Vihorlatské múzeum v Humennom pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia (5. jún) v rámci projektu objektového vyučovania v múzeu Ku koreňom, tradíciám, hodnotám. Podujatie bude prebiehať v špecializovanej učebni a v prírodovednej expozícii Vihorlatského múzea. od 5. do 8. júna 2018.
Tohtoročný cyklus vzdelávacích aktivít sa zacieľuje na prezentáciu prírodných zaujímavostí nášho regiónu, potrebu ochrany prírodného prostredia a elimináciu hrozieb jeho znečisťovania, ako aj tohtoročnej téme Svetového dňa životného prostredia, akou je hrozba znečisťovania životného prostredia plastovým odpadom a možnostiam obmedzenia používania plastov v každodennom živote. Vzdelávací cyklus je určený staršej školskej mládeži ako súčasť zážitkového vyučovania environmentálnej výchovy na školách. V rámci jednotlivých aktivít sa na projekte vo Vihorlatskom múzeu podieľajú odborní garanti - Mgr. Iveta Buraľová, Správa Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne, Ing. Anna Macková, Správa Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty so sídlom v Medzilaborciach, Mgr. Dušan Šácha, PhD. - CHKO Biele Karpaty.
Súčasťou podujatia sú environmentálne aktivity, besedy a diskusie študentov s odbornými pracovníkmi, tematická filmová projekcia, prehliadka prírodovednej expozície Vihorlatského múzea a  aktuálnej výstavy Vážky na Slovensku.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom
Vihorlatské múzeum v Európskom roku kultúrneho dedičstva

Na prahu nového roka oslovuje Vihorlatské múzeum v Humennom svojich návštevníkov, partnerov a priaznivcov novým nástenným kalendárom prezentujúcim najmalebnejšie zátišia areálu skanzenu Vihorlatského múzea v Humennom.
Dvanásť kalendárnych listov prináša pozdrav z minulosti − z dreva, hliny, kameňa a tkaniny vytvorenú rázovitú ľudovú bytovú, hospodársku a sakrálnu architektúru východokarpatského regiónu. Našim zámerom je nielen zaznamenať múzejné exponáty, atmosféru minulých čias, tradícií a  pripomínať jedinečnosť nami spravovaných hodnôt. Ponúkame priestor pre aktívny vstup do múzejných projektov oživenej histórie, ktorá pre súčasníkov i budúce generácie vytvára platformu zdieľaného spoločného kultúrneho dedičstva. Spoločne tak zhmotňujeme spomienky, oživujeme technológie, vzdelávame mládež, otvárame možnosti regiónu, spájame ľudí  a projektujeme budúcnosť.
Kalendár Skanzen v Humennom 2018 je našim vkladom do spoločných aktivít v rámci prebiehajúceho roka 2018 − Európskeho roka kultúrneho dedičstva. Pozývame Vás všetkých vstúpiť s nami  do miest, kde sa minulosť stretáva s budúcnosťou a nachádzať v nich priestor pocitu spoločného domova. 
.... kalendár 2018 ...

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom


•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •


REŠTAUROVANIE IZBY UHORSKÝCH KRÁĽOV 2018
Projekt podporila NADÁCIA VÚB

Vihorlatské múzeum v Humennom od 15. januára 2018 pokračuje v záchrane jedinečnej interiérovej výzdoby kaštieľa v Humennom v rámci projektu reštaurovania obrazov v Izbe uhorských kráľov. Zámerom projektu je záchrana pätnástich malieb na plátne s drevenými podrámami. ktoré tvoria unikátnu nástennú galériu všetkých uhorských panovníkov. Diela pochádzajú z obdobia 18. storočia a tvoria súčasť unikátnej kaštieľskej nástennej interiérovej výzdoby.
Nástennú výzdobu Izby uhorských kráľov dotvárajú vyobrazenia erbov všetkých území Uhorska, neskôr Rakúsko-Uhorska a rozsiahla centrálna stropná maľba s personifikáciou uhorského súdnictva. Takáto ucelená galéria uhorského panovníckeho stavu je v európskom priestore jediná. Na Slovensku predstavujú nástenné maľby v humenskom kaštieli najzachovalejšiu neskorobarokovú interiérovú dekoráciu.
Projekt záchrany zachovania jedinečnej kaštieľskej  interiérovej výzdoby pre budúce generácie finančne podporila Nadácia VÚB. Reštaurátorské práce budú do 30. novembra 2018 prebiehať pod dohľadom akademického maliara a autorizovaného reštaurátora Ľubomíra Cápa. Spoločným úsilím smerujeme ku komplexnému zreštaurovaniu Izby uhorských kráľov, ako celku vysokej umeleckej a historickej hodnoty, ktorá sa pravom zaraďuje k unikátom interiérovej výzdoby v rámci Európy.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom

•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Kaštieľ v zrkadle času
Stála výstava dobových fotografií kaštieľa

Vihorlatské múzeum v Humennom ponúka širokej verejnosti stálu výstavu dobových fotografií renesančného kaštieľa v Humennom − sídla Vihorlatského múzea. Všetkých záujemcov pozývame na zaujímavú promenádu historickými kaštieľskymi komnatami, pracovňami, dnes už neexistujúcimi dobovými kúpeľňami, hospodárskymi priestormi s jazdiarňou a vozovým parkom, prostredníctvom dochovaných fotografických záberov.
Stála výstava Kaštieľ v zrkadle času je vo Vihorlatskom múzeu inštalovaná vo výstavných priestoroch prízemia kaštieľa. Súbor veľkoformátových fotografií prináša zábery od najstarších dochovaných vyobrazení štvorkrídlového objektu kaštieľa a priľahlého parku v Humennom na rytine z obdobia druhej polovice 17. storočia po dnešok. Časť z takmer tridsiatky vystavovaných fotografií zachytáva bohatosť interiérového vybavenia jednotlivých kaštieľskych komnát a vnútorného kaštieľskeho nádvoria z obdobia 19. až začiatku 20. storočia, keď bol kaštieľ obývaný poslednými majiteľmi šľachtického rodu Andrássy.
Súčasťou vystavovaných fotografií sú aj dosiaľ nezverejnené snímky pochádzajúce z rodinného albumu potomkov Andrássyovcov žijúcich v Kanade. Nachádzajú sa medzi nimi zachytené komnaty, ktoré v súčasnosti Vihorlatské múzeum v Humennom spravuje ako súčasť umelecko-historickej expozície, ale aj priestory, ktoré sa v plynutí času výrazne zmenili alebo slúžia iným účelom. Návštevníci si tak majú možnosť - v zrkadle času plynúceho takmer štyri storočia - porovnávať architektonické premeny kaštieľa až po súčasnosť, zoznámiť sa s pôvodným zariadením, bytovými doplnkami a umeleckými dielami kaštieľa ako najhonosnejšieho sídla horného Zemplína a dominanty mesta.  
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom
© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko,  tel.: 00421 57 775 2240
ÚVOD        KONTAKTY           PRINT