Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
Strojový
preklad
b2019_1
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Múzejné noviny
Cena pre Múzejné noviny
Ocenenie za dobové pohľadnice
Ocenenie  - Skanzeny
Ocenenia
Vihorlatského múzea
Ocenenie -Kalendár 2017
Podnikové médium roka 2017
Podnikové médium roka 2017
Zväz múzeí - Pamätnámedaila
Kalendár 2019
Kalendár 2020
 
 
 
Zo zbierok Vihorlatského múzea v Humennom

Vihorlatské múzeum v Humennom vo svojich expozičných a výstavných priestoroch v objekte renesančného kaštieľa a v areáli expozície ľudovej architektúry a bývania (skanzene) spravuje viac než 140 000 zbierkových predmetov. Z unikátnej zbierky insitného umenia inštalovanej v Expozícii ľudovej architektúry a bývania (skanzene) Vihorlatského múzea v Humennom  predstavuje múzeum výtvarné  dielo Návrat autorky Klary Babka.

Maľba Návrat je najnovším prírastkom zo série zimných romantických portrétov kovačického prostredia v tvorbe významnej srbskej autorky insitného umenia Klary Babka. Dielo vzniklo v júli 2017 v rámci trinásteho ročníka  medzinárodného výtvarného plenéra INSITA v areáli skanzenu Vihorlatského múzea a stalo sa súčasťou zbierkového fondu múzea. Ide o maľbu vytvorenú technikou akryl  na ploche 50 x 40 cm. Podobne ako všetky autorkine diela, obraz vytvorený jedinečnými romantickými prvkami a farebnými kombináciami, vyjadruje citovú zaangažovanosť k prostrediu, v ktorom autorka žije a tvorí.
Insitná maliarka Klara Babka (1960) sa narodila v Debeljači. Od roku 1980 žije a pôsobí v Kovačici v rodinnej Galérii Babka, ktorá je jedinou galériou insitného umenia, prezentujúcou tvorbu srbských Slovákov z oblasti Kovačice. Autorka sa venuje  predovšetkým zobrazovaniu prírody a krajiny. Vo svojej tvorbe  využíva rôzne maliarske techniky - olej, akryl, akryl na plátne, suchý pastel, akvarel a gvaš.
Úspešná autorka vystavovala na samostatných a kolektívnych výstavách v Kovačici, Paríži, Bruseli, New Yorku, Berlíne a Abu Dhabí. Na Slovensku prezentovala svoju tvorbu v Bratislave v roku 2013 v rámci rozsiahlej výstavy Galérie Babka a na samostatnej výstave začiatkom tohto roka. Návštevníci Vihorlatského múzea si môžu dielo Klary Babka, spolu s ďalšími 168 výtvarnými dielami európskych insitných umelcov pozrieť počas budúcich pripravovaných výstav a podujatí.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom


Prezentované predmety mesiaca... viac...
Aktuálne podujatia
Nadácia VÚB

Vihorlatské múzeum v Humennom ponúka vzdelávacie aktivity pre žiakov ZŠ a študentov SŠ v

doma_web_FB

MÚZEUM NA DOMA
ON-LINE PROJEKT PRE ŽIAKOV, UČITEĽOV A RODIČOV

Aktuálny projekt múzejnej on-line ponuky Múzeum na doma pracuje s využitím múzejnej webovej, facebookovej a instagramovej stránky. Ponuka je určená širokej verejnosti detí a dospelých so zacielením na pomoc školopovinným deťom, mládeži, učiteľom a  rodičom.
Prostredníctvom sociálnych sietí ponúkame netradičné pohľady do všetkých  múzejných expozícií. Z umelecko-historickej expozície, sakrálnej expozície,  prírodovednej  expozície a expozície ľudovej architektúry a bývania - skanzen sprostredkúvame  ojedinelé zábery, ktoré  mnohí aj počas návštevy nezbadali alebo nevnímali v komplexnosti kultúrno-historickej  pamiatky. Obrazom i textom približujeme jednotlivé zbierkové predmety múzejného zbierkového fondu (archeológia, história, umenie, etnografia, prírodoveda) s ukážkami najstarších archeologických premetov, ukážok prírodovedného charakteru, majstrovskej práce dobových maliarov a remeselníkov v podobe historického nábytku, obrazovej zbierky, hodinových strojov, ukážok dobových zbraní, porcelánu, umeleckých predmetov, sakrálneho umenia, úžitkových predmetov a remeselných zariadení a výrobkov. 
V archívnom bloku pozývame  záujemcov na virtuálnu prehliadku múzejných výstavných projektov prostredníctvom fotoreportov  z múzejných výstav,  ako aj kultúrnych podujatí a edukačných aktivít pre deti a mládež. Záujemcom zároveň ponúkame možnosť vstúpiť do zákulisia múzejnej činnosti v oblasti zhromažďovania, ochraňovania,  odborného  zhodnocovania a prezentácie  zbierkových predmetov. Prostredníctvom  listovania  v doterajších ročníkoch Múzejných otvárame pre verejnosť vzájomný dialóg o podstate múzea pre spoločnosť a jeho víziách do budúcnosti.
Na webových a facebookových stránkach iniciujeme pre deti, študentov, ich rodičov a učiteľov zábavno-edukačné ponuky kreatívneho trávenia času zamerané na rozvoj tvorivého myslenia v oblasti histórie, umenia, etnografie a environmentálnych tém.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom, marketing
buhajova2020
OĽGA BUHAJOVÁ - VÝBER Z TVORBY
OBNOVENÁ VÝSTAVA

Aktuálna výstava Oľga Buhajová - výber z tvorby je obnovenou výstavnou ponukou Vihorlatského múzea. Výstava je venovaná nedožitému 65. výročiu narodenia autorky a spomienke na výnimočnú výtvarníčku, ktorej unikátny umelecký prejav ju zaraďuje k najtalentovanejším umelcom svojej doby. Vernisáž výstavy sa konala 5. marca 2020 v deň nedožitých 65. narodenín autorky, krátko pred uzavretím múzea počas pandemickej situácie.
Výstavnú kolekciu tvorí vyše  päťdesiat výtvarných diel prezentujúcich Buhajovej grafickú tvorbu, knižné ilustrácie, kresbu a maľbu. Vo svojej tvorbe využívala autorka kompozície alegorických, meditatívnych a symbolických prejavov s dôrazom na farebnosť. Z tohto obdobia tvorby pochádzajú aj vystavované jedinečné grafické cykly. Ide o diela portrétneho a dokumentárneho charakteru zachytávajúce človeka v pracovnom procese − známe Buhajovej zachytenie sklárov v  Lednických Rovniach a žien pri výrobe vlákna v humenskom podniku Chemlon.  V podobnom duchu vytvorila aj voľné grafické listy k poézii Miroslava Válka.
Výstava ponúka množstvo ilustračných prác, ktoré vznikli so spolupráce autorky  s vydavateľstvami detských periodík. V nich pútavými farebnými kresbami Buhajová vytvorila deťom ľahko zrozumiteľnú cestu k pochopeniu literárneho obsahu. Súčasťou výstavnej kolekcie je rodinou zapožičaný súbor osobných predmetov autorky. Nachádzajú sa medzi nimi  fotografie z mladosti, vysvedčenia, študentský index, osobná korešpondencia, množstvo skicárov, autoportrétov a aj menej známa Buhajovej básnická tvorba.
Akademická maliarka Oľga Buhajová (1955 - 1989) sa narodila v Košiciach. Detstvo a mladosť prežila v Humennom. V rokoch 1981 - 1988 žila a tvorila v Lednických Rovniach. V roku 1988 sa  natrvalo presťahovala do Humenného. Zomrela v roku  1989 v Humennom. Do Humenného sa akademická maliarka Oľga Buhajová, prostredníctvom projektu Vihorlatského múzea v Humennom Návraty rodákov, vracia po tretíkrát (1987, 2013, 2020). Buhajovej diela sa nachádzajú v zbierkach Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici, Považskej galérii v Žiline a vo Vihorlatskom múzeu v Humennom.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom


stala_vystava
KAŠTIEĽ V ZRKADLE ČASU
STÁLA VÝSTAVA
sobota - nedeľa: 14.00 - 18.00 hod.
Výstava dobových fotografií Kaštieľ v zrkadle času ponúka zábery renesančného kaštieľa od najstarších dochovaných vyobrazení po súčasnosť. Najstarším prezentovaným obrazovým dokladom výstavby kaštieľa je fotografia  medirytiny z druhej polovice 17. storočia zachytávajúca juhozápadnú  časť kaštieľa s priľahlým  parkom. Súbor takmer tridsiatky veľkoformátových fotografií predstavuje bohatosť interiérového vybavenia jednotlivých kaštieľskych komnát, vnútorného nádvoria a priľahlého exteriéru z obdobia 19. a začiatku 20. storočia, keď bol kaštieľ obývaný poslednými majiteľmi šľachtického rodu Andrássy.
Predlohou prezentovanej múzejnej výstavy sa stali historicky cenné snímky interiéru kaštieľa, ktoré múzeum získalo z rodinného albumu potomkov Andrássyovcov žijúcich v Kanade. Od roku 2010 sú dobové vyobrazenia zároveň podkladom pre mnohé reštaurátorské zásahy v objekte kaštieľa. Ich zámerom  je
prinavrátiť kaštieľu pôvodnú podobu poslednej historickej prestavby z prelomu  19. a 20. storočia  a zachovať hodnotu kultúrnej pamiatky budúcim generáciám v jej historickej pravosti. Medzi fotografiami sa nachádzajú zachytené pôvodné komnaty v súčasnosti spravované Vihorlatským  múzeom v Humennom ako súčasť umelecko-historickej expozície, ako aj priestory, ktoré sa v plynutí času výrazne zmenili alebo slúžia iným účelom, či zanikli. Návštevníci majú možnosť porovnávať architektonické a interiérové premeny kaštieľa, dominanty mesta a najhonosnejšieho kaštieľskeho sídla horného Zemplína, od poslednej veľkej rekonštrukcie v duchu neskorého historizmu spred vyše sto rokov po súčasné zmeny aktuálnej obnovy objektu. Súčasťou kolekcie sú aj novšie fotografie dokumentujúce posledné reštaurátorské  úpravy kaštieľskych  exteriérov a príslušnej infraštruktúry prebiehajúce od roku 2015.
Súčasná obnova kaštieľa
je zacielená   na všetky vonkajšie a  vnútorné fasády s balkónmi, nevynímajúc opravu strechy, krovu, okien, vstupnej brány a reštaurovanie, či vytvorenie  už neexistujúcich kamenných a dekoratívnych prvkov. Rekonštrukčné práce završuje  komplexná architektonicky riešená úprava  nádvoria spojená s energetickou úsporou objektu a jeho bezbariérovou štandardizáciou. Vyústením týchto prác je zachovanie funkčnosti, vzhľadu a štatútu historickej budovy, ktoré kultúrnej pamiatke prináležia. 
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Zverejnené zásady ochrany osobných údajov
vo Vihorlatskom múzeu v Humennom


Vihorlatské múzeum v Humennom, IČO: 37781391, Námestie slobody 1, 066 18 Humenné
kontaktné údaje: t. č.: 057 775 22 40, email: sekretariat@muzeumhumenne.sk

ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom:

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“):

GDPR MVL
VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO - INFORMÁCIA
© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko,  tel.: 00421 57 775 2240
ÚVOD        KONTAKTY           PRINT