Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
Strojový
preklad
VM
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Múzejné noviny
Cena pre Múzejné noviny
Ocenenie za dobové pohľadnice
Ocenenie  - Skanzeny
Ocenenia
Vihorlatského múzea
Ocenenie -Kalendár 2017
Podnikové médium roka 2017
Podnikové médium roka 2017
Zväz múzeí - Pamätnámedaila
 
 
 
Zo zbierok Vihorlatského múzea v Humennom

Vihorlatské múzeum v Humennom vo svojich expozičných a výstavných priestoroch v objekte renesančného kaštieľa a v areáli expozície ľudovej architektúry a bývania (skanzene) spravuje viac než 140 000 zbierkových predmetov. Z unikátnej zbierky insitného umenia inštalovanej v Expozícii ľudovej architektúry a bývania (skanzene) Vihorlatského múzea v Humennom  predstavuje múzeum výtvarné  dielo Návrat autorky Klary Babka.

Maľba Návrat je najnovším prírastkom zo série zimných romantických portrétov kovačického prostredia v tvorbe významnej srbskej autorky insitného umenia Klary Babka. Dielo vzniklo v júli 2017 v rámci trinásteho ročníka  medzinárodného výtvarného plenéra INSITA v areáli skanzenu Vihorlatského múzea a stalo sa súčasťou zbierkového fondu múzea. Ide o maľbu vytvorenú technikou akryl  na ploche 50 x 40 cm. Podobne ako všetky autorkine diela, obraz vytvorený jedinečnými romantickými prvkami a farebnými kombináciami, vyjadruje citovú zaangažovanosť k prostrediu, v ktorom autorka žije a tvorí.
Insitná maliarka Klara Babka (1960) sa narodila v Debeljači. Od roku 1980 žije a pôsobí v Kovačici v rodinnej Galérii Babka, ktorá je jedinou galériou insitného umenia, prezentujúcou tvorbu srbských Slovákov z oblasti Kovačice. Autorka sa venuje  predovšetkým zobrazovaniu prírody a krajiny. Vo svojej tvorbe  využíva rôzne maliarske techniky - olej, akryl, akryl na plátne, suchý pastel, akvarel a gvaš.
Úspešná autorka vystavovala na samostatných a kolektívnych výstavách v Kovačici, Paríži, Bruseli, New Yorku, Berlíne a Abu Dhabí. Na Slovensku prezentovala svoju tvorbu v Bratislave v roku 2013 v rámci rozsiahlej výstavy Galérie Babka a na samostatnej výstave začiatkom tohto roka. Návštevníci Vihorlatského múzea si môžu dielo Klary Babka, spolu s ďalšími 168 výtvarnými dielami európskych insitných umelcov pozrieť počas budúcich pripravovaných výstav a podujatí.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom


Prezentované predmety mesiaca... viac...
Aktuálne podujatia
Nadácia VÚB

Vihorlatské múzeum v Humennom ponúka vzdelávacie aktivity pre žiakov ZŠ a študentov SŠ v

archeologia2019_web
Archeológia horného Zemplína
26. 5. − 28. 7. 2019
Výstava archeologických nálezovdokumentuje proces osídľovania regiónu a vývoj jednotlivých kultúr na našom územíod čias doby kamennej po novovek. Siaha do obdobia  najdlhšieho úseku pravekých ľudských dejín − od čias doby kamennej, predstavuje periódu doby bronzovej, železnej, vrcholného stredoveku,  až do obdobia novovekých objavov. Databáza vystavených artefaktových nálezov je členená chronologicky a podľa archeologických kultúr  na našom území. Vystavené trojrozmerné exponáty dopĺňajú textové, nákresové a audiovizuálne sprievodné záznamy približujúce periodizáciu dejín a ďalšie artefaktové pramene archeológie  na území regiónu v podobe pohrebísk, sídlisk a hradných stavieb.
Vystavované artefakty pochádzajú z náhodných objavov i nálezov v rámci  systematických výskumov a archeologických prieskumov v regióne. Najstaršie vystavené nálezy  v podobe pravekých kamenných nástrojov pochádzajú  z obdobia 250 000 rokov pred Kristom a nájdené boli  v blízkosti Humenného, Čertižného, Kochanoviec, Brestova a Hažína. Jeden z najväčších nálezových súborov dokumentuje praveké osídlenia  z obdobia 6 000  rokov pred Kristom.  Kolekcia predstavuje stovky kusov kamennej industrie, hlinených nádob,  keramiky a ozdôb.Napríklad kamene na opracovávanie nástrojov a drvenie zrna a množstvo nádob, ktoré používali pravekí ľudia v období neolitu na dnešnom Sídlisku pod Sokolejom v Humennom.Etapu doby bronzovej reprezentuje vystavený bohatý nález pokladu z lokality na Sídlisku I v Humennomz obdobia 1500 rokov pred Kristom.
Novšie stredoveké nálezy najmäz lokalít hradov Brekov a Jasenov a kaštieľa v Humennom predstavujú zlomky kachlíc, porcelánu, skla, mince, šperky, množstvo kovových, kamenných a mramorových stavebných častíc. Medzi ukážkami sa nachádza prsteň zo 14. storočia, súbor mincí z medi a striebra z obdobia kráľa Mateja Korvína, množstvo glazovaných kachlíc, porcelánu, hroty šípov, falconetových nábojníc a ďalších predmetov. K najnovším novovekým nálezom patrí stavebná  keramika  v podobe črepov kachľových pecí z niekdajších kaštieľskych skleníkov, ktoré sa rozprestierali na ploche dnešného areálu skanzenu.
Vystavované archeologické artefakty pochádzajú zo zbierkového fondu Vihorlatského múzea v Humennom a časť ukážok zo zbierok Zemplínskeho múzea v Michalovciach.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom
stala_vystava
KAŠTIEĽ V ZRKADLE ČASU
Stála výstava

Stála výstava dobových fotografií kaštieľa − sídla Vihorlatského múzea v Humennom  ponúka zábery od najstarších dochovaných vyobrazení štvorkrídlového objektu kaštieľa a priľahlého parku v Humennom na rytine z obdobia druhej polovice 17. storočia po dnešok. Súbor takmer tridsiatky vystavovaných veľkoformátových fotografií zachytáva bohatosť interiérového vybavenia jednotlivých kaštieľskych komnát a vnútorného kaštieľskeho nádvoria z obdobia 19. až začiatku 20. storočia, keď bol kaštieľ obývaný poslednými majiteľmi šľachtického rodu Andrássy.
Súčasťou vystavovaných fotografií sú aj dosiaľ nezverejnené snímky pochádzajúce z rodinného albumu potomkov Andrássyovcov žijúcich v Kanade. Nachádzajú sa medzi nimi zachytené komnaty, ktoré v súčasnosti Vihorlatské múzeum v Humennom spravuje ako súčasť umelecko-historickej expozície, ale aj priestory, ktoré sa v plynutí času výrazne zmenili alebo slúžia iným účelom. Návštevníci si tak majú možnosť porovnávať architektonické premeny kaštieľa až po súčasnosť, zoznámiť sa s pôvodným zariadením, bytovými doplnkami a umeleckými dielami kaštieľa ako dominanty mesta a najhonosnejšieho sídla horného Zemplína.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom
VS2019_pozv
VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2019 - PREŠOVSKÝ KRAJ
6. − 30. jún 2019

Aktuálna výstava súťažných prác krajského kola neprofesionálnej  výtvarnej tvorby autorov z Prešovského kraja je súčasťou 56. ročníka celoštátnej postupovej súťaže  Výtvarné spektrum  2019. Vo výstavných priestoroch Vihorlatského múzea je výstava verejnosti prístupná od 6. do 30. júna 2019.
Výtvarné spektrum − Prešovský kraj 2019 podporilo v aktuálnom ročníku 123 diel od 61 autorov  z okresov Humenné, Medzilaborce, Prešov, Bardejov, Vranov nad Topľou, Svidník, Stropkov, Poprad, Kežmarok a Spišská Nová Ves. Členovia odbornej poroty − predseda poroty, pedagóg, maliar Ján Bartko, PhDr. (Prešov),sochár, výtvarník, pedagóg Mgr. art. Jaroslav Drotár (Humenné), maliarka, pedagogička Mgr. art. Vladimíra Savkaničová (Humenné),výtvarník, pedagóg Mgr. art. Peter Králik (Michalovce) a tajomníčka poroty, historička umenia, metodička pre výtvarnú tvorbu Vihorlatského múzea v Humennom − udelili v rámci súťažného postupu jednu hlavnú cenu, osem cien a deväť čestných uznaní.
Do výstavnej kolekcie zaradila  odborná porota 73 diel od 44 autorov. Medzi vystavujúcimi autormi z Prešovského kraja sa svojou tvorbou vo Vihorlatskom múzeu aktuálne prezentuje aj sedem výtvarníkov z okresu Humenné a Medzilaborce. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Celoštátna postupová súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby sa od tohto roku  prezentuje novým logom podujatia, ktoré vzišlo zo súťažnej  špeciálnej tematickej kategórie v minulom ročníku (návrh loga Výtvarného spektra) Výtvarného spektra. Víťazné logo  súťaže pochádza z tvorivej dielne autorky  Barbory Ďurinovej, študentky  Strednej umeleckej školy v Trenčíne. Logo Výtvarného spektra sa stáva  univerzálnym prezentačným symbolom používaným na všetkých dokumentoch súvisiacich so súťažou Výtvarné spektrum.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom
arch_skoly_2019
ARCHEOLÓGIA HORNÉHO ZEMPLÍNA
Interaktívne podujatie pre školy
7., 12., 18. JÚN 2019  (9.00 − 10.00 hod.)


Interaktívne podujatie pre školy pod názvom Archeológia horného Zemplína tematicky čerpá z prebiehajúcej výstavy archeologických nálezovpod rovnomenným názvom, ktorá  vo Vihorlatskom múzeu v Humennom dokumentujevývoj osídlenia územia Zemplína od čias doby kamennej po novovek.
Podujatie v rámci múzejného projektu objektového učenia v múzeu (Ku koreňom, tradíciám, hodnotám...) je zacielené na trojrozmerné priblíženie histórie regiónu prostredníctvom jednotlivých archeologických artefaktov. Okrem audiovizuálnej časti podujatia formou prehliadky výstavy, odborného výkladu, diskusie a videoprojekcie filmov, ponúkame žiakom priamy kontakt s archeologickými artefaktami a zapojenie žiakov do praktickej archeológie ako jedného z vedeckých postupov objasňovania histórie.
Súčasťou vzdelávacieho podujatia pre školy je odborne komentovaná prehliadka výstavy, odborný výklad periodizácie dejín, priblíženie archeologickej činnosti v regióne a popularizácia archeológie ako vednej disciplíny. Lerktorkou podujatia je PhDr. Ivana Strakošová, archeologička Vihorlatského múzea v Humennoms osvedčením Ministerstva kultúry Slovenskej republikyo odbornej spôsobilosti k realizácii  archeologických výskumov.Vystavované artefakty ako učebný materiál sú súčasťou zbierkového fondu Vihorlatského múzea v Humennom a zbierok Zemplínskeho múzea v Michalovciach.Pochádzajú  z náhodných objavov a nálezov systematických výskumov  a archeologických prieskumov  v regióne.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom, marketing
Vihorlatské múzeum v Humennom príjme na zastupovanie
počas materskej a rodičovskej dovolenky pracovníčku na:


- verejné obstarávanie, pokladňa múzea, ISPIN
- nájomné zmluvy, zmluvy o dielo
- evidencia materiálu a tovaru, vstupenky
- správa majeku organizácie
- Vš vzdelanie ekonomické
- prax v odbore min. 5 rokov

Žiadosti posielajte do 24.05.2019 na adresu múzea.

•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Zverejnené zásady ochrany osobných údajov
vo Vihorlatskom múzeu v Humennom


Vihorlatské múzeum v Humennom, IČO: 37781391, Námestie slobody 1, 066 18 Humenné
kontaktné údaje: t. č.: 057 775 22 40, email: sekretariat@muzeumhumenne.sk

ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom:

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“):

GDPR MVL
© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko,  tel.: 00421 57 775 2240
ÚVOD        KONTAKTY           PRINT