Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
Strojový
preklad
b2019_1
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Múzejné noviny
Cena pre Múzejné noviny
Ocenenie za dobové pohľadnice
Ocenenie  - Skanzeny
Ocenenia
Vihorlatského múzea
Ocenenie -Kalendár 2017
Podnikové médium roka 2017
Podnikové médium roka 2017
Zväz múzeí - Pamätnámedaila
Kalendár 2019
Kalendár 2020
 
 
 
Zo zbierok Vihorlatského múzea v Humennom

Vihorlatské múzeum v Humennom vo svojich expozičných a výstavných priestoroch v objekte renesančného kaštieľa a v areáli expozície ľudovej architektúry a bývania (skanzene) spravuje viac než 140 000 zbierkových predmetov. Z unikátnej zbierky insitného umenia inštalovanej v Expozícii ľudovej architektúry a bývania (skanzene) Vihorlatského múzea v Humennom  predstavuje múzeum výtvarné  dielo Návrat autorky Klary Babka.

Maľba Návrat je najnovším prírastkom zo série zimných romantických portrétov kovačického prostredia v tvorbe významnej srbskej autorky insitného umenia Klary Babka. Dielo vzniklo v júli 2017 v rámci trinásteho ročníka  medzinárodného výtvarného plenéra INSITA v areáli skanzenu Vihorlatského múzea a stalo sa súčasťou zbierkového fondu múzea. Ide o maľbu vytvorenú technikou akryl  na ploche 50 x 40 cm. Podobne ako všetky autorkine diela, obraz vytvorený jedinečnými romantickými prvkami a farebnými kombináciami, vyjadruje citovú zaangažovanosť k prostrediu, v ktorom autorka žije a tvorí.
Insitná maliarka Klara Babka (1960) sa narodila v Debeljači. Od roku 1980 žije a pôsobí v Kovačici v rodinnej Galérii Babka, ktorá je jedinou galériou insitného umenia, prezentujúcou tvorbu srbských Slovákov z oblasti Kovačice. Autorka sa venuje  predovšetkým zobrazovaniu prírody a krajiny. Vo svojej tvorbe  využíva rôzne maliarske techniky - olej, akryl, akryl na plátne, suchý pastel, akvarel a gvaš.
Úspešná autorka vystavovala na samostatných a kolektívnych výstavách v Kovačici, Paríži, Bruseli, New Yorku, Berlíne a Abu Dhabí. Na Slovensku prezentovala svoju tvorbu v Bratislave v roku 2013 v rámci rozsiahlej výstavy Galérie Babka a na samostatnej výstave začiatkom tohto roka. Návštevníci Vihorlatského múzea si môžu dielo Klary Babka, spolu s ďalšími 168 výtvarnými dielami európskych insitných umelcov pozrieť počas budúcich pripravovaných výstav a podujatí.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom


Prezentované predmety mesiaca... viac...
Aktuálne podujatia
Nadácia VÚB

Vihorlatské múzeum v Humennom ponúka vzdelávacie aktivity pre žiakov ZŠ a študentov SŠ v

doma_web_FB

MÚZEUM NA DOMA
ON-LINE PROJEKT PRE ŽIAKOV, UČITEĽOV A RODIČOV

Aktuálny projekt múzejnej on-line ponuky Múzeum na doma pracuje s využitím múzejnej webovej, facebookovej a instagramovej stránky. Ponuka je určená širokej verejnosti detí a dospelých so zacielením na pomoc školopovinným deťom, mládeži, učiteľom a  rodičom.
Prostredníctvom sociálnych sietí ponúkame netradičné pohľady do všetkých  múzejných expozícií. Z umelecko-historickej expozície, sakrálnej expozície,  prírodovednej  expozície a expozície ľudovej architektúry a bývania - skanzen sprostredkúvame  ojedinelé zábery, ktoré  mnohí aj počas návštevy nezbadali alebo nevnímali v komplexnosti kultúrno-historickej  pamiatky. Obrazom i textom približujeme jednotlivé zbierkové predmety múzejného zbierkového fondu (archeológia, história, umenie, etnografia, prírodoveda) s ukážkami najstarších archeologických premetov, ukážok prírodovedného charakteru, majstrovskej práce dobových maliarov a remeselníkov v podobe historického nábytku, obrazovej zbierky, hodinových strojov, ukážok dobových zbraní, porcelánu, umeleckých predmetov, sakrálneho umenia, úžitkových predmetov a remeselných zariadení a výrobkov. 
V archívnom bloku pozývame  záujemcov na virtuálnu prehliadku múzejných výstavných projektov prostredníctvom fotoreportov  z múzejných výstav,  ako aj kultúrnych podujatí a edukačných aktivít pre deti a mládež. Záujemcom zároveň ponúkame možnosť vstúpiť do zákulisia múzejnej činnosti v oblasti zhromažďovania, ochraňovania,  odborného  zhodnocovania a prezentácie  zbierkových predmetov. Prostredníctvom  listovania  v doterajších ročníkoch Múzejných otvárame pre verejnosť vzájomný dialóg o podstate múzea pre spoločnosť a jeho víziách do budúcnosti.
Na webových a facebookových stránkach iniciujeme pre deti, študentov, ich rodičov a učiteľov zábavno-edukačné ponuky kreatívneho trávenia času zamerané na rozvoj tvorivého myslenia v oblasti histórie, umenia, etnografie a environmentálnych tém.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom, marketing

Skvosty renesančného kaštieľa
Vianočné a novoročné pohľadnice

Vianoce na šľachtickom dvore
Vianočné obchôdzky
Svetový deň mokradí
zima
KAŠTIEĽ V HUMENNOM
Zostavil: Mgr. Vasil Fedič
Prvá prezentačná publikácia venovaná historickej budove kaštieľa v Humennom

Prezentačná publikácia pod názvom Kaštieľ v Humennom vychádza na 240 stranách veľkého formátu. Obrazová kniha s textovými pasážami v slovensko-anglickej jazykovej verzii  dokumentuje vznik, výstavbu a vývoj kaštieľskeho sídla v Humennom a zároveň  približuje aj významné etapy novodobej rozsiahlej rekonštrukcie historickej budovy kaštieľa. Obsahové zameranie nadčasovej prezentačnej publikácie múzea je symbolickým spojením historického objektu a múzejnej inštitúcie, ktorá svoju činnosť začala pred šesťdesiatimi rokmi na pôde kultúrnej pamiatky v objekte  renesančného kaštieľa.
Na jednotlivých snímkach je prezentovaný súčasný majestátny exteriér a dobové zábery kaštieľa od  obdobia 17. storočia, jedinečné uchované interiéry s pôvodným zariadením a výzdobou, spolu s unikátnymi  umelecko-historickými zbierkovými predmetmi múzea. Najnovšia publikácia múzea ponúka  množstvo dosiaľ nepublikovaných  detailných pohľadov na zreštaurovanú architektúru a interiérovú výzdobu historickej budovy,  ako  aj majstrovskú a umeleckú zručnosť, múzeom spravovanú a uchovávanú, v bohatej kaštieľskej zbierke obrazov, zbierkach sakrálneho umenia, historických zbraní, hodinových strojov, porcelánu, dobového nábytku a numizmatickej zbierky, tvoriacich súčasť umelecko-historickej expozície Vihorlatského múzea v Humennom.
Kniha vychádza s finančnou podporou Prešovského samosprávneho kraja  a ďalších donorov. Najnovšiu knižnú publikáciu Vihorlatského múzea v Humennom si môžu záujemcovia zakúpiť od začiatku decembra v  Kníhkupectve Na korze na Námestí slobody v Humennom a po sprístupnení múzea aj na pôde Vihorlatského múzea v Humennom. (V súčasnosti, do odvolania, je múzeum neprístupné kvôli rekonštrukcii nádvoria).
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom
kastiel_pub
akosakurilo
OD OHNISKA KU KACHĽOVEJ PECI
MÚZEJNÝ ON-LINE PROJEKT MÚZEUM NA DOMA


Aktuálny projekt múzejnej on-line ponuky Múzeum na doma v prezentácii Od ohniska ku kachľovej peci − Ako sa kúrilo v kaštieli ponúka netradičný historický exkurz do vývoja a zdokonaľovania technológie vykurovania ľudských obydlí. Vykurovanie ľudských príbytkov od otvoreného ohniska po  umelecky dotvorené kaštieľske vykurovacie systémy je dodnes príkladom technického pokroku i umeleckej precíznej precítenosti a dokonalosti ich zhotoviteľov. 
Šľachtické sídlo panstva v Humennom si rovnako  dožičilo v priebehu výstavby kaštieľa tento komfort, ktorý dnes môžeme vidieť v jednotlivých kaštieľskych komnatách. Ako súčasť bytovej kultúry šľachty  prezentuje Vihorlatské múzeum v Humennom v umelecko-historickej expozícii vývoj vykurovania kaštieľskych sídiel na príklade zachovalých kozubov a kachľových pecí. Pôvodne  sa vykurovacie telesá nachádzali v každej kaštieľskej komnate. Dnes   predstavujeme desať dochovaných kozubov a štyri kachľové interiérové pece. Vynikajú svojou monumentálnosťou, použitím vzácnych materiálov, umeleckým spracovaním a na svoju dobu aj technologicky pokrokovou  konštrukciou.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom

AKO SA KÚRILO...
Pozvanka_BM_2021
BROKÁTOVÉ MANŽELSTVÁ
On-line prezentácia

Virtuálna prehliadka Brokátové manželstvá v rámci múzejného on-line projektu Múzeum na doma ponúka prehliadku časti bohatej historickej obrazovej zbierky nachádzajúcej sa v priestoroch Umelecko-historickej expozície Vihorlatského múzea v Humennom.
Prezentovaný výber z rodovej galérie  portrétovej zbierky približuje   životné osudy členov piatich manželských zväzkov šľachtického rodu Andrássy − ich spojenie s históriou mesta, vplyv na vývoj Zemplínskej župy a dosah rodinnej politiky šľachtických rodov z humenského panstva na politický a spoločenský život celej monarchie. Desať prezentovaných podobizní je súčasťou tridsiatich šiestich
historických portrétov z obdobia 17. až 19. storočia, ktoré sa v zbierke  Vihorlatského múzea v Humennom  nachádzajú. Súborná  kaštieľska obrazová zbierka pozostáva z viac ako šesťdesiatich historických obrazových diel − portrétov, krajiniek a zátiší.
Vihorlatské múzeum v Humennom sa virtuálnou prehliadkou portrétovej zbierky (počas roka 2021 dostupná na www.muzeumhumenne.sk MÚZEUM NA DOMA) pripája k iniciatíve Národného týždňa manželstva 2021. Prebieha v súčinnosti s tohtoročnými celoslovenskými aktivitami Národného týždňa manželstva. Na území Prešovského kraja  sa podporné aktivity konajú pod záštitou predsedu PSK.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom
cabala2021
AKADEMICKÝ MALIAR MICHAL ČABALA

Virtuálna spomienková prezentácia tvorby akademického maliara Michala Čabalu (4. 2. 1941 - 3. 8. 2002) je venovaná nedožitému 80. výročiu narodenia umelca. Prezentovaný výber diel ponúka súbor olejomalieb krajiny, portrétov a zátiší vystavovaný vo Vihorlatskom múzeu v Humennom v roku 2016.  Diela
pochádzajú z obrazových zbierok Vihorlatského múzea v Humennom, Krajského múzea v Prešove, SNM-Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku, Šarišskej galérie v Prešove a Východoslovenskej galérie v Košiciach.
Akademický maliar Michal Čabala sa narodil 4. februára 1941 v Čabinách (okres Medzilaborce). Po štúdiu odboru úžitkovej maľby v architektúre  v Brne pôsobil ako výtvarník v Múzeu ukrajinskej kultúry vo Svidníku. Štúdium maľby na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave  pod vedením profesorov Dezidera Millyho, Jána Mudrocha a Jána Matejku ukončil v roku 1969. Po absolutóriu pôsobil krátko ako asistent na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty v Trnave (1969 - 1970). Natrvalo sa usadil v Prešove, kde sa stal výraznou súčasťou umeleckého a kultúrneho života. Bol členom Zväzu výtvarných umelcov a členom prešovského výtvarného spolku KOPA. Od roku 1972 pôsobil v slobodnom povolaní. Zúčastňoval sa plenérov na Slovensku, v Poľsku a na Ukrajine. Svoju tvorbu prezentoval na takmer šesťdesiatich kolektívnych výstavách na Slovensku a v zahraničí. Absolvoval šesť samostatných výstav. Jeho diela sa nachádzajú v zbierkach múzeí, galérií a súkromných zbierkach. Skonal vo veku 61 rokov dňa 3. augusta 2002 v Prešove.
Do výtvarného prostredia vstúpil autor figurálnymi námetmi  z umeleckého  prostredia baletu a divadla. Výraznou maliarovou doménou sa však stala krajina. Tvoril aj portréty, zátišia, mestské krajiny a iné motívy. Vo  svojich dielach zachytával Čabala  malebnú šarišskú krajinu v celej šírke prírodných metamorfóz. Ako portrétista bol vyhľadávaným maliarom prešovských „Montmartrov“. Stavebným prvkom jeho diel sa stali široké ťahy štetca a uvoľnený rukopis so zahmlenou škálou farebných zemitých tónov. Do zastretých farieb kódoval maliar Čabala  spätosť s rodným krajom, nostalgiu vlastných spomienok i nálad portrétovaných. Finisáž výstavy obrazov jedného z najzaujímavejších krajinkárov regiónu, umelca, ktorý podľa vlastného vyznania - zostáva s nami vo svojich obrazoch, sa za účasti rodákov z Čabín konala vo Vihorlatskom múzeu v Humennom 31. októbra 2016. Bola súčasťou spomienkovej výstavy k nedožitému 75. výročiu narodenia umelca.  Aktuálna prezentácia ostáva  širokej verejnosti dostupná aj na www.muzeumhumenne.sk MÚZEUM NADOMA.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom

•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Zverejnené zásady ochrany osobných údajov
vo Vihorlatskom múzeu v Humennom


Vihorlatské múzeum v Humennom, IČO: 37781391, Námestie slobody 1, 066 18 Humenné
kontaktné údaje: t. č.: 057 775 22 40, email: sekretariat@muzeumhumenne.sk

ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom:

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“):

GDPR MVL
 
© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko,  tel.: 00421 57 775 2240
ÚVOD        KONTAKTY           PRINT