Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
Strojový
preklad
b2019_1
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Múzejné noviny
Cena pre Múzejné noviny
Ocenenie za dobové pohľadnice
Ocenenie  - Skanzeny
Ocenenia
Vihorlatského múzea
Ocenenie -Kalendár 2017
Podnikové médium roka 2017
Podnikové médium roka 2017
Zväz múzeí - Pamätnámedaila
Kalendár 2019
Kalendár 2020
Zo zbierok Vihorlatského múzea v Humennom

Vihorlatské múzeum v Humennom vo svojich expozičných a výstavných priestoroch v objekte renesančného kaštieľa a v areáli expozície ľudovej architektúry a bývania (skanzene) spravuje viac než 140 000 zbierkových predmetov. Z unikátnej zbierky insitného umenia inštalovanej v Expozícii ľudovej architektúry a bývania (skanzene) Vihorlatského múzea v Humennom  predstavuje múzeum výtvarné  dielo Návrat autorky Klary Babka.

Maľba Návrat je najnovším prírastkom zo série zimných romantických portrétov kovačického prostredia v tvorbe významnej srbskej autorky insitného umenia Klary Babka. Dielo vzniklo v júli 2017 v rámci trinásteho ročníka  medzinárodného výtvarného plenéra INSITA v areáli skanzenu Vihorlatského múzea a stalo sa súčasťou zbierkového fondu múzea. Ide o maľbu vytvorenú technikou akryl  na ploche 50 x 40 cm. Podobne ako všetky autorkine diela, obraz vytvorený jedinečnými romantickými prvkami a farebnými kombináciami, vyjadruje citovú zaangažovanosť k prostrediu, v ktorom autorka žije a tvorí.
Insitná maliarka Klara Babka (1960) sa narodila v Debeljači. Od roku 1980 žije a pôsobí v Kovačici v rodinnej Galérii Babka, ktorá je jedinou galériou insitného umenia, prezentujúcou tvorbu srbských Slovákov z oblasti Kovačice. Autorka sa venuje  predovšetkým zobrazovaniu prírody a krajiny. Vo svojej tvorbe  využíva rôzne maliarske techniky - olej, akryl, akryl na plátne, suchý pastel, akvarel a gvaš.
Úspešná autorka vystavovala na samostatných a kolektívnych výstavách v Kovačici, Paríži, Bruseli, New Yorku, Berlíne a Abu Dhabí. Na Slovensku prezentovala svoju tvorbu v Bratislave v roku 2013 v rámci rozsiahlej výstavy Galérie Babka a na samostatnej výstave začiatkom tohto roka. Návštevníci Vihorlatského múzea si môžu dielo Klary Babka, spolu s ďalšími 168 výtvarnými dielami európskych insitných umelcov pozrieť počas budúcich pripravovaných výstav a podujatí.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom


Prezentované predmety mesiaca... viac...
Aktuálne podujatia
Nadácia VÚB

Vihorlatské múzeum v Humennom ponúka vzdelávacie aktivity pre žiakov ZŠ a študentov SŠ v

oznam_odv21
MÚZEUM NA DOMA
On-line projekt Vihorlatského múzea v Humennom
Múzejný projekt on-line ponuky Vihorlatského múzea v Humennom  MÚZEUM NA DOMA vytvára platformu pre múzejné činnosti a záujem verejnosti  v on-line priestore a pracuje s využitím webového a instagramového sídla inštitúcie. Múzejná ponuka je určená širokej verejnosti záujemcov − dospelých a detí so záujmom o poznávanie a kreatívny oddych v období, keď je Vihorlatské múzeum v Humennom vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu verejnosti neprístupné.
On-line ponuka je koncipovaná tak, že aj v čase sprístupnenia múzea verejnosti ostáva on-line platforma stálou múzejnou ponukou pre návštevníka múzejného on-line priestoru.  Osobitý dôrazom je modelovaný na využiteľnosť jednotlivých tém  v rámci mimoškolského doplnkového vzdelávania v rámci múzejného projektu objektového učenia v múzeu. Na webovom sídle múzea www.muzeumhumene.sk v sekcii PRE ŠKOLY so zacielením na pomoc školopovinným deťom, mládeži, učiteľom a rodičom iniciujeme pre deti a študentov zábavno-edukačné ponuky kreatívneho trávenia času zamerané na poznávanie a rozvoj tvorivého myslenia v oblasti histórie, umenia, etnografie, environmentálnych tém a záujmovo-umeleckej činnosti.
Prostredníctvom sociálnych sietí ponúka projekt netradičné pohľady do všetkých  múzejných expozícií. Z umelecko-historickej expozície, sakrálnej expozície,  prírodovednej  expozície a expozície ľudovej architektúry a bývania (skanzen) sprostredkúvame  ojedinelé zábery, ktoré  mnohí aj počas návštevy nezbadali alebo nevnímali v komplexnosti kultúrno-historickej  pamiatky. Obrazom i textom približujeme jednotlivé zbierkové predmety múzejného zbierkového fondu archeológie, histórie, umenia, etnografie, a prírodovedy s ukážkami najstarších archeologických nálezov, zbierok prírodovedného charakteru, majstrovskej práce dobových maliarov a remeselníkov v podobe historického nábytku, obrazovej zbierky, hodinových strojov, ukážok dobových zbraní, porcelánu, umeleckých predmetov, sakrálneho umenia, úžitkových predmetov a remeselných zariadení a výrobkov.
Záujemcom zároveň ponúkame možnosť vstúpiť do zákulisia múzejnej činnosti v oblasti zhromažďovania, ochraňovania,  odborného  zhodnocovania a prezentácie  zbierkových predmetov.
V archívnom bloku pozývame  záujemcov na virtuálnu prehliadku múzejných výstavných projektov prostredníctvom fotoreportov  z múzejných výstav,  ako aj kultúrnych podujatí a edukačných aktivít pre deti a mládež. Prostredníctvom  listovania  v doterajších ročníkoch Múzejných otvárame pre verejnosť vzájomný dialóg o podstate múzea pre spoločnosť a jeho víziách do budúcnosti.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom, marketing
 
 
 
 
 
 
Karpatská kraslica
 
 
Vojtech Borecký
 
 
 
 
   
   
hmyz
PESTROFAREBNÝ SVET HMYZU
On-line výstava na www.muzeumhumenne.sk

Aktuálna výstava Vihorlatského múzea v Humennom sprístupnená v on-line priestore na webovom sídle múzea prezentuje unikátne zábery z bohatého zbierkového fondu prírodovedného oddelenia Vihorlatského múzea v Humennom. Výstava Pestrofarebný svet hmyzu − Zo zbierok Vihorlatského múzea v Humennom  predstavuje ukážky z triedy hmyzu radu chrobákov a motýľov.
Výstava ponúka v detailnom rozlíšení pohľad na  rôznorodosť tvarov a sfarbenia v prírode rozšírených i menej známych jedincov. Zbierkové exponáty zachytávajú obdobie múzejného výskumu v jednotlivých lokalitách regiónu horného Zemplína od konca osemdesiatych rokov. Najnovšie exponáty sa nachádzajú na fotografických záberoch a  pochádzajú z terénnych výskumov Vihorlatského múzea v Humennom dokumentujúcich vývoj flóry a fauny v zbernej oblasti múzea.
Prezentované zbierkové exponáty chrobákov a motýľov tvoria súčasť súboru zbierkového fondu prírodovedného oddelenia Vihorlatského múzea v Humennom, ktorý obsahuje takmer 84 000 exponátov. Z tohto súboru tvorí zoologická zbierka takmer 64 000 zbierkových predmetov. Botanická zbierka je zastúpená herbárovými položkami s 18 000 kusmi. Geologická zbierka hornín, minerálov a paleontologických nálezov dokumentujúca neživú prírodu obsahuje vyše 1 700 zbierkových predmetov. On-line výstava Pestrofarebný svet hmyzu − Zo zbierok Vihorlatského múzea v Humennom je verejnosti prístupná na www.muzeumhumenne.sk v rámci múzejného on-line  projektu Múzeum na doma.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom

zivot21
Keď sa rodí život

Obvodná poľovnícka komora Humenné zorganizovala pre žiakov prvého a druhého stupňa základných škôl v okresoch Humenné, Snina a Medzilaborce súťaž s názvom „Keď sa rodí život“.
Úlohou žiakov bolo nakresliť, namaľovať, prípadne vytvoriť z rôznych materiálov obrázok, ktorý priblíži jarné prebúdzanie života v prírode. Edukatívny charakter tejto aktivity mal za cieľ u detí rozvíjať tvorivého ducha a podporiť kladný vzťah k všetkému živému. Výtvarné zobrazenie emocionálneho prepojenia s prírodou je dobrou motiváciou k jej poznávaniu a k jej ochrane.
Do súťaže sa zapojilo 199 detí s 204 výtvarnými prácami, ktoré prekypovali fantáziou a nádhernými rôznorodými pohľadmi na fascinujúci svet prírody. Všetky práce sú vystavené v priestoroch  Vihorlatského múzea v Humennom, kde si ich môžete pozrieť od 27. 9. do 30. 11. 2021.

RNDr. Zuzana Andrejčáková
prírodovedné oddelenie
Vihorlatské múzeum v Humennom
Z_tvorby_21
restaurovanie21
REŠTAUROVANIE IZBY UHORSKÝCH KRÁĽOV
Reštaurovanie nástenných malieb, malieb  na plátne a doplnkov (VII. etapa)


Aj v tomto roku pokračuje Vihorlatské múzeum v Humennom v reštaurovaní Izby uhorských kráľov, jednej zo štyroch zachovaných miestností renesančného kaštieľa s bohatou iluzívnou výzdobou na stenách a stropoch.  Reštaurátorské práce prebiehali v rámci grantovej schémy Ministerstva kultúry SR v rámci programu  Obnovme si svoj dom.  V roku 2021 získalo múzeum finančný príspevok na reštaurovanie nárožných plátien a výplní a vytvorenie nového závesného systému.
Veľkolepá interiérová výzdoba kaštieľa vznikla v 18. storočí vďaka rodine Csákyovcov, ktorí zadali túto úlohu svojmu dvornému maliarovi Martinovi Johannovi Schmidtovi (1718 - 1801). Kvôli nekvalitnej omietke, na ktorú sa nedalo maľovať, vytvoril autor v Izbe uhorských kráľov sériu pätnástich veľkých a pätnástich  malých obrazov na plátne doplnených  textami na dreve. Aby bola výzdoba kompletná a ničím nerušená, na plátno namaľoval aj ornamenty nároží a na drevo výplne medzi jednotlivými obrazmi. Posledným krokom bolo ich upevnenie na steny.
V súčasnosti v  ateliéri akad. maliara Ľubomíra Cápa  v Prešove prebieha reštaurovanie posledných častí unikátnej výzdoby Izby uhorských kráľov. Nasledovať bude inštalácia obrazov vo východnej časti miestnosti. Aj týmto projektom prispieva Vihorlatské múzeum k záchrane nášho kultúrneho dedičstva.

PhDr. Ivana Strakošová
Vihorlatské múzeum v Humennom
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Zverejnené zásady ochrany osobných údajov
vo Vihorlatskom múzeu v Humennom


Vihorlatské múzeum v Humennom, IČO: 37781391, Námestie slobody 1, 066 18 Humenné
kontaktné údaje: t. č.: 057 775 22 40, email: sekretariat@muzeumhumenne.sk

ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom:

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“):

GDPR MVL
© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko,  tel.: 00421 57 775 2240
ÚVOD        KONTAKTY           PRINT