20082009201020112012201320142015201620172018
Archív - výstavy
Historické fajky 17. - 20. storočia
Vihorlatské múzeum v Humennom ponúka vo svojich výstavných priestoroch ojedinelú kolekciu historických fajok pochádzajúcich z obdobia od 17. do 20. storočia. Unikátna  výstava pod názvom Historické fajky 17. - 20. storočia počtom i rôznorodosťou, ponúka viac než tristo artefaktov  fajok a predmetov súvisiacich s ich využívaním. Vystavované exponáty  zo zbierky Ing. Mirona Mihaliča pochádzajú s rôznych historických období a území. Kolekciu tvoria miniatúrne i rozmerné fajky vyrobené z hliny, dreva, keramiky, parožia, morskej peny (sepiolitu) a kombinovaných materiálov. Spomedzi vystavovaných exponátov sa vynímajú bohato zdobené fajky - umelecké diela  s rôznorodými námetmi značenia,  výjavmi z mytológie, poľovníctva a podobne.  Súčasťou  inštalovanej výstavy sú predmety bezprostredne súvisiace s využívaním fajok - dózy na ukladanie fajok z rôznych materiálov, rezačka a vrecúška na tabak, stojany a puzdra na zápalky, zapaľovače, kresadlá, popolníky a podobne.  Zaujímavosťou výstavy je kompozícia priestoru výstavy ladená ako oddychový kútik pre milovníkov spoločenského stretávania sa pri fajke.
Výstava prezentuje exponáty  ako predmety spotreby určitej skupiny obyvateľstva, ktoré sa časom transformovali na unikátne umelecké diela kopírujúce kultúrne a módne vplyvy od čias ich prieniku z amerického kontinentu do Európy. Do Uhorska priniesli tabak cudzí žoldnieri počas tridsaťročnej vojny (1618 - 1648) ako súčasť svojho žoldu. Vďaka vhodnému podnebiu sa v južných častiach  rýchlo ujalo jeho pestovanie. Na našom území začali prvé fajky zhotovovať hrnčiari na prelome 17. a 18. storočia. Dielne vznikali v strediskách výroby keramiky, medzi inými aj v Humennom. V strednej Európe bolo  v tomto období fajčenie vyhradené iba mužom. Fajčenie fajky sa tolerovalo iba u vojakov, sedliakov, remeselníkov a robotníkov. Výstava vo Vihorlatskom múzeu potrvá do 30. júna 2016.
  PhDr. Ivana Strakošová, Vihorlatské múzeum  Humenné
Výtvarné spektrum 2016
V poradí 53. ročník postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Prešovského kraja Výtvarné spektrum 2016 priniesol opäť bohatú bilanciu autorskej základne s mnohotvárnymi autorskými výpoveďami vo vekovom  zastúpení od 15 do 72 rokov. Aj tento fakt potvrdzuje rôznorodosť generačných prístupov, obsahových i formálnych zobrazení v závislosti od osobnej skúsenosti, emocionálneho i estetického zamerania.
Súťažnou kolekciou v celkovom počte 186 výtvarných prác od 81 autorov boli zastúpené regionálne osvetové strediská a odbory osvetovej činnosti  zo Svidníka, Prešova, Popradu, Vranova nad Topľou, Humenného a Bardejova. Súťaže sa nezúčastnila Stará Ľubovňa. Obsahové i technické zameranie predstavovalo kvalitatívne dobrú úroveň. Prvýkrát sa podujatia zúčastnilo 38 autorov, čo je prejavom záujmu o túto konfrontáciu tvorivých postupov i osobného rastu. V pohľade naprieč súťažnými kategóriami vysoko vynikala kategória insitnej tvorby  v maliarskom aj  priestorovom vyjadrení a mala aj tradične bohaté autorské zastúpenie. Kým kategória mladých autorov (15 - 25 rokov) bola názorovo i technicky kreatívna, naopak kategórii B (autori 25 - 60 rokov), ktorej autori predstavovali najpočetnejšiu skupinu, invenčná výrazová a významová charakteristika oproti minulým rokom mierne chýbala. Zaujala aj  kategória autorov nad 60 rokov, ktorí vniesli do výstavnej kolekcie vizuálne svieži pohľad. Odborná porota odporučila vystaviť 84 výtvarných prác od 46 autorov a rozhodla o udelení cien a čestných uznaní.
V kategórii autorov od 15 do 25 rokov  si ocenenie prevzali Tatiana ONDZIKOVÁ (Nižná Olšava) a Diana BEHÚNOVÁ (Humenné). Čestné uznania získali Marek CHROMJAK (Hanigovce) a Matúš BAŇAS (Ľubotice).
V kategórii autorov od 25 do 60 rokov si cenu odniesol  Karol KOŠÍK (Poprad). Čestné uznania v kategórii získali Marián KUSIK (Humenné), Milan MIHAĽKO (Humenné), Ján ŠOLTÉS (Bardejov) a Ján DŽAVORONOK (Stropkov.)
V kategórii autorov nad 60 rokov si cenu odniesli Rudolf KLIKUŠOVSKÝ (Humenné), Pavel MOCHNACKÝ (Svidník) a  Emil FARKAŠOVSKÝ (Jamník). Čestné uznania si prevzali Jozef ČEKOVSKÝ (Kežmarok) a Melánia JANDUROVÁ (Poprad).
V kategórii insitných umelcov si ceny prevzali Ján KRLIČKA (Zlatá Baňa), Milan BOCKO (Poprad), Anton BUDZÁK (Poprad) a Gabriela MADEJOVÁ (Svidník). Čestné uznania v kategórii obdŕžali Peter MUŠINSKÝ (Stropkov), Martin ORLÍK (Vranov nad Topľou) a Emília MULIČÁKOVÁ (Humenné).
Mgr. Mária Mišková, Vihorlatské múzeum v Humennom
IKONY
Anton Frič, fotograf a humanitárny pracovník sa intenzívne venuje otázke utečencov posledné dva roky. Absolvoval niekoľko ciest do Iraku a Sýrie a aktívne sa podieľal na presune 25 irackých kresťanských rodín na Slovensko. Je zapojený aj do ich integrácie ako učiteľ slovenčiny. Pracuje na dokumentárnom projekte mapujúcom prvý rok života irackých kresťanov na Slovensku.
Regionálna súťaž a výstava amatérskej fotografie v Humennom, ktorá v záhlaví nesie meno významného humenského fotografa je pravidelným základným postupovým kolom v oblasti záujmovej umeleckej činnosti. V aktuálnom roku sa ňou otvára 44.ročník. Vystavená kolekcia 92 fotografií od 19 autorov je výberom súťažných prác, ktoré vzišli z hodnotenia odbornou porotou a sú určené na postup do krajského kola v Starej Ľubovni.
Výstava Farebné impresie Miroslava Kudziu
V galerijnej  sieni Oresta Dubaya vo Vihorlatskom múzeu v Humennom  je inštalovaná  prierezová výstava obrazov súčasného maliara  Miroslava Kudziu. Autor žije a tvorí ako umelec v slobodnom povolaní vo Vranove nad Topľou.
Miroslav Kudzia  študoval  na SPŠ v Spišskej Novej Vsi. Aj keď nemá výtvarné vzdelanie, maľovanie ho úplne pohltilo a naplno sa mu venuje. Je autorom rozsiahleho súboru diel dosahujúceho niekoľko tisíc obrazov. Venuje sa prevažne maľbe realistických krajiniek a abstraktnej maľbe plnej geometrických tvarov. V námetoch sa nevyhýba ani figurálnemu zobrazovaniu, portrétovaniu či tvorbe reprodukcií známych malieb svetových umelcov. V krajine prevláda realistickosť zobrazovaného s priznanou farebnosťou krajiny. Nepotláča charakteristické ťahy štetca a využíva jasné sýte farby. Abstraktné obrazy sú plné geometrických tvarov vlniacich sa na plátne. V tvorbe je badateľný vývoj umelca, prechod od zobrazovania konkrétnych tvarov k abstraktným, k expresívnemu a dynamickému striedaniu farebných plôch. Fascinuje ho podmorský a hudobný svet, ktorý je autorovi inšpiráciou v tvorbe. Pracuje a tvorí pri hudbe, keď tóny hudby bezprostredne prežívané prenáša farebne na plátno. Tvorba je kreatívnym premýšľaním o protikladoch každodenného života a hľadaním súladu medzi nimi. Maľuje spontánne, tak ako na neho pôsobia jednotlivé podnety, ktoré vidí a počuje.
Autor vystavuje od roku 1982, keď mal svoju prvú samostatnú výstavu v rodnom Vranove. Odvtedy sa mu podarilo svoju tvorbu prezentovať napríklad v New Yorku, Amerike a vo francúzskom meste Toulon. Zúčastňuje sa výtvarných  plenérov a jeho diela sú obsiahnuté v mnohých zbierkach na Slovensku  a v zahraničí.  Výstava obrazov potrvá vo Vihorlatskom múzeu do 30. júna 2016.
Mgr. Aneta Hafincová,  Vihorlatské múzeum Humenné
ROBERT TAPPERT   -   NE-MIESTA     2017
Tappertplagat
Teppert_2017_1
Teppert_2017_2
Teppert_2017_3
Teppert_2017_4
Teppert_2017_5
Teppert_2017_6
Teppert_2017_7
Teppert_2017_8
Teppert_2017_9
Teppert_2017_10
Teppert_2017_11
Teppert_2017_12
Teppert_2017_13
Teppert_2017_14
Teppert_2017_15
Teppert_2017_17
Teppert_2017_18
Teppert_2017_19
Teppert_2017_20
Teppert_2017_21
Teppert_2017_22
Teppert_2017_23
Teppert_2017_24
Teppert_2017_25
Teppert_2017_26
Teppert_2017_27
Teppert_2017_28
Teppert_2017_29
ikony_2017_1
ikony_2017_2
ikony_2017_3
ikony_2017_4
ikony_2017_5
ikony_2017_6
ikony_2017_7
ikony_2017_8
ikony_2017_9
ikony_2017_10
Krása porcelánu 2017
1_porcelan_2017
porcelan_2017_1
porcelan_2017_2
porcelan_2017_3
porcelan_2017_4
porcelan_2017_5
porcelan_2017_6
porcelan_2017_7
porcelan_2017_8
porcelan_2017_9
porcelan_2017_10
porcelan_2017_11
porcelan_2017_12
porcelan_2017_13
porcelan_2017_14
porcelan_2017_15
porcelan_2017_16
porcelan_2017_17
porcelan_2017_18
porcelan_2017_19
porcelan_2017_20
porcelan_2017_21
porcelan_2017_22
porcelan_2017_23
porcelan_2017_24
porcelan_2017_25
porcelan_2017_26
porcelan_2017_27
Pohľady do stratena 2017
1
pohlady_2017_1
pohlady_2017_2
pohlady_2017_2a
pohlady_2017_3
pohlady_2017_5
pohlady_2017_6
pohlady_2017_7
pohlady_2017_8
pohlady_2017_9
pohlady_2017_10
pohlady_2017_11
pohlady_2017_12
pohlady_2017_13
pohlady_2017_14
pohlady_2017_15
pohlady_2017_16
pohlady_2017_17
pohlady_2017_18
pohlady_2017_19
pohlady_2017_20
pohlady_2017_21
pohlady_2017_22
pohlady_2017_23
Štyri ročné obdobia 2017
1
1_4robdobia_2017_17
1_4robdobia_2017_18
1_4robdobia_2017_19
4robdobia_2017_1
4robdobia_2017_2
4robdobia_2017_3
4robdobia_2017_4
4robdobia_2017_5
4robdobia_2017_6
4robdobia_2017_7
4robdobia_2017_8
4robdobia_2017_9
4robdobia_2017_10
4robdobia_2017_11
4robdobia_2017_12
4robdobia_2017_13
4robdobia_2017_14
4robdobia_2017_15
4robdobia_2017_16
Výstava fotografií členov Fotoklobu Reflex 2017
1_Reflex
IMG_9781
IMG_9784
IMG_9785
IMG_9787
IMG_9789
IMG_9790
IMG_9791
IMG_9792