O večnej túžbe človeka...
Komorná výstava grafík Oresta Dubaya vo Vihorlatskom múzeu v Humennom

Výstava je dočasne neprístupná. Ďakujeme.


Vihorlatské múzeum v Humennom vo svojich výstavných priestoroch sprístupnilo komornú výstavu grafických diel národného umelca Oresta Dubaya, st. Výstava ponúka časť z bohatej tvorivej činnosti, ktorou sa autor preslávil doma i v zahraničí. Vystavovaný súbor lyrických čiernobielych grafík pochádza zo zbierok Vihorlatského múzea v Humennom, ako autorov dar múzeu v rodnom kraji. Výber diel je citovým ponorom a autorovým odkazom v procese hľadania odpovedí  o večnej túžbe človeka po naplnení svojho osudu.
Orest Dubay (15.8.1919 Veľká Poľana - 2.10.2005 Bratislava) - grafik, ilustrátor a maliar, patril k významným osobnostiam zakladateľskej generácie slovenských grafikov. Absolvoval odbor kreslenia na  SVŠT v Bratislave. Pôsobil na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty UK v Bratislave a ako rektor Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. 

Na výtvarnej scéne aktívne pôsobil Orest Dubay od roku 1940. Bol členom niekoľkých zoskupení výtvarníkov. Vyznamenaný bol titulom laureáta Štátnej ceny K. Gottwalda, čestným členstvom v Accademia Fiorentina delle arti del disegno, v Accademia internazionale Tomaso Campanella v Ríme, nositeľom titulu zaslúžilý umelec a národný umelec, ako aj ďalších významných ocenení na domácej i zahraničnej výtvarnej scéne. Profesor, národný umelec Orest Dubay sa venoval grafike, maľbe, drevorezom a rytinám. Vystavoval doma i v zahraničí. V roku 1989 venoval rozsiahly súbor svojich diel Vihorlatskému múzeu (vtedy Vlastivednému múzeu) v Humennom. Od roku 1999 nesie Galerijná sieň Vihorlatského múzea v Humennom meno národného umelca Oresta Dubaya.
Posledná výstava diel Oresta Dubaya, st.  vo Vihorlatskom múzeu v Humennom sa konala v roku 2009 pri príležitosti  nedožitého autorovho  jubilea deväťdesiatich rokov. Autorov umelecký odkaz ocení v tomto roku aj mesto Humenné udelením Ceny mesta Humenné pre profesora, národného umelca Oresta Dubaya, in memoriam, v rámci osláv 699. výročia prvej doloženej písomnej zmienky o meste Humenné.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum HumennéOrest Dubay, Prelúdium (1958)

Aktuálne podujatiaV tomto roku si verejnosť  pripomína 300. výročie narodenia najvýznamnejšej panovníčky svojej doby - Márie Terézie. Panovanie Márie Terézie sa významnou mierou zapísalo do politických, hospodárskych i kultúrnych dejín ako tereziánska epocha.
Plným titulom bola Mária Terézia cisárovná Svätej ríše rímskej nemeckého národa, kráľovná Uhorska, Česka, Chorvátska a Slavónska, arcivojvodkyňa Rakúska, vojvodkyňa Parmy a Piacenzy a veľkovojvodkyňa Toskánska. Mária Terézia sa narodila 13. mája v roku 1717 vo Viedni.
Pragmatickou sankciou svojho otca Karola VI. sa Mária Terézia  po otcovej smrti v roku 1740 stala panovníčkou. Na trón v Uhorsku a ďalších krajinách monarchie. Korunovaná bola v Prešporku (Bratislave) dňa 25. júna 1741. Panovala až do roku 1780 a od roku 1765 sa jej spoluvládcom stal syn Jozef II.

Ako pripomienka najvýznamnejšej panovníčky reforiem osvieteného absolutizmu sa vo Vihorlatskom múzeu v Humennom nachádza v priestoroch umelecko-historickej expozície Izba Márie Terézie. Túto miestnosť, ako aj ďalšie tri maľované miestnosti dal v zámku  zhotoviť Štefan XIV. Csáky (Portrét Márie Terézie sa nachádza aj v galérii uhorských panovníkov v Izbe uhorských kráľov na prízemí umelecko-historickej expozície múzea).
Izba Márie Terézie je prechodová miestnosť s oktogonálnym pôdorysom, ktorá predstavuje akýsi komunikačný uzol medzi priestormi prízemia západného krídla zámku. Plochy stien sú celé pokryté maľovaným iluzívnym ornamentom a figurálnymi kompozíciami. V rohoch stien sú skryté výklenky so vstavanými skriňami. Ich jednokrídlové dvere sú potiahnuté plátnom a plochu zdobí iluzívny rám pre portrét. Nad dverami sú pozdĺžne kazety s figurálnymi motívmi korunovačných a slávnostných sprievodov cisára Jozefa II. (1764 Franfurkt nad Mohanom), pápeža Klementa IV., Františka Lotrinského a Márie Terézie v roku 1741. Strop zdobí iluzívna kazeta ovenčená závesným festónom, v zrkadle ktorej je namaľovaný triumfálny sprievod panovníkov - Márie Terézie a Jozefa II. Maliarska výzdoba miestnosti Márie Terézie vznikla pravdepodobne okolo roku 1773. Nasvedčujú tomu viaceré historické fakty, ktoré sú zachytené na nástenných maľbách.
Koncept zachovanej iluzívnej výzdoby jednotlivých miestností humenského zámku zodpovedá dobovým módnym vplyvom, predovšetkým tradičnej rodovej vernosti uhorskému právu a cisárskemu majestátu. Ikonografia v Izbe Márie Terézie mnoho prezrádza aj o osvietenskej orientácii a sympatiám Štefana XIV. Csákyho k ideám panovania Márie Terézie a Jozefa II.
Vihorlatské múzeum v Humennom pozýva na prahu sezóny a počas blížiacich sa osláv Medzinárodného dňa múzeí vo Vihorlatskom múzeu v Humennom dňa 21. mája 2017 všetkých návštevníkov na prehliadku jedinečnej Izby Márie Terézie, ostatných maľovaných komnát, expozícií, výstav a podujatí v objekte zámku a priľahlého skanzenu.
Mgr. Zuzana Koščová,
historička Vihorlatského múzea v Humennom

   Na snímke:  Vyobrazenie triumfálneho sprievodu panovníkov - Márie Terézie a Jozefa II. v Izbe Márie Terézie. (Portrét kráľovnej Márie Terézie sa nachádza aj v galérii panovníkov v Izbe uhorských kráľov vo Vihorlatskom múzeu v Humennom) Foto: Juraj Kammer
Izba_MT
Pripomíname  si  300. výročie narodenia panovníčky Márie Terézie
Stopy tereziánskej epochy v humenskom zámku
Výstava Krása porcelánu

Výstavnú sezónu 2017 v Galerijnej sieni Oresta Dubaya Vihorlatského  múzea v Humennom od 18. mája  otvára Vihorlatské múzeum  sprístupnením výstavy porcelánu zo súkromnej zbierky  zberateľa Ing. Mirona Mihaliča z Košíc.
Obdivovateľom jemného  umenia, ktoré sa vo svojej ušľachtilej podobe rozšírilo od 18. storočia z Viedne, ponúka múzeum vo svojich výstavných priestoroch vyše dvesto ukážok porcelánových figurálnych diel, vázy, misy, dózy a jedálenské súpravy z obdobia 19. a 20. storočia. Tvarovo a farebne rozmanité vystavované exponáty pochádzajú z proveniencie známych výrobcov z územia bývalého Československa, Rakúska, Nemecka, Maďarska, Francúzska a Talianska. Nemecký porcelán je zastúpený značkou Meissen (známy "cibulák", ktorý pôvodne predstavoval granátové jablko), Ludwigsburg, Rosenthal, Weimar, Volkstedt - Rudolfstadt, Plauen. Výrobkom porcelánky v Meissene je aj vystavovaný porcelán s čínskymi motívmi. Maďarsko zastupuje značka Herend. Anglický porcelán predstavuje na výstave značka Wedgwood a Mintom,  Francúzsko svetoznáma manufaktúra Sévres a Limognes. Najpočetnejšiu zbierku porcelánu tvorí na výstave porcelán českých známych výrobcov - porcelánok v  Dubí pri Tepliciach,  Duchcov, Loket, Březová a  Thun.
Výstavu porcelánu vo výstavných priestoroch Vihorlatského múzea v Humennom  dopĺňajú  obrazové umelecké diela z prelomu 19. a 20. storočia zapožičané Šarišskou galériou v Prešove.
Výstava   potrvá do 31. augusta 2017. 
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom
porcelan_a3_10ks
Výstava Pohľady do stratena

Vihorlatské múzeum v Humennom sprístupňuje od 18. mája 2017  širokej verejnosti výstavu portrétov Márie Cingelovej. Autorka pochádza z obce Ulič v okrese Snina. Maľovaniu sa venuje od detstva, svoj talent  formovala pod vedením akademického maliara Ivana Chapčáka.
Bohaté skúsenosti nadobudla autorka na početných maliarskych plenéroch  a výstavách doma a v zahraničí.  V súčasnosti žije a pracuje v Taliansku vo Florencii, kde absolvovala štúdium maľby realistického portrétu na súkromnej škole maliarky Andrei Sole Costa. Spolupracuje s významnou talianskou portrétistkou Ersiliou Leonini, Je členkou umeleckej galérie Simultanea Spazzi D´Arte Florencia.
V tvorbe Márie Cingelovej prevládajú portréty a krajiny. Kresby, olejomaľby, ako aj neopakovateľné diela suchým pastelom na kartóne a dreve sú jedinečné štýlom, farebnosťou a vyjadrením hĺbky pocitov portrétovaných. Autorka je známa svojim citlivým ponorom do duše tých, ktorých maľuje. Vidí nie len tvár a vlasy... jej vlastná duša sa vnára do duší portrétovaných - rozumie im, vidí ich životy, prežíva ich radosti aj trápenia. Cingeľovej diela sú preto neopakovateľné a jedinečné. Také výnimočné, akými sme my všetci výnimoční so svojimi túžbami, snami radosťami, smútkami i nádejami.
Výstava vyše tridsiatich diel Márie Cingelovej potrvá vo výstavných priestoroch Vihorlatského múzea v Humennom
do 31. augusta 2017.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom
pohlady2017
Výtvarné spektrum 2017

Vihorlatské múzeum v Humennom pozýva širokú verejnosť na výstavu výtvarných diel neprofesionálnych umelcov pôsobiacich v Prešovskom kraji. Výstava sa koná v rámci prezentácie súťažných výtvarných diel 54. ročníka krajského kola celoslovenskej postupovej súťaže  neprofesionálnej výtvarnej tvorby Prešovského kraja Výtvarné spektrum 2017.
V rámci súťaže hodnotila odborná porota v tomto roku 143 výtvarných prác od 63 autorov vo veku od 15 do 60 a viac rokov. Do súťaže sa zapojili autori z okresov Humenné, Vranov nad Topľou, Svidník, Stropkov, Prešov, Poprad, Kežmarok a Levoča. Aktuálneho ročníka sa zúčastnila zhruba tretina nových autorov. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Výstava Výtvarné spektrum 2017  ponúka 78 výtvarných prác - malieb a  plastík  od 45 autorov. Vernisáž výstavy spojená s odborným seminárom za účasti členov súťažnej poroty  sa uskutoční dňa 2. júna 2017 v koncertnej sieni Vihorlatského múzea v Humennom o 15.00 hodine.
Výstava vo Vihorlatskom múzeu  v Humennom potrvá do 30. júna 2017.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom

V celoštátnej súťaži neprofesionálnych výtvarníkov budú aj šiesti Humenčania... viac...


VSplagat2017
LEGENDÁRIUM 2017
Letná cestovateľská a poznávacia hra
s kultúrnymi pamiatkami Prešovského kraja
1. jún - 11. september 2017

VO VIHORLATSKOM MÚZEU V HUMENNOM ZÍSKAVATE:

Vihorlatské múzeum je lokalizačným miestom cez GPS v súťažnej hre LEGENDARIUM GO:
- Mobilná hra je stiahnuteľná do mobilu/tabletu na Google a AppStore alebo cez stránku www.legendarium.info
- Po lokalizácii cez GPS získava hráč súťažné body vo forme zliav na ďalšie výlety
• Stolovú hru získava hráč zdarma s hracími figúrkami a súťažným letákom
• Nálepku a kontrolný ústrižok Švejka (nalepuje sa do stolovej hry a kontrolný ústrižok do súťažného letáku) získava hráč za vstupné
• PEXESO získava hráč zdarma pri šiestej nálepke.

Informácie: www.legendarium.info
, www.muzeumhumenne.sk
legendarium2017
jednotky
Fantazijný svet Insity 2017
vo Vihorlatskom múzeu v Humennom

Vihorlatské múzeum v Humennom pozýva všetkých  milovníkov  umenia a obdivovateľov fantazijného sveta insitných umelcov do areálu Expozície ľudovej architektúry a bývania (skanzen) Vihorlatského múzea na 13. ročník medzinárodného výtvarného plenéru INSITA 2017.
Podujatie bude prebiehať v dňoch 9. - 14. júla v atraktívnom prostredí skanzenu s pôvodnými  drevenými obytnými a hospodárskymi objektami z obdobia 19. a 20. storočia a dominantou skanzenu - drevenou cerkvou sv. Michala Archanjela.
Tvorba umelcov, účastníkov plenéru, bude v priebehu šiestich dní v skanzene prístupná  širokej verejnosti. Záujemcovia majú jedinečnú možnosť zúčastniť sa v rámci prehliadky skanzenu  tvorivého procesu insitných umelcov  - maliarov a rezbárov,  ktorých znalci nazývajú umelcami čistého srdca (slovo insita v  latinčine znamená pôvodný, vrodený). Ich tvorba je nezávislá na výtvarných trendoch a ich výpoveď vo vzťahu k realite je osobitým vyjadrením každého umelca. Je neopakovateľným a výnimočným tlmočením pocitov so znakmi nevtieravej, láskavej a nežnej imaginácie, vloženej do dreva, hliny, kameňa, skla a farieb.
V aktuálnom ročníku bude v skanzene Vihorlatského múzea v Humennom tvoriť desať umelcov z piatich európskych krajín - zo Slovenska (maliari Jozef Pavlík, Miroslav Potoma a rezbár Martin Mešša), Česka (maliarka Eva Filipová), Poľska (rezbári Marian Pażucha a Marian Garwona), Srbska (maliarky  Ana Knjazovic a Klara Babka) a Ukrajiny (maliarky Svitlana Starodubceva a Zoryna Hutsulyak). Časť diel vytvorených v rámci plenéru sa stane, tak ako každoročne,  súčasťou zbierkového fondu Vihorlatského múzea v Humennom a počas letnej sezóny budú diela voľne prístupné v skanzene. Doteraz podporilo myšlienku vzájomného rozvíjania výtvarných zručností a kultúrnej výmeny skúseností s dôrazom na insitný a ľudový prejav vyše stošesťdesiat umelcov z takmer desiatich európskych krajín.
Projekt uchovávania a rozvíjania insitného umenia a tradičnej ľudovej tvorby vo Vihorlatskom múzeu v Humennom s medzinárodným zastúpením v tomto ročníku podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia, Národné osvetové centrum Bratislava a Prešovský samosprávny kraj.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom
insita_2017pl