O večnej túžbe človeka...
Komorná výstava grafík Oresta Dubaya vo Vihorlatskom múzeu v Humennom

Vihorlatské múzeum v Humennom vo svojich výstavných priestoroch sprístupnilo komornú výstavu grafických diel národného umelca Oresta Dubaya, st. Výstava ponúka časť z bohatej tvorivej činnosti, ktorou sa autor preslávil doma i v zahraničí. Vystavovaný súbor lyrických čiernobielych grafík pochádza zo zbierok Vihorlatského múzea v Humennom, ako autorov dar múzeu v rodnom kraji. Výber diel je citovým ponorom a autorovým odkazom v procese hľadania odpovedí  o večnej túžbe človeka po naplnení svojho osudu.
Orest Dubay (15.8.1919 Veľká Poľana - 2.10.2005 Bratislava) - grafik, ilustrátor a maliar, patril k významným osobnostiam zakladateľskej generácie slovenských grafikov. Absolvoval odbor kreslenia na  SVŠT v Bratislave. Pôsobil na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty UK v Bratislave a ako rektor Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. 

Na výtvarnej scéne aktívne pôsobil Orest Dubay od roku 1940. Bol členom niekoľkých zoskupení výtvarníkov. Vyznamenaný bol titulom laureáta Štátnej ceny K. Gottwalda, čestným členstvom v Accademia Fiorentina delle arti del disegno, v Accademia internazionale Tomaso Campanella v Ríme, nositeľom titulu zaslúžilý umelec a národný umelec, ako aj ďalších významných ocenení na domácej i zahraničnej výtvarnej scéne. Profesor, národný umelec Orest Dubay sa venoval grafike, maľbe, drevorezom a rytinám. Vystavoval doma i v zahraničí. V roku 1989 venoval rozsiahly súbor svojich diel Vihorlatskému múzeu (vtedy Vlastivednému múzeu) v Humennom. Od roku 1999 nesie Galerijná sieň Vihorlatského múzea v Humennom meno národného umelca Oresta Dubaya.
Posledná výstava diel Oresta Dubaya, st.  vo Vihorlatskom múzeu v Humennom sa konala v roku 2009 pri príležitosti  nedožitého autorovho  jubilea deväťdesiatich rokov. Autorov umelecký odkaz ocení v tomto roku aj mesto Humenné udelením Ceny mesta Humenné pre profesora, národného umelca Oresta Dubaya, in memoriam, v rámci osláv 699. výročia prvej doloženej písomnej zmienky o meste Humenné.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum Humenné


Výstava je v súčasnosti z technických príčin nedostupná.
Orest Dubay, Prelúdium (1958)

Aktuálne podujatiaV tomto roku si verejnosť  pripomína 300. výročie narodenia najvýznamnejšej panovníčky svojej doby - Márie Terézie. Panovanie Márie Terézie sa významnou mierou zapísalo do politických, hospodárskych i kultúrnych dejín ako tereziánska epocha.
Plným titulom bola Mária Terézia cisárovná Svätej ríše rímskej nemeckého národa, kráľovná Uhorska, Česka, Chorvátska a Slavónska, arcivojvodkyňa Rakúska, vojvodkyňa Parmy a Piacenzy a veľkovojvodkyňa Toskánska. Mária Terézia sa narodila 13. mája v roku 1717 vo Viedni.
Pragmatickou sankciou svojho otca Karola VI. sa Mária Terézia  po otcovej smrti v roku 1740 stala panovníčkou. Na trón v Uhorsku a ďalších krajinách monarchie. Korunovaná bola v Prešporku (Bratislave) dňa 25. júna 1741. Panovala až do roku 1780 a od roku 1765 sa jej spoluvládcom stal syn Jozef II.

Ako pripomienka najvýznamnejšej panovníčky reforiem osvieteného absolutizmu sa vo Vihorlatskom múzeu v Humennom nachádza v priestoroch umelecko-historickej expozície Izba Márie Terézie. Túto miestnosť, ako aj ďalšie tri maľované miestnosti dal v zámku  zhotoviť Štefan XIV. Csáky (Portrét Márie Terézie sa nachádza aj v galérii uhorských panovníkov v Izbe uhorských kráľov na prízemí umelecko-historickej expozície múzea).
Izba Márie Terézie je prechodová miestnosť s oktogonálnym pôdorysom, ktorá predstavuje akýsi komunikačný uzol medzi priestormi prízemia západného krídla zámku. Plochy stien sú celé pokryté maľovaným iluzívnym ornamentom a figurálnymi kompozíciami. V rohoch stien sú skryté výklenky so vstavanými skriňami. Ich jednokrídlové dvere sú potiahnuté plátnom a plochu zdobí iluzívny rám pre portrét. Nad dverami sú pozdĺžne kazety s figurálnymi motívmi korunovačných a slávnostných sprievodov cisára Jozefa II. (1764 Franfurkt nad Mohanom), pápeža Klementa IV., Františka Lotrinského a Márie Terézie v roku 1741. Strop zdobí iluzívna kazeta ovenčená závesným festónom, v zrkadle ktorej je namaľovaný triumfálny sprievod panovníkov - Márie Terézie a Jozefa II. Maliarska výzdoba miestnosti Márie Terézie vznikla pravdepodobne okolo roku 1773. Nasvedčujú tomu viaceré historické fakty, ktoré sú zachytené na nástenných maľbách.
Koncept zachovanej iluzívnej výzdoby jednotlivých miestností humenského zámku zodpovedá dobovým módnym vplyvom, predovšetkým tradičnej rodovej vernosti uhorskému právu a cisárskemu majestátu. Ikonografia v Izbe Márie Terézie mnoho prezrádza aj o osvietenskej orientácii a sympatiám Štefana XIV. Csákyho k ideám panovania Márie Terézie a Jozefa II.
Vihorlatské múzeum v Humennom pozýva na prahu sezóny a počas blížiacich sa osláv Medzinárodného dňa múzeí vo Vihorlatskom múzeu v Humennom dňa 21. mája 2017 všetkých návštevníkov na prehliadku jedinečnej Izby Márie Terézie, ostatných maľovaných komnát, expozícií, výstav a podujatí v objekte zámku a priľahlého skanzenu.
Mgr. Zuzana Koščová,
historička Vihorlatského múzea v Humennom

   Na snímke:  Vyobrazenie triumfálneho sprievodu panovníkov - Márie Terézie a Jozefa II. v Izbe Márie Terézie. (Portrét kráľovnej Márie Terézie sa nachádza aj v galérii panovníkov v Izbe uhorských kráľov vo Vihorlatskom múzeu v Humennom) Foto: Juraj Kammer
Izba_MT
Pripomíname  si  300. výročie narodenia panovníčky Márie Terézie
Stopy tereziánskej epochy v humenskom zámku
Cena pre Múzejné noviny

Múzejné noviny Vihorlatského múzea v Humennom získali ocenenie v prestížnej celoslovenskej súťaži Podnikové médium roka. Celoslovenskú súťaž formátov internej a externej komunikácie organizuje Klub podnikových médií. V tomto roku sa súťaž konala po štrnástykrát.
Tohtoročná súťaž Podnikové médium roka 2016 prebiehala v štrnástich kategóriách. Porota vyberala víťazov z 294 prihlásených formátov. Múzejné noviny 2016 Vihorlatského múzea v Humennom získali ocenenie v kategórii Časopisy neziskových a rozpočtových organizácií.
Aktuálne vyšli Múzejné noviny  pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí 2017 v jubilejnom vydaní po pätnástykrát. V priebehu organizovania súťaže Podnikové médium roka sa Múzejné noviny súťaže zúčastnili dvakrát a na svojom konte máme dve ocenenia - Ocenenie Podnikové médium roka 2011 a 2016. Veríme, že ďalšie ocenenia nachádzame aj v radoch čitateľov Múzejných novín, v širokej verejnosti našich terajších i budúcich návštevníkov. Všetky ročníky Múzejných novín 2003 - 2017 nájdu záujemcovia na stránke Vihorlatského múzea www.muzeumhumenne.sk v sekcii Archív - Múzejné noviny. Viac informácií o súťaži na www.podnikovemedium.sk
.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom
IMG_9123_small
Výstava Neželaní votrelci vo Vihorlatskom múzeu v Humennom

Vihorlatské múzeum v Humennom sprístupnilo koncom júla v priestoroch prírodovednej expozície panelovú výstavu pod názvom Neželaní votrelci − Invázne botanické druhy okolo nás. Inštalované informačné panely zapožičané Východoslovenským múzeom v Košiciach približujú záujemcom základné obrazové a textové informácie o aktuálnej problematike výskytu a pôsobenia nepôvodných rastlinných druhov na našom území.
Záujemcovia majú možnosť získať základné poznatky o výskyte inváznych botanických druhov, ktorých negatívny vplyv je predovšetkým environmentálny a zdravotný. Invázne rastliny rýchlo obsadzujú nové lokality, vytláčajú domáce druhy z pôvodných biotopov, narúšajú rovnováhu ekosystémov a menia vzhľad krajiny  Často sú zdravotným rizikom kvôli alergénom a hostiteľstvu nových škodcov.
Aktuálna  výstava na viac než desiatke informačných panelov ponúka návštevníkom zároveň poznatky o  spôsoboch ochrany a likvidácie najviac rozšírených inváznych druhov rastlín v našom prostredí.
Panelová výstava v priestoroch Prírodovednej expozície Vihorlatského múzea v Humennom potrvá do 31. októbra 2017.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom

nezelani_votrelci_a31
Výstava dobových fotografií vo Vihorlatskom múzeu v Humennom
Kaštieľ v zrkadle času

Vihorlatské múzeum v Humennom pozýva širokú verejnosť na výstavu dobových fotografií renesančného kaštieľa v Humennom − sídla Vihorlatského múzea. Výstava Kaštieľ v zrkadle času je vo Vihorlatskom múzeu v Humennom sprístupnená od 14. septembra 2017.
Súbor veľkoformátových fotografií prináša zábery od najstarších dochovaných vyobrazení štvorkrídlového objektu kaštieľa a priľahlého parku v Humennom na rytine z obdobia druhej polovice 17. storočia po dnešok. Časť z takmer tridsiatky vystavovaných fotografií zachytáva bohatosť interiérového vybavenia jednotlivých kaštieľskych komnát a vnútorného kaštieľskeho nádvoria z obdobia 19. storočia až začiatku 20. storočia, keď bol kaštieľ obývaný poslednými majiteľmi šľachtického rodu Andrássy.
Súčasťou vystavovaných fotografií sú aj dosiaľ nezverejnené snímky pochádzajúce z rodinného albumu potomkov Andrássyovcov žijúcich v Kanade. Nachádzajú sa medzi nimi zachytené komnaty, ktoré v súčasnosti Vihorlatské múzeum v Humennom spravuje ako súčasť umelecko-historickej expozície, ale aj priestory, ktoré sa v plynutí času výrazne zmenili alebo slúžia iným účelom. Návštevníci si tak majú možnosť - v zrkadle času plynúceho takmer štyri storočia - porovnávať architektonické premeny kaštieľa až po súčasnosť, zoznámiť sa s pôvodným zariadením, bytovými doplnkami a umeleckými dielami kaštieľa ako najhonosnejšieho sídla horného Zemplína a dominanty mesta.
Na zaujímavú promenádu historickými kaštieľskymi komnatami, pracovňami, dnes už neexistujúcimi dobovými kúpeľňami, hospodárskymi priestormi s jazdiarňou a vozovým parkom, prostredníctvom dochovaných fotografických záberov, pozývame všetkých záujemcov do konca novembra 2017.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom
Numizmatická výstava vo Vihorlatskom múzeu v Humennom
Od Keltov po euro

Prvé prírastky numizmatickej zbierky Vihorlatského múzea v Humennom sa datujú do roku 1968.  Boli to keltsko-dácke mince z Ptičia, nájdené v roku 1950. V súčasnosti má numizmatická zbierka 3 570 kusov. Okrem mincí sú v nej zastúpené papierové platidlá, ale aj medaily, plakety, odznaky, poukážky a pod., hlavne z územia bývalého Československa, ale aj z iných krajín Európy a sveta. Vihorlatské múzeum v Humennom je členom tunajšej pobočky Slovenskej numizmatickej spoločnosti od 1. januára 1971 a pracovníci múzea A. Gic, M. Bovan, I. Strakošová pravidelne publikovali a publikujú príspevky týkajúce sa nových numizmatických prírastkov. 
Peniaze  sú   zatiaľ   jediný   hodnotiaci  systém,  ktorý  skutočne funguje. Dnes ich reprezentujú hlavne papierové bankovky, kovové mince či bitcoiny a virtuálne výpisy z internetbankingu, no nebolo to vždy tak. Výstava poskytuje pohľad na platidlá, ktoré sa používali na území Slovenska od polovice 2. storočia pred Kr. až po dnes.  Návštevníci si môžu pozrieť  razby keltských, rímskych mincí (časť depotu z Kalinova), stredoveké platidlá razené uhorskými, ale aj poľskými kráľmi, núdzové platidlá, výber z pokladu strieborných mincí Leopolda I. z Topole, variabilitu portrétov Františka Jozefa I. na minciach razených počas jeho panovania. Prehľad ukončia mince novoveké, ktoré si mnohí z návštevníkov aj pamätajú. Súčasťou výstavy sú papierové platidlá od čias Márie Terézie až po dnes. Našou snahou je poukázať na mincu alebo bankovku ako na platidlo, ale aj ako na malý umelecký predmet.
Numizmatická výstava bude vo Vihorlatskom múzeu v Humennom sprístupnená od 14. septembra 2017 a  potrvá do 31. októbra 2017.
Dr. Ivana Strakošová                                                                                
Vihorlatské múzeum v Humennom
od_keltov_po_euro
kastiel_v_zrkadle_casu
Vizuálny dialóg mladých grafikov vo Vihorlatskom múzeu v Humennom
Karpatské bienále grafiky detí a mládeže 2017

Vihorlatské múzeum v Humennom, ako tohtoročný usporiadateľ medzinárodnej súťaže Karpatské bienále grafiky detí a mládeže,  otvára svoje výstavné  priestory k prezentácii tvorby  mladých  grafikov zo piatich európskych krajín karpatskej kotliny a pozýva širokú verejnosť k vzájomnému vizuálnemu dialógu sprostredkovanému kreatívnym výtvarným  prejavom.
Dňa 5. októbra 2017 so začiatkom o 16.30 hod. pozývame milovníkov umenia na vernisáž výstavy 9. ročníka medzinárodnej súťaže Karpatské bienále grafiky detí a mládeže, ktorá sa uskutoční vo Vihorlatskom múzeu v Humennom. Výstavná kolekcia ponúka 240 vybraných grafických prác zhotovených klasickými grafickými technikami a kombináciami týchto techník. Medzi  230 vystavujúcimi autormi sa v aktuálnom ročníku prezentuje aj  dvanásť mladých grafikov z Humenného.
Cieľom medzinárodného projektu popularizácie grafickej tvorby je podpora kreatívneho potenciálu, manuálnych zručností a vlastného umeleckého prejavu detí a mládeže vo veku od šesť do dvadsať rokov.  Myšlienka výmeny skúsenosti mladých tvorcov je zároveň stavebným pilierom  širšieho medzinárodného dialógu, nielen mladých výtvarníkov, ich pedagógov a participujúcich kultúrnych inštitúcií, ale sleduje aj nové možnosti cezhraničných priateľských kontaktov karpatského regiónu.
V aktuálnom ročníku bienále grafickej tvorby sa do súťaže zapojilo 677 detí a mladých umelcov z Maďarska, Poľska, Rumunska, Slovenska a Ukrajiny. Myšlienka popularizácie grafického umenia oslovila celkovo mladých ľudí a pedagógov z takmer päťdesiatich škôl, z toho svojich delegátov pripravilo do súťaže dvadsaťšesť škôl zo Slovenska.
Spomedzi hodnotených súťažných prác odborná porota v medzinárodnom zastúpení ocenila v štyroch vekových kategóriách dvadsaťosem súťažiacich, z toho 12 ocenení získali mladí grafici zo Slovenska. Odborná porota udelila dvanásť cien, dvanásť čestných uznaní a štyri národné ceny − Maďarska, Slovenska, Poľska a Ukrajiny.
Výstava súťažných prác 9. Karpatského bienále grafiky detí a mládeže potrvá vo Vihorlatskom múzeu do 3. novembra 2017. Výstavná kolekcia bude postupne inštalovaná v partnerských mestách, v ukrajinskom Užhorode (10. 11. − 12. 12. 2017), v maďarskom Egeri (19. 12. 2017 − 15. 1. 2018) a poľskom Przemyśli (25. 1. − 25. 2. 2018).
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom
bienale2017
Festival detských ľudových spevákov Zo struny na strunu 2017

Vihorlatské múzeum v Humennom, Prešovský samosprávny kraj, mesto Humenné, Harmónia-Súkromná umelecká škola Humenné a Matica slovenská, pozývajú milovníkov a podporovateľov hudobného folklóru dňa 13. októbra 2017 na Festival detských ľudových spevákov pod názvom Zo struny na strunu. Podujatie zamerané na prezentáciu piesňového folklórneho bohatstva  sa uskutoční v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Humennom.
Festivalová súťažná prehliadka ponúka najznámejšie i menej známe  rusínske, zemplínske, sotácke a rómske piesne v podaní detských interpretov z regiónu horného Zemplína. Súťažnú časť festivalového programu tvorí  verejná generálna skúška účinkujúcich (08.00 - 10.00 hod.) a súťažný koncert (10.30 - 12.00 hod.). Hlavný festivalový program -  galakoncert a vyhlásenie výsledkov súťaže budú prebiehať v čase od 15.30 - 17.30 hod. Podujatie finančne podporili Úrad vlády SR v programe Kultúra národnostných menšín 2017 a   mesto Humenné.
Mgr. Jana Fedičová
Vlastivedné múzeum v Humennom
struna2017