Aktuálne podujatia

Cena pre Múzejné noviny

Múzejné noviny Vihorlatského múzea v Humennom získali ocenenie v prestížnej celoslovenskej súťaži Podnikové médium roka. Celoslovenskú súťaž formátov internej a externej komunikácie organizuje Klub podnikových médií. V tomto roku sa súťaž konala po štrnástykrát.
Tohtoročná súťaž Podnikové médium roka 2016 prebiehala v štrnástich kategóriách. Porota vyberala víťazov z 294 prihlásených formátov. Múzejné noviny 2016 Vihorlatského múzea v Humennom získali ocenenie v kategórii Časopisy neziskových a rozpočtových organizácií.
Aktuálne vyšli Múzejné noviny  pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí 2017 v jubilejnom vydaní po pätnástykrát. V priebehu organizovania súťaže Podnikové médium roka sa Múzejné noviny súťaže zúčastnili dvakrát a na svojom konte máme dve ocenenia - Ocenenie Podnikové médium roka 2011 a 2016. Veríme, že ďalšie ocenenia nachádzame aj v radoch čitateľov Múzejných novín, v širokej verejnosti našich terajších i budúcich návštevníkov. Všetky ročníky Múzejných novín 2003 - 2017 nájdu záujemcovia na stránke Vihorlatského múzea www.muzeumhumenne.sk v sekcii Archív - Múzejné noviny. Viac informácií o súťaži na www.podnikovemedium.sk
.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom
IMG_9123_small
pravek_2017
Výstava  Zaviaty svet praveku vo Vihorlatskom múzeu

Vihorlatské múzeum v Humennom pozýva od 22. novembra 2017 do priestorov prírodovednej expozície na aktuálne sprístupnenú výstavu pod názvom Zaviaty svet praveku. Panelová výstava Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici textom a obrazom približuje vyše pol miliardy trvajúci príbeh praveku na našej planéte. Prináša informácie o živočíchoch a rastlinstve v období od prvohôr po štvrtohory, objasňuje vývoj prírody a informuje o význame skúmania dávnych prírodných procesov pre súčasnú vedu a poznanie.
Výstavu dopĺňa stoštyridsaťpäť inštalovaných zbierkových exponátov z bohatej paleontologickej zbierky Vihorlatského múzea v Humennom, ktorá dnes predstavuje takmer  deväťsto kusov zbierkových predmetov. Medzi paleontologickými  ukážkami, dokumentujúcimi prejavy života geologickej minulosti severovýchodného  Zemplína si môžu návštevníci pozrieť zachované vzácne fosílne známky života v podobe niekoľkocentimetrových skamenelín, ale aj takmer polmetrovej schránky špirálovito stočeného morského živočícha skupiny amonitov, ktoré vyhynuli spolu s dinosaurami.
Vystavené sú praveké hlavonožce − belemnity (strely) s predlženým telom, ktoré boli v stredoveku považované za skamenené šípy bosoriek. Pozoruhodnú skupinu tvoria umelecky zaujímavo tvarované schránky morských pravekých  živočíchov skupiny dierkavcov a druhohorných  ježoviek rôznych tvarov, pôsobivé korály, hubky, ľaliovky a kolónie lastúrnikov a ramenonožcov. Skupinu skamenelín dopĺňajú trilobity, ako už vyhynutý podkmeň najstarších článkonožcov z obdobia prvohôr a praveké morské červy, po ktorých sa v karpatskom flyši zachovali  chodbičky, odtlačky,  alebo aj zbytky trubičkovitého tela.  Z najmladších skamenelín vystavuje múzeum štvrtohorný travertín s odtlačkami pravekých rastlín a skamenelinu jaseňového kmeňa z územia Humenného z obdobia zhruba spred dvadsiatich piatich miliónov rokov.
Všetci návštevníci, záujemcovia o paleontológiu a predovšetkým žiaci a študenti majú možnosť v rámci výstavy upevniť si doterajšie poznatky, získať nové informácie o súčasnej paleontológii, o význame fosílií a podstate dejov ich vzniku.  Dozvedia sa, aké geologické tajomstvá ukrýva severovýchodný Zemplín, prečo najviac skamenelín pochádza z vápencového pohoria Krivoštianky  a prečo v pohorí  Vihorlatu skameneliny nenájdeme.
Výstava potrvá vo Vihorlatskom múzeu v Humennom do konca januára 2018.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom
cena
list
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom

V kategórii Expozície a výstavy za obdobie rokov 2014 - 2017 získalo  Vihorlatské múzeum v Humennom cenu Národopisnej spoločnosti Slovenska za prípravu 25. ročníkov výstavy Karpatská kraslica. Ocenenie bolo Vihorlatskému múzeu v Humennom udelené  počas Valného zhromaždenia Národopisnej spoločnosti Slovenska a vedeckej konferencie v Párnici pri príležitosti 100. výročia narodenia profesora Andreja Melicherčíka, jedného zo zakladateľov modernej etnológie.
  Národopisná spoločnosť Slovenska pôsobí pri Slovenskej akadémii vied  a zameriava sa na podporu vedecko-výskumnej činnosti, ochranu a prezentáciu kultúrneho dedičstva z pohľadu etnológie. Vihorlatské múzeum v Humennom pôsobí v rámci zamerania Národopisnej spoločnosti Slovenska ako jej kolektívny člen.
Ocenenie za uchovávanie a prezentovanie kultúrno-historického fenoménu kraslice v rámci dnes už medzinárodnej výstavy Karpatská kraslica je uznaním všetkým, ktorých podujatie v karpatskej kotline spojilo spoločným kultúrnym dedičstvom a novými posolstvami. Na pôde Vihorlatského múzea vystavovalo doteraz zo Slovenska, Česka, Ukrajiny, Poľska, Maďarska a Rumunska vyše štyristo autorov takmer dvadsaťjedentisíc  kraslíc. Výstavu navštívilo bezmála štyridsaťdeväť a pol tisíc návštevníkov. V etnografickom zbierkovom fonde Vihorlatského múzea sa nachádza viac než osemsto kraslíc. Jeho súčasťou je aj vzácna replika ukrajinskej kraslice z 15. storočia.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom
Výstava Svätci a svätice vo výtvarnom umení
7. 12. 2017 - 25. 1. 2018

V rámci projektu Vianoce v múzeu pozýva Vihorlatské múzeum v Humennom širokú verejnosť na výstavu Svätci a svätice vo výtvarnom umení. Výstava  je  sprístupnená v galerijných priestoroch Vihorlatského múzea v Humennom od 7. decembra 2017.
Súbor takmer štyroch desiatok rezbárskych, maliarskych a grafických diel s náboženskou tematikou zobrazuje najznámejších  kresťanských svätcov a svätice.  Väčšina vystavovaných výtvarných  diel pochádza zo zbierok Šarišského múzea v Bardejove.
K najcennejším exponátom výstavy s najstarším letopočtom vzniku diela patrí  vyobrazenie svätej Agnesy Rímskej. Tempera na dreve bola vyhotovená v rokoch 1520 − 1530 a pôvodne pochádza z krídlového oltára v Kostole sv. Kataríny Alexandrijskej v Plavči. Svojím veľkorozmerným formátom upúta dielo  známeho autora Mikuláša Jordána s vyobrazením svätého Petra a  cirkevné obojstranné cechové zástavy  z 19. storočia, napríklad s vyobrazením svätého Vendelína od známeho umelca Vojtecha Klimkoviča. K zaujímavým exponátom výstavy patrí grafický list − ikona  svätého Mikuláša z Myry z obdobia 1730 − 1750 a ikona na dreve svätých Barnabáša a Bartolomeja z obdobia rokov 1830 − 1850 od neznámeho autora.   Súčasťou výstavy je vzácna kolekcia sakrálnych rezbárskych diel. K najstarším patrí drevorezba Veľkňaza Árona z druhej polovice 17. storočia. Výstavu dopĺňajú exponáty pochádzajúce zo zbierkového fondu Vihorlatského múzea v Humennom a Krajského múzea v Prešove. Sprievodná textová časť výstavy dokumentuje životné osudy jednotlivých svätých. V ich skutkoch sa v rámci ponúkanej výstavy odráža adventné posolstvo harmónie pre súčasníkov. Výstava potrvá do 25. januára 2018.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom

svetci2017
Vianoce v múzeu - vianočný týždeň pre školskú mládež

V rámci podujatia Vianoce v múzeu pozýva Vihorlatské múzeum v Humennom žiakov a študentov základných a stredných škôl v dňoch 11. − 15. decembra  2017 v čase od 8. 30 - 14. 00 hod. na vianočne ladený cyklus podujatí. Súčasťou programovej ponuky je prednáškový blok približujúci obraz niekdajších Vianoc v európskych šľachtických sídlach a  spolu s deťmi oživíme aj  predvianočné a vianočné zvykoslovie regiónu horného Zemplína.
Tematické prednášky dopĺňajú tvorivé dielne a interaktívny program, v rámci ktorého výrobou dávnych šľachtických i vidieckych vianočných ozdôb symbolicky spájame túžby i nadanie všetkých našich mladých návštevníkov.
Prednáškový a interaktívny blok podujatí pre školy dopĺňa komentovaná prehliadka výstavy Svätci a svätice vo výtvarnom umení a dňa  14. decembra 2017 so začiatkom o 10.00 hod. pozývame všetkých záujemcov na Vianočný koncert detskej speváckej skupiny Bosorčatá s hudobným sprievodom, ktoré sa predstavia programom vianočných kolied a vinšov.

Vstupné na všetky programy podujatia je spolu:  1,50 €/žiak
Na prednášky a tvorivé dielne je potrebné sa vopred prihlásiť
Kontakt: 057 775 2240, email: historik@muzeumhumenne.sk

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom
vianoce2017
zemplin_2017
Vianočný festival ľudovej piesne Zempľin špiva

Vihorlatské múzeum v Humennom v spolupráci s partnermi pozýva širokú verejnosť  dňa 17. decembra 2017 na 23. ročník festivalu ľudovej piesne Zempľin špiva. Podujatie bude pozostávať z dvoch koncertov v Humennom a v obci Závadka. V Mestskom kultúrnom stredisku v Humennom sa uskutoční prvý koncert so začiatkom o 14.00 hod., druhý koncert sa uskutoční v Dome kultúry v obci Závadka so začiatkom o  17. 00 hod.
Tohoročný festival sa návštevníkom prihovorí slovom, hudbou a piesňami čerpajúcimi z bohatej studnice vianočného zvykoslovia.  Festivalový program v úvode ponúka  pastiersku hru, vianočné koledy a cez Štefanskú zábavu sa preklenie k novoročným koledám a vinšom. V programe účinkujú speváci  - Ľudovít Džubák, Daniela Kerekaničová a Natália Bošková z Ptičia, Jozef a Peter Jenčoví z Dargova, Anna Mária a Renáta Kantuľakové zo Sečoviec, Alexandra a Natália Jevčákové z Vranova nad Topľou, Daniel Hnát, Veronika Andiľová, Lukáš Kvašný, Vanda Marinčáková, Tamara Volochová, Miroslava Chomová, Ľudmila Kvašná a Samuel Horvát z Humenného, Štefan Mojsej a Jozef Ducko z Udavského, Ema Banduričová z Lackoviec, manželia Guboví a Onufrákoví z Habury a Michal Gnip zo Strážskeho. Predstavia sa aj spevácke skupiny Hačure a Bosoročky, FS Chemlon a DFS Chemloňáčik z Humenného. Účinkujúcich sprevádza ľudová hudba Súkromnej základnej umeleckej školy Harmónia a FS Chemlon. Humenský koncert bude vysielať aj  Slovenský rozhlas - Rádio Regína Košice.  Podujatie je realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR - Kultúra národnostných menšín 2017, mesta Humenné a Matice slovenskej.
Mgr. Miroslav Kerekanič
Vihorlatské múzeum v Humennom