Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
Strojový
preklad
VM
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Múzejné noviny
Cena pre Múzejné noviny
Ocenenie za dobové pohľadnice
Ocenenie  - Skanzeny
Ocenenia
Vihorlatského múzea
Ocenenie -Kalendár 2017
Podnikové médium roka 2017
Podnikové médium roka 2017
Zväz múzeí - Pamätnámedaila

Archív - podujatia

Zemplínske Hámre v skanzene 2012
ZH_skanzen_001
ZH_skanzen_003
ZH_skanzen_004
ZH_skanzen_005
ZH_skanzen_006
ZH_skanzen_007
ZH_skanzen_008
ZH_skanzen_009
ZH_skanzen_010
ZH_skanzen_011
ZH_skanzen_012
ZH_skanzen_013
ZH_skanzen_014
ZH_skanzen_015
ZH_skanzen_016
ZH_skanzen_017
ZH_skanzen_018
ZH_skanzen_019
ZH_skanzen_020
ZH_skanzen_021
Výrava a Oľšinkov v skanzene 2013
vyrava_olsinkov_2013_0
vyrava_olsinkov_2013_10
vyrava_olsinkov_2013_11
vyrava_olsinkov_2013_12
vyrava_olsinkov_2013_13
vyrava_olsinkov_2013_14
vyrava_olsinkov_2013_15
vyrava_olsinkov_2013_16
vyrava_olsinkov_2013_17
vyrava_olsinkov_2013_18
vyrava_olsinkov_2013_19
vyrava_olsinkov_2013_20
vyrava_olsinkov_2013_21
vyrava_olsinkov_2013_22
vyrava_olsinkov_2013_23
vyrava_olsinkov_2013_24
vyrava_olsinkov_2013_25
vyrava_olsinkov_2013_26
vyrava_olsinkov_2013_27
vyrava_olsinkov_2013_28
vyrava_olsinkov_2013_29
vyrava_olsinkov_2013_30
vyrava_olsinkov_2013_31
vyrava_olsinkov_2013_32
vyrava_olsinkov_2013_33
vyrava_olsinkov_2013_34
vyrava_olsinkov_2013_35
vyrava_olsinkov_2013_36
vyrava_olsinkov_2013_37
vyrava_olsinkov_2013_38
vyrava_olsinkov_2013_39
vyrava_olsinkov_2013_40
vyrava_olsinkov_2013_41
vyrava_olsinkov_2013_42
vyrava_olsinkov_2013_43
 
Noc s netopiermi 2013
netopiere_prednaska_2013_1
netopiere_prednaska_2013_2
netopiere_prednaska_2013_3
netopiere_prednaska_2013_4
Drobnochovatelia v skanzene 2015
drobnochovatelia_2015_1
drobnochovatelia_2015_2
drobnochovatelia_2015_3
drobnochovatelia_2015_4
drobnochovatelia_2015_5
drobnochovatelia_2015_6
drobnochovatelia_2015_7
drobnochovatelia_2015_8
drobnochovatelia_2015_9
drobnochovatelia_2015_10
drobnochovatelia_2015_11
drobnochovatelia_2015_12
drobnochovatelia_2015_13
drobnochovatelia_2015_14
drobnochovatelia_2015_15
drobnochovatelia_2015_16
Vyšná Jablonka a Nachválova Polianka v skanzene 2015
obce_v_skanzene_2015_1
obce_v_skanzene_2015_2
obce_v_skanzene_2015_3
obce_v_skanzene_2015_4
obce_v_skanzene_2015_5
obce_v_skanzene_2015_6
obce_v_skanzene_2015_7
obce_v_skanzene_2015_8
obce_v_skanzene_2015_9
obce_v_skanzene_2015_10
obce_v_skanzene_2015_11
obce_v_skanzene_2015_12
obce_v_skanzene_2015_13
obce_v_skanzene_2015_14
obce_v_skanzene_2015_15
obce_v_skanzene_2015_16
obce_v_skanzene_2015_17
obce_v_skanzene_2015_18
obce_v_skanzene_2015_19
obce_v_skanzene_2015_20
obce_v_skanzene_2015_21
obce_v_skanzene_2015_22
obce_v_skanzene_2015_23
obce_v_skanzene_2015_24
obce_v_skanzene_2015_25
obce_v_skanzene_2015_26
obce_v_skanzene_2015_27
obce_v_skanzene_2015_28
obce_v_skanzene_2015_29
obce_v_skanzene_2015_30
obce_v_skanzene_2015_31
obce_v_skanzene_2015_32
obce_v_skanzene_2015_33
obce_v_skanzene_2015_34
obce_v_skanzene_2015_35
obce_v_skanzene_2015_36
obce_v_skanzene_2015_37
obce_v_skanzene_2015_38
obce_v_skanzene_2015_39
obce_v_skanzene_2015_40
OPEN SPACE 2015 - viac...
os_2015
Open_space_2015_1
Open_space_2015_2
Open_space_2015_3
Open_space_2015_4
Open_space_2015_5
Open_space_2015_6
Open_space_2015_9
Open_space_2015_10
Open_space_2015_11
Open_space_2015_12
Open_space_2015_13
Open_space_2015_15
Open_space_2015_17
Open_space_2015_19
Open_space_2015_22
Open_space_2015_23
Open_space_2015_24
Open_space_2015_27
EKO DNI 2016 ....
1_eko
1_prirody_2016
eko001
eko034
eko037
eko047
eko054
eko057
eko063
eko067
eko074
ekodni2016_002
ekodni2016_004
ekodni2016_006
Kalná Roztoka v skanzene 2016
Kalna_Roztoka_skanzen_2016_1
Kalna_Roztoka_skanzen_2016_2
Kalna_Roztoka_skanzen_2016_3
Kalna_Roztoka_skanzen_2016_4
Kalna_Roztoka_skanzen_2016_5
Kalna_Roztoka_skanzen_2016_6
Kalna_Roztoka_skanzen_2016_7
Kalna_Roztoka_skanzen_2016_8
Kalna_Roztoka_skanzen_2016_9
Kalna_Roztoka_skanzen_2016_10
Kalna_Roztoka_skanzen_2016_11
Kalna_Roztoka_skanzen_2016_12
Kalna_Roztoka_skanzen_2016_13
Kalna_Roztoka_skanzen_2016_14
Kalna_Roztoka_skanzen_2016_15
Kalna_Roztoka_skanzen_2016_16
Kalna_Roztoka_skanzen_2016_17
Kalna_Roztoka_skanzen_2016_18
Kalna_Roztoka_skanzen_2016_19
Kalna_Roztoka_skanzen_2016_20
Kalna_Roztoka_skanzen_2016_21
Kalna_Roztoka_skanzen_2016_22
Kalna_Roztoka_skanzen_2016_23
Kalna_Roztoka_skanzen_2016_24
Kalna_Roztoka_skanzen_2016_25
Kalna_Roztoka_skanzen_2016_26
Kalna_Roztoka_skanzen_2016_27
Kalna_Roztoka_skanzen_2016_29
Kalna_Roztoka_skanzen_2016_28
priroda_hor_zemplina_1
priroda_hor_zemplina_2
priroda_hor_zemplina_3
priroda_hor_zemplina_4
priroda_hor_zemplina_5
priroda_hor_zemplina_6
priroda_hor_zemplina_7
priroda_hor_zemplina_8
priroda_hor_zemplina_9
priroda_hor_zemplina_11
priroda_hor_zemplina_12
priroda_hor_zemplina_13
Zážitkové vyučovanie vo Vihorlatskom múzeu v Humennom 2017
H/AMFO Roberta Spielmanna 2017
HAMFO
hamfo_2017_1
hamfo_2017_2
hamfo_2017_3
hamfo_2017_4
hamfo_2017_5
hamfo_2017_6
hamfo_2017_7
hamfo_2017_8
hamfo_2017_9
hamfo_2017_10
hamfo_2017_11
hamfo_2017_13
hamfo_2017_16
hamfo_2017_17
hamfo_2017_18
hamfo_2017_19
hamfo_2017_20
hamfo_2017_21
hamfo_2017_22
hamfo_2017_23
hamfo_2017_24
hamfo_2017_25
hamfo_2017_26
hamfo_2017_27
hamfo_2017_28
hamfo_2017_29
hamfo_2017_30
Valentínska kvapka krvi vo Vihorlatskom múzeu v Humennom 2017
valentinska_kvapka_2017_1
valentinska_kvapka_2017_2
valentinska_kvapka_2017_3
valentinska_kvapka_2017_4
valentinska_kvapka_2017_5
valentinska_kvapka_2017_6
valentinska_kvapka_2017_7
valentinska_kvapka_2017_8
valentinska_kvapka_2017_9
valentinska_kvapka_2017_10
valentinska_kvapka_2017_11
valentinska_kvapka_2017_12
valentinska_kvapka_2017_13
valentinska_kvapka_2017_14
valentinska_kvapka_2017_15
valentinska_kvapka_2017_16
valentinska_kvapka_2017_17
valentinska_kvapka_2017_18
valentinska_kvapka_2017_19
valentinska_kvapka_2017_20
valentinska_kvapka_2017_21
Divertimento musicale 2017 ... viac...
divertimento_musicale_2017_1
divertimento_musicale_2017_2
divertimento_musicale_2017_3
divertimento_musicale_2017_4
divertimento_musicale_2017_5
divertimento_musicale_2017_6
divertimento_musicale_2017_7
divertimento_musicale_2017_8
divertimento_musicale_2017_9
divertimento_musicale_2017_10
strunobranie_2017_1
strunobranie_2017_2
strunobranie_2017_3
strunobranie_2017_4
strunobranie_2017_5
strunobranie_2017_6
Strunobranie 2017
Svetový deň  vody 2017 ... viac
den_vody_2017_
den_vody_2017_46
den_vody_2017_47
den_vody_2017_48
den_vody_2017_49
den_vody_2017_50
den_vody_2017_51
den_vody_2017_52
den_vody_2017_53
den_vody_2017_54
Divadelná jar 2017
Podpora mladých divadelníkov na pôde Vihorlatského múzea
divadena_jar_2017
Hviezdoslavov Kubín 2017 ...  viac...
hv_kubin_he_2017_1
hv_kubin_he_2017_2
hv_kubin_he_2017_3
hv_kubin_he_2017_4
hv_kubin_he_2017_5
hv_kubin_he_2017_6
hv_kubin_he_2017_7
hv_kubin_he_2017_8
hv_kubin_he_2017_9
hv_kubin_he_2017_10
hv_kubin_he_2017_11
hv_kubin_he_2017_12
hv_kubin_he_2017_13
hv_kubin_he_2017_14
hv_kubin_he_2017_15
hv_kubin_he_2017_16
hv_kubin_he_2017_17
hv_kubin_he_2017_18
hv_kubin_he_2017_19
hv_kubin_he_2017_20
hv_kubin_he_2017_21
hv_kubin_he_2017_22
hv_kubin_he_2017_23
hv_kubin_he_2017_24
hv_kubin_he_2017_25
hv_kubin_he_2017_26
hv_kubin_he_2017_27
hv_kubin_sn_2017_1
hv_kubin_sn_2017_2
hv_kubin_sn_2017_3
hv_kubin_sn_2017_4
hv_kubin_sn_2017_5
hv_kubin_sn_2017_6
hv_kubin_sn_2017_7
hv_kubin_sn_2017_8
hv_kubin_sn_2017_9
hv_kubin_sn_2017_10
Výtvarné spektrum 2017 .... viac...   ...propagačný materiál
vspektrum_2017_1
vspektrum_2017_2
vspektrum_2017_3
vspektrum_2017_4
vspektrum_2017_5
vspektrum_2017_6
vspektrum_2017_7
vspektrum_2017_8
vspektrum_2017_9
vspektrum_2017_10
vspektrum_2017_11
EKO DNI 2017  .... viac...
Eko_dni_2017
eko_2017_1
eko_2017_2
eko_2017_3
eko_2017_4
eko_2017_5
eko_2017_6
eko_2017_7
eko_2017_8
eko_2017_9
eko_2017_10
eko_2017_11
eko_2017_12
eko_2017_13
eko_2017_14
eko_2017_15
eko_2017_16
eko_2017_17
eko_2017_18
eko_2017_19
eko_2017_20
1_klenova
klenova_2017_1
klenova_2017_2
klenova_2017_3
klenova_2017_4
klenova_2017_5
klenova_2017_6
klenova_2017_7
klenova_2017_8
klenova_2017_9
klenova_2017_10
klenova_2017_11
klenova_2017_12
Klenová v skanzene 2017 ... viac...
Seminár Drevená architektúra -  sakrálna a svetská - 2017
drevena_arch_2017_1
drevena_arch_2017_2
drevena_arch_2017_3
drevena_arch_2017_4
drevena_arch_2017_5
Vedecká konferencia Odkaz Adolfa Ivanoviča Dobrjanskeho pre súčasnosť - 2017
konf_dobriansky_2017_1
konf_dobriansky_2017_2
konf_dobriansky_2017_3
konf_dobriansky_2017_4
konf_dobriansky_2017_5
konf_dobriansky_2017_6
konf_dobriansky_2017_7
konf_dobriansky_2017_8
konf_dobriansky_2017_9
Poznáte vážky - 2017... viac...
vazky_2017
vazky_2017_1
vazky_2017_2
vazky_2017_3
vazky_2017_4
vazky_2017_5
vazky_2017_6
vazky_2017_7
vazky_2017_8
vazky_2017_9
vazky_2017_10
11. ročník Festivalu národnostnej vzájomnosti - 2017
festival_narodnej_vzajomnosti_2017_1
festival_narodnej_vzajomnosti_2017_2
festival_narodnej_vzajomnosti_2017_3
festival_narodnej_vzajomnosti_2017_4
festival_narodnej_vzajomnosti_2017_5
festival_narodnej_vzajomnosti_2017_6
festival_narodnej_vzajomnosti_2017_7
festival_narodnej_vzajomnosti_2017_8
festival_narodnej_vzajomnosti_2017_9
festival_narodnej_vzajomnosti_2017_10
festival_narodnej_vzajomnosti_2017_11
Regionálna súťaž hudobného folklóru dospelých - 2017
folklor_dospelych_2017_2
folklor_dospelych_2017_3
folklor_dospelych_2017_4
folklor_dospelych_2017_5
folklor_dospelych_2017_6
folklor_dospelych_2017_7
folklor_dospelych_2017_8
folklor_dospelych_2017_9
sach_2017_1
sach_2017_2
sach_2017_3
sach_2017_4
sach_2017_5
sach_2017_6
sach_2017_7
sach_2017_8
sach_2017_9
sach_2017_10
sach_2017_11
sach_2017_12
Živý šach na nádvorí Vihorlatského múzea v Humennom - 2017
Slávnosti jabĺk vo Vihorlatskom múzeu v Humennom... viac
jablko_2017_1
jablko_2017_2
jablko_2017_3
jablko_2017_4
jablko_2017_5
jablko_2017_6
jablko_2017_7
jablko_2017_8
jablko_2017_9
jablko_2017_10
jablko_2017_11
jablko_2017_12
© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko,  tel.: 00421 57 775 2240
ÚVOD        KONTAKTY           PRINT