Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
Strojový
preklad
VM
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Múzejné noviny
Cena pre Múzejné noviny
Ocenenie za dobové pohľadnice
Ocenenie  - Skanzeny
Ocenenia
Vihorlatského múzea
Ocenenie -Kalendár 2017
Podnikové médium roka 2017
Podnikové médium roka 2017
Zväz múzeí - Pamätnámedaila

Archív - podujatia

umelecky_prednes_2017_1
umelecky_prednes_2017_2
umelecky_prednes_2017_3
umelecky_prednes_2017_4
umelecky_prednes_2017_5
umelecky_prednes_2017_6
Cesta k umeleckému prednesu - metodický seminár pre pedagógov - 2017
Deň tradičných remesiel vo Vihorlatskom múzeu - 2017
tradicne_remesla_2017_1
tradicne_remesla_2017_2
tradicne_remesla_2017_3
tradicne_remesla_2017_4
tradicne_remesla_2017_5
tradicne_remesla_2017_6
tradicne_remesla_2017_7
tradicne_remesla_2017_8
tradicne_remesla_2017_9
tradicne_remesla_2017_10
tradicne_remesla_2017_11
tradicne_remesla_2017_12
tradicne_remesla_2017_13
tradicne_remesla_2017_14
Ku koreňom, tradíciám, hodnotám - zážitkové objektové vyučovanie v múzeu - 2017
zazitkove_vyucovanie_2017_1
zazitkove_vyucovanie_2017_2
zazitkove_vyucovanie_2017_3
zazitkove_vyucovanie_2017_4
zazitkove_vyucovanie_2017_5
zazitkove_vyucovanie_2017_6
zazitkove_vyucovanie_2017_7
zazitkove_vyucovanie_2017_8
zazitkove_vyucovanie_2017_9
Ku koreňom, tradíciám, hodnotám - Reformácia na Zemplíne - 2017
ku_korenom_2017_1
ku_korenom_2017_2
ku_korenom_2017_3
ku_korenom_2017_4
ku_korenom_2017_5
ku_korenom_2017_6
ku_korenom_2017_7
ku_korenom_2017_8
ku_korenom_2017_9
9. KARPATSKÉ BIENÁLE GRAFIKY DETÍ A MLÁDEŽE 2017 ... katalóg...
bienale_2017_1
bienale_2017_3
bienale_2017_4
bienale_2017_5
bienale_2017_6
bienale_2017_7
bienale_2017_8
bienale_2017_9
bienale_2017_10
bienale_2017_11
bienale_2017_12
bienale_2017_13
Vyhodnotenie regionálneho kola  recitačnej súťaže Timravina Studnička 2017
P1180116
P1180119
P1180120
P1180122
P1180143
P1180154
P1180156
P1180157
P1180174
P1180190
Z odkazu svätcov...          
Beseda s profesorom PhDr., ThDr. Štefanom Lenčišom, PhD., vysokoškolským pedagógom, kňazom, publicistom, rodákom z Humenného.  
zodkazusvatcov_2018_1
zodkazusvatcov_2018_2
zodkazusvatcov_2018_3
zodkazusvatcov_2018_4
zodkazusvatcov_2018_5
zodkazusvatcov_2018_7
zodkazusvatcov_2018_8
zodkazusvatcov_2018_9
zodkazusvatcov_2018_10
zodkazusvatcov_2018_11
zodkazusvatcov_2018_12
zodkazusvatcov_2018_13
foto_enter_2018_25
foto_enter_2018_26
foto_enter_2018_27
foto_enter_2018_28
foto_enter_2018_29
foto_enter_2018_30
foto_enter_2018_31
foto_enter_2018_32
foto_enter_2018_33
foto_enter_2018_34
foto_enter_2018_35
foto_enter_2018_36
foto_enter_2018_37
Múzeum otvorené najmenším fotografom 2018 ...   viac...
cesta_stredovekom_2018_2
cesta_stredovekom_2018_3
cesta_stredovekom_2018_4
cesta_stredovekom_2018_5
cesta_stredovekom_2018_6
cesta_stredovekom_2018_7
cesta_stredovekom_2018_8
cesta_stredovekom_2018_9
cesta_stredovekom_2018_10
cesta_stredovekom_2018_11
cesta_stredovekom_2018_12
cesta_stredovekom_2018_13
Cesta stredovekom  2018
Divadelná jar  2018   ...vyhodnotenie...
DJ_2018_1
DJ_2018_2
DJ_2018_3
DJ_2018_4
DJ_2018_5
DJ_2018_6
DJ_2018_7
DJ_2018_8
DJ_2018_9
DJ_2018_10
DJ_2018_11
DJ_2018_12
Tvorivé dielne  2018    ...vyhodnotenie...
tvorive_dielne_2018_3_1
tvorive_dielne_2018_3_2
tvorive_dielne_2018_3_3
tvorive_dielne_2018_3_4
tvorive_dielne_2018_3_5
vansovej_lomnicka_2018_1
vansovej_lomnicka_2018_2
vansovej_lomnicka_2018_3
vansovej_lomnicka_2018_4
vansovej_lomnicka_2018_5
vansovej_lomnicka_2018_6
Vansovej Lomnička  2018    ...vyhodnotenie...
den_vody_2018_1
den_vody_2018_2
den_vody_2018_3
den_vody_2018_4
den_vody_2018_5
den_vody_2018_6
den_vody_2018_7
den_vody_2018_8
den_vody_2018_9
den_vody_2018_10
den_vody_2018_11
den_vody_2018_12
Svetový deň vody vo Vihorlatskom múzeu v Humennom 2018 ...viac...
HK_2018_1
HK_2018_2
HK_2018_3
HK_2018_4
HK_2018_5
HK_2018_6
HK_2018_7
HK_2018_8
HK_2018_9
HK_2018_10
HK_2018_11
HK_2018_12
Hviezdoslavov Kubín 2018
Metodický seminár 2018
metodicky_seminar_4_2018_1
metodicky_seminar_4_2018_2
metodicky_seminar_4_2018_3
metodicky_seminar_4_2018_4
metodicky_seminar_4_2018_5
metodicky_seminar_4_2018_6
Hudobný folklór  2018
hf_2018_1
hf_2018_2
hf_2018_3
hf_2018_4
hf_2018_5
hf_2018_6
hf_2018_7
hf_2018_8
hf_2018_9
hf_2018_10
hf_2018_11
hf_2018_12
Nositelia tradícií  2018
1nositelia_2018_13
nositelia_2018_1
nositelia_2018_2
nositelia_2018_3
nositelia_2018_4
nositelia_2018_5
nositelia_2018_6
nositelia_2018_7
nositelia_2018_8
nositelia_2018_9
nositelia_2018_10
nositelia_2018_11
nositelia_2018_12
Výtvarné spektrum  2018  ...katalóg...
vs2018_1
vs2018_2
vs2018_3
vs2018_4
vs2018_5
vs2018_6
vs2018_7
vs2018_8
vs2018_9
vs2018_10
vs2018_11
vs2018_12
© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko,  tel.: 00421 57 775 2240
ÚVOD        KONTAKTY           PRINT