Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
Strojový
preklad
VM
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Múzejné noviny
Cena pre Múzejné noviny
Ocenenie za dobové pohľadnice
Ocenenie  - Skanzeny
Ocenenia
Vihorlatského múzea
Ocenenie -Kalendár 2017
Podnikové médium roka 2017
Podnikové médium roka 2017
Zväz múzeí - Pamätnámedaila

Archív - podujatia

EKO DNI  2018
1_pozv_eko2018
IMG_7975
IMG_7981
IMG_7985
IMG_8040
IMG_8052
IMG_8067
IMG_9115
IMG_20180607_094703
IMG_20180607_094815
IMG_20180607_094855
IMG_20180607_095001
Prázdniny v múzeu  2018
prazdniny_2018_1
prazdniny_2018_2
prazdniny_2018_3
prazdniny_2018_4
prazdniny_2018_5
prazdniny_2018_6
Deň maďarskej kultúry  2018
DMK2018_1
DMK2018_2
DMK2018_3
DMK2018_4
DMK2018_5
DMK2018_6
DMK2018_7
DMK2018_8
DMK2018_9
DMK2018_10
DMK2018_11
DMK2018_12
DMK2018_13
DMK2018_14
DMK2018_15
DMK2018_16
DMK2018_17
DMK2018_18
Ruská Volová a Klenová v skanzene 2018
klenova_r_volova_2018_1
klenova_r_volova_2018_2
klenova_r_volova_2018_3
klenova_r_volova_2018_4
klenova_r_volova_2018_5
klenova_r_volova_2018_6
klenova_r_volova_2018_7
klenova_r_volova_2018_8
klenova_r_volova_2018_9
klenova_r_volova_2018_10
klenova_r_volova_2018_11
klenova_r_volova_2018_12
Fotografické horizonty 2018
fotohorizonty_2018_1
fotohorizonty_2018_2
fotohorizonty_2018_3
fotohorizonty_2018_4
fotohorizonty_2018_5
fotohorizonty_2018_6
fotohorizonty_2018_7
fotohorizonty_2018_8
fotohorizonty_2018_9
fotohorizonty_2018_10
Obrazy z námestia múz   2018
obr_z_namestia_muz_2018_1
obr_z_namestia_muz_2018_2
obr_z_namestia_muz_2018_3
obr_z_namestia_muz_2018_4
obr_z_namestia_muz_2018_5
obr_z_namestia_muz_2018_6
obr_z_namestia_muz_2018_7
obr_z_namestia_muz_2018_8
obr_z_namestia_muz_2018_9
obr_z_namestia_muz_2018_10
obr_z_namestia_muz_2018_11
obr_z_namestia_muz_2018_12
Pocta A. Ľubimovi   2018
pocta_lubimovi_2018_1
pocta_lubimovi_2018_2
pocta_lubimovi_2018_3
pocta_lubimovi_2018_4
pocta_lubimovi_2018_5
pocta_lubimovi_2018_6
pocta_lubimovi_2018_7
pocta_lubimovi_2018_8
pocta_lubimovi_2018_9
pocta_lubimovi_2018_10
pocta_lubimovi_2018_11
pocta_lubimovi_2018_12
Rusínsky festival  2018
rusinsky_fest_2018_1
rusinsky_fest_2018_2
rusinsky_fest_2018_3
rusinsky_fest_2018_4
rusinsky_fest_2018_5
rusinsky_fest_2018_6
rusinsky_fest_2018_7
rusinsky_fest_2018_8
rusinsky_fest_2018_9
rusinsky_fest_2018_10
rusinsky_fest_2018_11
rusinsky_fest_2018_12
Tvorivé dielne 2018
tvorive_dielne_2018_1
tvorive_dielne_2018_2
tvorive_dielne_2018_3
tvorive_dielne_2018_4
tvorive_dielne_2018_5
tvorive_dielne_2018_6
tvorive_dielne_2018_7
tvorive_dielne_2018_8
tvorive_dielne_2018_9
tvorive_dielne_2018_10
tvorive_dielne_2018_11
tvorive_dielne_2018_12
cz_kult_2018_1
cz_kult_2018_2
cz_kult_2018_3
cz_kult_2018_4
cz_kult_2018_5
cz_kult_2018_6
cz_kult_2018_7
cz_kult_2018_8
cz_kult_2018_9
cz_kult_2018_10
cz_kult_2018_11
cz_kult_2018_12
cz_kult_2018_13
cz_kult_2018_14
cz_kult_2018_15
cz_kult_2018_16
cz_kult_2018_17
cz_kult_2018_18
Deň českej kultúry - 2018
Deň PSK - 2018
psk_2018_1
psk_2018_2
psk_2018_3
psk_2018_4
psk_2018_5
psk_2018_6
psk_2018_7
psk_2018_8
psk_2018_9
psk_2018_10
psk_2018_11
psk_2018_12
psk_2018_13
psk_2018_14
psk_2018_15
psk_2018_16
psk_2018_17
psk_2018_18
Deň remesiel - 2018
den_remesiel_2018_1
den_remesiel_2018_2
den_remesiel_2018_3
den_remesiel_2018_4
den_remesiel_2018_5
den_remesiel_2018_6
den_remesiel_2018_7
den_remesiel_2018_8
den_remesiel_2018_9
den_remesiel_2018_10
den_remesiel_2018_11
den_remesiel_2018_12
den_remesiel_2018_13
den_remesiel_2018_14
den_remesiel_2018_15
den_remesiel_2018_16
den_remesiel_2018_17
den_remesiel_2018_18
den_remesiel_2018_19
den_remesiel_2018_20
den_remesiel_2018_21
den_remesiel_2018_22
Adolf Ivanovič Dobriansky - 2018
dobriansky_2018_1
dobriansky_2018_2
dobriansky_2018_3
dobriansky_2018_4
dobriansky_2018_5
dobriansky_2018_6
dobriansky_2018_7
dobriansky_2018_8
dobriansky_2018_9
dobriansky_2018_10
dobriansky_2018_11
dobriansky_2018_12
dobriansky_2018_13
dobriansky_2018_14
dobriansky_2018_15
dobriansky_2018_16
PODVIHORLATSKÁ CHOVATEĽSKÁ VÝSTAVA V SKANZENE - 2018
choovatelia_2018_1
choovatelia_2018_2
choovatelia_2018_3
choovatelia_2018_4
choovatelia_2018_5
choovatelia_2018_6
choovatelia_2018_7
choovatelia_2018_8
choovatelia_2018_9
choovatelia_2018_10
choovatelia_2018_11
choovatelia_2018_12
Literárny večer - 2018
lit_vecer_2018_1
lit_vecer_2018_2
lit_vecer_2018_3
lit_vecer_2018_4
lit_vecer_2018_5
lit_vecer_2018_6
lit_vecer_2018_7
lit_vecer_2018_8
Timravina studnička - 2018 ...viac...
timravina_studnicka_2018_1
timravina_studnicka_2018_2
timravina_studnicka_2018_3
timravina_studnicka_2018_4
timravina_studnicka_2018_5
timravina_studnicka_2018_6
timravina_studnicka_2018_7
timravina_studnicka_2018_8
timravina_studnicka_2018_9
timravina_studnicka_2018_10
timravina_studnicka_2018_11
timravina_studnicka_2018_12
Historické pamiatky na hornom Zemplíne - seminár - 2018
hist_pamiatky_2018_1
hist_pamiatky_2018_2
hist_pamiatky_2018_3
hist_pamiatky_2018_4
hist_pamiatky_2018_5
hist_pamiatky_2018_6
hist_pamiatky_2018_7
hist_pamiatky_2018_8
hist_pamiatky_2018_9
hist_pamiatky_2018_10
hist_pamiatky_2018_11
Metodický seminár pre pedagógov - 2018
ms_11_2018_1
ms_11_2018_2
ms_11_2018_3
ms_11_2018_4
ms_11_2018_5
ms_11_2018_6
Tvorivé dielne - 2018 ...viac
TD_12_2018_1
TD_12_2018_2
TD_12_2018_3
TD_12_2018_4
TD_12_2018_5
TD_12_2018_6
TD_12_2018_7
TD_12_2018_8
TD_12_2018_9
TD_12_2018_10
TD_12_2018_11
TD_12_2018_12
© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko,  tel.: 00421 57 775 2240
ÚVOD        KONTAKTY           PRINT