Plán VO na rok 2014       Plán VO na rok 2015     Plán VO na rok 2016

Plán VO na rok 2018

___________________________________________________________________

Vihorlatské múzeum v Humennom zverejňuje

výzvu na predkladanie cenových ponúk - Náter strešnej krytiny na stavbe Kostolík sv. Michala Archanjela - 8.9.2017


obchodnú verejnú súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku PSK -  Prenájom nebytových priestorov v severnom krídle kaštieľa - 14.6.2016

obchodnú verejnú súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku PSK - Prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 414,60 m2 v juhozápadnom krídle kaštieľa 30.5.2016

obchodnú verejnú súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku PSK   -  14.8.2015

obchodnú verejnú súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku PSK 01.03.2016

Prenájom nebytových priestorov - Vihorlatské múzeum v Humennom 22.02.2016
___________________________________________________________________