Súhrnná správa o podlimitných zákazkách k 30. 09. 2014  -  1. 10. 2014


Oprava striech objektov - skanzen Humenné V. etapa - ukončenie / obytno-hospodárske domy z Nechválovej Polianky a Oľšinkova, sýpka s pivnicou z Výravy, dátum zverejnenia: 01. 07. 2014