Tlačové správy

do roku 201620172017/2
Fantazijný svet Insity 2017 vo Vihorlatskom múzeu v Humennom

Vihorlatské múzeum v Humennom pozýva všetkých  milovníkov  umenia a obdivovateľov fantazijného sveta insitných umelcov do areálu Expozície ľudovej architektúry a bývania (skanzen) Vihorlatského múzea na 13. ročník medzinárodného výtvarného plenéru INSITA 2017.
Podujatie bude prebiehať v dňoch 9. - 14. júla v atraktívnom prostredí skanzenu s pôvodnými  drevenými obytnými a hospodárskymi objektami z obdobia 19. a 20. storočia a dominantou skanzenu - drevenou cerkvou sv. Michala Archanjela.
Tvorba umelcov, účastníkov plenéru, bude v priebehu šiestich dní v skanzene prístupná  širokej verejnosti. Záujemcovia majú jedinečnú možnosť zúčastniť sa v rámci prehliadky skanzenu  tvorivého procesu insitných umelcov  - maliarov a rezbárov,  ktorých znalci nazývajú umelcami čistého srdca (slovo insita v  latinčine znamená pôvodný, vrodený). Ich tvorba je nezávislá na výtvarných trendoch a ich výpoveď vo vzťahu k realite je osobitým vyjadrením každého umelca. Je neopakovateľným a výnimočným tlmočením pocitov so znakmi nevtieravej, láskavej a nežnej imaginácie, vloženej do dreva, hliny, kameňa, skla a farieb.
V aktuálnom ročníku bude v skanzene Vihorlatského múzea v Humennom tvoriť desať umelcov z piatich európskych krajín - zo Slovenska (maliari Jozef Pavlík, Miroslav Potoma a rezbár Martin Mešša), Česka (maliarka Eva Filipová), Poľska (rezbári Marian Pażucha a Marian Garwona), Srbska (maliarky  Ana Knjazovic a Klara Babka) a Ukrajiny (maliarky Svitlana Starodubceva a Zoryna Hutsulyak). Časť diel vytvorených v rámci plenéru sa stane, tak ako každoročne,  súčasťou zbierkového fondu Vihorlatského múzea v Humennom a počas letnej sezóny budú diela voľne prístupné v skanzene. Doteraz podporilo myšlienku vzájomného rozvíjania výtvarných zručností a kultúrnej výmeny skúseností s dôrazom na insitný a ľudový prejav vyše stošesťdesiat umelcov z takmer desiatich európskych krajín.
Projekt uchovávania a rozvíjania insitného umenia a tradičnej ľudovej tvorby vo Vihorlatskom múzeu v Humennom s medzinárodným zastúpením v tomto ročníku podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia, Národné osvetové centrum Bratislava a Prešovský samosprávny kraj.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom

--------------------------------------------------------------------------------------------

EKO DNI vo Vihorlatskom múzeu v Humennom

Vihorlatské múzeum v Humennom sa aj v tomto roku pripája k aktivitám Svetového dňa životného prostredia (5. jún). S odkazom na tohtoročný motív - Spájame ľudí s prírodou, pripravuje Vihorlatské múzeum pokračovanie cyklu environmentálnych podujatí pod názvom EKO DNI 2017.
Podujatie na pôde Vihorlatského múzea bude prebiehať v dňoch 5. - 8. júna 2017 a  je určené staršej školskej mládeži ako súčasť zážitkového vyučovania environmentálnej výchovy na základných školách  (pre žiakov 5. - 9. ročníkov) a stredných školách.
V rámci jednotlivých aktivít sa na projekte vo Vihorlatskom múzeu podieľajú odborní garanti - Mgr. Iveta Buraľová, Správa Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne, Ing. Anna Macková, Správa Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty so sídlom v Medzilaborciach a RNDr. Miroslav Fulín, CSc., Východoslovenské múzeum v Košiciach. Počas štvordňového trvania projektu ponúkame žiakom vo svojich priestoroch rôznorodé environmentálne aktivity, besedy a diskusie študentov s odbornými pracovníkmi a tematickú filmovú projekciu z videotéky Slovenskej agentúry životného prostredia. Súčasťou podujatia je prehliadka prírodovednej expozície Vihorlatského múzea v Humennom na ploche viac než tristo metrov štvorcových. Cieľom podujatia je vytvoriť priestor na zamyslenie, konfrontáciu poznatkov a hľadanie spôsobov, ako zodpovedne využívať prírodné prostredie a spájať každodennú činnosť človeka s prírodou.
Prosíme záujemcov zo škôl, aby návštevu svojich  kolektívov ohlásili vopred na tel. č. 057 775 2240 (Kontaktná osoba: RNDr. Zuzana Andrejčáková).
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom

--------------------------------------------------------------------------------------------