Tlačové správy

do roku 201620172017/22017/32018/1

Múzeum ako miesto vytvárania zodpovedného vzťahu ku kultúrnemu dedičstvu
Slávnosti jabĺk vo Vihorlatskom múzeu v Humennom

Vihorlatské múzeum v Humennom pripravilo dňa 20. septembra 2017 v rámci pokračovania projektu ochrany a oživovania pôvodných odrôd jabloní v karpatskom regióne podujatie  pod názvom Slávnosti jabĺk. V oblasti výchovno-vzdelávacej činnosti múzea bolo podujatie zamerané na predškolskú mládež.
Cieľom zážitkového programu v Prírodovednej expozícii a Expozícii ľudovej architektúry a bývania (skanzene) Vihorlatského múzea v Humennom bolo hravou formou priblížiť detskému návštevníkovi činnosť múzea, popularizovať múzeom uchovávané kultúrne pamiatky a  tradície a poukázať na ich využiteľnosť pre súčasníkov. Na podujatí sa zúčastnili dve triedy Materskej školy na Ulici Dargovských hrdinov v Humennom.
Podujatie sa konalo s odkazom na prebiehajúce Dni európskeho kultúrneho dedičstva, ktorého ideu zodpovedného vzťahu  ku kultúrnemu dedičstvu sprostredkúva múzeum aj svojim najmenším návštevníkom. Prostredníctvom tematického interaktívneho programu oslovilo múzeum detského návštevníka v autentickom prostredí skanzenu  so zámerom prehĺbenia a doplnenia poznatkov a dojmov z pobytu v múzeu.
V areáli skanzenu spravuje Vihorlatské múzeum v Humennom ovocný sad, ktorého súčasťou je aj pätnásť pôvodných odrôd jabloní. Vlani k nim pribudli jablone z genofondovej banky Arboréta v poľských Bolestraszyciach. Plánovaným rozšírením ovocného sadu na báze spolupráce  partnerov z Poľska a Ukrajiny sa múzeum usiluje o návrat  pôvodného genofondu jabloní do regiónu horného Zemplína, ako jednej zo zložiek kultúrneho dedičstva. Podpora a rozširovanie pôvodného genofondu jabloní v regióne horného Zemplína je súčasťou zámeru múzea o zachovanie tradície pestovania pôvodných jabĺk symbolicky spájajúcich karpatský región a  snahy o
ochranu regionálnej biologickej diverzity. Zároveň aj impulzom k podpore lokálnych produktov, rozvoju regiónu, cezhraničných kontaktov a  turistického priemyslu.
                                                                                                             
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom

--------------------------------------------------------------------------------------------

Deň tradičných remesiel vo Vihorlatskom múzeu v Humennom

Vihorlatské múzeum v Humennom pozýva žiakov základných škôl dňa 25. septembra 2017 v čase od 9.00 do 14.00 hodiny do areálu Expozície ľudovej architektúry a bývania (skanzenu) Vihorlatského múzea v Humennom na celodenné zážitkové podujatie pod názvom Deň tradičných remesiel.
Našim cieľom je zoznámiť školskú mládež s tradičnými remeslami regiónu ako významnej súčasti kultúrneho dedičstva, povzbudiť  úctu  k ľudskej tvorivej činnosti,  podporiť detské zručnosti a podnietiť záujem o tradičné  remeslá a ich využitie v súčasnosti. 
Súčasťou Dňa tradičných remesiel v areáli skanzenu budú ukážky remesiel a praktická výuka tradičnej výroby v spolupráci s miestnymi remeselníkmi. Žiaci sa počas prehliadky areálu skanzenu zoznámia s jednotlivými zaniknutými i pretrvávajúcimi remeslami regiónu a predmetmi tradičnej remeselnej výroby. Majú možnosť zapojiť sa do remeselných  činností pri tkaní na krosienkach, vyskúšať si techniky pri výrobe varešiek a korýtok a vstúpiť do sveta  umeleckého i remeselného rezbárstva.
Výchovno-vzdelávacie podujatie v autentickom prostredí skanzenu formou praktických remeselných činností nadväzuje na školské osnovy dejepisu, výtvarnej a praktickej výchovy  žiakov základných škôl. Rozvíja tvorivé a estetické prejavy žiakov a v neposlednom rade  vytvára záujem  o svoj región  a hodnoty v ňom vytvorené.  Podujatie je súčasťou objektového vyučovania v múzeu ako pokročilej formy múzejného vzdelávania školskej mládeže, založeného na kombinácií aktívneho učenia a  osobného porozumenia. Základom objektového vyučovania je sprístupnenie zbierkových predmetov a objasňovanie informácií spojených s múzejnými predmetmi  v kontexte s  historickými súvislosťami. Prítomná aura pravosti a jedinečnosti exponátov  tak napomáha k rozvoju predstavivosti, kritickému hodnoteniu, zhromažďovaniu a spracovávaniu informácií ako súčasti modernej školskej výuky.
Prosíme jednotlivé školské kolektívy o nahlásenie účasti
do 21. 9. 2017 na etnograf@muzeumhumenne.sk <mailto:etnograf@muzeumhumenne.sk>,
tel. čísle 057 775 2240. Kontaktná osoba: Mgr. Jozef FUNDÁK .
Vstupné pre jedného žiaka je 1,50 eura (vstupenky budú zlosovateľné). Informácie o podujatí na www.muzeumhumenne.sk.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom


--------------------------------------------------------------------------------------------


Výstava dobových fotografií vo Vihorlatskom múzeu v Humennom
Kaštieľ v zrkadle času

Vihorlatské múzeum v Humennom pozýva širokú verejnosť na výstavu dobových fotografií renesančného kaštieľa v Humennom − sídla Vihorlatského múzea. Výstava Kaštieľ v zrkadle času je vo Vihorlatskom múzeu v Humennom sprístupnená od 14. septembra 2017.
Súbor veľkoformátových fotografií prináša zábery od najstarších dochovaných vyobrazení štvorkrídlového objektu kaštieľa a priľahlého parku v Humennom na rytine z obdobia druhej polovice 17. storočia po dnešok. Časť z takmer tridsiatky vystavovaných fotografií zachytáva bohatosť interiérového vybavenia jednotlivých kaštieľskych komnát a vnútorného kaštieľskeho nádvoria z obdobia 19. storočia až začiatku 20. storočia, keď bol kaštieľ obývaný poslednými majiteľmi šľachtického rodu Andrássy.
Súčasťou vystavovaných fotografií sú aj dosiaľ nezverejnené snímky pochádzajúce z rodinného albumu potomkov Andrássyovcov žijúcich v Kanade. Nachádzajú sa medzi nimi zachytené komnaty, ktoré v súčasnosti Vihorlatské múzeum v Humennom spravuje ako súčasť umelecko-historickej expozície, ale aj priestory, ktoré sa v plynutí času výrazne zmenili alebo slúžia iným účelom. Návštevníci si tak majú možnosť - v zrkadle času plynúceho takmer štyri storočia - porovnávať architektonické premeny kaštieľa až po súčasnosť, zoznámiť sa s pôvodným zariadením, bytovými doplnkami a umeleckými dielami kaštieľa ako najhonosnejšieho sídla horného Zemplína a dominanty mesta.
Na zaujímavú promenádu historickými kaštieľskymi komnatami, pracovňami, dnes už neexistujúcimi dobovými kúpeľňami, hospodárskymi priestormi s jazdiarňou a vozovým parkom, prostredníctvom dochovaných fotografických záberov, pozývame všetkých záujemcov do konca novembra 2017.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom


--------------------------------------------------------------------------------------------


Živý šach vo Vihorlatskom múzeu v Humennom
16. 9. 2017 o 15.00 hod.

Vihorlatské múzeum v Humennom v spolupráci s n. o. Šachy Reinter Humenné a skupinou historického šermu Vikomt zo Sniny pozývajú milovníkov kráľovskej hry, obdivovateľov dobových kostýmov a šermiarskeho umenia na exhibičné predstavenie šachistov a šermiarov v „živom šachu“.
Dňa 16. septembra o 15.00 hodine sa na obrej šachovnici na kaštieľskom nádvorí predstaví tridsaťdva dobrovoľníkov a šermiarov v šachových partiách, dramatických šermiarskych súbojoch a impozantnom dobovom oblečení. Šachový duel rozohrajú hráči tímu Šachy Reinter, vlaňajší strieborní extraligoví šachisti v najvyššej celoslovenskej súťaži družstiev Jaroslav Pčola a Daniel Rajňák.
Tešíme sa na Vašu návštevu.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom

--------------------------------------------------------------------------------------------

Cesta k umeleckému prednesu -
Metodický seminár

Dňa 25. septembra 2017 sa v koncertnej sieni Vihorlatského múzea v Humennom uskutoční metodický seminár určený pre pedagógov slovenského jazyka, vedúcich dramatických krúžkov a pedagógov ZUŠ. Účastníkov bude  sprevádzať  recitátorka, autorka a porotkyňa Mgr. Soňa Pariláková, PhD.
Ako sama  uvádza: „Seminár chce v celostnom oblúku predstaviť jednotlivé fázy vzniku umeleckého prednesu, charakterizovať ich, ukázať možnosti tvorivých postupov pri jeho príprave, predstaviť umelecký prednes ako špecifický druh umenia a pripomenúť jeho vývinový potenciál pre dieťa. Pomyselne prejdeme kroky výberu textu a jeho dramaturgickej úpravy,  interpretácie a hľadania výrazových možností textu, ich pretavenia do jazykových i mimojazykových výrazových prostriedkov, pripomenieme dôležitosť hlasovej a dychovej prípravy recitátora a neobídeme ani finálnu fázu prezentácie prednesu. Seminár chce byť zároveň možnosťou zdieľania skúseností a hľadania odpovedí na otázky vznikajúce pri práci v tejto oblasti.“
Účasť na seminári je bezplatná.
Informácie na
osveta@muzeumhumenne.sk, 057 775 2240

Mgr. Diana Lukáčová
Vihorlatské múzeum Humenné


--------------------------------------------------------------------------------------------

Numizmatická výstava vo Vihorlatskom múzeu v Humennom
Od Keltov po euro

Prvé prírastky numizmatickej zbierky Vihorlatského múzea v Humennom sa datujú do roku 1968.  Boli to keltsko-dácke mince z Ptičia, nájdené v roku 1950. V súčasnosti má numizmatická zbierka 3 570 kusov. Okrem mincí sú v nej zastúpené papierové platidlá, ale aj medaily, plakety, odznaky, poukážky a pod., hlavne z územia bývalého Československa, ale aj z iných krajín Európy a sveta. Vihorlatské múzeum v Humennom je členom tunajšej pobočky Slovenskej numizmatickej spoločnosti od 1. januára 1971 a pracovníci múzea A. Gic, M. Bovan, I. Strakošová pravidelne publikovali a publikujú príspevky týkajúce sa nových numizmatických prírastkov. 
Peniaze  sú   zatiaľ   jediný   hodnotiaci  systém,  ktorý  skutočne funguje. Dnes ich reprezentujú hlavne papierové bankovky, kovové mince či bitcoiny a virtuálne výpisy z internetbankingu, no nebolo to vždy tak. Výstava poskytuje pohľad na platidlá, ktoré sa používali na území Slovenska od polovice 2. storočia pred Kr. až po dnes.  Návštevníci si môžu pozrieť  razby keltských, rímskych mincí (časť depotu z Kalinova), stredoveké platidlá razené uhorskými, ale aj poľskými kráľmi, núdzové platidlá, výber z pokladu strieborných mincí Leopolda I. z Topole, variabilitu portrétov Františka Jozefa I. na minciach razených počas jeho panovania. Prehľad ukončia mince novoveké, ktoré si mnohí z návštevníkov aj pamätajú. Súčasťou výstavy sú papierové platidlá od čias Márie Terézie až po dnes. Našou snahou je poukázať na mincu alebo bankovku ako na platidlo, ale aj ako na malý umelecký predmet.
Numizmatická výstava bude vo Vihorlatskom múzeu v Humennom sprístupnená od 14. septembra 2017 a  potrvá do 31. októbra 2017.
Dr. Ivana Strakošová                                                                                
Vihorlatské múzeum v Humennom

--------------------------------------------------------------------------------------------

Spoznajte vážky vo Vihorlatskom múzeu v Humennom

Vážka je z hľadiska klasifikácie radu hmyzu považovaná z vývojového hľadiska za jeden z najstarších radov. Na svete sa odhaduje počet druhov asi na 5 500, na Slovensku ich je takmer 70 druhov.
O systematike rozdelenia  jednotlivých druhov, radov a čeľadí vážok a  o spôsobe života týchto malých dravcov bude na pôde Vihorlatského múzea v Humennom prednášať Mgr. Dušan Šácha, PhD. zo Správy Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty.
Podujatie sa uskutoční dňa 12. septembra 2017 o 10.00 hodine v koncertnej sieni Vihorlatského múzea v Humennom. Súčasťou prednášky pre žiakov základných škôl  bude videoprezentácia, diskusia a prehliadka prírodovednej expozície múzea.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom


--------------------------------------------------------------------------------------------

Festival národnostnej vzájomnosti

Vihorlatské múzeum v Humennom pozýva milovníkov folklóru, podporovateľov a nositeľov folklórnych tradícií dňa 16. septembra 2017 do areálu skanzenu Vihorlatského múzea  a na námestie pri Mestskom kultúrnom stredisku  v Humennom na program 11. ročníka Festivalu národnostnej vzájomnosti.
Festivalový hudobný program obohatí v jeho prvej časti (13.00 hod.) regionálna súťažná prehliadka hudobného folklóru dospelých z okresov Humenné, Snina a Medzilaborce. V areáli skanzenu sa predstaví takmer deväťdesiat  účinkujúcich v kategóriách speváci-sólisti, spevácke skupiny, ľudové hudby a sólisti-inštrumentalisti s  hudobným repertoárom  v krojovom odeve  z oblastí horného Zemplína. Jednotlivé súťažné kolektívy sa spolu s ďalšími, takmer dvesto účinkujúcimi, predstavia v programe 11. ročníka Festivalu národnostnej vzájomnosti v poobedňajších hodinách (15.30 hod.) na námestí v Humennom.
Podujatie je zameraná na oživovanie a uchovávanie tradičného folklóru ako významného prvku kultúrneho dedičstva regiónu.  Súčasťou podujatia bude aj spomienkový program venovaný pamiatke nedožitých 70. narodenín Márie Čokynovej z Uble, významnej interpretky pôvodného hudobného folklóru horného Zemplína.  
Podujatie finančne podporili Úrad vlády Slovenskej republiky (program Kultúra národnostných menšín 2017) a mesto Humenné.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom


--------------------------------------------------------------------------------------------


Poetika viníc vo Vihorlatskom múzeu v Humennom

Vihorlatské múzeum v Humennom sprístupňuje od 7. septembra 2017 vo svojich výstavných priestoroch fotografickú výstavu Poetika viníc − fotoobjektívom Mikuláša Jacečka. Autor sa narodil v obci Habura, študoval na Vysokej škole železničnej v Prahe a na  Univerzite J. E. Purkyně v Brne. Pôsobil v Žiline, Bratislave a v Humennom. V súčasnosti žije a tvorí v zemplínskej obci Vinné.
Počas tridsiatich rokov aktívnej fotografickej činnosti vytvoril Mikuláš Jacečko tisícky záberov, ktoré možno pokladať za súčasť kultúrnych hodnôt našej krajiny. Fotografie tvoria viaceré tematické cykly, ako napríklad Zemplínske meditácie, Kresťanské symboly, Tatry - môj druhý domov, Zrkadlenia, Spomienky, Haburské sny, Ľudia a kvety, či V kráľovstve lesov a vôd. Dvadsiatka fotoobrazov vystavených v priestoroch Vihorlatského múzea v Humennom predstavuje výber z cyklu Pod Vinianskym hradom. Diela približujú jedinečnú nádheru zemplínskeho regiónu so zameraním na malebnú obec Vinné. Osobitné miesto patrí vinárskej tematike ako významnej súčasti mozaiky tohto kraja. Pôvabné sú napríklad detaily slnkom prežiarených plodov viniča − symbolu tu rodiaceho sa „zemplínskeho pokladu“. Autor vedie tiché rozhovory s odpočívajúcimi vinicami i úrodnými stráňami a umeleckou formou vyjadruje svoj obdiv voči miestnej prírode. Pozorným okom odkrýva spevnosť všedného dňa i skvosty krajiny, ktoré sú v dnešnom hektickom svete nezriedka prehliadané.
Fotograf Mikuláš Jacečko svojimi poetickými, precítenými dielami zvečňuje neopakovateľnosť momentu miznúceho pod prachom času. Diváka pozýva k uvedomeniu si pôvabu slovenskej krajiny a svojou úprimnou snahou, nadšením i láskou sa dotýka sŕdc divákov. Tým zanecháva odkaz, neprehliadnuteľnú stopu svojho tvorivého bytia pre ďalšie generácie. Výstava vo Vihorlatskom múzeu v Humennom potrvá do 31. októbra 2017.

Mgr. Dana Kataniková
Vihorlatské múzeum v Humennom


--------------------------------------------------------------------------------------------

Odborný seminár o ochrane kultúrneho dedičstva na Slovensku a v Nórsku
Drevená architektúra - sakrálna a svetská

Vihorlatské múzeum v Humennom a partneri − nezisková organizácia Karpatské  drevené cerkvi, občianske združenie Karpatské obzory a nórska organizácia Riksantikvaren pozývajú na seminár venovaný súčasnému stavu a programu ochrany pamiatok drevenej architektúry na Slovenku a v Nórsku.
Odborný seminár pod názvom Drevená architektúra − sakrálna a svetská sa uskutoční dňa 31. augusta 2017 v koncertnej sieni Vihorlatského múzea v Humennom so začiatkom o 9. 30 hod.
V odbornej časti zaznejú príspevky venované tridsaťtriročnej činnosti skanzenu Vihorlatského múzea v Humennom a  praktickým postupom pri záchrane tradičnej  architektúry a ľudovej kultúry, skúsenostiam Nadácie pre ochranu biodiverzity Karpát pri obnove tradičnej architektúry na hornom Zemplíne, zhodnoteniu úrovne starostlivosti o pamiatky  z pohľadu Pamiatkového úradu Slovenskej republiky a spolupráci neziskovej organizácie Karpatské drevené cerkvi  a občianskeho združenia Karpatské obzory v programe starostlivosti o drevené chrámy na Slovensku a v Nórsku.
Súčasťou scenára  bude otvorenie fotografickej výstavy Drevené chrámy Nórska s tematikou drevenej sakrálnej architektúry v Nórsku a komentovaná prehliadka umelecko-historickej expozície a skanzenu Vihorlatského múzea v Humennom.
Vihorlatské múzeum v Humennom a partneri sa týmito podujatím pripájajú k septembrovým Dňom európskeho kultúrneho dedičstva 2017 a úsiliu upriamiť pozornosť širokej verejnosti na mimoriadne hodnoty európskeho kultúrneho dedičstva, zvýšiť povedomie obyvateľstva o miestnom dedičstve a prehĺbiť záujem verejnosti  o  spoločnú ochranu kultúrneho dedičstva.
Aktivita je financovaná z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom grantov EHP a spolufinancovaná zo štátneho rozpočtu  Slovenskej republiky.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom


--------------------------------------------------------------------------------------------

Z odkazu Adolfa Ivanoviča Dobrianskeho pre súčasnosť
vo Vihorlatskom múzeu v Humennom
Vedecká konferencia vo Vihorlatskom múzeu v Humennom
Spomienkové slávnosti v Michalovciach, Rudlove, Čertižnom a Medzilaborciach

Vihorlatské múzeum v Humennom pozýva v dňoch 1. − 3. septembra 2017 na druhý ročník spomienkových podujatí  venovaných 200. výročiu narodenia významného rusínskeho dejateľa horného Zemplína Adolfa Ivanoviča Dobrianskeho v trojdňovom spoločensko-kultúrnom a prednáškovom programe pod názvom Odkaz Adolfa Ivanoviča Dobrianskeho pre súčasnosť. Adolf Ivanovič Dobriansky (1817 − 1901)
bol významným politikom, publicistom a vedúcou osobnosťou rusínskeho národného obrodenia. Narodil sa v obci Rudlov v okrese Vranov nad Topľou, pochovaný je v obci Čertižné v okrese Medzilaborce.
Tohtoročný spomienkový program začína dňa 1. septembra 2017  slávnostnou liturgiou v Pravoslávnom katedrálnom chráme sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach a spoločenským stretnutím účastníkov  pri michalovskom pamätníku A. I. Dobrianskeho. Obdobné verejné spomienkové podujatia sa v dňoch 2. a  3. septembra 2017 uskutočnia v meste Medzilaborce,  v obci Rudlov pri rodnom dome Dobrianskeho a v Čertižnom na  mieste posledného odpočinku  tohto veľkého dejateľa 19. storočia (program jednotlivých podujatí na www.muzeumhumenne.sk).
Podujatie sa koná v rámci septembrových  Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2017, ako vklad múzea k zvyšovaniu  povedomia obyvateľov o miestnom kultúrnom dedičstve a pocitu spolupatričnosti s európskym kultúrnym dedičstvom.
Súčasťou trojdňového programu spomienkového podujatia bude dňa 1. septembra 2017 so začiatkom o 14.00 hodine na pôde Vihorlatského múzea v Humennom vedecká konferencia venovaná odkazu A. I. Dobrianskeho v socio-kultúrnych kontextoch svojej doby so zameraním na teologicko-kultúrny aspekt a národno-hospodárske, politické a národnostné aktivity Adolfa Ivanoviča Dobrianskeho.
V rámci  prednáškového programu sa účastníkom konferencie prihovoria prof. ThDr. Ján Šafin, PhD., dekan Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, Mgr. Milan Jasik, správca grécko-katolíckej farnosti v Oľke, člen Obščestva Joana Krestiteľa Doc. PhDr. Andrej Antoňák, CSc., Mgr. Alexander Onufrák, PhD. z Katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity  P. J. Šafárika v Košiciach, Dr. Marianna Ljavinyec (Maďarsko), členka historickej komisie Svetového kongresu Rusínov  a Doc. PhDr. Ivan Mrva, CSs., riaditeľ Slovenského historického ústavu Matice slovenskej.
Podujatie sa koná v spolupráci s Rusínskym záujmovým združením, Maticou slovenskou, Obščestvom sv. Joana Krestiteľa, mestami Michalovce, Humenné a Medzilaborce, obcami Rudlov a Čertižné, Pravoslávnou bohosloveckou fakultou Prešovskej univerzity v Prešove, Katedrou politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rusínskej obrody na Slovensku a Svetovým kongresom Rusínov.
Finančne podujatie podporili Úrad vlády slovenskej republiky v programe Kultúra národnostných menšín 2017, Matica slovenská, mestá Michalovce, Humenné, Medzilaborce a obce Rudlov a Čertižné.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom--------------------------------------------------------------------------------------------

Hráme pod hviezdami


Vihorlatské múzeum v Humennom v spolupráci so Súkromnou základnou umeleckou školou Múza v Humennom a Vihorlatskou hvezdárňou v Humennom pozývajú dňa 9. septembra 2017 o 19.00 hodine do areálu Expozície ľudovej architektúry a bývania  Vihorlatského múzea v Humennom (skanzenu) na tretí ročník spoločného hudobného podujatia pod názvom Hráme pod hviezdami. 
Priestory prírodného pódia v autentickom prostredí nočného skanzenu v koncertnom vystúpení oživia hostia Katka Koščová, Dano Špiner, ženský komorný zbor z Humenného  Womanvocal a školský orchester Múzaband Súkromnej základnej umeleckej školy Múza Humenné. Súčasťou programu bude zaujímavé pozorovanie nočnej oblohy a odborný výklad humenských astronómov  o hviezdach.
(Predaj vstupeniek: SZUŠ Múza)
Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom


--------------------------------------------------------------------------------------------

Trinásť ruských výtvarníkov vystavuje  vo Vihorlatskom múzeu v Humennom
výstava
Štyri ročné obdobia − Slovensko v tvorbe ruských umelcov
Mágia zážitku vo farbách
Vihorlatské múzeum v Humennom sprístupnilo pre svojich návštevníkov unikátnu výstavu trinástich súčasných ruských autorov, členov moskovskej Medzinárodnej akadémie kultúry a umenia, pod názvom Štyri ročné obdobia − Slovensko v tvorbe ruských umelcov. Putovná výstava diel ruských umelcov inšpirovaných slovenským prostredím čerpá z niekoľkoročnej spolupráce slovenského a ruského umeleckého sveta a myšlienky spojiť  okamžiky dojmov zo slovenského prostredia v tvorbe významných ruských  umelcov.
Galerijné priestory Vihorlatského múzea ponúkajú na viac než štyridsiatich plátnach farebné zážitky autorov, ktoré vznikali počas niekoľkých plenérových pobytov umelcov  na Slovensku, organizovaných z iniciatívy Andreja Smoláka, riaditeľa slovenskej filiálky Medzinárodnej  akadémie kultúry a umenia so sídlom v Snine, zároveň člena  Medzinárodnej akadémie kultúry a umenia v Moskve a riaditeľa Galérie Andrej Smolak v Snine. Očarenie magickými prírodnými scenériami, architektúrou, kultúrnymi pamiatkami a rázovitou tradičnou kultúrou Slovenska,  zvečnili výtvarníci do  svojich farebných výpovedí. V rámci výstavy sa môžu návštevníci kochať zákutiami súčasnej a historickej architektúry turistami navštevovaných slovenských miest, túlať sa s autormi horskými dolinami a stráňami v Poloninách pod Karcabou a Gazdoráňom, vnímať pokojnú vodnú hladinu starinskej vodnej nádrže a pokúsiť sa precítiť pominuteľnosť okamžikov meniaceho sa sveta okolo nás.
Časť aktuálne vystavovaných diel pochádza z úspešnej výstavnej prezentácie autorov v Moskve a v Bratislave. V poslednom období tvorilo na území Slovenska vyše štyridsať ruských maliarov − členov Medzinárodnej akadémie kultúry a umenia. Ich tvorba je na našom území prezentovaná v rámci novoutvorených galerijných priestorov na zámku Ľupča, v Detve a Rišňovciach. Putovná výstava sa v septembri za účasti autorov stane súčasťou programu 24. ročníka Medzinárodného výtvarného festivalu Galérie Andrej Smolák v Snine a následných výstav v mestách Trenčín, Košice a Komárno.
Pútava výstava s nádychom príjemnej melanchólie a pokoja, zachytávajúca najkrajšie zákutia slovenských kultúrnych a prírodných území, potrvá vo Vihorlatskom múzeu  v Humennom do konca augusta 2017.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom


--------------------------------------------------------------------------------------------


Projekt Vihorlatského múzea v Humennom k uchovaniu regionálnych tradícií
Klenová v skanzene

Vihorlatské múzeum v Humennom pozýva návštevníkov do atypicky − v centre mesta situovaného skanzenu ľudových remesiel na  podujatie Klenová v skanzene. Niekoľkoročný projekt Vihorlatského múzea v Humennom je zameraný na spoznávanie a  uchovávanie regionálnych tradícií, oživovanie histórie obcí regiónu a podporu lokálnej príslušnosti. Projekt pokračuje počas druhej augustovej nedele šiestym ročníkom.
Dňa 13. augusta 2017 so začiatkom o 15. hodine sa v areáli Expozície ľudovej architektúry a bývania (skanzene) Vihorlatského múzea v Humennom začína program stretnutia rodákov, ich rodinných príslušníkov, priateľov a priaznivcov obce Klenová. Stretnutie je otvorené všetkým návštevníkom  a priaznivcom zaujímavého  exkurzu do histórie obce Klenová v príjemnom autentickom prostredí skanzenu, ktorého súčasťou je aj obytný domček, pochádzajúci z Klenovej. Ide o obytný trojpriestorový zrubový roľnícky dom bez hospodárskej časti, pozostávajúci z izby, predsiene a komory. Bol postavený pred I. svetovou vojnou v Klenovej v Sninskom okrese a do skanzenu presťahovaný v roku 1977. Dnes vyše storočný domček prešiel rozsiahlou renováciou pôvodnými technologickými postupmi z obdobia svojho vzniku.
Súčasťou podujatia v skanzene je tradičná bohoslužba v drevenej cerkvi sv. Michala Archanjela, kultúrnej pamiatke z roku 1864. V kultúrnom programe s prehliadkou jednotlivých objektov skanzenu sa návštevníkom predstaví ženská spevácka skupina Strihovčanka zo Strihovca v Sninskom okrese.
Podujatie je neformálnym stretnutím niekoľkých generácií s láskavým dotykom histórie v priateľskej  atmosfére.  Buduje na oživených spomienkach a autentickom popisovaní dejinných i každodenných udalostí Klenovčanov. Jeho cieľom je zoznámiť súčasníkov s históriu regiónu, vytvoriť trvalý záujem o históriu, miestnu kultúru a krajinu so zreteľom na ich rozvoj.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom


--------------------------------------------------------------------------------------------

Výstava Neželaní votrelci vo Vihorlatskom múzeu v Humennom

Vihorlatské múzeum v Humennom sprístupnilo koncom júla v priestoroch prírodovednej expozície panelovú výstavu pod názvom Neželaní votrelci − Invázne botanické druhy okolo nás. Inštalované informačné panely zapožičané Východoslovenským múzeom v Košiciach približujú záujemcom základné obrazové a textové informácie o aktuálnej problematike výskytu a pôsobenia nepôvodných rastlinných druhov na našom území.
Záujemcovia majú možnosť získať základné poznatky o výskyte inváznych botanických druhov, ktorých negatívny vplyv je predovšetkým environmentálny a zdravotný. Invázne rastliny rýchlo obsadzujú nové lokality, vytláčajú domáce druhy z pôvodných biotopov, narúšajú rovnováhu ekosystémov a menia vzhľad krajiny  Často sú zdravotným rizikom kvôli alergénom a hostiteľstvu nových škodcov.
Aktuálna  výstava na viac než desiatke informačných panelov ponúka návštevníkom zároveň poznatky o  spôsoboch ochrany a likvidácie najviac rozšírených inváznych druhov rastlín v našom prostredí.
Panelová výstava v priestoroch Prírodovednej expozície Vihorlatského múzea v Humennom potrvá do 31. októbra 2017.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom

--------------------------------------------------------------------------------------------


Cena pre Múzejné noviny

Múzejné noviny Vihorlatského múzea v Humennom získali ocenenie v prestížnej celoslovenskej súťaži Podnikové médium roka. Celoslovenskú súťaž formátov internej a externej komunikácie organizuje Klub podnikových médií. V tomto roku sa súťaž konala po štrnástykrát.
Tohtoročná súťaž Podnikové médium roka 2016 prebiehala v štrnástich kategóriách. Porota vyberala víťazov z 294 prihlásených formátov. Múzejné noviny 2016 Vihorlatského múzea v Humennom získali ocenenie v kategórii Časopisy neziskových a rozpočtových organizácií.
Aktuálne vyšli Múzejné noviny  pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí 2017 v jubilejnom vydaní po pätnástykrát. V priebehu organizovania súťaže Podnikové médium roka sa Múzejné noviny súťaže zúčastnili dvakrát a na svojom konte máme dve ocenenia - Ocenenie Podnikové médium roka 2011 a 2016. Veríme, že ďalšie ocenenia nachádzame aj v radoch čitateľov Múzejných novín, v širokej verejnosti našich terajších i budúcich návštevníkov. Všetky ročníky Múzejných novín 2003 - 2017 nájdu záujemcovia na stránke Vihorlatského múzea www.muzeumhumenne.sk v sekcii Archív - Múzejné noviny. Viac informácií o súťaži na www.podnikovemedium.sk
.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom

--------------------------------------------------------------------------------------------

Fantazijný svet Insity 2017 vo Vihorlatskom múzeu v Humennom

Vihorlatské múzeum v Humennom pozýva všetkých  milovníkov  umenia a obdivovateľov fantazijného sveta insitných umelcov do areálu Expozície ľudovej architektúry a bývania (skanzen) Vihorlatského múzea na 13. ročník medzinárodného výtvarného plenéru INSITA 2017.
Podujatie bude prebiehať v dňoch 9. - 14. júla v atraktívnom prostredí skanzenu s pôvodnými  drevenými obytnými a hospodárskymi objektami z obdobia 19. a 20. storočia a dominantou skanzenu - drevenou cerkvou sv. Michala Archanjela.
Tvorba umelcov, účastníkov plenéru, bude v priebehu šiestich dní v skanzene prístupná  širokej verejnosti. Záujemcovia majú jedinečnú možnosť zúčastniť sa v rámci prehliadky skanzenu  tvorivého procesu insitných umelcov  - maliarov a rezbárov,  ktorých znalci nazývajú umelcami čistého srdca (slovo insita v  latinčine znamená pôvodný, vrodený). Ich tvorba je nezávislá na výtvarných trendoch a ich výpoveď vo vzťahu k realite je osobitým vyjadrením každého umelca. Je neopakovateľným a výnimočným tlmočením pocitov so znakmi nevtieravej, láskavej a nežnej imaginácie, vloženej do dreva, hliny, kameňa, skla a farieb.
V aktuálnom ročníku bude v skanzene Vihorlatského múzea v Humennom tvoriť desať umelcov z piatich európskych krajín - zo Slovenska (maliari Jozef Pavlík, Miroslav Potoma a rezbár Martin Mešša), Česka (maliarka Eva Filipová), Poľska (rezbári Marian Pażucha a Marian Garwona), Srbska (maliarky  Ana Knjazovic a Klara Babka) a Ukrajiny (maliarky Svitlana Starodubceva a Zoryna Hutsulyak). Časť diel vytvorených v rámci plenéru sa stane, tak ako každoročne,  súčasťou zbierkového fondu Vihorlatského múzea v Humennom a počas letnej sezóny budú diela voľne prístupné v skanzene. Doteraz podporilo myšlienku vzájomného rozvíjania výtvarných zručností a kultúrnej výmeny skúseností s dôrazom na insitný a ľudový prejav vyše stošesťdesiat umelcov z takmer desiatich európskych krajín.
Projekt uchovávania a rozvíjania insitného umenia a tradičnej ľudovej tvorby vo Vihorlatskom múzeu v Humennom s medzinárodným zastúpením v tomto ročníku podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia, Národné osvetové centrum Bratislava a Prešovský samosprávny kraj.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom

--------------------------------------------------------------------------------------------

EKO DNI vo Vihorlatskom múzeu v Humennom

Vihorlatské múzeum v Humennom sa aj v tomto roku pripája k aktivitám Svetového dňa životného prostredia (5. jún). S odkazom na tohtoročný motív - Spájame ľudí s prírodou, pripravuje Vihorlatské múzeum pokračovanie cyklu environmentálnych podujatí pod názvom EKO DNI 2017.
Podujatie na pôde Vihorlatského múzea bude prebiehať v dňoch 5. - 8. júna 2017 a  je určené staršej školskej mládeži ako súčasť zážitkového vyučovania environmentálnej výchovy na základných školách  (pre žiakov 5. - 9. ročníkov) a stredných školách.
V rámci jednotlivých aktivít sa na projekte vo Vihorlatskom múzeu podieľajú odborní garanti - Mgr. Iveta Buraľová, Správa Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne, Ing. Anna Macková, Správa Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty so sídlom v Medzilaborciach a RNDr. Miroslav Fulín, CSc., Východoslovenské múzeum v Košiciach. Počas štvordňového trvania projektu ponúkame žiakom vo svojich priestoroch rôznorodé environmentálne aktivity, besedy a diskusie študentov s odbornými pracovníkmi a tematickú filmovú projekciu z videotéky Slovenskej agentúry životného prostredia. Súčasťou podujatia je prehliadka prírodovednej expozície Vihorlatského múzea v Humennom na ploche viac než tristo metrov štvorcových. Cieľom podujatia je vytvoriť priestor na zamyslenie, konfrontáciu poznatkov a hľadanie spôsobov, ako zodpovedne využívať prírodné prostredie a spájať každodennú činnosť človeka s prírodou.
Prosíme záujemcov zo škôl, aby návštevu svojich  kolektívov ohlásili vopred na tel. č. 057 775 2240 (Kontaktná osoba: RNDr. Zuzana Andrejčáková).
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom

--------------------------------------------------------------------------------------------