Tlačové správy

do roku 201620172017/2


Odborný seminár o ochrane kultúrneho dedičstva na Slovensku a v Nórsku
Drevená architektúra - sakrálna a svetská

Vihorlatské múzeum v Humennom a partneri − nezisková organizácia Karpatské  drevené cerkvi, občianske združenie Karpatské obzory a nórska organizácia Riksantikvaren pozývajú na seminár venovaný súčasnému stavu a programu ochrany pamiatok drevenej architektúry na Slovenku a v Nórsku.
Odborný seminár pod názvom Drevená architektúra − sakrálna a svetská sa uskutoční dňa 31. augusta 2017 v koncertnej sieni Vihorlatského múzea v Humennom so začiatkom o 9. 30 hod.
V odbornej časti zaznejú príspevky venované tridsaťtriročnej činnosti skanzenu Vihorlatského múzea v Humennom a  praktickým postupom pri záchrane tradičnej  architektúry a ľudovej kultúry, skúsenostiam Nadácie pre ochranu biodiverzity Karpát pri obnove tradičnej architektúry na hornom Zemplíne, zhodnoteniu úrovne starostlivosti o pamiatky  z pohľadu Pamiatkového úradu Slovenskej republiky a spolupráci neziskovej organizácie Karpatské drevené cerkvi  a občianskeho združenia Karpatské obzory v programe starostlivosti o drevené chrámy na Slovensku a v Nórsku.
Súčasťou scenára  bude otvorenie fotografickej výstavy Drevené chrámy Nórska s tematikou drevenej sakrálnej architektúry v Nórsku a komentovaná prehliadka umelecko-historickej expozície a skanzenu Vihorlatského múzea v Humennom.
Vihorlatské múzeum v Humennom a partneri sa týmito podujatím pripájajú k septembrovým Dňom európskeho kultúrneho dedičstva 2017 a úsiliu upriamiť pozornosť širokej verejnosti na mimoriadne hodnoty európskeho kultúrneho dedičstva, zvýšiť povedomie obyvateľstva o miestnom dedičstve a prehĺbiť záujem verejnosti  o  spoločnú ochranu kultúrneho dedičstva.
Aktivita je financovaná z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom grantov EHP a spolufinancovaná zo štátneho rozpočtu  Slovenskej republiky.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom


--------------------------------------------------------------------------------------------

Z odkazu Adolfa Ivanoviča Dobrianskeho pre súčasnosť
vo Vihorlatskom múzeu v Humennom
Vedecká konferencia vo Vihorlatskom múzeu v Humennom
Spomienkové slávnosti v Michalovciach, Rudlove, Čertižnom a Medzilaborciach

Vihorlatské múzeum v Humennom pozýva v dňoch 1. − 3. septembra 2017 na druhý ročník spomienkových podujatí  venovaných 200. výročiu narodenia významného rusínskeho dejateľa horného Zemplína Adolfa Ivanoviča Dobrianskeho v trojdňovom spoločensko-kultúrnom a prednáškovom programe pod názvom Odkaz Adolfa Ivanoviča Dobrianskeho pre súčasnosť. Adolf Ivanovič Dobriansky (1817 − 1901)
bol významným politikom, publicistom a vedúcou osobnosťou rusínskeho národného obrodenia. Narodil sa v obci Rudlov v okrese Vranov nad Topľou, pochovaný je v obci Čertižné v okrese Medzilaborce.
Tohtoročný spomienkový program začína dňa 1. septembra 2017  slávnostnou liturgiou v Pravoslávnom katedrálnom chráme sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach a spoločenským stretnutím účastníkov  pri michalovskom pamätníku A. I. Dobrianskeho. Obdobné verejné spomienkové podujatia sa v dňoch 2. a  3. septembra 2017 uskutočnia v meste Medzilaborce,  v obci Rudlov pri rodnom dome Dobrianskeho a v Čertižnom na  mieste posledného odpočinku  tohto veľkého dejateľa 19. storočia (program jednotlivých podujatí na www.muzeumhumenne.sk).
Podujatie sa koná v rámci septembrových  Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2017, ako vklad múzea k zvyšovaniu  povedomia obyvateľov o miestnom kultúrnom dedičstve a pocitu spolupatričnosti s európskym kultúrnym dedičstvom.
Súčasťou trojdňového programu spomienkového podujatia bude dňa 1. septembra 2017 so začiatkom o 14.00 hodine na pôde Vihorlatského múzea v Humennom vedecká konferencia venovaná odkazu A. I. Dobrianskeho v socio-kultúrnych kontextoch svojej doby so zameraním na teologicko-kultúrny aspekt a národno-hospodárske, politické a národnostné aktivity Adolfa Ivanoviča Dobrianskeho.
V rámci  prednáškového programu sa účastníkom konferencie prihovoria prof. ThDr. Ján Šafin, PhD., dekan Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, Mgr. Milan Jasik, správca grécko-katolíckej farnosti v Oľke, člen Obščestva Joana Krestiteľa Doc. PhDr. Andrej Antoňák, CSc., Mgr. Alexander Onufrák, PhD. z Katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity  P. J. Šafárika v Košiciach, Dr. Marianna Ljavinyec (Maďarsko), členka historickej komisie Svetového kongresu Rusínov  a Doc. PhDr. Ivan Mrva, CSs., riaditeľ Slovenského historického ústavu Matice slovenskej.
Podujatie sa koná v spolupráci s Rusínskym záujmovým združením, Maticou slovenskou, Obščestvom sv. Joana Krestiteľa, mestami Michalovce, Humenné a Medzilaborce, obcami Rudlov a Čertižné, Pravoslávnou bohosloveckou fakultou Prešovskej univerzity v Prešove, Katedrou politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rusínskej obrody na Slovensku a Svetovým kongresom Rusínov.
Finančne podujatie podporili Úrad vlády slovenskej republiky v programe Kultúra národnostných menšín 2017, Matica slovenská, mestá Michalovce, Humenné, Medzilaborce a obce Rudlov a Čertižné.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom--------------------------------------------------------------------------------------------

Hráme pod hviezdami


Vihorlatské múzeum v Humennom v spolupráci so Súkromnou základnou umeleckou školou Múza v Humennom a Vihorlatskou hvezdárňou v Humennom pozývajú dňa 9. septembra 2017 o 19.00 hodine do areálu Expozície ľudovej architektúry a bývania  Vihorlatského múzea v Humennom (skanzenu) na tretí ročník spoločného hudobného podujatia pod názvom Hráme pod hviezdami. 
Priestory prírodného pódia v autentickom prostredí nočného skanzenu v koncertnom vystúpení oživia hostia Katka Koščová, Dano Špiner, ženský komorný zbor z Humenného  Womanvocal a školský orchester Múzaband Súkromnej základnej umeleckej školy Múza Humenné. Súčasťou programu bude zaujímavé pozorovanie nočnej oblohy a odborný výklad humenských astronómov  o hviezdach.
(Predaj vstupeniek: SZUŠ Múza)
Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom


--------------------------------------------------------------------------------------------

Trinásť ruských výtvarníkov vystavuje  vo Vihorlatskom múzeu v Humennom
výstava
Štyri ročné obdobia − Slovensko v tvorbe ruských umelcov
Mágia zážitku vo farbách
Vihorlatské múzeum v Humennom sprístupnilo pre svojich návštevníkov unikátnu výstavu trinástich súčasných ruských autorov, členov moskovskej Medzinárodnej akadémie kultúry a umenia, pod názvom Štyri ročné obdobia − Slovensko v tvorbe ruských umelcov. Putovná výstava diel ruských umelcov inšpirovaných slovenským prostredím čerpá z niekoľkoročnej spolupráce slovenského a ruského umeleckého sveta a myšlienky spojiť  okamžiky dojmov zo slovenského prostredia v tvorbe významných ruských  umelcov.
Galerijné priestory Vihorlatského múzea ponúkajú na viac než štyridsiatich plátnach farebné zážitky autorov, ktoré vznikali počas niekoľkých plenérových pobytov umelcov  na Slovensku, organizovaných z iniciatívy Andreja Smoláka, riaditeľa slovenskej filiálky Medzinárodnej  akadémie kultúry a umenia so sídlom v Snine, zároveň člena  Medzinárodnej akadémie kultúry a umenia v Moskve a riaditeľa Galérie Andrej Smolak v Snine. Očarenie magickými prírodnými scenériami, architektúrou, kultúrnymi pamiatkami a rázovitou tradičnou kultúrou Slovenska,  zvečnili výtvarníci do  svojich farebných výpovedí. V rámci výstavy sa môžu návštevníci kochať zákutiami súčasnej a historickej architektúry turistami navštevovaných slovenských miest, túlať sa s autormi horskými dolinami a stráňami v Poloninách pod Karcabou a Gazdoráňom, vnímať pokojnú vodnú hladinu starinskej vodnej nádrže a pokúsiť sa precítiť pominuteľnosť okamžikov meniaceho sa sveta okolo nás.
Časť aktuálne vystavovaných diel pochádza z úspešnej výstavnej prezentácie autorov v Moskve a v Bratislave. V poslednom období tvorilo na území Slovenska vyše štyridsať ruských maliarov − členov Medzinárodnej akadémie kultúry a umenia. Ich tvorba je na našom území prezentovaná v rámci novoutvorených galerijných priestorov na zámku Ľupča, v Detve a Rišňovciach. Putovná výstava sa v septembri za účasti autorov stane súčasťou programu 24. ročníka Medzinárodného výtvarného festivalu Galérie Andrej Smolák v Snine a následných výstav v mestách Trenčín, Košice a Komárno.
Pútava výstava s nádychom príjemnej melanchólie a pokoja, zachytávajúca najkrajšie zákutia slovenských kultúrnych a prírodných území, potrvá vo Vihorlatskom múzeu  v Humennom do konca augusta 2017.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom


--------------------------------------------------------------------------------------------


Projekt Vihorlatského múzea v Humennom k uchovaniu regionálnych tradícií
Klenová v skanzene

Vihorlatské múzeum v Humennom pozýva návštevníkov do atypicky − v centre mesta situovaného skanzenu ľudových remesiel na  podujatie Klenová v skanzene. Niekoľkoročný projekt Vihorlatského múzea v Humennom je zameraný na spoznávanie a  uchovávanie regionálnych tradícií, oživovanie histórie obcí regiónu a podporu lokálnej príslušnosti. Projekt pokračuje počas druhej augustovej nedele šiestym ročníkom.
Dňa 13. augusta 2017 so začiatkom o 15. hodine sa v areáli Expozície ľudovej architektúry a bývania (skanzene) Vihorlatského múzea v Humennom začína program stretnutia rodákov, ich rodinných príslušníkov, priateľov a priaznivcov obce Klenová. Stretnutie je otvorené všetkým návštevníkom  a priaznivcom zaujímavého  exkurzu do histórie obce Klenová v príjemnom autentickom prostredí skanzenu, ktorého súčasťou je aj obytný domček, pochádzajúci z Klenovej. Ide o obytný trojpriestorový zrubový roľnícky dom bez hospodárskej časti, pozostávajúci z izby, predsiene a komory. Bol postavený pred I. svetovou vojnou v Klenovej v Sninskom okrese a do skanzenu presťahovaný v roku 1977. Dnes vyše storočný domček prešiel rozsiahlou renováciou pôvodnými technologickými postupmi z obdobia svojho vzniku.
Súčasťou podujatia v skanzene je tradičná bohoslužba v drevenej cerkvi sv. Michala Archanjela, kultúrnej pamiatke z roku 1864. V kultúrnom programe s prehliadkou jednotlivých objektov skanzenu sa návštevníkom predstaví ženská spevácka skupina Strihovčanka zo Strihovca v Sninskom okrese.
Podujatie je neformálnym stretnutím niekoľkých generácií s láskavým dotykom histórie v priateľskej  atmosfére.  Buduje na oživených spomienkach a autentickom popisovaní dejinných i každodenných udalostí Klenovčanov. Jeho cieľom je zoznámiť súčasníkov s históriu regiónu, vytvoriť trvalý záujem o históriu, miestnu kultúru a krajinu so zreteľom na ich rozvoj.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom


--------------------------------------------------------------------------------------------

Výstava Neželaní votrelci vo Vihorlatskom múzeu v Humennom

Vihorlatské múzeum v Humennom sprístupnilo koncom júla v priestoroch prírodovednej expozície panelovú výstavu pod názvom Neželaní votrelci − Invázne botanické druhy okolo nás. Inštalované informačné panely zapožičané Východoslovenským múzeom v Košiciach približujú záujemcom základné obrazové a textové informácie o aktuálnej problematike výskytu a pôsobenia nepôvodných rastlinných druhov na našom území.
Záujemcovia majú možnosť získať základné poznatky o výskyte inváznych botanických druhov, ktorých negatívny vplyv je predovšetkým environmentálny a zdravotný. Invázne rastliny rýchlo obsadzujú nové lokality, vytláčajú domáce druhy z pôvodných biotopov, narúšajú rovnováhu ekosystémov a menia vzhľad krajiny  Často sú zdravotným rizikom kvôli alergénom a hostiteľstvu nových škodcov.
Aktuálna  výstava na viac než desiatke informačných panelov ponúka návštevníkom zároveň poznatky o  spôsoboch ochrany a likvidácie najviac rozšírených inváznych druhov rastlín v našom prostredí.
Panelová výstava v priestoroch Prírodovednej expozície Vihorlatského múzea v Humennom potrvá do 31. októbra 2017.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom

--------------------------------------------------------------------------------------------


Cena pre Múzejné noviny

Múzejné noviny Vihorlatského múzea v Humennom získali ocenenie v prestížnej celoslovenskej súťaži Podnikové médium roka. Celoslovenskú súťaž formátov internej a externej komunikácie organizuje Klub podnikových médií. V tomto roku sa súťaž konala po štrnástykrát.
Tohtoročná súťaž Podnikové médium roka 2016 prebiehala v štrnástich kategóriách. Porota vyberala víťazov z 294 prihlásených formátov. Múzejné noviny 2016 Vihorlatského múzea v Humennom získali ocenenie v kategórii Časopisy neziskových a rozpočtových organizácií.
Aktuálne vyšli Múzejné noviny  pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí 2017 v jubilejnom vydaní po pätnástykrát. V priebehu organizovania súťaže Podnikové médium roka sa Múzejné noviny súťaže zúčastnili dvakrát a na svojom konte máme dve ocenenia - Ocenenie Podnikové médium roka 2011 a 2016. Veríme, že ďalšie ocenenia nachádzame aj v radoch čitateľov Múzejných novín, v širokej verejnosti našich terajších i budúcich návštevníkov. Všetky ročníky Múzejných novín 2003 - 2017 nájdu záujemcovia na stránke Vihorlatského múzea www.muzeumhumenne.sk v sekcii Archív - Múzejné noviny. Viac informácií o súťaži na www.podnikovemedium.sk
.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom

--------------------------------------------------------------------------------------------

Fantazijný svet Insity 2017 vo Vihorlatskom múzeu v Humennom

Vihorlatské múzeum v Humennom pozýva všetkých  milovníkov  umenia a obdivovateľov fantazijného sveta insitných umelcov do areálu Expozície ľudovej architektúry a bývania (skanzen) Vihorlatského múzea na 13. ročník medzinárodného výtvarného plenéru INSITA 2017.
Podujatie bude prebiehať v dňoch 9. - 14. júla v atraktívnom prostredí skanzenu s pôvodnými  drevenými obytnými a hospodárskymi objektami z obdobia 19. a 20. storočia a dominantou skanzenu - drevenou cerkvou sv. Michala Archanjela.
Tvorba umelcov, účastníkov plenéru, bude v priebehu šiestich dní v skanzene prístupná  širokej verejnosti. Záujemcovia majú jedinečnú možnosť zúčastniť sa v rámci prehliadky skanzenu  tvorivého procesu insitných umelcov  - maliarov a rezbárov,  ktorých znalci nazývajú umelcami čistého srdca (slovo insita v  latinčine znamená pôvodný, vrodený). Ich tvorba je nezávislá na výtvarných trendoch a ich výpoveď vo vzťahu k realite je osobitým vyjadrením každého umelca. Je neopakovateľným a výnimočným tlmočením pocitov so znakmi nevtieravej, láskavej a nežnej imaginácie, vloženej do dreva, hliny, kameňa, skla a farieb.
V aktuálnom ročníku bude v skanzene Vihorlatského múzea v Humennom tvoriť desať umelcov z piatich európskych krajín - zo Slovenska (maliari Jozef Pavlík, Miroslav Potoma a rezbár Martin Mešša), Česka (maliarka Eva Filipová), Poľska (rezbári Marian Pażucha a Marian Garwona), Srbska (maliarky  Ana Knjazovic a Klara Babka) a Ukrajiny (maliarky Svitlana Starodubceva a Zoryna Hutsulyak). Časť diel vytvorených v rámci plenéru sa stane, tak ako každoročne,  súčasťou zbierkového fondu Vihorlatského múzea v Humennom a počas letnej sezóny budú diela voľne prístupné v skanzene. Doteraz podporilo myšlienku vzájomného rozvíjania výtvarných zručností a kultúrnej výmeny skúseností s dôrazom na insitný a ľudový prejav vyše stošesťdesiat umelcov z takmer desiatich európskych krajín.
Projekt uchovávania a rozvíjania insitného umenia a tradičnej ľudovej tvorby vo Vihorlatskom múzeu v Humennom s medzinárodným zastúpením v tomto ročníku podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia, Národné osvetové centrum Bratislava a Prešovský samosprávny kraj.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom

--------------------------------------------------------------------------------------------

EKO DNI vo Vihorlatskom múzeu v Humennom

Vihorlatské múzeum v Humennom sa aj v tomto roku pripája k aktivitám Svetového dňa životného prostredia (5. jún). S odkazom na tohtoročný motív - Spájame ľudí s prírodou, pripravuje Vihorlatské múzeum pokračovanie cyklu environmentálnych podujatí pod názvom EKO DNI 2017.
Podujatie na pôde Vihorlatského múzea bude prebiehať v dňoch 5. - 8. júna 2017 a  je určené staršej školskej mládeži ako súčasť zážitkového vyučovania environmentálnej výchovy na základných školách  (pre žiakov 5. - 9. ročníkov) a stredných školách.
V rámci jednotlivých aktivít sa na projekte vo Vihorlatskom múzeu podieľajú odborní garanti - Mgr. Iveta Buraľová, Správa Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne, Ing. Anna Macková, Správa Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty so sídlom v Medzilaborciach a RNDr. Miroslav Fulín, CSc., Východoslovenské múzeum v Košiciach. Počas štvordňového trvania projektu ponúkame žiakom vo svojich priestoroch rôznorodé environmentálne aktivity, besedy a diskusie študentov s odbornými pracovníkmi a tematickú filmovú projekciu z videotéky Slovenskej agentúry životného prostredia. Súčasťou podujatia je prehliadka prírodovednej expozície Vihorlatského múzea v Humennom na ploche viac než tristo metrov štvorcových. Cieľom podujatia je vytvoriť priestor na zamyslenie, konfrontáciu poznatkov a hľadanie spôsobov, ako zodpovedne využívať prírodné prostredie a spájať každodennú činnosť človeka s prírodou.
Prosíme záujemcov zo škôl, aby návštevu svojich  kolektívov ohlásili vopred na tel. č. 057 775 2240 (Kontaktná osoba: RNDr. Zuzana Andrejčáková).
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom

--------------------------------------------------------------------------------------------