Tlačové správy

do roku 201620172017/22017/32018/1
VÝSTAVA H/AMFO Roberta Spielmanna 2018
1. 2.  −  28. 2. 2018

Vihorlatské múzeum v Humennom pozýva širokú verejnosť na vernisáž výstavy H/AMFO Roberta Spielmanna s ponukou vybraných fotografických diel 46. ročníka regionálneho kola celoslovenskej postupovej súťaže  amatérskej fotografickej tvorby H/AMFO Roberta Spielmanna 2018 v Humennom.
Vernisáž výstavy sa uskutoční dňa 1. februára 2018 so začiatkom o 16. 00 hod. vo výstavných priestoroch Vihorlatského  múzea. Súčasťou vernisáže bude vyhodnotenie  aktuálneho ročníka súťaže spojené s odovzdávaním ocenení. Výstava vybraných fotografických diel amatérskych fotografov potrvá vo Vihorlatskom múzeu v Humennom do 28. februára 2018.
Súťaž AMFO je najstaršia a najprestížnejšia postupová súťaž zastrešujúca tvorbu detí, mládeže a dospelých v kategóriách  čiernobielej a  farebnej fotografie a v kategórii multimediálnej prezentácie. Vihorlatské múzeum ako odborný garant  a organizátor regionálnej prehliadky,  ďakuje všetkým autorom fotografií a ich podporovateľom za udržiavanie odkazu Roberta Spielmanna, nestora amatérskej fotografickej tvorby v regióne, ktorého meno je od roku 2007 spojené s regionálnou časťou súťaže.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom

•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Výstava ČO NÁM OSTALO
1. 2. − 28.2.2018

Vihorlatské múzeum v Humennom v spolupráci s fotoklubom REFLEX  pozývajú širokú verejnosť na výstavu jedinečných fotografických záberov dokumentujúcich zachované osobité prvky tradičnej architektúry na území okresu Humenné. Vernisáž výstavy Čo nám ostalo sa uskutoční dňa 1. februára  2018 o 16. 00 hod. vo výstavných priestoroch Galerijnej siene Oresta Dubaya Vihorlatského múzea v Humennom.
Výstava je  úvodným  výstupom rozsiahleho múzejného projektu pod rovnomenným názvom Čo nám ostalo Vihorlatského múzea v Humennom a fotoklubu REFLEX. Z verejných zdrojov projekt podporil Fond na podporu umenia. Zámerom spoločného projektu  je prostredníctvom technickej, dokumentárnej a umeleckej fotografie zaznamenávať a skúmať  súčasný stav tradičnej architektúry v okresoch Humenné, Snina a Medzilaborce.
Prezentované diela  humenských fotografov predkladajú v súbore veľkorozmerných čiernobielych a farebných fotografií romanticko-nostalgickú pamäťovú stopu, zároveň aj kritickú apeláciu k nepovšimnutým a zanikajúcim kultúrnym hodnotám. Výstava potrvá do 28. februára 2018
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom

•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

REŠTAUROVANIE IZBY UHORSKÝCH KRÁĽOV 2018

Vihorlatské múzeum v Humennom od 15. januára 2018 pokračuje v záchrane jedinečnej interiérovej výzdoby kaštieľa v Humennom v rámci projektu reštaurovania obrazov v Izbe uhorských kráľov. Zámerom projektu je záchrana pätnástich malieb na plátne s drevenými podrámami. ktoré tvoria unikátnu nástennú galériu všetkých uhorských panovníkov. Diela pochádzajú z obdobia 18. storočia a tvoria súčasť unikátnej kaštieľskej nástennej interiérovej výzdoby.
Nástennú výzdobu Izby uhorských kráľov dotvárajú vyobrazenia erbov všetkých území Uhorska, neskôr Rakúsko-Uhorska a rozsiahla centrálna stropná maľba s personifikáciou uhorského súdnictva. Takáto ucelená galéria uhorského panovníckeho stavu je v európskom priestore jediná. Na Slovensku predstavujú nástenné maľby v humenskom kaštieli najzachovalejšiu neskorobarokovú interiérovú dekoráciu.
Projekt záchrany zachovania jedinečnej kaštieľskej  interiérovej výzdoby pre budúce generácie finančne podporila Nadácia VÚB. Reštaurátorské práce budú do 30. novembra 2018 prebiehať pod dohľadom akademického maliara a autorizovaného reštaurátora Ľubomíra Cápa. Spoločným úsilím smerujeme ku komplexnému zreštaurovaniu Izby uhorských kráľov, ako celku vysokej umeleckej a historickej hodnoty, ktorá sa pravom zaraďuje k unikátom interiérovej výzdoby v rámci Európy.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objektové vyučovanie vo Vihorlatskom múzeu v Humennom s profesorom Štefanom Lenčišom

Z odkazu svätých

Vihorlatské múzeum v Humennom v rámci projektu objektového vzdelávania  Ku koreňom, tradíciám a hodnotám pripravilo na múzejnej pôde prednášku pre žiakov základných a stredných škôl pod názvom Z odkazu svätých. Podujatie sa uskutoční dňa 19. januára 2018 so začiatkom o 8.00 hod. v koncertnej sieni Vihorlatského múzea v Humennom.
Úlohu prednášajúceho prijal  prof., ThDr., PhDr. Štefan Lenčiš, PhD.,  vysokoškolský pedagóg Teologickej fakulty v Košiciach, publicista a rodák z Humenného. Témou prednáškového stretnutia sú životné osudy a hľadanie odkazu svätých troch košických mučeníkov a svätého Pavla  pre súčasnú spoločnosť.
Rozprávanie o svätcoch, ktorí sa narodili ako obyčajní ľudia a svojim životným postojom dodnes menia svetové dejiny, obohatí  komentovaná prehliadka výstavy Svätci a svätice vo výtvarnom umení zo zbierok Šarišského múzea v Bardejove a Vihorlatského múzea v Humennom (výstava vo Vihorlatskom múzeu potrvá do 25. januára 2018).
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vihorlatské múzeum v Európskom roku kultúrneho dedičstva

Na prahu nového roka oslovuje Vihorlatské múzeum v Humennom svojich návštevníkov, partnerov a priaznivcov novým nástenným kalendárom prezentujúcim najmalebnejšie zátišia areálu skanzenu Vihorlatského múzea v Humennom.
Dvanásť kalendárnych listov prináša pozdrav z minulosti − z dreva, hliny, kameňa a tkaniny vytvorenú rázovitú ľudovú bytovú, hospodársku a sakrálnu architektúru východokarpatského regiónu. Našim zámerom je nielen zaznamenať múzejné exponáty, atmosféru minulých čias, tradícií a  pripomínať jedinečnosť nami spravovaných hodnôt. Ponúkame priestor pre aktívny vstup do múzejných projektov oživenej histórie, ktorá pre súčasníkov i budúce generácie vytvára platformu zdieľaného spoločného kultúrneho dedičstva. Spoločne tak zhmotňujeme spomienky, oživujeme technológie, vzdelávame mládež, otvárame možnosti regiónu, spájame ľudí  a projektujeme budúcnosť.
Kalendár Skanzen v Humennom 2018 je našim vkladom do spoločných aktivít v rámci prebiehajúceho roka 2018 − Európskeho roka kultúrneho dedičstva. Pozývame Vás všetkých vstúpiť s nami  do miest, kde sa minulosť stretáva s budúcnosťou a nachádzať v nich priestor pocitu spoločného domova. 
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom

V kategórii Expozície a výstavy za obdobie rokov 2014 - 2017 získalo  Vihorlatské múzeum v Humennom cenu Národopisnej spoločnosti Slovenska za prípravu 25. ročníkov výstavy Karpatská kraslica. Ocenenie bolo Vihorlatskému múzeu v Humennom udelené  počas Valného zhromaždenia Národopisnej spoločnosti Slovenska a vedeckej konferencie v Párnici pri príležitosti 100. výročia narodenia profesora Andreja Melicherčíka, jedného zo zakladateľov modernej etnológie.
  Národopisná spoločnosť Slovenska pôsobí pri Slovenskej akadémii vied  a zameriava sa na podporu vedecko-výskumnej činnosti, ochranu a prezentáciu kultúrneho dedičstva z pohľadu etnológie. Vihorlatské múzeum v Humennom pôsobí v rámci zamerania Národopisnej spoločnosti Slovenska ako jej kolektívny člen.
Ocenenie za uchovávanie a prezentovanie kultúrno-historického fenoménu kraslice v rámci dnes už medzinárodnej výstavy Karpatská kraslica je uznaním všetkým, ktorých podujatie v karpatskej kotline spojilo spoločným kultúrnym dedičstvom a novými posolstvami. Na pôde Vihorlatského múzea vystavovalo doteraz zo Slovenska, Česka, Ukrajiny, Poľska, Maďarska a Rumunska vyše štyristo autorov takmer dvadsaťjedentisíc  kraslíc. Výstavu navštívilo bezmála štyridsaťdeväť a pol tisíc návštevníkov. V etnografickom zbierkovom fonde Vihorlatského múzea sa nachádza viac než osemsto kraslíc. Jeho súčasťou je aj vzácna replika ukrajinskej kraslice z 15. storočia.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom