Tlačové správy

do roku 201620172017/22017/32018/12018/2
EKO DNI 2018
5. − 8. jún  2018

Interaktívny vzdelávací cyklus  EKO DNI 2018 pripravilo Vihorlatské múzeum v Humennom pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia (5. jún) v rámci projektu objektového vyučovania v múzeu Ku koreňom, tradíciám, hodnotám. Podujatie bude prebiehať v špecializovanej učebni a v prírodovednej expozícii Vihorlatského múzea. od 5. do 8. júna 2018.
Tohtoročný cyklus vzdelávacích aktivít sa zacieľuje na prezentáciu prírodných zaujímavostí nášho regiónu, potrebu ochrany prírodného prostredia a elimináciu hrozieb jeho znečisťovania, ako aj tohtoročnej téme Svetového dňa životného prostredia, akou je hrozba znečisťovania životného prostredia plastovým odpadom a možnostiam obmedzenia používania plastov v každodennom živote. Vzdelávací cyklus je určený staršej školskej mládeži ako súčasť zážitkového vyučovania environmentálnej výchovy na školách. V rámci jednotlivých aktivít sa na projekte vo Vihorlatskom múzeu podieľajú odborní garanti - Mgr. Iveta Buraľová, Správa Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne, Ing. Anna Macková, Správa Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty so sídlom v Medzilaborciach, Mgr. Dušan Šácha, PhD. - CHKO Biele Karpaty.
Súčasťou podujatia sú environmentálne aktivity, besedy a diskusie študentov s odbornými pracovníkmi, tematická filmová projekcia, prehliadka prírodovednej expozície Vihorlatského múzea a  aktuálnej výstavy Vážky na Slovensku.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

PUTOVANIE DEJINAMI − Život detí v minulosti a dnes
28. a 29. 5. 2018

Vihorlatské múzeum v Humennom v rámci projektu objektového vyučovania v múzeu Ku koreňom, tradíciám, hodnotám, pripravilo pre žiakov základných škôl  cyklus  zážitkových  podujatí pod názvom Putovanie dejinami. Pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa detí otvárame cyklus interaktívnych podujatí témou  Život detí v minulosti a dnes.
V prednáškovej časti ponúkame žiakom  putovanie dejinami sprevádzané detskými osudmi vo  vzťahu k dobovým rodinným tradíciám a  spoločenským konvenciám. Budeme sa venovať dobovému detskému odevu, výchove a vzdelávaniu i neoddeliteľnej súčasti detského sveta − dobovým detským hrám. V diskusnej časti nadviažeme dialóg o hodnotách vnímaných detskými očami, porozprávame sa o rozdieloch i spoločných prienikoch v životoch detí stredoveku a súčasných detí, budeme sa venovať aj výchovným metódam, ktoré boli v minulosti a ktoré sú dnes, čo by dnešné deti vrátili do svojho detstva z minulosti a čo naopak by nikdy nechceli zažiť. Súčasťou prednášky budú tematické aktivity, hry, súťažný vedomostný kvíz a prehliadka expozícií alebo výstav podľa vlastného výberu.
Pútavou a hravou formou sa v rámci podujatia usilujeme zoznámiť deti s jednotlivými historickými obdobiami prostredníctvom príbehov detských protagonistov žijúcich v minulosti − ukázať vývoj a premeny v rebríčku spoločenských hodnôt vo vzťahu k deťom a zároveň poukázať na súčasné postavenie detí u nás a vo svete. Našou snahou je prebudiť v deťoch záujem o históriu i veci spoločenské a pomôcť im  vykročiť netradičnou formou za vzdelaním.  

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deň múzeí v Humennom rozozvučia basetové rohy
Koncert Lotz trio v kaštieli

Slávnostné otvorenie Medzinárodného dňa múzeí 2018 vo Vihorlatskom múzeu v Humennom dňa 20. mája 2018 umocní koncert dobovej hudby v podaní hudobnej formácie Lotz Trio. Koncert sa uskutoční v priestoroch renesančného kaštieľa v Humennom so začiatkom o 13.00 hod. v kaštieľskej komnate, ktorá kedysi slúžila ako spoločenská miestnosť a tančiareň (v súčasnosti sobášna sieň).
Hudobné zoskupenie Lotz trio (
Róbert Šebesta − basetový roh I, Ronald Šebesta − basetový roh II, Igor Františák − basetový roh III) prezentuje dobovú hudbu na kópiách unikátnej sady historických Lotzových basetových rohov z hradu Krásna hôrka. Po slávnom nástrojárovi Theodorovi Lotzovi (1746 - 1792) nesie zoskupenie aj svoje pomenovanie.
Basetový roh je predstaviteľom hudby kaštieľskych sídiel obdobia veľkolepej hudby W. A. Mozarta. Ide o hudobný nástroj podobný klarinetu s hlbším registrom. V Európe basetové rohy vyrába iba niekoľko zručných dielní. Na ich výrobu sa používa  krušpánové a ebenového drevo, slonová kosť a mosadz.
Počas koncertu v Humennom sa Lotz trio predstaví výberom z diel Juraja Družeckého a Wolfganga Amadea Mozarta a dobovými úpravami skladieb z opery W. A. Mozarta Čarovná flauta.  (Koncert z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia).
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nositelia tradícií 2018
20. 5. 2018

Počas programu Medzinárodného dňa múzeí 2018 vo Vihorlatskom múzeu v Humennom sa dňa 20. 5. 2018  uskutoční v rámci celoštátnej postupovej súťaže folklórnych skupín pod názvom Nositelia tradícií krajské  kolo súťažnej prehliadky  folklórnych skupín z Prešovského kraja.
Podujatie  Nositelia tradícií je vrcholným podujatím súťažnej prehliadky folklórnych skupín na území Slovenska. Súťaž sa koná každé tri roky. Podujatie sa uskutoční sa v areáli skanzenu Vihorlatského múzea v Humennom so začiatkom o 14.00 hodine. V prípade nepriaznivého počasia budú súťažné vystúpenia prebiehať v estrádnej sále Mestského kultúrneho strediska v Humennom.
V programe súťažnej prehliadky sa divákom predstavia folklórne skupiny  Taľar z Novej  Ľubovňe, Kečera z Jakuban, Pridaň z Víťaza, Dubovičan z Dubovice, Starinčanka zo  Sniny, Čaklov z Čaklova, Raslavičan z Raslavic,   Umelecký klub Okrúhľan z Okrúhleho a folklórna skupina Stropkovčani  zo  Stropkova. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Medzinárodný deň múzeí 2018

Zážitkový program pri príležitosti XXXII. ročníka Medzinárodného dňa múzeí (MDM) 2018 vo Vihorlatskom múzeu v Humennom prebieha v priestoroch  renesančného kaštieľa − sídle Vihorlatského múzea v Humennom a v areáli expozície ľudovej architektúry a bývania (skanzene) v nedeľu 20. mája 2018 so začiatkom o 13.00 hod.
Program začína v renesančnom kaštieli slávnostným otvorením a koncertom dobovej hudby hudobného zoskupenia LOTZ TRIO.  V rámci programu múzeum ponúka svojim návštevníkom prehliadku  všetkých múzejných expozícií − umelecko-historickej, sakrálnej a prírodovednej expozície. V galerijných a expozičných priestoroch múzeum  sprístupnilo pre svojich návštevníkov štyri  nové výstavy so zameraním na sakrálne umenie, spojenie sakrálneho sveta s vedou, výstavu s prírodovedným zacielením a svetobežnícke  zábery humenského cestovateľa Milana Kuruca. 
Výstavnú ponuku Vihorlatského múzea počas nedeľňajšieho programu osláv MDM 2018 doplní vo výstavných priestoroch múzea videoprojekcia súťažných fotografií v rámci múzejného projektu Fotosalon FIAP (Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia). V tomto ročníku medzinárodného súťažného projektu umeleckej fotografie pod záštitou medzinárodnej organizácie fotografov FIAP sa prezentujú  ako autori i organizátori aj  členovia  fotoklubu REFLEX Humenné. Návštevníci múzea si zároveň môžu opäť prezrieť dobové fotografie interiérov renesančného kaštieľa v Humennom z obdobia 19. storočia v rámci stálej výstavy Kaštieľ v zrkadle času.
Program v skanzene sa pre návštevníkov začína o 13.00 hod. prehliadkou expozície, ukážkami tradičného remeselného fortieľa a rekreačnou jazdou na koňoch. V tomto roku sa súčasťou osláv MDM v prírodnom prostredí skanzenu stáva krajská súťažná prehliadka folklórnych skupín z Prešovského kraja ako súčasť celoslovenskej prezentačnej folklórnej súťaže. Podujatie pod názvom Nositelia tradícií (Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia) sa začína o 14.00 hod. v skanzene, v prípade nepriaznivého počasia sa vystúpenie folklórnych skupín  uskutoční v MsKS v Humennom. Program osláv MDM 2018 vo Vihorlatskom múzeu v Humennom ukončí bohoslužba v kostolíku sv. Michala Archanjela v skanzene so začiatkom o 18.00 hod. Predpokladané ukončenie podujatia vo Vihorlatskom múzeu v Humennom je o 19. 00 hod.
Mgr. Jana Fedičová
marketing
Vihorlatské múzeum v Humennom

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Milan Kuruc − Svet mojím objektívom
17. 5. − 26. 6. 2018

  Výstava fotografií humenského autora Milana Kuruca je pozvánkou pre všetkých milovníkov dobrodružného cestovania a spoznávania. Pozýva do vzdialených krajín obdivovať netradičnú architektúru, zaujímavú históriu, exotickú prírodu a kultúrnu rozmanitosť za obzorom vnímania všedných dní, ale aj okamžiky z kaleidoskopu každodenného života.
Autorská výstava vo Vihorlatskom múzeu v Humennom je výberom z rozsiahlej tvorby autora počas ciest v Ázii a Amerike. Šesťdesiat fotografických záberov  zachytáva priestor a čas z Kurucových ciest po Nepále, Indii, Vietname, Laose, Kambodži, Thajsku, Peru a Bolívii. Prezentované zábery dopĺňajú sprievodne texty v podobe autorových svetobežníckych postrehov a zážitkov,  ktoré  sa v cestovateľských bedekroch objavujú len zriedka alebo vôbec. Návštevníkovi výstavy ponúkajú popri obrazových zážitkoch sprievodcovské služby na virtuálnej dobrodružnej ceste dvoma svetadielmi.  V Galerijnej sieni Oresta Dubaya potrvá výstava vo Vihorlatskom múzeu v Humennom do 26. júna 2018. 

Mgr. Jana Fedičová, marketing
Vihorlatské múzeum v Humennom

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------