Tlačové správy

do roku 201620172017/22017/32018/12018/22018/3
RUSÍNSKY FESTIVAL
7. − 9. september 2018

Program 4. ročníka Rusínskeho festivalu v dňoch 7. −  9. septembra 2018 so sprievodným programom  bude  prebiehať v  areáli skanzenu Vihorlatského múzea v Humennom, v priestoroch Súkromnej základnej umeleckej školy na Kudlovskej ulici v Humennom a na námestí pri Mestskom kultúrnom stredisku  v Humennom.
Prvý festivalový deň sa začne o 16. hodine prezentačným krojovaným sprievodom mestom. Zaujímavou súčasťou tohtoročného festivalového programu bude o 17. hodine v Súkromnej umeleckej škole na Kudlovskej ulici v Humennom vernisáž výstavy fotografií z bohatej činnosti a vystúpení  folklórneho súboru Chemlon Humenné   a speváckych skupín Hačure a Bosočočky. Na pôde školy budú dňa  8. septembra so začiatkom o 9. hodine pripravené aktivity v rámci programu  Tvorivá dielňa − pre záujemcov ponúka múzeum nácvik tanečných prvkov tradičných ľudových tancov z oblasti horného Zemplína. Bohatý festivalový program počas tretieho dňa so začiatkom o 10. hodine obohatí v Pravoslávnom chráme sv. Cyrila a Metoda v Humennom  slávnostná liturgia. Súčasťou hudobného programu v areáli skanzenu (13.30 hod) pod názvom Odkaz predkov bude regionálna súťažná prehliadka folklóru dospelých z okresov Humenné, Snina a Medzilaborce. Festivalový program vyvrcholí (16.00 hod.) záverečným koncertom  domácich a zahraničných súborov, skupín a sólistov v programe Piesňou, hudbou a tancom na Námestí slobody pri Mestskom kultúrnom stredisku v Humennom. Podujatie sa koná s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín  a mesta Humenné. Svojim zameraním uchovávať, prezentovať a podporovať rozvoj regionálnych tradícií sa podujatie pripája k odkazu Dní európskeho kultúrneho  dedičstva.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


AMERIKÁNSKY DOM NA ZEMPLÍNE
7. 9. −  31. 10. 2018

Panelová fotografická výstava Amerikánsky dom na Zemplíne predstavuje prostredníctvom prezentovanej  architektúry z obdobia prvej tretiny dvadsiateho storočia individuálny staviteľský smer obytných domov na východnom Slovensku, nazývaných amerikánske domy. Výstava je verejnosti prístupná na nádvorí renesančného kaštieľa Vihorlatského múzea v Humennom od 7. septembra do 31. októbra 2018.
Jednotlivé fotografické zábery zachytávajú uchované prvky ľudového staviteľstva, v ktorých sa zrkadlí vplyv nových materiálov, technológií a  umeleckých smerov po návrate prvej  vlny zámorskej emigrácie zemplínskeho obyvateľstva. Na roľníckych usadlostiach Amerikánov sa tak objavujú nové farebné a tvarové secesné  kombinácie s exotickými štylizovanými motívmi art deca. Zachované amerikánske domy ako architektonický fenomén, sa dnes zároveň  stávajú bohatým historickým pramenným materiálom. 
Putovnú výstavu pripravilo  Zemplínske múzeum v Michalovciach v spolupráci s Východoslovenským združením VALAL v Petrikovciach, Krajským pamiatkovým úradom v Košiciach,  Múzeom a Kultúrnym centrom južného Zemplína v Trebišove  a Vihorlatským múzeom v Humennom pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa. Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Po ukončení výstavy v našom múzeu, majú možnosť obdivovať amerikánske domy  návštevníci Trebišova.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


POCTA ALEXANDROVI LJUBIMOVOVI
7., 8. september 2018

Dvojdňové spomienkové podujatie Pocta Alexandrovi Ljubimovovi je venované 120. výročiu narodenia významného ruského pedagóga, hudobníka a osvetového pracovníka, ktorý od roku 1925 pôsobil v regióne horného Zemplína a rozhodujúcou mierou sa zaslúžil o rozvoj školstva a umeleckej činnosti  na východnom Slovensku.
Vihorlatské múzeum v Humennom v spolupráci s partnermi pripravili pre odbornú i širokú verejnosť program, ktorým si účastníci podujatia v Humennom a v Medzilaborciach pripomenú významný podiel Alexandra Andrejeviča Ljubimovova (12. 9. 1898 − 8. 12. 1976) pri rozvoji základného a vyššieho školstva v regióne, ako aj jeho výnimočnú angažovanosť v oblasti kultúrno-osvetového života. Ako učiteľ a hudobník sa A. A. Ljubimov zaslúžil o vznik úspešných hudobných kolektívov, bol autorom učebných textov, podporoval mládež v štúdiu a tvorivosti a  zanietene napomáhal rozvoju miestneho vidieka. Základná umelecká škola v Medzilaborciach, ktorú v čase svojho pôsobenia ako   hudobnú školu A. Ljubimov založil nesie dnes jeho meno.
Program spomienkových osláv sa začne 7. septembra o 17. hodine slávnostnou akadémiou v skanzene Vihorlatského múzea. Dňa 8. septembra sa v zasadačke Mestského úradu v Medzilaborciach uskutoční odborný seminár (15.00 hod.) a o 17. hodine ukončí spomienkový program slávnostná akadémia v kinosále Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach. V kultúrnom programe sa predstavia hudobné kolektívy z Ruska, sólista Ivan Akimov (balalajka), speváci Michal Adamek a Ľudovít Džubák, spevácke skupiny Hačure a Bosoročky a Folklórny súbor Chemlon Humenné.  Podujatie finančne podporili Fond na podporu  kultúry národnostných menšín a mestá Humenné a Medzilaborce.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

FOTOGRAFICKÉ HORIZONTY
8., 9. september 2018


Dvojdňové podujatie múzejného projektu Fotografické horizonty je koncipované ako spoločné vzdelávanie spojené s  tvorbu a prezentáciu fotografických diel mladých i zrelých fotografov v kategóriách  detí, mládeže a dospelých vo veku od desať rokov. Formou prednášok, workshopov, exkurzie, plenéra a výstavy je cieľom projektu  motivovať amatérskych fotografov k rozvoju talentu, podnecovať nadšenie pre aktívnu výtvarnú tvorbu, poskytovať možnosť sebaprezentácie, vytvárať priestor pre komunikáciu, konfrontáciu inšpiráciu a prebúdzať záujem o spoločné hodnoty kultúrneho dedičstva.
Hlavnou aktivitou podujatia sú dňa 8. septembra so začiatkom o 10. hodine prednáškové bloky a workshopy.  Prebiehať budú v renesančnom kaštieli v priestoroch Vihorlatského múzea v dvoch blokoch − pre deti do 15 rokov  a pre účastníkov od 16 rokov s  poprednými slovenskými fotografmi − Mirom Černým, Davidom Dorošom, Janou Šturdíkovou a Petrom Župníkom. Súčasťou programu bude o 15. hodine vernisáž výstavy Fotosalón FIAP. Pre účastníkov prihlásených na adrese Vihorlatského múzea (kontakt: Mgr. D. Kataniková, galeria@muzeumhumenne.sk, 057 775 2240) do 29. augusta je dňa 9. septembra 2018 pripravená exkurzia a výtvarný plenér v Košiciach. Výstupom podujatia bude vo Vihorlatskom múzeu v Humennom rovnomenná výstava účastníkov plenéra pod názvom Fotografické horizonty v termíne 8. − 30. novembra 2018. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.


Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

RUSKÁ VOLOVÁ A KLENOVÁ V SKANZENE
19. 8. 2018

Podujatie Ruská Volová a Klenová v skanzene dňa 19. augusta 2018 je súčasťou dlhodobého múzejného projektu oživenej histórie − obnovy, uchovávania a prezentácie regionálnej histórie pod názvom Rodáci v skanzene. Projekt je zameraný na spoznávanie a spoločné zdieľanie bohatosti kultúrneho dedičstva regiónu horného Zemplína.
Nedeľné podujatie v rámci projektu oživeného múzea v cykle stretnutí rodákov a obyvateľov obcí, ktorých autentické objekty sa stali súčasťou Expozície ľudovej architektúry a bývania (skanzenu) Vihorlatského múzea sa začína o 14. hodine prehliadkou expozícií Vihorlatského múzea v objekte renesančného kaštieľa. V areáli skanzenu pokračuje kultúrno-spoločenské stretnutie o 15.30 hod. pravoslávnou bohoslužbou v kostolíku sv. Michala Archanjela, prehliadkou skanzenu a kultúrnym programom. Súčasťou kultúrneho programu so začiatkom o 16.30 hod. budú folklórne vystúpenia, ukážky tradičných remesiel a v závere podujatia spoločný zbojnícky guľáš.
Stretnutie rodákov a obyvateľov obcí v skanzene patrí k tradičným letným podujatiam múzea. Prostredníctvom autentických objektov premiestnených z obcí do skanzenu,  premosťuje podujatie významné historické míľniky jednotlivých obcí s ich súčasným jestvovaním, spája rodákov a vytvára priestor k posilneniu lokálnej príslušnosti a spolupatričnosti. Tohtoročné podujatie odkazuje na bohatú históriu obcí niekdajších Vlčích hôr − Ruskej Volovej a Klenovej, ktorých spoločnú minulosť vytvárali aj osudy členov známej zbojníckej družiny Fedora Hlavatého. Sám zbojnícky veliteľ Fedor Hlavatý pochádzal z Ruskej Volovej a z okolitých obcí boli aj členovia jeho družiny, ktorá sa pred 525 rokmi preslávila výhražným listom bardejovským mešťanostom. 
V skanzene sa z obce Ruská Volová nachádza tradičná hospodárska sýpka pokrytá šindľovou strechou. Klenovú prezentuje v skanzene vyše storočný obytný trojpriestorový zrubový roľnícky dom.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

STRETNUTIE KULTÚR V MÚZEU − DEŇ MAĎARSKEJ KULTÚRY
22. 7. 2018

Celodenný program podujatia Stretnutie kultúr v múzeu  − Deň maďarskej kultúry  prebieha vo Vihorlatskom múzeu v Humennom na nádvorí renesančného kaštieľa a v expozičných a výstavných priestoroch múzea od 14. do 19. hodiny. Nedeľné podujatie je úvodnou časťou múzejného projektu Multikultúrne múzeum - prezentácia kultúr v múzeu. Zámerom projektu je formou multižánrového programu v niekoľkých pokračovaniach predstaviť  širokej verejnosti kultúrne hodnoty  národnostných menšín  žijúcich v regióne horného Zemplína. Brány múzea do sveta  maďarskej histórie a kultúry otvárame  pre návštevníkov už o 14. hodine komentovanou prehliadkou umelecko-historickej expozície a vo výstavných priestoroch múzea ponúkame prehliadku výstavy dvoch maďarských insitných umelcov pod názvom INSITA v tvorbe Istvána Kissa a Tibora Balatoniho.
Slávnostné otvorenie celodenného podujatia sa začína o 15.hodine na nádvorí kaštieľa a pokračovať bude Službami Božími Reformovanej kresťanskej cirkvi v maďarskom jazyku. V kultúrnom programe  so začiatkom o 16. hodine sa návštevníkom interpretáciou pôvodnej ľudovej hudby z okolia Použia a Medzibodrožia predstaví známa citarová skupina FABOTÓ z Veľkých Kapušian. V interpretácii absolventky konzervatória v Miskolci, rodáčky z Kráľovského Chlmca opernej speváčky  Floriány Zamatóckej a herca a speváka Tamása Farkasa zaznejú známe svetové a maďarské operetné árie. Kultúrnym premostením histórie a súčasnosti bude pútavé predčítanie z vybraných literárnych titulov maďarských a slovenských autorov v maďarskom a slovenskom jazyku.   Program vo večerných hodinách ukončí filmová projekcia.
V cene celodennej vstupenky v hodnote 8 eur  je zahrnutá ochutnávka špecialít  maďarskej kuchyne a vín  známych pestovateľov a výrobcov. K zakúpenej vstupenke v hodnote 8 eur je vstup pre dieťa do 15 rokov zdarma.
Podujatie Stretnutie kultúr v múzeu  − Deň maďarskej kultúry pripravilo Vihorlatské múzeum v Humennom v spolupráci s Generálnym konzulátom Maďarskej republiky v Košiciach a miestnymi maďarskými komunitami.  Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín. 


Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

EKO DNI 2018 VO VIHORLATSKOM MÚZEU V HUMENNOM

Aj v tomto roku sme pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia (5. jún) pripravili pokračovanie cyklu výchovno-vzdelávacích aktivít EKO DNI 2018. V rámci projektu objektového vyučovania v múzeu bol program navrhnutý tak, aby u mladých ľudí vzbudil hlbší záujem o problematiku ochrany prírody a životného prostredia.
Žiaci základných škôl a študenti stredných škôl sa od odborných pracovníkov Štátnej ochrany prírody SR (Mgr. I. Buraľová - NP Poloniny a Mgr. D. Šácha, PhD. - CHKO Biele Karpaty) dozvedeli prečo a ako je potrebné uplatňovať druhovú aj územnú ochranu našej jedinečnej prírody. Pozornosť sme venovali aj tohtoročnej téme Svetového dňa životného prostredia, ktorou je znečisťovanie Zeme plastovým odpadom. Pri riešení praktických úloh žiaci sami hľadali možnosti a riešenia ako znižovať množstvo najmä plastového odpadu, ktorý denne vyhadzujeme vo veľkých množstvách. Zamýšľali sa, ako môže každý jednotlivec zmenou svojich návykov, postojov a hodnotovej orientácie prispieť k čistejšiemu prostrediu, v ktorom všetci žijeme.

RNDr. Zuzana Andrejčáková
Vihorlatské múzeum v Humennom

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSITA V TVORBE ISTVÁNA KISSA A TIBORA BALATONIHO
19. 7. − 18. 8. 2018

Výstava  vyše štyridsiatich prezentovaných diel maďarských insitných rezbárov Istvána Kissa a  Tibora Balatoniho prebieha v rámci 14. ročníka medzinárodného výtvarného plenéra INSITA 2018. Tvorbu oboch autorov prezentujú predovšetkým drevené plastiky, reliéfy, dekoratívne predmety (zrkadlá s vyrezávanými rámami) a bušómasky. Do sveta insity sa zapísali  technickou precíznosťou a detailným spracovaním.
Tvorba Istvána Kissa, v precíznom spracovaní  s príklonom k naturalizmu, odráža kultúrne osobitosti maďarských dejín s dôrazom na sakrálnu tematiku.  V Humennom autor prezentuje vyrezávané dekoratívne  zrkadlá,  portréty a unikátne  Búsómaszkák, mystické drevené fašiangové masky, známe z okolia maďarského Moháča,  zahrnuté do zoznamu kultúrneho dedičstva.
Tibora Balotoniho preslávili jedinečné rezbárske diela v podobe hodinových skriniek a reliéfov   inšpirovaných  barokovým slohom.  Počas takmer štyridsaťročnej aktívnej činnosti sa venuje výrobe dekoratívnych predmetov, diel s ľudovou tematikou a figurálnej tvorbe. Je autorom náhrobného pamätníka spisovateľa Gézu Gárdonyiho a zvonice v obci Szank. V Humennom autor prezentuje svoju bohatú portrétovú tvorbu. Medzi viac než dvomi desiatkami diel prevažujú reliéfy a plastiky.
Vo Vihorlatskom múzeu v Humennom potrvá výstava do 18. augusta 2018.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSITA 2018
15. - 20. 6. 2018

Medzinárodný výtvarný plenér insitných umelcov vo Vihorlatskom múzeu v Humennom Insita 2018 ponúka stretnutie s desiatimi insitnými umelcami a ich dielami zo Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska. Cieľom projektu je medzinárodná spolupráca a podpora insitnej tvorby, ktorej jednotlivé artefakty tvoria súčasť zbierkového fondu Vihorlatského múzea v Humennom.
Sedem z prihlásených účastníkov plenéra bude v skanzene Vihorlatského múzea účinkovať po prvýkrát. Počas celého týždňa bude pred zrakmi návštevníkov skanzenu vytvárať farebné obrazy a drevené plastiky  šesť rezbárov a štyria neprofesionálni výtvarníci. Vihorlatské múzeum v Humennom s potešením pozýva návštevníkov na nezabudnuteľné stretnutie s insitným svetom Dušana Antolíka zo Sniny, Františka Huberta z Košíc, Evy Liptákovej z Oľdze, Martina Mešša z Komárova, Adžany Modlitbovej z Pezinka, Petra Mušinského, st. zo Stropkova, Tibora Balatoniho a Istvána Kissa z Egeru, Alexandry Dětinskej z Prahy a Mariana Pažucha z Noweho Saczu. V poradí 14. ročník medzinárodného  plenéra INSITA 2018 v Expozícii ľudovej architektúry a bývania (skanzene) Vihorlatského múzea v Humennom prebieha od 15. do 20. júla 2018. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum, marketing-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ODTLAČKY DEJÍN
Interaktívna prednáška
2. 7 - 22. 8. 2018

Interaktívna prednáška Odtlačky dejín pre prázdninujúce deti základných škôl a materských škôl v denných školských táboroch, letných táboroch  a centrách voľného času je zameraná na objasnenie historického vývoja tlače. Školskej mládeži a deťom ponúkame zaujímavý prázdninový program v múzeu s pozitívnym zážitkami, s cieľom motivovať deti k zaujímavému tráveniu voľných dní, k učeniu hrou  a oddychu bez nudy. Súčasťou prednášky sú zábavné  tvorivé dielne a prehliadka výstavy 12 patrónov... ochrancovia vedy, techniky a remesiel. Výstava je inštalovaná v galerijných priestoroch múzea, interaktívna prednáška sa uskutoční v špecializovanej múzejnej učebni.
Na podujatie  je potrebné sa vopred prihlásiť na  tel. č. 057 775 2240  alebo na   
e-adrese:  galeria@muzeumhumenne.sk, kontaktná osoba Mgr. Dana Kataniková.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom, marketing

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSITA 2018
15. - 20. 6. 2018

Medzinárodný výtvarný plenér insitných umelcov vo Vihorlatskom múzeu v Humennom Insita 2018 ponúka stretnutie s desiatimi insitnými umelcami a ich dielami zo Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska. Cieľom projektu je medzinárodná spolupráca a podpora insitnej tvorby, ktorej jednotlivé artefakty tvoria súčasť zbierkového fondu Vihorlatského múzea v Humennom.
Sedem z prihlásených účastníkov plenéra bude v skanzene Vihorlatského múzea účinkovať po prvýkrát. Počas celého týždňa bude pred zrakmi návštevníkov skanzenu vytvárať farebné obrazy a drevené plastiky  šesť rezbárov a štyria neprofesionálni výtvarníci. Vihorlatské múzeum v Humennom s potešením pozýva návštevníkov na nezabudnuteľné stretnutie s insitným svetom Dušana Antolíka zo Sniny, Františka Huberta z Košíc, Evy Liptákovej z Oľdze, Martina Mešša z Komárova, Adžany Modlitbovej z Pezinka, Petra Mušinského, st. zo Stropkova, Tibora Balatoniho a Istvána Kissa z Egeru, Alexandry Dětinskej z Prahy a Mariana Pažucha z Noweho Saczu. V poradí 14. ročník medzinárodného  plenéra INSITA 2018 v Expozícii ľudovej architektúry a bývania (skanzene) Vihorlatského múzea v Humennom prebieha od 15. do 20. júla 2018. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum, marketing

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


S JEDNOTKAMI DO MÚZEA
30. 6.  a 1. 7. 2018

Vihorlatské múzeum v Humennom v rámci podpory vzdelávania školskej mládeže a celoročnej spolupráce so školami opäť otvára svoje expozície a výstavné priestory počas prvého prázdninového víkendu pre  najúspešnejších žiakov a študentov. Ako odmenu za úsilie vzdelávať sa  umožňuje  Vihorlatské múzeum v Humennom voľný vstup do múzea všetkým žiakom a študentom, ktorí sa pri vstupe do múzea v dňoch 29. a 30. júna 2018 a 1. júla 2018 preukážu vysvedčením s jednotkami. Voľný vstup  do expozícií a na výstavy získava s jednotkárom aj jedna osoba zo sprievodu.
Vihorlatské múzeum v Humennom želá všetkým žiakom, študentom a učiteľom príjemné prázdniny aj v našom múzeu. Informácie o letnej múzejnej ponuke na www.muzeumhumenne.sk

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom, marketing

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------PREMENA DO KRÁSY
21. 6 - 30. 9. 2018

Vihorlatské múzeum v Humennom v spolupráci s Východoslovenským múzeom v Košiciach pozývajú širokú verejnosť na výstavu motýľov žijúcich na Slovensku. Množstvom poznatkov výstava zábavno-poučnou formou informuje  o výskyte, živote a význame motýľov v ekosystéme Zeme.
Prostredníctvom dvanástich obrazovo-textových informačných banerov pútavou formou poodhaľuje výstava tajuplný svet motýľov a  ich metamorfózu od vajíčka po najkrajšiu podobu hmyzu - motýľa. Na jedinečných fotografických záberoch  zároveň prezentuje  rozmanitosť i ohrozenosť  motýlích biotopov. Súčasťou výstavy je  takmer 150 ukážok najznámejších denných a nočných  motýľov z vyše 3 500 motýlích druhov žijúcich na Slovensku  zo zbierok Východoslovenského múzea v Košiciach a zoologickej zbierky Vihorlatského múzea v Humennom.Výstava inštalovaná v prírodovednej expozícii Vihorlatského múzea v Humennom  potrvá do 30. septembra 2018. 

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom, marketing

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2018
1. −  29. 6. 2018


Výstavu Výtvarné spektrum 2018 tvoria vybrané výtvarne  diela krajského kola celoslovenskej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej  tvorby pod názvom Výtvarné spektrum 2018. Vernisáž výstavy sa uskutoční v koncertnej sieni Vihorlatského múzea v Humennom 1. júna 2018 o 16.00 hod.
Aktuálnu výstavnú kolekciu vo Vihorlatskom múzeu v Humennom tvorí 89 diel od 52 autorov. V rámci 55. ročníka sa do súťažnej prehliadky prostredníctvom 154 súťažných prác zapojilo 72 autorov z Prešovského kraja  z okresov Humenné, Medzilaborce, Bardejov, Vranov nad Topľou, Svidník, Stropkov, Poprad, Kežmarok, Spišská Nová Ves a Rožňava. Okresy  Humenné, Snina a Medzilaborce zastupuje 33 diel od 16 autorov.Odborná porota udelila v štyroch súťažných kategóriách jedenásť cien  bez uvedenia poradia, štrnásť čestných uznaní a ocenenie Hlavná cena Výtvarného spektra 2018 − Prešovský kraj s postupom do celoslovenského kola súťaže.
Výstava krajskej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2018 potrvá vo Vihorlatskom múzeu do 29. júna 2018. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom, marketing


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

EKO DNI 2018
5. − 8. jún  2018

Interaktívny vzdelávací cyklus  EKO DNI 2018 pripravilo Vihorlatské múzeum v Humennom pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia (5. jún) v rámci projektu objektového vyučovania v múzeu Ku koreňom, tradíciám, hodnotám. Podujatie bude prebiehať v špecializovanej učebni a v prírodovednej expozícii Vihorlatského múzea. od 5. do 8. júna 2018.
Tohtoročný cyklus vzdelávacích aktivít sa zacieľuje na prezentáciu prírodných zaujímavostí nášho regiónu, potrebu ochrany prírodného prostredia a elimináciu hrozieb jeho znečisťovania, ako aj tohtoročnej téme Svetového dňa životného prostredia, akou je hrozba znečisťovania životného prostredia plastovým odpadom a možnostiam obmedzenia používania plastov v každodennom živote. Vzdelávací cyklus je určený staršej školskej mládeži ako súčasť zážitkového vyučovania environmentálnej výchovy na školách. V rámci jednotlivých aktivít sa na projekte vo Vihorlatskom múzeu podieľajú odborní garanti - Mgr. Iveta Buraľová, Správa Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne, Ing. Anna Macková, Správa Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty so sídlom v Medzilaborciach, Mgr. Dušan Šácha, PhD. - CHKO Biele Karpaty.
Súčasťou podujatia sú environmentálne aktivity, besedy a diskusie študentov s odbornými pracovníkmi, tematická filmová projekcia, prehliadka prírodovednej expozície Vihorlatského múzea a  aktuálnej výstavy Vážky na Slovensku.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

PUTOVANIE DEJINAMI − Život detí v minulosti a dnes
28. a 29. 5. 2018

Vihorlatské múzeum v Humennom v rámci projektu objektového vyučovania v múzeu Ku koreňom, tradíciám, hodnotám, pripravilo pre žiakov základných škôl  cyklus  zážitkových  podujatí pod názvom Putovanie dejinami. Pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa detí otvárame cyklus interaktívnych podujatí témou  Život detí v minulosti a dnes.
V prednáškovej časti ponúkame žiakom  putovanie dejinami sprevádzané detskými osudmi vo  vzťahu k dobovým rodinným tradíciám a  spoločenským konvenciám. Budeme sa venovať dobovému detskému odevu, výchove a vzdelávaniu i neoddeliteľnej súčasti detského sveta − dobovým detským hrám. V diskusnej časti nadviažeme dialóg o hodnotách vnímaných detskými očami, porozprávame sa o rozdieloch i spoločných prienikoch v životoch detí stredoveku a súčasných detí, budeme sa venovať aj výchovným metódam, ktoré boli v minulosti a ktoré sú dnes, čo by dnešné deti vrátili do svojho detstva z minulosti a čo naopak by nikdy nechceli zažiť. Súčasťou prednášky budú tematické aktivity, hry, súťažný vedomostný kvíz a prehliadka expozícií alebo výstav podľa vlastného výberu.
Pútavou a hravou formou sa v rámci podujatia usilujeme zoznámiť deti s jednotlivými historickými obdobiami prostredníctvom príbehov detských protagonistov žijúcich v minulosti − ukázať vývoj a premeny v rebríčku spoločenských hodnôt vo vzťahu k deťom a zároveň poukázať na súčasné postavenie detí u nás a vo svete. Našou snahou je prebudiť v deťoch záujem o históriu i veci spoločenské a pomôcť im  vykročiť netradičnou formou za vzdelaním.  

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deň múzeí v Humennom rozozvučia basetové rohy
Koncert Lotz trio v kaštieli

Slávnostné otvorenie Medzinárodného dňa múzeí 2018 vo Vihorlatskom múzeu v Humennom dňa 20. mája 2018 umocní koncert dobovej hudby v podaní hudobnej formácie Lotz Trio. Koncert sa uskutoční v priestoroch renesančného kaštieľa v Humennom so začiatkom o 13.00 hod. v kaštieľskej komnate, ktorá kedysi slúžila ako spoločenská miestnosť a tančiareň (v súčasnosti sobášna sieň).
Hudobné zoskupenie Lotz trio (
Róbert Šebesta − basetový roh I, Ronald Šebesta − basetový roh II, Igor Františák − basetový roh III) prezentuje dobovú hudbu na kópiách unikátnej sady historických Lotzových basetových rohov z hradu Krásna hôrka. Po slávnom nástrojárovi Theodorovi Lotzovi (1746 - 1792) nesie zoskupenie aj svoje pomenovanie.
Basetový roh je predstaviteľom hudby kaštieľskych sídiel obdobia veľkolepej hudby W. A. Mozarta. Ide o hudobný nástroj podobný klarinetu s hlbším registrom. V Európe basetové rohy vyrába iba niekoľko zručných dielní. Na ich výrobu sa používa  krušpánové a ebenového drevo, slonová kosť a mosadz.
Počas koncertu v Humennom sa Lotz trio predstaví výberom z diel Juraja Družeckého a Wolfganga Amadea Mozarta a dobovými úpravami skladieb z opery W. A. Mozarta Čarovná flauta.  (Koncert z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia).
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nositelia tradícií 2018
20. 5. 2018

Počas programu Medzinárodného dňa múzeí 2018 vo Vihorlatskom múzeu v Humennom sa dňa 20. 5. 2018  uskutoční v rámci celoštátnej postupovej súťaže folklórnych skupín pod názvom Nositelia tradícií krajské  kolo súťažnej prehliadky  folklórnych skupín z Prešovského kraja.
Podujatie  Nositelia tradícií je vrcholným podujatím súťažnej prehliadky folklórnych skupín na území Slovenska. Súťaž sa koná každé tri roky. Podujatie sa uskutoční sa v areáli skanzenu Vihorlatského múzea v Humennom so začiatkom o 14.00 hodine. V prípade nepriaznivého počasia budú súťažné vystúpenia prebiehať v estrádnej sále Mestského kultúrneho strediska v Humennom.
V programe súťažnej prehliadky sa divákom predstavia folklórne skupiny  Taľar z Novej  Ľubovňe, Kečera z Jakuban, Pridaň z Víťaza, Dubovičan z Dubovice, Starinčanka zo  Sniny, Čaklov z Čaklova, Raslavičan z Raslavic,   Umelecký klub Okrúhľan z Okrúhleho a folklórna skupina Stropkovčani  zo  Stropkova. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Medzinárodný deň múzeí 2018

Zážitkový program pri príležitosti XXXII. ročníka Medzinárodného dňa múzeí (MDM) 2018 vo Vihorlatskom múzeu v Humennom prebieha v priestoroch  renesančného kaštieľa − sídle Vihorlatského múzea v Humennom a v areáli expozície ľudovej architektúry a bývania (skanzene) v nedeľu 20. mája 2018 so začiatkom o 13.00 hod.
Program začína v renesančnom kaštieli slávnostným otvorením a koncertom dobovej hudby hudobného zoskupenia LOTZ TRIO.  V rámci programu múzeum ponúka svojim návštevníkom prehliadku  všetkých múzejných expozícií − umelecko-historickej, sakrálnej a prírodovednej expozície. V galerijných a expozičných priestoroch múzeum  sprístupnilo pre svojich návštevníkov štyri  nové výstavy so zameraním na sakrálne umenie, spojenie sakrálneho sveta s vedou, výstavu s prírodovedným zacielením a svetobežnícke  zábery humenského cestovateľa Milana Kuruca. 
Výstavnú ponuku Vihorlatského múzea počas nedeľňajšieho programu osláv MDM 2018 doplní vo výstavných priestoroch múzea videoprojekcia súťažných fotografií v rámci múzejného projektu Fotosalon FIAP (Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia). V tomto ročníku medzinárodného súťažného projektu umeleckej fotografie pod záštitou medzinárodnej organizácie fotografov FIAP sa prezentujú  ako autori i organizátori aj  členovia  fotoklubu REFLEX Humenné. Návštevníci múzea si zároveň môžu opäť prezrieť dobové fotografie interiérov renesančného kaštieľa v Humennom z obdobia 19. storočia v rámci stálej výstavy Kaštieľ v zrkadle času.
Program v skanzene sa pre návštevníkov začína o 13.00 hod. prehliadkou expozície, ukážkami tradičného remeselného fortieľa a rekreačnou jazdou na koňoch. V tomto roku sa súčasťou osláv MDM v prírodnom prostredí skanzenu stáva krajská súťažná prehliadka folklórnych skupín z Prešovského kraja ako súčasť celoslovenskej prezentačnej folklórnej súťaže. Podujatie pod názvom Nositelia tradícií (Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia) sa začína o 14.00 hod. v skanzene, v prípade nepriaznivého počasia sa vystúpenie folklórnych skupín  uskutoční v MsKS v Humennom. Program osláv MDM 2018 vo Vihorlatskom múzeu v Humennom ukončí bohoslužba v kostolíku sv. Michala Archanjela v skanzene so začiatkom o 18.00 hod. Predpokladané ukončenie podujatia vo Vihorlatskom múzeu v Humennom je o 19. 00 hod.
Mgr. Jana Fedičová
marketing
Vihorlatské múzeum v Humennom

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Milan Kuruc − Svet mojím objektívom
17. 5. − 26. 6. 2018

  Výstava fotografií humenského autora Milana Kuruca je pozvánkou pre všetkých milovníkov dobrodružného cestovania a spoznávania. Pozýva do vzdialených krajín obdivovať netradičnú architektúru, zaujímavú históriu, exotickú prírodu a kultúrnu rozmanitosť za obzorom vnímania všedných dní, ale aj okamžiky z kaleidoskopu každodenného života.
Autorská výstava vo Vihorlatskom múzeu v Humennom je výberom z rozsiahlej tvorby autora počas ciest v Ázii a Amerike. Šesťdesiat fotografických záberov  zachytáva priestor a čas z Kurucových ciest po Nepále, Indii, Vietname, Laose, Kambodži, Thajsku, Peru a Bolívii. Prezentované zábery dopĺňajú sprievodne texty v podobe autorových svetobežníckych postrehov a zážitkov,  ktoré  sa v cestovateľských bedekroch objavujú len zriedka alebo vôbec. Návštevníkovi výstavy ponúkajú popri obrazových zážitkoch sprievodcovské služby na virtuálnej dobrodružnej ceste dvoma svetadielmi.  V Galerijnej sieni Oresta Dubaya potrvá výstava vo Vihorlatskom múzeu v Humennom do 26. júna 2018. 

Mgr. Jana Fedičová, marketing
Vihorlatské múzeum v Humennom

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------