Tlačové správy

do roku 201620172017/22017/32018/12018/22018/32019/12019/2
KAŠTIEĽ V HUMENNOM 2019  V KOMNATÁCH...

Vihorlatské múzeum v Humennom sa prihovára svojim návštevníkom, partnerom a priaznivcom novou limitovanou edíciou nástenného kalendára  Kaštieľ v Humennom 2019  V komnatách... Na dvanástich listoch ponúkame magickú atmosféru majestátnosti  šľachtických komnát, umelecké skvosty a historické hodnoty formujúce kaštieľske sídlo v Humennom niekoľko storočí. Prezentačný kalendár je virtuálnou pozvánkou  do najzaujímavejších kaštieľskych komnát a zároveň prezentáciou múzejného úsilia o uchovávanie a propagáciu kultúrneho bohatstva regiónu.
Limitovanú sériu nástenného kalendára v hodnote 5,00 eura si môžu záujemcovia zakúpiť vo Vihorlatskom múzeu v Humennom, Námestie slobody 1 a v Kníhkupectve Na korze na Námestí slobody 22 v Humennom.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

HUMENSKÝ VIANOČNÝ ŠACHOVÝ FESTIVAL FÉNIX 2018
28. 12. 2018

Vihorlatské múzeum v Humennom a  Šachy Reinter, n. o., Humenné, v spolupráci s Detskou organizáciou Fénix v Humennom − šachy,  s finančným prispením mesta Humenné,  pozývajú širokú verejnosť na Humenský vianočný šachový festival Fénix 2018. Podujatie sa uskutoční 28. decembra 2018 vo Vihorlatskom múzeu v Humennom so začiatkom o 10. hodine.
Návrat kráľovskej hry, o ktorej šachový veľmajster Anatolij Karpov povedal − šachy sú všetko, umenie, veda i šport, uvedie do kaštieľskych komnát Vianočný šachový turnaj zmiešaných družstiev. Za účasti verejnosti bude turnaj prebiehať v  niekdajšej spoločenskej  sále kaštieľa na prízemí (predpokladané ukončenie turnaja o 12. 30 hod.). V šachových partiách sa v múzeu stretnú šachisti štyroch štvorčlenných družstiev vo veku od šesť do osemdesiat rokov. Jednotlivé družstvá tvoria známe osobnosti mesta Humenné, vicemajstri Slovenskej republiky v šachu za rok 2017,  kluboví šachoví juniori a šachoví seniori.

ZMENA PROGRAMU − Poobedňajší program šachového festivalu v Humennom, pôvodne plánovaný ako  exhibičné predstavenie Živý šach na Námestí slobody v Humennom na obrej šachovnici pri vianočnom stromčeku sa z technických príčin neuskutoční. Ďakujeme za pochopenie.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tvorivé dielne −„Od dramatickej výchovy k divadlu“

Dňa 3. decembra 2018 sa vo Vihorlatskom múzeu v Humennom konali tvorivé dielne pre žiakov a pedagógov základných škôl a základných umeleckých škôl  pod vedením teatrologičky a spisovateľky Mgr. Alžbety Verešpejovej, PhD. Tvorivé dielne pod názvom „Od dramatickej výchovy k divadlu“ boli zamerané na dramatickú výchovu a v rámci stretnutia  sa do programu aktívne zapojilo 12 pedagógov a 35 žiakov. 
Na úvod si deti precvičovali  pamäť tzv. reťazovým zoznamovaním − pozdravili sediaceho po svojej pravici, povedali svoje meno, dobrú a neskôr aj zlú vlastnosť. Úlohou pedagóga ako mediátora bolo po ukončení zoznamovania precvičiť pamäťové schopnosti detí kontrolnými otázkami. Po pamäťovej rozcvičke sme spolu precvičovali pohybové vlohy, zmysel pre orientáciu, gestiku, mimiku, cvičenia na vnímanie partnera, artikulačné a hlasové cvičenia, úlohy na rozhýbanie a uvoľnenie tvárových svalov. Na rozvoj kreativity myslenia si deti dotvárali ľubovoľne príbeh, ktorý im bol predčítaný. Vyvrcholením programu tvorivých dielní bolo vytvorenie mizanscény, a to zaranžovaním úvodného výstupu z Tria kotkodák. Projekt metodicko-vzdelávacieho podujatia vo Vihorlatskom múzeu v Humennom podporil  z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.  

Mgr. Katarína Strížová
Vihorlatské múzeum Humenné

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIANOCE V MÚZEU
12. december 2018

Vianočne ladený cyklus podujatí v štyroch tematických blokoch ponúka oživnú históriu šľachtických Vianoc, environmentálne témy, umenie agroartu i tradičné vianočné zvykoslovie. V  PRÍBEHU VIANOC V KAŠTIELI predstaví múzeum slávnostne vyzdobené kaštieľske miestnosti, s dôrazom na nové zbierkové predmety múzea.  Komentovaná prehliadka umeleckohistorickej expozície ponúka okrem vianočnej nálady šľachtického sídla pripomienku historickej udalosti spojenej s humenským kaštieľom a uhorským kráľom Matejom Korvínom  počas vianočného obdobia na sklonku roku 1473. Tematická prehliadka prírodovednej expozície  POD SNEHOM... oslovuje predovšetkým žiakov predškolských zariadení a nižších ročníkov základných škôl ideou zodpovedného vzťahu k prírode. Poukazuje na zákonitosti zimného obdobia v živote lesných zvierat a zvierat v mestských sídlach. Výstava AGROART ZÁHRADY ponúka nevšedné spojenie umenia a agrikultúry v zaujímavom štýle agroartu  výtvarníka Petra Králika. VIANOČNÝ KONCERT Ľudovej hudby Sokolej a hostí je pozvánkou k vianočným koledám a ukážkam tradičného vianočného zvykoslovia na Zemplíne.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výstava AGROART ZÁHRADY
12. 12. 2018 − 27. 1. 2019

Záverečným výstavným projektom Vihorlatského múzea v Humennom v tomto kalendárnom roku je autorská  prierezová výstava výtvarníka Petra Králika z Michaloviec. Súbor vystavovaných diel predstavuje maľbu, fotografie a trojrozmerné objekty prezentujúce umelecký pohľad na súžitie človeka a prírody v rámci premien agrárnej krajiny.
Autor absolvoval Školu úžitkového výtvarníctva v Košiciach,  neskôr Fakultu umení v odbore Ateliér slobodnej kreativity 3D. V súčasnosti pôsobí Peter Králik ako riaditeľ Základnej umeleckej školy v Strážskom a pedagóg výtvarného odboru. Je zakladateľom kultúrneho centra Subteren v Michalovciach a  spoluzakladateľom skupiny Strana železných, ktorá je autorovou výrazovou platformou reflektujúcou umelecký pohľad na zásahy do prírodnej krajiny, v rámci takzvaných agroprocesov. Tvorba Petra Králika charakterizuje autora ako predstaviteľa agroartu odkazujúceho na výtvarný štýl landartu, umeleckého smeru vychádzajúceho z krajinného umenia. Jednotlivé diela sú autorovým výtvarným pohľadom na prirodzené vegetačné procesy, ľudské zásahy v agrárnej krajine a  spojenia prírody a výtvarnej kreativity. Prvky umenia sa tak v autorovej výpovedi snúbia s výraznými ekologickými, spoločenskými i filozofickými apelmi na krehkosť a význam agrikultúry pre ľudstvo.
Výstava aktuálnej výtvarnej výpovede v historických kaštieľskych priestoroch je symbolickým prienikom metamorfóz umenia, architektúry, agrárnej krajiny, ako aj budovania zodpovedného vzťahu ku krajine ako životnému priestoru. Výstava v galerijných priestoroch Vihorlatského múzea v Humennom potrvá do 27. januára 2019.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÝROČNÁ ČLENSKÁ VÝSTAVA FOTOKLUBU REFLEX
5. − 30. 11. 2018

Súbor čiernobielych a farebných fotografií prezentuje výber z aktuálnej tvorby ôsmich autorov fotoklubu REFLEX v Humennom − Veroniky Bažalíkovej, Alexandra Daňa, Ľudovíta Hrušku, Lenky Cholpovej, Zuzany Mjachkej, Petra Salašoviča, Vladimíra Vajsa a Miroslava Vasila. Koncepcia výstavy sa návštevníkom prihovára v samostatných tematických celkoch ôsmich  autorských fotografických kolekcií. Vystavované fotografie spolu tvoria žánrovo pestrú mozaiku umelecky zachytených momentov každodenného života a ponúkajú netradičné pohľady na architektúru, prírodu a plynutie času.
Fotoklub Reflex vyvíja svoju činnosť v Humennom od roku 1981. V rámci podpory a prezentácie amatérskej umeleckej tvorby pôsobí fotoklub v súčasnosti pod záštitou Vihorlatského múzea v Humennom a spolupodieľa sa   na múzejnom  projekte pod názvom Čo nám ostalo. Výročná členská výstava fotoklubu Reflex vo Vihorlatskom múzeu v Humennom je pre verejnosť sprístupnená od 5. novembra a  potrvá do 30. novembra 2018.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÝSTAVA FOTOGRAFICKĚ HORIZONTY
8. − 30. 11. 2018

Výstava je zavŕšením rovnomenného projektu Vihorlatského múzea v Humennom zameraného na podporu rozvoja amatérskeho fotografovania. Tridsaťtri čiernobielych a farebných fotografií jedenástich autorov z regiónu horného Zemplína prezentuje vybrané pamätihodnosti našej krajiny, mesto Humenné a voľnú tvorbu účastníkov podujatia. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Cieľom projektu bola motivácia amatérskych fotografov, podpora rozvoja ich talentu a vytvorenie možnosti sebaprezentácie. Nemenej dôležitým aspektom bola snaha o  prepojenie generácie najmladších fotografov s tými skôr narodenými, vytvorenie priestoru pre ich komunikáciu, konfrontáciu a inšpiráciu. Podujatie prebiehalo v rámci podporných aktivít Vihorlatského múzea v rámci septembrových Dní európskeho kultúrneho dedičstva.   V súvislosti s aktuálnym Európskym rokom kultúrneho dedičstva zároveň spája projekt Fotografické horizonty možnosť objavovať vzácnosť pamiatok krajiny so silnou fotografickou tradíciou nášho regiónu.
Väčšina vystavovaných diel vznikla počas dvojdňového cyklu prednášok a workshopov, ktoré v rámci projektu uzavrel fotografický plenér v Košiciach a návšteva Združenia košických fotografov K-91. Výstava fotografií vo Vihorlatskom múzeu v Humennom potrvá do 30. novembra 2018.

Mgr. Dana Kataniková
Vihorlatské múzeum v Humnnom

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ODKAZ ADOLFA IVANOVIČA DOBRIANSKEHO
25. − 28. 10. 2018

Program štvordňových  spomienkových slávností je venovaný odkazu
Adolfa Ivanoviča Dobrianskeho, ktorý sa do histórie zapísal ako významný politik, publicista a vedúca osobnosť rusínskeho národného obrodenia 19. storočia.
Úvodný program začína dňa 25. 10. 2018 prednáškovou časťou a  slávnostnou akadémiou na pôde Gymnázia  Janka Francisciho-Rimavského v Levoči a dňa 26. 10. 2018 v areáli Gymnázia arm. gen. Ludvíka Svobodu v Humennom. Spomienkové slávnosti pre širokú verejnosť sa v dňoch 27. a  28. 10. 2018 uskutočnia pri pamätnej tabuli A. I. Dobrianskeho v rodnej obci Rudlov,  v Pravoslávnom katedrálnom chráme sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach a pri pamätníku A. I. Dobrianskeho v Michalovciach. Cyklus podujatí ukončí v nedeľu 28. 10. 2018 vo Vihorlatskom múzeu v Humennom vedecká konferencia a slávnostná akadémia.
Podujatie je súčasťou aktivít Vihorlatského múzea v Humennom pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stretnutie kultúr v múzeu − Deň českej kultúry
28. 10. 2018


Nový projekt Vihorlatského múzea v Humennom zameraný na spoznávanie a prezentáciu  európskeho kultúrneho dedičstva a bohatstva kultúr spätých s regiónom horného Zemplína  pokračuje v nedeľu 28. októbra 2018 podujatím venovaným českej kultúre. Stretnutie kultúr v múzeu − Deň českej kultúry v rámci múzejného projektu Multikultúrne múzeum − prezentácia kultúr v múzeu  predstavuje  širokej verejnosti bohatstvo českej kultúry s odkazom na 100. výročie vzniku Československa. Cieľom múzejného projektu je prezentácia jednotlivých kultúr, ktoré tvoria bohatú rozmanitosť a osobitosť  kultúrneho dedičstva regiónu, ako aj  upevňovanie priateľských vzťahov  pre budúcu spoluprácu s posolstvom  toho, že vieme žiť spolu, nie iba vedľa seba.
V multižánrovom programe ponúka múzeum  vo svojich priestoroch renesančného kaštieľa od 14. do 18. hodiny prehliadku troch výstav, videoprojekciu filmov o Českej republike, slávnostný hymnický koncert, folklórne vystúpenia a ochutnávku českej kuchyne. Podujatie sa koná v spolupráci s Českou centrálou cestovného ruchu na Slovenku CzechTourism a Českým centrom na Slovensku. Realizované s podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum, marketing

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

TVORIVÉ DIELNE
„Od čítania k umeleckému prednesu“

Dňa 10. októbra 2018 prebiehali v učebni Vihorlatského múzea v Humennom tvorivé dielne - workshopy pre mladých recitátorov a ich pedagógov. Celkovo 21 účastníkov sprevádzala problematikou umeleckého prednesu lektorka PhDr. Eva Jacevičová, ktorá je zároveň aj pedagogičkou na ZUŠ v Humennom.
Náplňou predpoludnia bola tvorivá práca s konkrétnym textom od čítanej podoby až po istú dosiahnuteľnú výslednú zvukovú realizáciu. V priebehu tvorivej dielne pracovali s textami tak žiaci, ako aj pedagógovia a pod vedením lektorky spolu hľadali motivácie pre výrazové varianty vybraného textu. Pri hľadaní zvukovej realizácie účastníci využívali aj prostriedky dramatickej výchovy.
V závere spoločného stretnutia mali možnosť žiaci prezentovať umelecký text s využitím získaných vedomostí.  .

Mgr. Katarína Strížová
Vihorlatské múzeum v Humennom

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fotografické horizonty vo Vihorlatskom múzeu v Humennom
Fotografia v službách kultúrneho dedičstva

V sobotu 8. septembra 2018 sa v priestoroch renesančného kaštieľa v Humennom stretli amatérski fotografi a priaznivci fotografického umenia z regiónu horného Zemplína i ďalších oblastí východného Slovenska. Vihorlatské múzeum v rámci Európskeho roka kultúrneho dedičstva pre nich pripravilo viacdňové podujatie pod  názvom Fotografické horizonty.
Cieľom projektu bolo motivovať amatérskych fotografov, rozvíjať ich talent a poskytnúť im možnosť sebaprezentácie. Nemenej dôležitým aspektom podujatia bolo prepojenie generácie najmladších fotografov s tými skôr narodenými, vytvorenie priestoru pre ich komunikáciu, konfrontáciu a inšpiráciu. V súvislosti s Európskym rokom kultúrneho dedičstva patrí k poslaniu podujatia taktiež podporenie záujmu o domáce hodnoty v podobe kultúrneho bohatstva. Kultúrne dedičstvo zohráva v živote človeka významnú, avšak dosiaľ nedocenenú úlohu. Podieľa sa na zvyšovaní kvality života, prispieva k sociálnej solidarite a medzikultúrnemu dialógu. Projekt Fotografické horizonty spája možnosť objavovať vzácnosť pamiatok krajiny so silnou fotografickou tradíciou nášho regiónu.
Podujatie pozostávajúce z troch častí (prednášky a workshopy, exkurzia a plenér, výstava) odborne viedli fotografi uznávaní na Slovensku i v medzinárodnom meradle (Peter Župník, Miro Černý, Jana Šturdíková, Dávid Doroš). V rámci prednáškového bloku pre starších účastníkov odzneli témy predstavujúce z pohľadu fotografa dielo Majstra Pavla z Levoče, slovenské zámky a kaštiele, či vo všeobecnosti základné princípy fotenia pamiatok. Tieto zásady si účastníci podujatia následne mohli vyskúšať v praxi počas plenéra v umelecko-historickej expozícii Vihorlatského múzea v Humennom. Mladší fotografi sa popri prednáške objasňujúcej pravidlá fotenia architektúry venovali zhotoveniu camery obscury a vyvolávaniu fotografií tradičnou technológiou v tmavej komore.
Cyklus prednášok a workshopov uzavrel fotografický plenér v Košiciach a pre účastníkov podujatia veľmi inšpiratívna návšteva Združenia košických fotografov K-91. Uvedené aktivity prispeli k zdokonaleniu kvality amatérskej fotografie a zároveň k spoznávaniu hmotného bohatstva našej krajiny. Vyvrcholením projektu Fotografické horizonty bude v novembri tohto roka inštalovaná výstava prezentujúca vybrané pamätihodnosti našej krajiny pohľadom účastníkov podujatia. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Mgr. Dana Kataniková
Vihorlatské múzeum v Humennom

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výstava Obrazy z námestia múz

Rovnomenná výstava prebieha ako  sprievodné podujatie jubilejného 25. ročníka Medzinárodného výtvarného festivalu Snina 2018 Andrej Smolák Galery v Snine. Výstava je výberom obrazov z tvorby účastníkov dvadsiatich piatich výtvarných plenérov medzinárodného výtvarného festivalu. Prezentované diela vo Vihorlatskom múzeu v Humennom na spoločnej výstavnej ploche spájajú takmer štyri desiatky krajín troch kontinentov sveta.
Výstavnú kolekciu tvoria veľkorozmerné výtvarné práce olejomalieb, akrylu a kombinovaných techník. Tematicky rôznorodé  kolekcie tvoria prezentačnú ukážku výtvarného umenia i komunikačného úsilia umelcov pri propagácii národných kultúr, posolstva  mieru a vzájomného priateľstva. Výstava potrvá do 28. októbra 2018.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom, marketing

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výstava LIDICE

Výstava Lidice prezentuje ocenené diela detských autorov v rámci 45. ročníka Medzinárodnej detskej výtvarnej výstavy s tematikou Cestovanie. Vo výstavných priestoroch Vihorlatského múzea je inštalovaných 140 výtvarných prác detí z 38 krajín sveta. Výstava detských kresieb a trojrozmerných výtvarných diel potrvá do 29. októbra 2018.
Putovnú výstavu Lidickej galérie v Lidiciach a Pamätníka Lidice získalo Vihorlatské múzeum v Humennom v  spolupráci s Českým centrom v Bratislave. Realizované
s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.
Medzinárodná detská výtvarná výstava  Lidice vznikla v roku 1967, pôvodne na platforme národného uctenia pamiatky detských obetí  českej obce Lidice a  všetkých ďalších detských obetí vojnových konfliktov. Od roku 1973 získala česká národná výstava medzinárodný charakter. Každoročne sa do súťaže zapájajú deti z takmer 80 krajín celého sveta, medzi nimi aj účastníci zo Slovenka i nášho regiónu.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom, marketing

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

LITERÁRNY VEČER
24. 10. 2018

Vihorlatské múzeum v Humennom v spolupráci s CzechTourism Bratislava pozývajú priaznivcov literatúry a širokú verejnosť na Literárny večer vo Vihorlatskom múzeu v Humennom. Stretnutie so súčasnou českou prózou v tvorbe Michala Viewegha a Petry Soukupovej sa uskutoční dňa 24. októbra 2018  so začiatkom o 17. hodine.
Tvorbu českých autorov predstavia Alexandra Harvanová a Zuzana Švecová v priestoroch renesančnej knižnice umeleckohistorickej expozície Vihorlatského múzea v Humennom. Podujatie organizačne podporili Vihorlatská knižnica v Humennom a Kníhkupectvo Na korze v Humennom. Realizované
s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.
Podujatie sa koná ako súčasť sprievodného programu  nového múzejného projektu multikultúrneho múzea v Európskom roku kultúrneho dedičstva, ktorého cieľom je multižánrová prezentácia kultúrnych hodnôt národností  regiónu horného Zemplína (hlavný  program pod názvom  Stretnutie kultúr v múzeu − Deň českej kultúry sa uskutoční vo Vihorlatskom múzeu v Humennom  dňa 28. októbra 2018).

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom, marketing


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výtvarné umenie a nové možnosti komunikácie vo Vihorlatskom múzeu v Humennom
Priamky, krivky, čiaročky − galéria pre všetkých
22. − 26. 10. 2018

Vihorlatské múzeum v Humennom v rámci projektu zážitkového objektového vyučovania v múzeu pozýva pedagógov a žiakov základných škôl a základných umeleckých škôl na vzdelávacie hodiny galerijného oddelenia pod názvom Priamky, krivky čiaročky.
Cyklus výtvarných aktivít, prednášok a prehliadok aktuálnych výstav v múzeu prebieha od 22. do 26. októbra 2018 v učebni Vihorlatského múzea v Humennom. Súčasťou stretnutí s umením na múzejnej pôde budú prehliadky aktuálne inštalovaných výstav − medzinárodnej výstavy  detských kresieb Lidice, výstavy obrazov účastníkov dvadsiatich piatich medzinárodných plenérov Andrej Smolak Galery  Snina pod názvom Obrazy z námestia múz a fotografickej výstavy na nádvorí kaštieľa Amerikánsky dom na Zemplíne.
Cieľom vzdelávacích hodín galerijného oddelenia  je kreovanie galérie ako centra regionálneho umenia, spoločného vytvárania priestoru dotyku s umením a jeho prezentácie pre žiakov i pedagógov v rámci doplnkovej školskej výuky i voľnočasových aktivít. Našou snahou je bezprostredný kontakt s výtvarným umením prostredníctvom originálnych  výtvarných diel, súboru animácií a vlastných tvorivých aktivít, ktoré napomáhajú trvalému vzťahu k umeniu, ako univerzálnemu dorozumievaciemu jazyku.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom, marketing

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEŇ REMESIEL V SKANZENE
3. 10. 2018

Druhý ročník zážitkového spoznávania regionálnej histórie a tradičných remesiel ponúka žiakom predškolských zariadení, základných a stredných škôl zábavno-poučné predpoludnie v areáli skanzenu s ukážkami pôvodných remeselných nástrojov  a tradičných výrobkov  i možnosť vyskúšať si vlastné remeselné zručnosti. Podujatie sa uskutoční dňa 3. októbra 2018 so začiatkom o 9. hodine v areáli Expozície ľudovej architektúry a bývania (skanzene) Vihorlatského múzea v Humennom (v prípade nepriaznivého počasia bude program prebiehať v objekte kaštieľa).
Súčasťou Dňa tradičných remesiel v skanzene bude historický exkurz do obdobia zrodu zbojníctva v horských dedinách horného Zemplína niekdajších Vlčích hôr.  Našim cieľom je zoznámiť školskú mládež so zaujímavou  históriou regiónu a jeho tradičnými remeslami, ako významnej súčasti kultúrneho dedičstva, povzbudiť úctu k ľudskej tvorivej činnosti, podporiť zručnosti a podnietiť záujem mladých ľudí o možnosti rozvoja svojho regiónu. Celodenné zážitkové podujatie s edukačnými aktivitami v skanzene je koncipované ako objavná cesta do minulosti  sviatočných i každodenných dní našich predkov, na ktorej spoločne budeme objavovať inšpiratívne vízie pre budúcnosť. Podujatie svojim zameraním odkazuje na podporu spoznávania a ochrany kultúrneho dedičstva  v rámci prezentačných  akcií Dní európskeho kultúrneho dedičstva.
Prosíme jednotlivé školské kolektívy o nahlásenie účasti do 1. októbra 2018. Kontakt: Mgr. Zuzana Koščová, historik@muzeumhumenne.sk, 057 775 2240. Vstupné pre jedného žiaka ZŠ a  SŠ je 1,50 eura.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

PODVIHORLATSKÁ CHOVATEĽSKÁ VÝSTAVA V SKANZENE
28. - 30. 9. 2018

Vihorlatské múzeum v Humennom v spolupráci s Oblastným výborom Slovenského zväzu chovateľov Vihorlat Humenné  pozývajú širokú verejnosť  na piaty ročník Podvihorlatskej chovateľskej výstavy. Podujatie sa uskutoční v areáli  Expozície ľudovej architektúry a bývania  (skanzene) Vihorlatského múzea v Humennom v dňoch 28. − 30. septembra 2018 so začiatkom o 9. hodine.
Organizátori výstavy ponúkajú počas posledného septembrového víkendu návštevníkom prehliadku hydiny, králikov, holubov, bažantov, prepelíc a exotického vtáctva vyše dvadsiatich ohlásených chovateľov z okolia. Súčasťou prehliadky chovateľských ukážok je aj možnosť nákupu zvierat. V súčasnosti pracuje Oblastný výbor Slovenského zväzu chovateľov Vihorlat Humenné  s vyše 120 chovateľmi, medzi ktorými tvoria takmer tretinu mladí chovatelia. Snahou organizátorov podujatia je podporovať aktivity chovateľov a rozvíjať záujem  mládeže o chovateľstvo a budovanie aktívneho vzťahu k životnému prostrediu, spoznávanie tradičného prostredia dediny v autentickom prostredí skanzenu i  zmysluplné napĺňanie voľnočasových aktivít.
Prvý výstavný deň v skanzene od 9. do 14. hodiny je venovaný predovšetkým školskej mládeži (vstupné 0,50 eura). Pre ostatných záujemcov (vstupné 2, 00 eura) je pripravený program počas soboty (9.00 − 18.00 hod.) a nedele (9.00− 14.00 hod.)

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

METODICKÝ SEMINÁR
25. 9. 2018

Vihorlatské múzeum v Humennom v rámci metodicko-vzdelávacej činnosti múzea pozýva pedagógov na metodický seminár spojený s workshopom. Seminár je  zameraný na  podporu a inováciu  profesijných kompetencií učiteľa v podpore čítania, aktívneho vnímania a interpretácie umeleckej literatúry a jej následného tvorivého spracovania do umeleckého prednesu.
Podujatie je zacielené na učiteľov slovenského jazyka a literatúry všetkých typov škôl, pedagógov základných umeleckých škôl a vedúcich dramatických krúžkov v okresoch Humenné, Snina a Medzilaborce. Cieľom pokračovania cyklu metodických seminárov v oblasti umeleckého prednesu a divadla je motivovať a vzdelávať pedagógov, prezentovať inovatívne metódy a prístupy a napomáhať pedagógom pri príprave detí a mládeže na recitačné súťaže. Odborným garantom seminára je Mgr. Soňa Pariláková, PhD. Podujatie z verejných zdrojov podporil fond na podporu umenia.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom, marketing

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÝSTAVA FOTOSALÓN FIAP
8. 9. − 30. 10. 2018

Výstava predstavuje  súbor 79 čiernobielych a farebných fotografií autorov z 38 krajín sveta, ktorí sa zapojili do tohtoročného súťažného ročníka celosvetovej prezentácie fotografickej tvorby pod názvom Fotosalón FIAP − People of the world 2018 (Ľudia sveta 2018). Výstavná kolekcia je výberom ocenených diel v štyroch súťažných kategóriách z 5 042 záberov zaslaných do súťaže. Vernisáž výstavy sa koná  8. septembra 2018 o 15. hodine v koncertnej sieni Vihorlatského múzea v Humennom.
FIAP (Fédération Internationale de l'Art Photographique) ako medzinárodná organizácia združujúca národné asociácie fotografov z celého sveta je zameraná na  propagáciu fotografického umenia vo všetkých jeho aspektoch. Od roku 1946 tvorí celosvetové  zoskupenie takmer milión individuálnych fotografov. FIAP zároveň zastrešuje prestížnu celosvetovú súťaž a výstavu fotografií Fotosalón FIAP.V roku 2017 bol  ako jeden zo štyroch organizátorov  pre prípravu aktuálneho Fotosalónu schválený Fotoklub Reflex pôsobiaci pri Vihorlatskom múzeu v Humennom, spolu s hlavným organizátorom Fotoklubom Danube a  Kultúrnym centrom Donji Milanovac (Srbsko),  Fotoklubom Vidin Bulgaria (Bulharsko) a  Fotografickou skupinou „Jesenice“ (Slovinsko).
V roku 2018 sa do súťaže v štyroch kategóriách (Ľudia sveta (farebná alebo čiernobiela fotografia), Otvorená kategória - farebná fotografia, Otvorená kategória - monochróona fotografia a Príroda − farebná alebo čiernobiela fotografia) prostredníctvom 5 042  diel zapojilo  344 fotografov z 56 krajín. Elektronickou formou registrované  fotografie hodnotila  medzinárodná porota v zložení Borislav Milovanovic (Srbsko),  Tomasz Okoniewski (Poľsko) a Miroslav Vasil  (Slovensko). Vybraný súbor ocenených diel prezentuje prehľad o súčasnom charaktere a vývoji umeleckej fotografie v celosvetovom meradle a zároveň  poukazujú na rôznorodé prístupy k fotografickému umeniu v odlišných kultúrnych, politických a sociálnych podmienkach. Výstava je verejnosti prístupná od 8. septembra  do 7. októbra 2018. Výstavný projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------