Tlačové správy

do roku 201620172017/22017/32018/12018/22018/3


VÝROČNÁ ČLENSKÁ VÝSTAVA FOTOKLUBU REFLEX
5. − 30. 11. 2018

Súbor čiernobielych a farebných fotografií prezentuje výber z aktuálnej tvorby ôsmich autorov fotoklubu REFLEX v Humennom − Veroniky Bažalíkovej, Alexandra Daňa, Ľudovíta Hrušku, Lenky Cholpovej, Zuzany Mjachkej, Petra Salašoviča, Vladimíra Vajsa a Miroslava Vasila. Koncepcia výstavy sa návštevníkom prihovára v samostatných tematických celkoch ôsmich  autorských fotografických kolekcií. Vystavované fotografie spolu tvoria žánrovo pestrú mozaiku umelecky zachytených momentov každodenného života a ponúkajú netradičné pohľady na architektúru, prírodu a plynutie času.
Fotoklub Reflex vyvíja svoju činnosť v Humennom od roku 1981. V rámci podpory a prezentácie amatérskej umeleckej tvorby pôsobí fotoklub v súčasnosti pod záštitou Vihorlatského múzea v Humennom a spolupodieľa sa   na múzejnom  projekte pod názvom Čo nám ostalo. Výročná členská výstava fotoklubu Reflex vo Vihorlatskom múzeu v Humennom je pre verejnosť sprístupnená od 5. novembra a  potrvá do 30. novembra 2018.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÝSTAVA FOTOGRAFICKĚ HORIZONTY
8. − 30. 11. 2018

Výstava je zavŕšením rovnomenného projektu Vihorlatského múzea v Humennom zameraného na podporu rozvoja amatérskeho fotografovania. Tridsaťtri čiernobielych a farebných fotografií jedenástich autorov z regiónu horného Zemplína prezentuje vybrané pamätihodnosti našej krajiny, mesto Humenné a voľnú tvorbu účastníkov podujatia. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Cieľom projektu bola motivácia amatérskych fotografov, podpora rozvoja ich talentu a vytvorenie možnosti sebaprezentácie. Nemenej dôležitým aspektom bola snaha o  prepojenie generácie najmladších fotografov s tými skôr narodenými, vytvorenie priestoru pre ich komunikáciu, konfrontáciu a inšpiráciu. Podujatie prebiehalo v rámci podporných aktivít Vihorlatského múzea v rámci septembrových Dní európskeho kultúrneho dedičstva.   V súvislosti s aktuálnym Európskym rokom kultúrneho dedičstva zároveň spája projekt Fotografické horizonty možnosť objavovať vzácnosť pamiatok krajiny so silnou fotografickou tradíciou nášho regiónu.
Väčšina vystavovaných diel vznikla počas dvojdňového cyklu prednášok a workshopov, ktoré v rámci projektu uzavrel fotografický plenér v Košiciach a návšteva Združenia košických fotografov K-91. Výstava fotografií vo Vihorlatskom múzeu v Humennom potrvá do 30. novembra 2018.

Mgr. Dana Kataniková
Vihorlatské múzeum v Humnnom

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ODKAZ ADOLFA IVANOVIČA DOBRIANSKEHO
25. − 28. 10. 2018

Program štvordňových  spomienkových slávností je venovaný odkazu
Adolfa Ivanoviča Dobrianskeho, ktorý sa do histórie zapísal ako významný politik, publicista a vedúca osobnosť rusínskeho národného obrodenia 19. storočia.
Úvodný program začína dňa 25. 10. 2018 prednáškovou časťou a  slávnostnou akadémiou na pôde Gymnázia  Janka Francisciho-Rimavského v Levoči a dňa 26. 10. 2018 v areáli Gymnázia arm. gen. Ludvíka Svobodu v Humennom. Spomienkové slávnosti pre širokú verejnosť sa v dňoch 27. a  28. 10. 2018 uskutočnia pri pamätnej tabuli A. I. Dobrianskeho v rodnej obci Rudlov,  v Pravoslávnom katedrálnom chráme sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach a pri pamätníku A. I. Dobrianskeho v Michalovciach. Cyklus podujatí ukončí v nedeľu 28. 10. 2018 vo Vihorlatskom múzeu v Humennom vedecká konferencia a slávnostná akadémia.
Podujatie je súčasťou aktivít Vihorlatského múzea v Humennom pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stretnutie kultúr v múzeu − Deň českej kultúry
28. 10. 2018


Nový projekt Vihorlatského múzea v Humennom zameraný na spoznávanie a prezentáciu  európskeho kultúrneho dedičstva a bohatstva kultúr spätých s regiónom horného Zemplína  pokračuje v nedeľu 28. októbra 2018 podujatím venovaným českej kultúre. Stretnutie kultúr v múzeu − Deň českej kultúry v rámci múzejného projektu Multikultúrne múzeum − prezentácia kultúr v múzeu  predstavuje  širokej verejnosti bohatstvo českej kultúry s odkazom na 100. výročie vzniku Československa. Cieľom múzejného projektu je prezentácia jednotlivých kultúr, ktoré tvoria bohatú rozmanitosť a osobitosť  kultúrneho dedičstva regiónu, ako aj  upevňovanie priateľských vzťahov  pre budúcu spoluprácu s posolstvom  toho, že vieme žiť spolu, nie iba vedľa seba.
V multižánrovom programe ponúka múzeum  vo svojich priestoroch renesančného kaštieľa od 14. do 18. hodiny prehliadku troch výstav, videoprojekciu filmov o Českej republike, slávnostný hymnický koncert, folklórne vystúpenia a ochutnávku českej kuchyne. Podujatie sa koná v spolupráci s Českou centrálou cestovného ruchu na Slovenku CzechTourism a Českým centrom na Slovensku. Realizované s podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum, marketing

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

TVORIVÉ DIELNE
„Od čítania k umeleckému prednesu“

Dňa 10. októbra 2018 prebiehali v učebni Vihorlatského múzea v Humennom tvorivé dielne - workshopy pre mladých recitátorov a ich pedagógov. Celkovo 21 účastníkov sprevádzala problematikou umeleckého prednesu lektorka PhDr. Eva Jacevičová, ktorá je zároveň aj pedagogičkou na ZUŠ v Humennom.
Náplňou predpoludnia bola tvorivá práca s konkrétnym textom od čítanej podoby až po istú dosiahnuteľnú výslednú zvukovú realizáciu. V priebehu tvorivej dielne pracovali s textami tak žiaci, ako aj pedagógovia a pod vedením lektorky spolu hľadali motivácie pre výrazové varianty vybraného textu. Pri hľadaní zvukovej realizácie účastníci využívali aj prostriedky dramatickej výchovy.
V závere spoločného stretnutia mali možnosť žiaci prezentovať umelecký text s využitím získaných vedomostí.  .

Mgr. Katarína Strížová
Vihorlatské múzeum v Humennom

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fotografické horizonty vo Vihorlatskom múzeu v Humennom
Fotografia v službách kultúrneho dedičstva

V sobotu 8. septembra 2018 sa v priestoroch renesančného kaštieľa v Humennom stretli amatérski fotografi a priaznivci fotografického umenia z regiónu horného Zemplína i ďalších oblastí východného Slovenska. Vihorlatské múzeum v rámci Európskeho roka kultúrneho dedičstva pre nich pripravilo viacdňové podujatie pod  názvom Fotografické horizonty.
Cieľom projektu bolo motivovať amatérskych fotografov, rozvíjať ich talent a poskytnúť im možnosť sebaprezentácie. Nemenej dôležitým aspektom podujatia bolo prepojenie generácie najmladších fotografov s tými skôr narodenými, vytvorenie priestoru pre ich komunikáciu, konfrontáciu a inšpiráciu. V súvislosti s Európskym rokom kultúrneho dedičstva patrí k poslaniu podujatia taktiež podporenie záujmu o domáce hodnoty v podobe kultúrneho bohatstva. Kultúrne dedičstvo zohráva v živote človeka významnú, avšak dosiaľ nedocenenú úlohu. Podieľa sa na zvyšovaní kvality života, prispieva k sociálnej solidarite a medzikultúrnemu dialógu. Projekt Fotografické horizonty spája možnosť objavovať vzácnosť pamiatok krajiny so silnou fotografickou tradíciou nášho regiónu.
Podujatie pozostávajúce z troch častí (prednášky a workshopy, exkurzia a plenér, výstava) odborne viedli fotografi uznávaní na Slovensku i v medzinárodnom meradle (Peter Župník, Miro Černý, Jana Šturdíková, Dávid Doroš). V rámci prednáškového bloku pre starších účastníkov odzneli témy predstavujúce z pohľadu fotografa dielo Majstra Pavla z Levoče, slovenské zámky a kaštiele, či vo všeobecnosti základné princípy fotenia pamiatok. Tieto zásady si účastníci podujatia následne mohli vyskúšať v praxi počas plenéra v umelecko-historickej expozícii Vihorlatského múzea v Humennom. Mladší fotografi sa popri prednáške objasňujúcej pravidlá fotenia architektúry venovali zhotoveniu camery obscury a vyvolávaniu fotografií tradičnou technológiou v tmavej komore.
Cyklus prednášok a workshopov uzavrel fotografický plenér v Košiciach a pre účastníkov podujatia veľmi inšpiratívna návšteva Združenia košických fotografov K-91. Uvedené aktivity prispeli k zdokonaleniu kvality amatérskej fotografie a zároveň k spoznávaniu hmotného bohatstva našej krajiny. Vyvrcholením projektu Fotografické horizonty bude v novembri tohto roka inštalovaná výstava prezentujúca vybrané pamätihodnosti našej krajiny pohľadom účastníkov podujatia. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Mgr. Dana Kataniková
Vihorlatské múzeum v Humennom

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výstava Obrazy z námestia múz

Rovnomenná výstava prebieha ako  sprievodné podujatie jubilejného 25. ročníka Medzinárodného výtvarného festivalu Snina 2018 Andrej Smolák Galery v Snine. Výstava je výberom obrazov z tvorby účastníkov dvadsiatich piatich výtvarných plenérov medzinárodného výtvarného festivalu. Prezentované diela vo Vihorlatskom múzeu v Humennom na spoločnej výstavnej ploche spájajú takmer štyri desiatky krajín troch kontinentov sveta.
Výstavnú kolekciu tvoria veľkorozmerné výtvarné práce olejomalieb, akrylu a kombinovaných techník. Tematicky rôznorodé  kolekcie tvoria prezentačnú ukážku výtvarného umenia i komunikačného úsilia umelcov pri propagácii národných kultúr, posolstva  mieru a vzájomného priateľstva. Výstava potrvá do 28. októbra 2018.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom, marketing

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výstava LIDICE

Výstava Lidice prezentuje ocenené diela detských autorov v rámci 45. ročníka Medzinárodnej detskej výtvarnej výstavy s tematikou Cestovanie. Vo výstavných priestoroch Vihorlatského múzea je inštalovaných 140 výtvarných prác detí z 38 krajín sveta. Výstava detských kresieb a trojrozmerných výtvarných diel potrvá do 29. októbra 2018.
Putovnú výstavu Lidickej galérie v Lidiciach a Pamätníka Lidice získalo Vihorlatské múzeum v Humennom v  spolupráci s Českým centrom v Bratislave. Realizované
s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.
Medzinárodná detská výtvarná výstava  Lidice vznikla v roku 1967, pôvodne na platforme národného uctenia pamiatky detských obetí  českej obce Lidice a  všetkých ďalších detských obetí vojnových konfliktov. Od roku 1973 získala česká národná výstava medzinárodný charakter. Každoročne sa do súťaže zapájajú deti z takmer 80 krajín celého sveta, medzi nimi aj účastníci zo Slovenka i nášho regiónu.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom, marketing

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

LITERÁRNY VEČER
24. 10. 2018

Vihorlatské múzeum v Humennom v spolupráci s CzechTourism Bratislava pozývajú priaznivcov literatúry a širokú verejnosť na Literárny večer vo Vihorlatskom múzeu v Humennom. Stretnutie so súčasnou českou prózou v tvorbe Michala Viewegha a Petry Soukupovej sa uskutoční dňa 24. októbra 2018  so začiatkom o 17. hodine.
Tvorbu českých autorov predstavia Alexandra Harvanová a Zuzana Švecová v priestoroch renesančnej knižnice umeleckohistorickej expozície Vihorlatského múzea v Humennom. Podujatie organizačne podporili Vihorlatská knižnica v Humennom a Kníhkupectvo Na korze v Humennom. Realizované
s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.
Podujatie sa koná ako súčasť sprievodného programu  nového múzejného projektu multikultúrneho múzea v Európskom roku kultúrneho dedičstva, ktorého cieľom je multižánrová prezentácia kultúrnych hodnôt národností  regiónu horného Zemplína (hlavný  program pod názvom  Stretnutie kultúr v múzeu − Deň českej kultúry sa uskutoční vo Vihorlatskom múzeu v Humennom  dňa 28. októbra 2018).

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom, marketing


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výtvarné umenie a nové možnosti komunikácie vo Vihorlatskom múzeu v Humennom
Priamky, krivky, čiaročky − galéria pre všetkých
22. − 26. 10. 2018

Vihorlatské múzeum v Humennom v rámci projektu zážitkového objektového vyučovania v múzeu pozýva pedagógov a žiakov základných škôl a základných umeleckých škôl na vzdelávacie hodiny galerijného oddelenia pod názvom Priamky, krivky čiaročky.
Cyklus výtvarných aktivít, prednášok a prehliadok aktuálnych výstav v múzeu prebieha od 22. do 26. októbra 2018 v učebni Vihorlatského múzea v Humennom. Súčasťou stretnutí s umením na múzejnej pôde budú prehliadky aktuálne inštalovaných výstav − medzinárodnej výstavy  detských kresieb Lidice, výstavy obrazov účastníkov dvadsiatich piatich medzinárodných plenérov Andrej Smolak Galery  Snina pod názvom Obrazy z námestia múz a fotografickej výstavy na nádvorí kaštieľa Amerikánsky dom na Zemplíne.
Cieľom vzdelávacích hodín galerijného oddelenia  je kreovanie galérie ako centra regionálneho umenia, spoločného vytvárania priestoru dotyku s umením a jeho prezentácie pre žiakov i pedagógov v rámci doplnkovej školskej výuky i voľnočasových aktivít. Našou snahou je bezprostredný kontakt s výtvarným umením prostredníctvom originálnych  výtvarných diel, súboru animácií a vlastných tvorivých aktivít, ktoré napomáhajú trvalému vzťahu k umeniu, ako univerzálnemu dorozumievaciemu jazyku.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom, marketing

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEŇ REMESIEL V SKANZENE
3. 10. 2018

Druhý ročník zážitkového spoznávania regionálnej histórie a tradičných remesiel ponúka žiakom predškolských zariadení, základných a stredných škôl zábavno-poučné predpoludnie v areáli skanzenu s ukážkami pôvodných remeselných nástrojov  a tradičných výrobkov  i možnosť vyskúšať si vlastné remeselné zručnosti. Podujatie sa uskutoční dňa 3. októbra 2018 so začiatkom o 9. hodine v areáli Expozície ľudovej architektúry a bývania (skanzene) Vihorlatského múzea v Humennom (v prípade nepriaznivého počasia bude program prebiehať v objekte kaštieľa).
Súčasťou Dňa tradičných remesiel v skanzene bude historický exkurz do obdobia zrodu zbojníctva v horských dedinách horného Zemplína niekdajších Vlčích hôr.  Našim cieľom je zoznámiť školskú mládež so zaujímavou  históriou regiónu a jeho tradičnými remeslami, ako významnej súčasti kultúrneho dedičstva, povzbudiť úctu k ľudskej tvorivej činnosti, podporiť zručnosti a podnietiť záujem mladých ľudí o možnosti rozvoja svojho regiónu. Celodenné zážitkové podujatie s edukačnými aktivitami v skanzene je koncipované ako objavná cesta do minulosti  sviatočných i každodenných dní našich predkov, na ktorej spoločne budeme objavovať inšpiratívne vízie pre budúcnosť. Podujatie svojim zameraním odkazuje na podporu spoznávania a ochrany kultúrneho dedičstva  v rámci prezentačných  akcií Dní európskeho kultúrneho dedičstva.
Prosíme jednotlivé školské kolektívy o nahlásenie účasti do 1. októbra 2018. Kontakt: Mgr. Zuzana Koščová, historik@muzeumhumenne.sk, 057 775 2240. Vstupné pre jedného žiaka ZŠ a  SŠ je 1,50 eura.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

PODVIHORLATSKÁ CHOVATEĽSKÁ VÝSTAVA V SKANZENE
28. - 30. 9. 2018

Vihorlatské múzeum v Humennom v spolupráci s Oblastným výborom Slovenského zväzu chovateľov Vihorlat Humenné  pozývajú širokú verejnosť  na piaty ročník Podvihorlatskej chovateľskej výstavy. Podujatie sa uskutoční v areáli  Expozície ľudovej architektúry a bývania  (skanzene) Vihorlatského múzea v Humennom v dňoch 28. − 30. septembra 2018 so začiatkom o 9. hodine.
Organizátori výstavy ponúkajú počas posledného septembrového víkendu návštevníkom prehliadku hydiny, králikov, holubov, bažantov, prepelíc a exotického vtáctva vyše dvadsiatich ohlásených chovateľov z okolia. Súčasťou prehliadky chovateľských ukážok je aj možnosť nákupu zvierat. V súčasnosti pracuje Oblastný výbor Slovenského zväzu chovateľov Vihorlat Humenné  s vyše 120 chovateľmi, medzi ktorými tvoria takmer tretinu mladí chovatelia. Snahou organizátorov podujatia je podporovať aktivity chovateľov a rozvíjať záujem  mládeže o chovateľstvo a budovanie aktívneho vzťahu k životnému prostrediu, spoznávanie tradičného prostredia dediny v autentickom prostredí skanzenu i  zmysluplné napĺňanie voľnočasových aktivít.
Prvý výstavný deň v skanzene od 9. do 14. hodiny je venovaný predovšetkým školskej mládeži (vstupné 0,50 eura). Pre ostatných záujemcov (vstupné 2, 00 eura) je pripravený program počas soboty (9.00 − 18.00 hod.) a nedele (9.00− 14.00 hod.)

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

METODICKÝ SEMINÁR
25. 9. 2018

Vihorlatské múzeum v Humennom v rámci metodicko-vzdelávacej činnosti múzea pozýva pedagógov na metodický seminár spojený s workshopom. Seminár je  zameraný na  podporu a inováciu  profesijných kompetencií učiteľa v podpore čítania, aktívneho vnímania a interpretácie umeleckej literatúry a jej následného tvorivého spracovania do umeleckého prednesu.
Podujatie je zacielené na učiteľov slovenského jazyka a literatúry všetkých typov škôl, pedagógov základných umeleckých škôl a vedúcich dramatických krúžkov v okresoch Humenné, Snina a Medzilaborce. Cieľom pokračovania cyklu metodických seminárov v oblasti umeleckého prednesu a divadla je motivovať a vzdelávať pedagógov, prezentovať inovatívne metódy a prístupy a napomáhať pedagógom pri príprave detí a mládeže na recitačné súťaže. Odborným garantom seminára je Mgr. Soňa Pariláková, PhD. Podujatie z verejných zdrojov podporil fond na podporu umenia.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom, marketing

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÝSTAVA FOTOSALÓN FIAP
8. 9. − 30. 10. 2018

Výstava predstavuje  súbor 79 čiernobielych a farebných fotografií autorov z 38 krajín sveta, ktorí sa zapojili do tohtoročného súťažného ročníka celosvetovej prezentácie fotografickej tvorby pod názvom Fotosalón FIAP − People of the world 2018 (Ľudia sveta 2018). Výstavná kolekcia je výberom ocenených diel v štyroch súťažných kategóriách z 5 042 záberov zaslaných do súťaže. Vernisáž výstavy sa koná  8. septembra 2018 o 15. hodine v koncertnej sieni Vihorlatského múzea v Humennom.
FIAP (Fédération Internationale de l'Art Photographique) ako medzinárodná organizácia združujúca národné asociácie fotografov z celého sveta je zameraná na  propagáciu fotografického umenia vo všetkých jeho aspektoch. Od roku 1946 tvorí celosvetové  zoskupenie takmer milión individuálnych fotografov. FIAP zároveň zastrešuje prestížnu celosvetovú súťaž a výstavu fotografií Fotosalón FIAP.V roku 2017 bol  ako jeden zo štyroch organizátorov  pre prípravu aktuálneho Fotosalónu schválený Fotoklub Reflex pôsobiaci pri Vihorlatskom múzeu v Humennom, spolu s hlavným organizátorom Fotoklubom Danube a  Kultúrnym centrom Donji Milanovac (Srbsko),  Fotoklubom Vidin Bulgaria (Bulharsko) a  Fotografickou skupinou „Jesenice“ (Slovinsko).
V roku 2018 sa do súťaže v štyroch kategóriách (Ľudia sveta (farebná alebo čiernobiela fotografia), Otvorená kategória - farebná fotografia, Otvorená kategória - monochróona fotografia a Príroda − farebná alebo čiernobiela fotografia) prostredníctvom 5 042  diel zapojilo  344 fotografov z 56 krajín. Elektronickou formou registrované  fotografie hodnotila  medzinárodná porota v zložení Borislav Milovanovic (Srbsko),  Tomasz Okoniewski (Poľsko) a Miroslav Vasil  (Slovensko). Vybraný súbor ocenených diel prezentuje prehľad o súčasnom charaktere a vývoji umeleckej fotografie v celosvetovom meradle a zároveň  poukazujú na rôznorodé prístupy k fotografickému umeniu v odlišných kultúrnych, politických a sociálnych podmienkach. Výstava je verejnosti prístupná od 8. septembra  do 7. októbra 2018. Výstavný projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------