Tlačové správy

do roku 201620172017/22017/32018/12018/22018/32019/1
FAREBNÉ SPOMIENKY
28. 2. − 15. 4. 2019
Vernisáž výstavy dňa 28. 2. 2019 o 15.00 hod.
Kurátor výstavy: akademický maliar Andrej Smolák

Výstava Farebné spomienky predstavuje v rámci múzejného projektu Stretnutie kultúr v múzeu tvorbu štrnástich  ukrajinských výtvarníkov z Kyjeva, Mukačeva, Užhorodu, Perečína  a Izmailu. Vystavujúci autori, predstavitelia rôznych výtvarných smerov,  prezentujú prostredníctvom maľby rozmanité  prírodné živly a človečenské nálady v nekonečnom spektre farieb, žánrovom a technickom stvárnení. Súbor vystavovaných diel  je farebnou mozaikou autorských výpovedí o pocitoch, túžbach a spomienkach.
Výstava je ojedinelou príležitostnou kolekciou abstraktnej mysterióznej krásy i realizmu v čarokrásnych malebných krajinkách a  poetických zátišiach zachytených na  vystavovaných obrazoch. V nejednom prípade sa autori vo svojich farebných spomienkach pristavujú v prostredí prírody Polonín horného Zemplína, ktoré tvorili kulisy maliarskych plenérov organizovaných Galériou Andrej Smolák počas uplynulých ročníkov výtvarného festivalu.
V galerijných priestoroch Vihorlatského múzea v Humennom je výstava ukrajinských výtvarníkov v spolupráci s Galériou Andrej Smolák v Snine sprístupnená od 28. februára do 15. apríla  2019. Výstava je spojená s predajom výtvarných diel. Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.
Mgr. Jana Fedičová

_______________________________________________________________________________

STRETNUTIE KULTÚR V MÚZEU
28. 2. 2029

Projekt Vihorlatského múzea v Humennom zameraný na   prezentáciu kultúr  v regióne horného Zemplína a posilnenie príslušnosti k spoločným univerzálnym koreňom kultúrnych hodnôt európskeho dedičstva pokračuje dňa 28. februára 2019 spoločensko-kultúrnym stretnutím s ukrajinskou kultúrou.
Program podujatia v rámci multižánrovej prezentácie ukrajinskej kultúry na pôde Vihorlatského múzea ponúka účastníkom so začiatkom o 15. hodine slávnostnú vernisáž a prehliadku výstavy štrnástich ukrajinských výtvarníkov s kurátorským vystúpením akademického maliara Andreja Smoláka. Predajná výstava ukrajinských výtvarníkov pod názvom Farebné spomienky v spolupráci s Gelériou Andrej Smolák bude vo Vihorlatskom múzeu verejnosti prístupná do 15. apríla 2019.
V kultúrnom programe z bohatej ľudovej i súčasnej hudobnej a tanečnej tradície Ukrajiny sa predstavia dievčenská spevácka skupina Bosoročky, mužská spevácka skupina Hačure a žiaci Súkromnej základnej umeleckej školy na Kudlovskej ulici v Humennom. Súčasťou stretnutia bude v závere podujatia ochutnávka tradičných jedál ukrajinskej kuchyne.  Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. 
Mgr. Jana Fedičová

_______________________________________________________________________________

Národný týždeň manželstva vo Vihorlatskom múzeu v Humennom
Manželia na portrétoch

Vihorlatské múzeum v Humennom sa pripája k celosvetovej iniciatíve podporujúcej inštitút manželstva v rámci kultúrnych podujatí Národného týždňa manželstva 2019. Širokú verejnosť pozývame na tematickú komentovanú prehliadku umeleckohistorickej expozície múzea v objekte renesančného kaštieľa pod názvom Manželia na portrétoch. Podujatie sa v rámci projektu Prešovského samosprávneho kraja koná pod záštitou predsedu PSK Milana Majerského. 
Komentované vstupy do expozície budú  prebiehať denne v termíne od 11. do 15. februára 2019 v čase od 10. hodiny v trvaní 60 minút. Manželské páry srdečne vítame so zľavneným vstupným.
Verejnosti ponúkame ojedinelý  historický exkurz do minulosti  kaštieľa, spoločenských i hospodárskych vzťahov na humenskom panstve a území Uhorska, ktoré od stredoveku  písali jednotlivé manželské páry zobrazené na portrétoch v kaštieli.  Priblížime postavenie manželov i inštitúcie manželstva v rámci súdobých sociálnych rolí i obyčajných ľudských osudov v konkrétnych historických obdobiach, keď manželské zväzky boli  nástrojom mocenského vplyvu sobášnej politiky, ale aj  lásky romantickej a tragickej. 
Prostredníctvom manželov na portrétoch vstúpime do života jedného z najvýznamnejších panovníckych manželstiev a  objasníme zaujímavé, doteraz menej známe epizódy zo života najväčšej európskej panovníčky Márie Terézie. Predstavíme jednu z najzáhadnejších žien politiky 17. storočia  cisárovnú a uhorskú i českú kráľovnú Eleonóru Magdalénu Teréziu Falcko-Neuburskú v šťastnom, takmer tridsaťročnom manželskom  zväzku s cisárom Leopoldom I. Oživíme  osudy hynúcej lásky krásnej Juliany Erdödy a Štefana Csákyho, ktorému vďačíme za najkrajšie zdobené miestnosti v kaštieli zo začiatku 18. storočia.  Na pomyselnom putovaní históriou humenského kaštieľa na  prahu 19. storočia, otvoríme kroniku  osudov manželov  posledného šľachtického rodu Andrássyovcov − s najbohatšou nevestou Uhorska z humenského panstva,  tromi bratmi − Emanuelom, nazývaným „Železný gróf“, Júliusom, zvaným „Krásny obesenec“ a najmladším Aladárom a ich krásnymi manželkami, dvornými dámami cisárovnej Sisi, ako aj najvýraznejším symbolom romantického vzťahu grófa Dionýza Andrássyho a neurodzenej Františky Hablawetz.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom

_______________________________________________________________________________


Vihorlatské múzeum v Humennom pozýva autorov kraslíc na medzinárodnú súťažnú výstavu kraslíc 
Karpatská kraslica 2019

Vihorlatské múzeum v Humennom  ako hlavný organizátor podujatia, v spolupráci s Úniou žien Slovenska, krajská organizácia Prešov, pozývajú širokú verejnosť k aktívnej účasti na XXVII. ročníku medzinárodnej súťažnej výstavy Karpatská kraslica 2019.
Všetkých autorov kraslíc, bez rozdielu veku a použitej techniky zdobenia, pozývame aby svojimi dielami obohatili medzinárodnú súťažnú výstavu Karpatská kraslica 2019 a stali sa nositeľmi tradície osobitej ľudovej kultúry, ktorá spája naprieč hraniciam. Súťažné kolekcie autorov prijímame na adrese Vihorlatského múzea v Humennom, Námestie slobody 1, 066 01 Humenné do 15. marca 2019 (podrobné podmienky účasti nájdu záujemcovia na www.muzeumhumenne.sk, tel. 057 775 2240, sekretariat@muzreumhumenne.sk). Tohtoročná výstava kraslíc vo Vihorlatskom múzeu v Humennom bude verejnosti prístupná od 23. marca  do 30. apríla 2019.
Doteraz prezentovalo Vihorlatské múzeum v Humennom do  22 000 kraslíc od takmer 500 autorov z Čiech, Ukrajiny, Poľska, Maďarska, Rumunska a všetkých regiónov Slovenska. Dvadsaťsedem ročníkov výstavy navštívilo takmer päťdesiat a pol tisíc návštevníkov. Našim úsilím je uchovávanie a prezentácia  bohatej duchovnej tradície karpatského regiónu a vytvorenie priestoru k prezentácii, vzájomnej výmene skúsenosti a spolupráci autorov kraslíc  z celého Slovenska a priľahlých krajín karpatskej oblasti.
Vihorlatské múzeum v Humennom zároveň ďakuje všetkým autorom kraslíc a podporovateľom myšlienky uchovávania kultúrnych tradícií za aktívnu účasť a záujem pri podpore podujatia, ktoré sa prezentáciou tradičného umenia zdobenia kraslíc stalo novým symbolom cezhraničných kontaktov, väzieb a priateľstva národov a národností žijúcich v karpatskej oblasti.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom, marketing

___________________________________________________________________________________