Tlačové správy

do roku 201620172017/22017/32018/12018/22018/32019/12019/22019/3
NOVEMBER ´89
18. − 21. november 2019
Vihorlatské múzeum v Humennom pri príležitosti 30. výročia udalostí v novembri 1989 v spolupráci so Štátnym archívom v Prešove-pracovisko  Archív Humenné MV SR pozývajú verejnosť na výstavu November ´89. Výstava historických dokumentov a fotografií zachytáva prvé okamihy revolučného novembra 1989 a fragmenty dní jedného z významných historických míľnikov novodobej histórie. V súbore čiernobielych fotografií je zaznamenaný aj prvý generálny štrajk v Humennom zo dňa 27. novembra 1989 na Námestí slobody v Humennom.
Výstava v priestoroch pracoviska archívu v Humennom  na Štúrovej ulici je verejnosti prístupná v čase od 8. do 14. hodiny v dňoch 18. − 21. novembra 2019.
Mgr. Jana Fedičová

_____________________________________________


TÝKA SA MA TO
20. 11. 2019

Vihorlatské múzeum v Humennom sa s hrdosťou pripája k inštitúciám, ktoré si pripomínajú Svetový deň prevencie týrania detí. Svet si si tento deň, pripadajúci na 19. novembra, pripomína od roku 2000. Koncertom v múzejných priestoroch podporujeme aktivity k ochrane detí pred násilím a zneužívaním  − oslovujeme deti, aby svoje práva poznali a dospelých, aby im tieto práva pomáhali uplatňovať a chrániť. Srdečne pozývame všetkých dňa 20. novembra 2019 o 16.30 hod.  do kaštieľskej koncertnej siene Vihorlatského múzea v Humennom.

______________________________________________


DEŇ PSK VO VIHORLATSKOM MÚZEU V HUMENNOM
12. november 2019
V rámci prezentačného Dňa  Prešovského samosprávneho kraja 2019 ponúka Vihorlatské múzeum v Humennom  prehliadky spojené s odbornými výkladmi vo všetkých múzejných expozíciách v objekte kaštieľa, prehliadky troch aktuálnych múzejných výstav a  interaktívny program  spojený s prezentáciou dokumentárneho filmu Ma bisteren venovaného rómskemu holokaustu.
Výstava Z DEJÍN RÓMOV NA SLOVENKU prináša historický a etnografický prierez rómskymi dejinami od príchodu Rómov na územie Slovenska po udalosti 20. storočia. Textovo-obrazový materiál dopĺňajú zbierkové exponáty  zbierkového fondu Vihorlatského múzea v Humennom. (Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia)
Výročná členská výstava FOTOKLUBU REFLEX 2019 predstavuje v súbore čiernobielych a farebných fotografií výber z aktuálnej, žánrovo pestrej tvorby humenských autorov.
Stála výstava KAŠTIEĽ V ZRKADLE ČASU prináša zábery interiéru kaštieľa od najstarších dochovaných vyobrazení objektu a priľahlého parku v Humennom na rytine z obdobia druhej polovice 17. storočia po dnešok. Súbor dobových fotografií zachytáva bohatosť interiérového vybavenia kaštieľskych komnát a pútavo korešponduje z aktuálne ukončenou časťou  reštaurátorských zásahov pri obnove objektu kaštieľskeho nádvoria, ktorého snahou je návrat historickej pôvodnosti kultúrnej pamiatky do obdobia prelomu 19. a 20. storočia.
FILMOVÁ PROJEKCIA DOKUMENTÁRNEHO FILMU MA BISTEREN prezentuje očité svedectvá slovenských Rómov z obdobia rómskeho holokaustu počas druhej svetovej vojny. Dokument čerpá z výskumno-dokumentačného projektu Oral-history Vihorlatského múzea v Humennom spracovaného v múzejnej  publikácii Východoslovenskí Rómovia a II. svetová vojna − Svedectvá pamätníkov. Dokument vznikol v spolupráci so spoločnosťou Atarax Košice.

· Návštevný čas vo Vihorlatskom múzeu v Humennom od 9.00 − 15.30 hod.
· Prehliadka umelecko-historickej expozície začína každú celú hodinu.
· Posledný vstup do umelecko-historickej expozície o 14.30 hod.(trvanie cca 60 min.).
· Premietanie filmu a prednáška  so začiatkom o 9.00 hod. (trvanie cca 60 minút).
· Celodenný vstup dňa 12. 11. 2019 je bezplatný.
· Expozícia ľudovej architektúry a bývania ( skanzen) je aktuálne mimo prevádzky.
Informácie a nahlásenie účasti do 11. 11. 2019
na tel. č. 057 775 22 40,  sekretariat@muzeumhumenne.sk