Tlačové správy

do roku 201620172017/22017/3
Festival detských ľudových spevákov Zo struny na strunu 2017

Vihorlatské múzeum v Humennom, Prešovský samosprávny kraj, mesto Humenné, Harmónia-Súkromná umelecká škola Humenné a Matica slovenská, pozývajú milovníkov a podporovateľov hudobného folklóru dňa 13. októbra 2017 na Festival detských ľudových spevákov pod názvom Zo struny na strunu. Podujatie zamerané na prezentáciu piesňového folklórneho bohatstva  sa uskutoční v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Humennom.
Festivalová súťažná prehliadka ponúka najznámejšie i menej známe  rusínske, zemplínske, sotácke a rómske piesne v podaní detských interpretov z regiónu horného Zemplína. Súťažnú časť festivalového programu tvorí  verejná generálna skúška účinkujúcich (08.00 - 10.00 hod.) a súťažný koncert (10.30 - 12.00 hod.). Hlavný festivalový program -  galakoncert a vyhlásenie výsledkov súťaže budú prebiehať v čase od 15.30 - 17.30 hod. Podujatie finančne podporili Úrad vlády SR v programe Kultúra národnostných menšín 2017 a   mesto Humenné.
Mgr. Jana Fedičová
Vlastivedné múzeum v Humennom


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vizuálny dialóg mladých grafikov vo Vihorlatskom múzeu v Humennom
Karpatské bienále grafiky detí a mládeže 2017

Vihorlatské múzeum v Humennom, ako tohtoročný usporiadateľ medzinárodnej súťaže Karpatské bienále grafiky detí a mládeže,  otvára svoje výstavné  priestory k prezentácii tvorby  mladých  grafikov zo piatich európskych krajín karpatskej kotliny a pozýva širokú verejnosť k vzájomnému vizuálnemu dialógu sprostredkovanému kreatívnym výtvarným  prejavom.
Dňa 5. októbra 2017 so začiatkom o 16.30 hod. pozývame milovníkov umenia na vernisáž výstavy 9. ročníka medzinárodnej súťaže Karpatské bienále grafiky detí a mládeže, ktorá sa uskutoční vo Vihorlatskom múzeu v Humennom. Výstavná kolekcia ponúka 240 vybraných grafických prác zhotovených klasickými grafickými technikami a kombináciami týchto techník. Medzi  230 vystavujúcimi autormi sa v aktuálnom ročníku prezentuje aj  dvanásť mladých grafikov z Humenného.
Cieľom medzinárodného projektu popularizácie grafickej tvorby je podpora kreatívneho potenciálu, manuálnych zručností a vlastného umeleckého prejavu detí a mládeže vo veku od šesť do dvadsať rokov.  Myšlienka výmeny skúsenosti mladých tvorcov je zároveň stavebným pilierom  širšieho medzinárodného dialógu, nielen mladých výtvarníkov, ich pedagógov a participujúcich kultúrnych inštitúcií, ale sleduje aj nové možnosti cezhraničných priateľských kontaktov karpatského regiónu.
V aktuálnom ročníku bienále grafickej tvorby sa do súťaže zapojilo 677 detí a mladých umelcov z Maďarska, Poľska, Rumunska, Slovenska a Ukrajiny. Myšlienka popularizácie grafického umenia oslovila celkovo mladých ľudí a pedagógov z takmer päťdesiatich škôl, z toho svojich delegátov pripravilo do súťaže dvadsaťšesť škôl zo Slovenska.
Spomedzi hodnotených súťažných prác odborná porota v medzinárodnom zastúpení ocenila v štyroch vekových kategóriách dvadsaťosem súťažiacich, z toho 12 ocenení získali mladí grafici zo Slovenska. Odborná porota udelila dvanásť cien, dvanásť čestných uznaní a štyri národné ceny − Maďarska, Slovenska, Poľska a Ukrajiny.
Výstava súťažných prác 9. Karpatského bienále grafiky detí a mládeže potrvá vo Vihorlatskom múzeu do 3. novembra 2017. Výstavná kolekcia bude postupne inštalovaná v partnerských mestách, v ukrajinskom Užhorode (10. 11. − 12. 12. 2017), v maďarskom Egeri (19. 12. 2017 − 15. 1. 2018) a poľskom Przemyśli (25. 1. − 25. 2. 2018).
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom