Tlačové správy

do roku 201620172017/22017/32018/12018/2
Vianočný festival ľudovej piesne Zempľin špiva

Vihorlatské múzeum v Humennom v spolupráci s partnermi pozýva širokú verejnosť  dňa 17. decembra 2017 na 23. ročník festivalu ľudovej piesne Zempľin špiva. Podujatie bude pozostávať z dvoch koncertov v Humennom a v obci Závadka. V Mestskom kultúrnom stredisku v Humennom sa uskutoční prvý koncert so začiatkom o 14.00 hod., druhý koncert sa uskutoční v Dome kultúry v obci Závadka so začiatkom o  17. 00 hod.
Tohoročný festival sa návštevníkom prihovorí slovom, hudbou a piesňami čerpajúcimi z bohatej studnice vianočného zvykoslovia.  Festivalový program v úvode ponúka  pastiersku hru, vianočné koledy a cez Štefanskú zábavu sa preklenie k novoročným koledám a vinšom. V programe účinkujú speváci  - Ľudovít Džubák, Daniela Kerekaničová a Natália Bošková z Ptičia, Jozef a Peter Jenčoví z Dargova, Anna Mária a Renáta Kantuľakové zo Sečoviec, Alexandra a Natália Jevčákové z Vranova nad Topľou, Daniel Hnát, Veronika Andiľová, Lukáš Kvašný, Vanda Marinčáková, Tamara Volochová, Miroslava Chomová, Ľudmila Kvašná a Samuel Horvát z Humenného, Štefan Mojsej a Jozef Ducko z Udavského, Ema Banduričová z Lackoviec, manželia Guboví a Onufrákoví z Habury a Michal Gnip zo Strážskeho. Predstavia sa aj spevácke skupiny Hačure a Bosoročky, FS Chemlon a DFS Chemloňáčik z Humenného. Účinkujúcich sprevádza ľudová hudba Súkromnej základnej umeleckej školy Harmónia a FS Chemlon. Humenský koncert bude vysielať aj  Slovenský rozhlas - Rádio Regína Košice.  Podujatie je realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR - Kultúra národnostných menšín 2017, mesta Humenné a Matice slovenskej.
Mgr. Miroslav Kerekanič
Vihorlatské múzeum v Humennom

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vianoce v múzeu - vianočný týždeň pre školskú mládež

V rámci podujatia Vianoce v múzeu pozýva Vihorlatské múzeum v Humennom žiakov a študentov základných a stredných škôl v dňoch 11. − 15. decembra  2017 v čase od 8. 30 - 14. 00 hod. na vianočne ladený cyklus podujatí. Súčasťou programovej ponuky je prednáškový blok približujúci obraz niekdajších Vianoc v európskych šľachtických sídlach a  spolu s deťmi oživíme aj  predvianočné a vianočné zvykoslovie regiónu horného Zemplína.
Tematické prednášky dopĺňajú tvorivé dielne a interaktívny program, v rámci ktorého výrobou dávnych šľachtických i vidieckych vianočných ozdôb symbolicky spájame túžby i nadanie všetkých našich mladých návštevníkov.
Prednáškový a interaktívny blok podujatí pre školy dopĺňa komentovaná prehliadka výstavy Svätci a svätice vo výtvarnom umení a dňa  14. decembra 2017 so začiatkom o 10.00 hod. pozývame všetkých záujemcov na Vianočný koncert detskej speváckej skupiny Bosorčatá s hudobným sprievodom, ktoré sa predstavia programom vianočných kolied a vinšov.

Vstupné na všetky programy podujatia je spolu:  1,50 €/žiak
Na prednášky a tvorivé dielne je potrebné sa vopred prihlásiť
Kontakt: 057 775 2240, email: historik@muzeumhumenne.sk

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výstava Svätci a svätice vo výtvarnom umení
7. 12. 2017 - 25. 1. 2018
V rámci projektu Vianoce v múzeu pozýva Vihorlatské múzeum v Humennom širokú verejnosť na výstavu Svätci a svätice vo výtvarnom umení. Výstava  je  sprístupnená v galerijných priestoroch Vihorlatského múzea v Humennom od 7. decembra 2017.
Súbor takmer štyroch desiatok rezbárskych, maliarskych a grafických diel s náboženskou tematikou zobrazuje najznámejších  kresťanských svätcov a svätice.  Väčšina vystavovaných výtvarných  diel pochádza zo zbierok Šarišského múzea v Bardejove.
K najcennejším exponátom výstavy s najstarším letopočtom vzniku diela patrí  vyobrazenie svätej Agnesy Rímskej. Tempera na dreve bola vyhotovená v rokoch 1520 − 1530 a pôvodne pochádza z krídlového oltára v Kostole sv. Kataríny Alexandrijskej v Plavči. Svojím veľkorozmerným formátom upúta dielo  známeho autora Mikuláša Jordána s vyobrazením svätého Petra a  cirkevné obojstranné cechové zástavy  z 19. storočia, napríklad s vyobrazením svätého Vendelína od známeho umelca Vojtecha Klimkoviča. K zaujímavým exponátom výstavy patrí grafický list − ikona  svätého Mikuláša z Myry z obdobia 1730 − 1750 a ikona na dreve svätých Barnabáša a Bartolomeja z obdobia rokov 1830 − 1850 od neznámeho autora.   Súčasťou výstavy je vzácna kolekcia sakrálnych rezbárskych diel. K najstarším patrí drevorezba Veľkňaza Árona z druhej polovice 17. storočia. Výstavu dopĺňajú exponáty pochádzajúce zo zbierkového fondu Vihorlatského múzea v Humennom a Krajského múzea v Prešove. Sprievodná textová časť výstavy dokumentuje životné osudy jednotlivých svätých. V ich skutkoch sa v rámci ponúkanej výstavy odráža adventné posolstvo harmónie pre súčasníkov. Výstava potrvá do 25. januára 2018.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výstava  Zaviaty svet praveku vo Vihorlatskom múzeu

Vihorlatské múzeum v Humennom pozýva od 22. novembra 2017 do priestorov prírodovednej expozície na aktuálne sprístupnenú výstavu pod názvom Zaviaty svet praveku. Panelová výstava Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici textom a obrazom približuje vyše pol miliardy trvajúci príbeh praveku na našej planéte. Prináša informácie o živočíchoch a rastlinstve v období od prvohôr po štvrtohory, objasňuje vývoj prírody a informuje o význame skúmania dávnych prírodných procesov pre súčasnú vedu a poznanie.
Výstavu dopĺňa stoštyridsaťpäť inštalovaných zbierkových exponátov z bohatej paleontologickej zbierky Vihorlatského múzea v Humennom, ktorá dnes predstavuje takmer  deväťsto kusov zbierkových predmetov. Medzi paleontologickými  ukážkami, dokumentujúcimi prejavy života geologickej minulosti severovýchodného  Zemplína si môžu návštevníci pozrieť zachované vzácne fosílne známky života v podobe niekoľkocentimetrových skamenelín, ale aj takmer polmetrovej schránky špirálovito stočeného morského živočícha skupiny amonitov, ktoré vyhynuli spolu s dinosaurami.
Vystavené sú praveké hlavonožce − belemnity (strely) s predlženým telom, ktoré boli v stredoveku považované za skamenené šípy bosoriek. Pozoruhodnú skupinu tvoria umelecky zaujímavo tvarované schránky morských pravekých  živočíchov skupiny dierkavcov a druhohorných  ježoviek rôznych tvarov, pôsobivé korály, hubky, ľaliovky a kolónie lastúrnikov a ramenonožcov. Skupinu skamenelín dopĺňajú trilobity, ako už vyhynutý podkmeň najstarších článkonožcov z obdobia prvohôr a praveké morské červy, po ktorých sa v karpatskom flyši zachovali  chodbičky, odtlačky,  alebo aj zbytky trubičkovitého tela.  Z najmladších skamenelín vystavuje múzeum štvrtohorný travertín s odtlačkami pravekých rastlín a skamenelinu jaseňového kmeňa z územia Humenného z obdobia zhruba spred dvadsiatich piatich miliónov rokov.
Všetci návštevníci, záujemcovia o paleontológiu a predovšetkým žiaci a študenti majú možnosť v rámci výstavy upevniť si doterajšie poznatky, získať nové informácie o súčasnej paleontológii, o význame fosílií a podstate dejov ich vzniku.  Dozvedia sa, aké geologické tajomstvá ukrýva severovýchodný Zemplín, prečo najviac skamenelín pochádza z vápencového pohoria Krivoštianky  a prečo v pohorí  Vihorlatu skameneliny nenájdeme.
Výstava potrvá vo Vihorlatskom múzeu v Humennom do konca januára 2018.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom

V kategórii Expozície a výstavy za obdobie rokov 2014 - 2017 získalo  Vihorlatské múzeum v Humennom cenu Národopisnej spoločnosti Slovenska za prípravu 25. ročníkov výstavy Karpatská kraslica. Ocenenie bolo Vihorlatskému múzeu v Humennom udelené  počas Valného zhromaždenia Národopisnej spoločnosti Slovenska a vedeckej konferencie v Párnici pri príležitosti 100. výročia narodenia profesora Andreja Melicherčíka, jedného zo zakladateľov modernej etnológie.
  Národopisná spoločnosť Slovenska pôsobí pri Slovenskej akadémii vied  a zameriava sa na podporu vedecko-výskumnej činnosti, ochranu a prezentáciu kultúrneho dedičstva z pohľadu etnológie. Vihorlatské múzeum v Humennom pôsobí v rámci zamerania Národopisnej spoločnosti Slovenska ako jej kolektívny člen.
Ocenenie za uchovávanie a prezentovanie kultúrno-historického fenoménu kraslice v rámci dnes už medzinárodnej výstavy Karpatská kraslica je uznaním všetkým, ktorých podujatie v karpatskej kotline spojilo spoločným kultúrnym dedičstvom a novými posolstvami. Na pôde Vihorlatského múzea vystavovalo doteraz zo Slovenska, Česka, Ukrajiny, Poľska, Maďarska a Rumunska vyše štyristo autorov takmer dvadsaťjedentisíc  kraslíc. Výstavu navštívilo bezmála štyridsaťdeväť a pol tisíc návštevníkov. V etnografickom zbierkovom fonde Vihorlatského múzea sa nachádza viac než osemsto kraslíc. Jeho súčasťou je aj vzácna replika ukrajinskej kraslice z 15. storočia.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mesiac fotografie vo Vihorlatskom múzeu v Humennom
Výstava fotografií členov fotoklubu Reflex
Vihorlatské múzeum v Humennom v rámci mesiaca fotografie  pozýva širokú verejnosť na výročnú výstavu fotografií členov fotoklubu Reflex. Výstava v galerijných priestoroch Vihorlatského múzea v Humennom je sprístupnená od 9. novembra 2017.
Súbor čiernobielych a farebných fotografií prezentuje výber z aktuálnej tvorby deviatich  autorov fotoklubu - Veroniky Bažalíkovej, Ľudovíta Hrušku, Lenky Cholpovej, Jozefa Lauruského, Petra Lauruského, Zuzany Mjachkej, Mareka Suváka, Vladimíra Vajsa a Miroslava Vasila. Koncepcia výstavy ponúka návštevníkom deväť autorských fotografických kolekcií zaradených do jednotlivých tematických celkov. Vystavované fotografie spolu tvoria žánrovo pestrú mozaiku umelecky zachytených momentov každodenného života  a ponúkajú netradičné pohľady na architektúru, prírodu a plynutie času  všedných i neobyčajných okamžikov.
Fotoklub Reflex vyvíja svoju činnosť v Humennom od roku 1981. V rámci podpory a prezentácie amatérskej umeleckej tvorby pôsobí fotoklub v súčasnosti pod záštitou Vihorlatského múzea v Humennom a spolupodieľa sa   na múzejnom  projekte pod názvom Čo nám ostalo.
Výročná výstava fotografií členov fotoklubu Reflex potrvá vo Vihorlatskom múzeu do 30. novembra 2017.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výstava dobových fotografií vo Vihorlatskom múzeu v Humennom
Kaštieľ v zrkadle času

Vihorlatské múzeum v Humennom pozýva širokú verejnosť na výstavu dobových fotografií renesančného kaštieľa v Humennom − sídla Vihorlatského múzea. Výstava Kaštieľ v zrkadle času je vo Vihorlatskom múzeu v Humennom sprístupnená od 14. septembra 2017.
Súbor veľkoformátových fotografií prináša zábery od najstarších dochovaných vyobrazení štvorkrídlového objektu kaštieľa a priľahlého parku v Humennom na rytine z obdobia druhej polovice 17. storočia po dnešok. Časť z takmer tridsiatky vystavovaných fotografií zachytáva bohatosť interiérového vybavenia jednotlivých kaštieľskych komnát a vnútorného kaštieľskeho nádvoria z obdobia 19. storočia až začiatku 20. storočia, keď bol kaštieľ obývaný poslednými majiteľmi šľachtického rodu Andrássy.
Súčasťou vystavovaných fotografií sú aj dosiaľ nezverejnené snímky pochádzajúce z rodinného albumu potomkov Andrássyovcov žijúcich v Kanade. Nachádzajú sa medzi nimi zachytené komnaty, ktoré v súčasnosti Vihorlatské múzeum v Humennom spravuje ako súčasť umelecko-historickej expozície, ale aj priestory, ktoré sa v plynutí času výrazne zmenili alebo slúžia iným účelom. Návštevníci si tak majú možnosť - v zrkadle času plynúceho takmer štyri storočia - porovnávať architektonické premeny kaštieľa až po súčasnosť, zoznámiť sa s pôvodným zariadením, bytovými doplnkami a umeleckými dielami kaštieľa ako najhonosnejšieho sídla horného Zemplína a dominanty mesta.
Na zaujímavú promenádu historickými kaštieľskymi komnatami, pracovňami, dnes už neexistujúcimi dobovými kúpeľňami, hospodárskymi priestormi s jazdiarňou a vozovým parkom, prostredníctvom dochovaných fotografických záberov, pozývame všetkých záujemcov do konca novembra 2017.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Festival detských ľudových spevákov Zo struny na strunu 2017

Vihorlatské múzeum v Humennom, Prešovský samosprávny kraj, mesto Humenné, Harmónia-Súkromná umelecká škola Humenné a Matica slovenská, pozývajú milovníkov a podporovateľov hudobného folklóru dňa 13. októbra 2017 na Festival detských ľudových spevákov pod názvom Zo struny na strunu. Podujatie zamerané na prezentáciu piesňového folklórneho bohatstva  sa uskutoční v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Humennom.
Festivalová súťažná prehliadka ponúka najznámejšie i menej známe  rusínske, zemplínske, sotácke a rómske piesne v podaní detských interpretov z regiónu horného Zemplína. Súťažnú časť festivalového programu tvorí  verejná generálna skúška účinkujúcich (08.00 - 10.00 hod.) a súťažný koncert (10.30 - 12.00 hod.). Hlavný festivalový program -  galakoncert a vyhlásenie výsledkov súťaže budú prebiehať v čase od 15.30 - 17.30 hod. Podujatie finančne podporili Úrad vlády SR v programe Kultúra národnostných menšín 2017 a   mesto Humenné.
Mgr. Jana Fedičová
Vlastivedné múzeum v Humennom


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vizuálny dialóg mladých grafikov vo Vihorlatskom múzeu v Humennom
Karpatské bienále grafiky detí a mládeže 2017

Vihorlatské múzeum v Humennom, ako tohtoročný usporiadateľ medzinárodnej súťaže Karpatské bienále grafiky detí a mládeže,  otvára svoje výstavné  priestory k prezentácii tvorby  mladých  grafikov zo piatich európskych krajín karpatskej kotliny a pozýva širokú verejnosť k vzájomnému vizuálnemu dialógu sprostredkovanému kreatívnym výtvarným  prejavom.
Dňa 5. októbra 2017 so začiatkom o 16.30 hod. pozývame milovníkov umenia na vernisáž výstavy 9. ročníka medzinárodnej súťaže Karpatské bienále grafiky detí a mládeže, ktorá sa uskutoční vo Vihorlatskom múzeu v Humennom. Výstavná kolekcia ponúka 240 vybraných grafických prác zhotovených klasickými grafickými technikami a kombináciami týchto techník. Medzi  230 vystavujúcimi autormi sa v aktuálnom ročníku prezentuje aj  dvanásť mladých grafikov z Humenného.
Cieľom medzinárodného projektu popularizácie grafickej tvorby je podpora kreatívneho potenciálu, manuálnych zručností a vlastného umeleckého prejavu detí a mládeže vo veku od šesť do dvadsať rokov.  Myšlienka výmeny skúsenosti mladých tvorcov je zároveň stavebným pilierom  širšieho medzinárodného dialógu, nielen mladých výtvarníkov, ich pedagógov a participujúcich kultúrnych inštitúcií, ale sleduje aj nové možnosti cezhraničných priateľských kontaktov karpatského regiónu.
V aktuálnom ročníku bienále grafickej tvorby sa do súťaže zapojilo 677 detí a mladých umelcov z Maďarska, Poľska, Rumunska, Slovenska a Ukrajiny. Myšlienka popularizácie grafického umenia oslovila celkovo mladých ľudí a pedagógov z takmer päťdesiatich škôl, z toho svojich delegátov pripravilo do súťaže dvadsaťšesť škôl zo Slovenska.
Spomedzi hodnotených súťažných prác odborná porota v medzinárodnom zastúpení ocenila v štyroch vekových kategóriách dvadsaťosem súťažiacich, z toho 12 ocenení získali mladí grafici zo Slovenska. Odborná porota udelila dvanásť cien, dvanásť čestných uznaní a štyri národné ceny − Maďarska, Slovenska, Poľska a Ukrajiny.
Výstava súťažných prác 9. Karpatského bienále grafiky detí a mládeže potrvá vo Vihorlatskom múzeu do 3. novembra 2017. Výstavná kolekcia bude postupne inštalovaná v partnerských mestách, v ukrajinskom Užhorode (10. 11. − 12. 12. 2017), v maďarskom Egeri (19. 12. 2017 − 15. 1. 2018) a poľskom Przemyśli (25. 1. − 25. 2. 2018).
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom