Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami za obdobie od 01. 07. 2017  -  30. 09. 2017


Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami za obdobie od 01. 04. 2017  -  30. 06. 2017


Súhrnná správa o podlimitných zákazkách k 30. 09. 2014  -  1. 10. 2014


Oprava striech objektov - skanzen Humenné V. etapa - ukončenie / obytno-hospodárske domy z Nechválovej Polianky a Oľšinkova, sýpka s pivnicou z Výravy, dátum zverejnenia: 01. 07. 2014