Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur /2011, 2012, 2013/

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur  1. 4. 2014

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur 1. 7. 2014

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur 1. 10. 2014


Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur   2. 1. 2015

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur  30. 9. 2015

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5000 ,- €  od 01. 11. 2015 - 31. 12. 2015


Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5000 ,- €  od  01. 1. 2016 - 31.03.2016

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5000 ,- €  od  01.04.2016 - 30.06. 2016


Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5000,- € od 01. 07. 2017  -  30. 09. 2017 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5000,- € od 01. 10. 2017