Výzva na predloženie cenovej ponuky
Prenájom nebytových priestorov - Vihorlatské múzeum v Humennom                                            7.3.2014  

Výzva na predloženie cenovej ponuky
- dodávka stravných lístkov                                                                                                     13.12.2013

Výzva na predloženie cenovej ponuky
- realizácia pasívneho bleskozvodu na drevený kostolík, vrátane projektovej dokumentácie          11.11.2013


Hygienické a čistiace prostriedky, dátum zverejnenia: 18. 02. 2014

O.V.S. - Prenájom majetku - Vihorlatské múzeum v Humennom dátum zverejnenia: 19. 03. 2014

Práca archeológa na archeologickom výskume v Prešove, dátum zverejnenia: 11. 04. 2014

Reštaurovanie nástenných malieb - izba uhorských kráľov, III. etapa, kaštieľ Humenné 109/1, dátum zverejnenia: 08. 07. 2014

Prenájom nebytových priestorov - Vihorlatské múzeum v Humennom o celkovej výmere 99 m2, dátum zverejnenia: 04. 08. 2014

Zameranie archeologických sond a spracovanie geodetickej dokumentácie na stavbe ,,Dostavba priestorov FM PU v Prešove", dátum zverejnenia: 22. 09. 2014

Oprava vnútorných a vonkajších fasád kaštieľa v Humennom - reštaurátorské sondy a odkvapy, dátum zverejnenia: 21. 10. 2014

Rekonštrukcia elektroinštalácie a bleskozvodov v depozite Vihorlatského múzea v Humennom , dátum zverejnenia: 29. 10. 2014

Revízia elektroinštalácie a porevízne opravy v kaštieli a v skanzene Vihorlatského múzea v Humennom, dátum zverejnenia: 21. 11. 2014

Tlač propagačného materiálu - brožúry pre Vihorlatské múzeum v Humennom, dátum zverejnenia: 24. 11. 2014

Dodávka stravných poukážok , dátum zverejnenia: 01. 12. 2014

O.V.S. - Prenájom majetku Vihorlatského múzea v Humennom o celkovej výmere 351 m2, dátum zverejnenia: 27. 11. 2014
              
Výzva - Reštaurovanie súsošia - Starec a starenka na priedomí          16.4.2015