Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
Strojový
preklad
VM
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Múzejné noviny
Cena pre Múzejné noviny
Ocenenie za dobové pohľadnice
Ocenenie  - Skanzeny
Ocenenia
Vihorlatského múzea
Ocenenie -Kalendár 2017
Podnikové médium roka 2017
Podnikové médium roka 2017
Zväz múzeí - Pamätnámedaila

Edukačno-metodické podujatia v roku 2018

Návštevníkov privíta nádvorie kaštieľa s ozdobenou jedličkou a vianočnou výzdobou. Atmosféru adventných stretnutí spríjemnia vystúpenia speváckych zborov s chrámovou hudbou a folklórnych skupín s vianočným zvykoslovím z Humenného a okolia. Expozície, hlavne umelecko-historická budú skrášlené vianočnými stromčekmi, ikebanami a ďalšími doplnkami. Súčasťou výzdoby bude aj vianočné stolovanie. V reprezentačných priestoroch ponúkneme priestor pre vystúpenia s vianočnou tematikou súborom i jednotlivcom, dospelým aj deťom.
Galerijné priestory budú vyhradené výstavám, ktoré doplnia celkovú atmosféru a pripomenú ľudové tradície spojené s Vianocami. Počas celého adventu pomôže toto podujatie zviditeľniť a upevniť kresťanské a ľudské hodnoty: dobro, lásku a pomoc blížnemu.
PODUJATIE
UZÁVIERKA
TERMÍN
KONTAKT
MIESTO
Prihláška * Propozície
Tvorivé dielne
(umelecký prednes)
19. 1. 2018
7. 3. 2018
Mgr. D. Lukáčová
osveta@muzeumhumenne.sk
Vihorlatské  múzeum
Metodický seminár
(umelecký prednes)
6. 4. 2018
9. 4. 2018
Mgr. D. Lukáčová
osveta@muzeumhumenne.sk
Vihorlatské múzeum
Fotografické horizonty
(umenie, fotografia)
29. 8. 2018
8. - 9. 9. 2018
Mgr. D. Kataniková
galeria@muzeumhumenne.sk
Vihorlatské múzeum
Metodický seminár
(umelecký prednes)
18. 9. 2018
25. 9. 2018
Mgr. K. Strížová
osveta@muzeumhumenne.sk
Vihorlatské múzeum
Workshop a tvorivé dielne
(umelecký prednes pre deti)
5. 10. 2018
10. 10. 2018
Mgr. K. Strížová
osveta@muzeumhumenne.sk
Vihorlatské múzeum
Metodický seminár
(dramatické umenie)
16. 11. 2018
22. 11. 2018
Mgr. K. Strížová
osveta@muzeumhumenne.sk
Vihorlatské múzeum
Workshop a tvorivé dielne
(dramatické umenie)
27. 11. 2018
3. 12. 2018
Mgr. K. Strížová
osveta@muzeumhumenne.sk
Vihorlatské múzeum
         
         
         
         
         
         
         
     Zmena programu a termínu vyhradená
© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko,  tel.: 00421 57 775 2240
ÚVOD        KONTAKTY           PRINT