Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
Strojový
preklad
VM
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Múzejné noviny
Cena pre Múzejné noviny
Ocenenie za dobové pohľadnice
Ocenenie  - Skanzeny
Ocenenia
Vihorlatského múzea
Ocenenie -Kalendár 2017
Podnikové médium roka 2017
Podnikové médium roka 2017
Zväz múzeí - Pamätnámedaila

Vstupné

UMELECKO - HISTORICKÁ EXPOZÍCIA:
dospelí                                           
deti od 6 do 15 rokov, študenti
organizované skupiny detí do 6 rokov
dôchodcovia

služby: lektorský výklad,
predaj predaj propagačných materiálov,
bezbariérový vstup: áno (osobný výťah)


PRÍRODOVEDNÁ EXPOZÍCIA:
dospelí 
deti od 6 do 15 rokov,študenti
dôchodcovia
organizované skupiny detí do 6 rokov

bezbariérový vstup: áno

EXPOZÍCIA ĽUDOVEJ ARCHITEKTURY A BÝVANIA:
dospelí
deti od 6 do 15 rokov, dôchodcovia, študenti
organizované skupiny detí do 6 rokov

služby: predaj propagačného materiálu
bezbariérový vstup: čiastočne

SAKRÁLNA EXPOZÍCIA:
dospelí 
deti od 6 do 15 rokov,študenti
dôchodcovia
organizované skupiny detí do 6 rokov

bezbariérový vstup: áno

Výstavy a podujatia:
dospelí 
deti od 6 do 15 rokov, dôchodcovia, študenti
organizované skupiny detí do 6 rokov 

INÉ POPLATKY:
fotoaparát 
videokamera  
(platí pre skanzen v rámci prehliadky expozície)

Fotografovanie - Umelecko - historická exp.


Platené služby návštevníkom múzea
Vihorlatské múzeum v Humennom oznamuje základným a stredným školám, že aktuálne kultúrne poukazy môžu uplatňovať ako platbu  pri návšteve našich expozícií a výstav.              
                                                         Tešíme sa na Vašu návštevu.3,00 €
1,50 €
1,00 €/dieťa
2,00 €1,50 €
1,00 €
1,00 €
0,50 €/dieťa
2,50 €
1,50 €
1,00 €/dieťa

1,50 €
1,00 €
1,00 €
0,50 €/dieťa
1 €
0,50 €
0,50 €/dieťa


2,00 €
5,00 €


5,00 €
dop2018_2_2
dop2018_2_1
dop2018_2_3
dop2018_2_4
dop2018_2_5
© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko,  tel.: 00421 57 775 2240
ÚVOD        KONTAKTY           PRINT