© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko, tel.: 00421 57 775 2240
Strojový
preklad
VM
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.

Vstupné

UMELECKO - HISTORICKÁ EXPOZÍCIA:
dospelí                                           
deti od 6 do 15 rokov, študenti
organizované skupiny detí do 6 rokov
dôchodcovia

služby: lektorský výklad,
predaj predaj propagačných materiálov,
bezbariérový vstup: čiastočne (prízemie expozície)


PRÍRODOVEDNÁ EXPOZÍCIA:
dospelí 
deti od 6 do 15 rokov,študenti
dôchodcovia
organizované skupiny detí do 6 rokov

bezbariérový vstup: áno

EXPOZÍCIA ĽUDOVEJ ARCHITEKTURY A BÝVANIA:
dospelí
deti od 6 do 15 rokov, dôchodcovia, študenti
organizované skupiny detí do 6 rokov

služby: predaj propagačného materiálu
bezbariérový vstup: čiastočne

SAKRÁLNA EXPOZÍCIA:
dospelí 
deti od 6 do 15 rokov,študenti
dôchodcovia
organizované skupiny detí do 6 rokov

bezbariérový vstup: áno

Výstavy:
dospelí 
deti od 6 do 15 rokov, dôchodcovia, študenti 

INÉ POPLATKY:
fotoaparát 
videokamera  
(platí pre skanzen)

Fotografovanie - Umelecko - historická exp.


Platené služby návštevníkom múzea
3,00 €
1,50 €
1,00 €/dieťa
2,00 €1,50 €
1,00 €
1,00 €
0,50 €/dieťa
2,50 €
1,50 €
1,00 €/dieťa

1,50 €
1,00 €
1,00 €
0,50 €/dieťa
1 €
0,50 €


2,00 €
5,00 €


5,00 €