Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
Strojový
preklad
VM
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Múzejné noviny
Cena pre Múzejné noviny
Ocenenie za dobové pohľadnice
Ocenenie  - Skanzeny
Ocenenia
Vihorlatského múzea
Ocenenie -Kalendár 2017
Podnikové médium roka 2017
Podnikové médium roka 2017

Oznamy, výzvy, verejné súťaže...

 

Plán VO na rok 2014       Plán VO na rok 2015     Plán VO na rok 2016

Plán VO na rok 2018

___________________________________________________________________

Vihorlatské múzeum v Humennom zverejňuje

výzvu na predkladanie cenových ponúk - Náter strešnej krytiny na stavbe Kostolík sv. Michala Archanjela - 8.9.2017


obchodnú verejnú súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku PSK -  Prenájom nebytových priestorov v severnom krídle kaštieľa - 14.6.2016

obchodnú verejnú súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku PSK - Prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 414,60 m2 v juhozápadnom krídle kaštieľa 30.5.2016

obchodnú verejnú súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku PSK   -  14.8.2015

obchodnú verejnú súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku PSK 01.03.2016

Prenájom nebytových priestorov - Vihorlatské múzeum v Humennom 22.02.2016
___________________________________________________________________

© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko,  tel.: 00421 57 775 2240
ÚVOD        KONTAKTY           PRINT