© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko, tel.: 00421 57 775 2240
Strojový
preklad
VM
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.

Výročné správy, vyhodnotenia, výkazy

Výročná správa 2012            Vyhodnotenie 2012             KULT 9-01_Ročný výkaz o múzeu 2012 

Výročná správa 2013            Vyhodnotenie 2013             KULT 9-01_Ročný výkaz o múzeu 2013

Výročná správa 2014            Vyhodnotenie 2014             KULT 9-01_Ročný výkaz o múzeu 2014

Výročná správa 2015            Vyhodnotenie 2015             KULT 9-01_Ročný výkaz o múzeu 2015

Výročná správa 2016            Vyhodnotenie 2016             KULT 9-01_Ročný výkaz o múzeu 2016