Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
Strojový
preklad
b2019_1
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Múzejné noviny
Cena pre Múzejné noviny
Ocenenie za dobové pohľadnice
Ocenenie  - Skanzeny
Ocenenia
Vihorlatského múzea
Ocenenie -Kalendár 2017
Podnikové médium roka 2017
Podnikové médium roka 2017
Zväz múzeí - Pamätnámedaila
Kalendár 2019
Kalendár 2020
Adresa:
                   Vihorlatské múzeum v Humennom
                   Námestie slobody č. 1
                   066 01 Humenné
                   Slovenská republika

IČO:           37781391


Tel./fax:
                             
e-mail:                                
                                           


Riaditeľ:
Mgr. Vasil Fedič                  
                                       

Zástupca riaditeľa:
PhDr. Ivana Strakošová     


Sekretariát
Ing. Mária Gergelčíková                    


Hospodársky úsek:
              
Ing. Patrik Vaško               
Marta Vasková
    

Skanzen:                       

Kontakty

Detail postele
00421-57-775 2240

sekretariat@muzeumhumenne.sk
sekretariat@muzeumvihorlat-he.vucpo.sk


riaditel@muzeumhumenne.sk
riaditel@muzeumvihorlat-he.vucpo.sk


archeolog1@muzeumhumenne.sksekretariat@muzeumhumenne.sk
sekretariat@muzeumvihorlat-he.vucpo.sk


00421-57-775 22 40
ekonomka@muzeumhumenne.sksekretariat@muzeumhumenne.sk
0915 175 636
Archeológia
PhDr. Ivana Strakošová                    
Etnograf:
Mgr. Jozef Fundák
Galéria:
Mgr. Dana Kataniková
História
Mgr. Zuzana Koščová                         
Marketing:
Mgr. Jana Fedičová
Prírodoveda:
RNDr. Zuzana Andrejčáková
Osveta
Mgr. Miroslav Kerekanič
(hudba, spev, tanec) 
          
Mgr. Katarína Strížová 
Mgr. Ivana Bončiková
(prednes, divadlo)                Dokumentačné odd.:
Peter Farkaš
Fotograf:
Juraj Kammer
00421-57-775 2240
Osoba zodpovedná za GDPR             
Ing. Patrik Vaško                            
00421-57-775 2240
© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko,  tel.: 00421 57 775 2240
ÚVOD        KONTAKTY           PRINT