© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko, tel.: 00421 57 775 2240
Strojový
preklad
VM
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
Adresa:
                   Vihorlatské múzeum v Humennom
                   Námestie slobody č. 1
                   066 01 Humenné, Slovensko

IČO:           37781391


Tel./fax:                              
e-mail:                                
                                           

Riaditeľ:
Mgr. Vasil Fedič                  
                                       

Zástupca riaditeľa:
PhDr. Ivana Strakošová     

Sekretariát:              
Mária Geletková               

Hospodársky úsek:   
Marta Vasková                

Skanzen:                       

Kontakty

Detail postele
00421-57-775 2240
sekretariat@muzeumhumenne.sk
sekretariat@muzeumvihorlat-he.vucpo.sk


riaditel@muzeumhumenne.sk
riaditel@muzeumvihorlat-he.vucpo.sk


archeolog1@muzeumhumenne.sk

         
00421-57-775 22 40

 
ekonomka@muzeumhumenne.sk

00421-57-775 5671