Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
Strojový
preklad
VM
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Múzejné noviny
Cena pre Múzejné noviny
Ocenenie za dobové pohľadnice
Ocenenie  - Skanzeny
Ocenenia
Vihorlatského múzea
Ocenenie -Kalendár 2017
Podnikové médium roka 2017
Podnikové médium roka 2017
Zväz múzeí - Pamätnámedaila
 
 
 
Zo zbierok Vihorlatského múzea v Humennom
Vitajte v skanzene Humenné. II. - drevenica - exteriér
       Vihorlatské múzeum v Humennom vo svojich expozičných a výstavných priestoroch v objekte renesančného kaštieľa a v areáli expozície ľudovej architektúry a bývania (skanzene) spravuje viac než 140 000 zbierkových predmetov. Fond galerijného oddelenia Vihorlatského múzea v Humennom bol v roku 2018 rozšírený o dve diela talentovaného insitného umelca Františka Huberta.
       Obe diela vznikli vďaka projektu Insita, ktorého zámerom je podpora tvorby a prezentácia neprofesionálneho výtvarného umenia na Slovensku i v medzinárodnom meradle. František Hubert (Rožňava) ako jeden z desiatich účastníkov 14. ročníka podujatia vo svojich maľbách znázornil tradičnú obytnú architektúru horného Zemplína. Kým prvé dielo s názvom  Vitajte v skanzene Humenné. I. - drevenica - interiér zachytáva vnútro a zariadenie domu dnes umiestneného v Expozícii ľudovej architektúry a bývania v Humennom, jeho druhá práca je pohľadom na exteriér drevenice.
       Predmetná maľba predstavuje obytno-hospodársky dom z Kalnej Roztoky. Vertikálne orientovaná  kompozícia s rozmermi 50 x 40 cm je vytvorená technikou akryl na sololite. Diagonálny pohľad na drevenicu zachytáva jej bočnú i zadnú stranu. Na ľavej stene domu vidno dve dokorán roztvorené okná s červenými muškátmi na parapete. Zadnú stenu „dekoruje“ zavesený rebrík. Dielo upúta výrazne modrou farbou omietky a zaujímavým znázornením slamenej strechy. Tento svieži, radostný kolorit a výrazné štruktúry štetca pripomínajú citovosť postimpresionistických velikánov. Budova vypĺňa temer celý formát diela. V prednom pláne výjav oživujú pružné konáre kríkov s latovým plotom a pozadie je mozaikou prepletených vetiev listnatých stromov. Maliarsky originálna výpoveď Františka Huberta je úprimným záznamom umelcovho vnímania reality. Autor vďaka absencii výtvarného školenia nie je zaťažený zásadami perspektívy alebo používania farieb. Jeho prirodzený cit pre harmóniu, ľahkosť a vášeň, s akou pristupuje k tvorivému procesu celkom prekonávajú tradičné pravidlá, či naučené akademické postupy.
       Napriek tomu, že František Hubert začal svoju tvorbu prezentovať len pred pár rokmi, získal už množstvo ocenení. Z nich sú najvýznamnejšie napr. Cena poroty na krajskej súťaži neprofesionálnej  výtvarnej tvorby Košická paleta 2017, Čestné uznanie  mestskej časti Košice - Nad Jazerom za celoživotnú výtvarnú tvorbu insitného umelca a Hlavná cena na Medzinárodnej výstave obrazov insitnej tvorby Naiva Bratislava 2018.
Mgr. Dana Kataniková
Vihorlatské múzeum v HumennomPrezentované predmety mesiaca... viac...
PONUKA VIHORLATSKÉHO MÚZEA PRE ZÁKLADNÉ A STREDNÉ ŠKOLY

Vihorlatské múzeum v Humennom ponúka vzdelávacie aktivity pre žiakov ZŠ a študentov SŠ v nasledujúcich odboroch:
PRÍRODNÉ VEDY:
· Pre žiakov 1. stupňa ZŠ ponúkame prehliadku prírodovednej expozície s rozprávaním o prírode a zaujímavými hrami.
· Pre žiakov 5. a 6. ročníka ZŠ ponúkame edukačné aktivity z BIOLÓGIE, ktoré je vhodné využiť pri opakovaní a upevňovaní učiva jednotlivých tematických celkov, ako aj pri rozširovaní základného učiva a tak dopomôcť k zvýšeniu prírodovednej gramotnosti žiakov. Témy:
ŽIVOT V LESE (5. roč.)
ŽIVOT VO VODE A NA BREHU (5. roč.)
LÚKY, PASIENKY A POLIA (5. roč.)
ŽIVOT S ČLOVEKOM A V ĽUDSKÝCH SÍDLACH (6. roč.)
· Pre žiakov 8. ročníka ZŠ ponúkame komentovanú prehliadku prírodovednej expozície zo zameraním na GEOLÓGIU a PALEONTOLÓGIU.
· Pre starších žiakov a študentov ponúkame prezentáciu „Krásy prírody a jej ochrana v regióne SV Slovenska“ a komentovanú prehliadku prírodovednej expozície.
· Ponúkame možnosť pripraviť prednášku (prezentáciu) na prírodovedné a ekologické témy podľa požiadavky pedagógov.
Kontaktná osoba: RNDr. Zuzana Andrejčáková  
Tel. č.: 057/775 22 40
Email:
prirodoveda@muzeumhumenne.sk
sekretariat@muzeumhumenne.sk

Predmet mesiaca

pm3_2019
© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko,  tel.: 00421 57 775 2240
ÚVOD        KONTAKTY           PRINT