Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
Strojový
preklad
VM
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Múzejné noviny
Cena pre Múzejné noviny
Ocenenia
Vihorlatského múzea
 
 
 
Sekretár s poľovníckym motívom

Vihorlatské múzeum v Humennom vo svojich expozičných a výstavných priestoroch  v objekte renesančného kaštieľa a v areáli expozície ľudovej architektúry a bývania (skanzene) spravuje viac než 140 000 zbierkových predmetov. Z rozsiahlej umelecko-historickej zbierky predstavuje múzeum zdobený sekretár z druhej polovice 19. storočia.

Bohato zdobený dvojdielny drevený sekretár v historizujúcom slohu s poľovníckym motívovom bol zhotovený v roku 1880. Rozmerný sekretár dosahuje výšku 234 cm, šírku 172 cm a úložnú hĺbku 72 cm. V spodnej časti sekretára sa nachádza troje dvierok, nad ktorými sú umiestnené tri zásuvky zdobené rastlinným motívom. Stredové dvierka vypĺňa reliéfna výzdoba v podobe stojaceho orla, na okrajových dvierkach sa symetricky objavuje ornamentálny rastlinný motív. Vertikálne je táto časť sekretára rozčlenená ozdobnými stĺpikmi v podobe iónskych stĺpov, ktoré sa nachádzajú aj po stranách sekretára. Dolné pätky stĺpov so žliabkami slúžia ako nosné podložky sekretára, v hornej časti sú ukončené ozdobným prstencom, na ktorom je po oboch stranách špirálovito zatočená takzvaná poduška. Vrchnú časť sekretára tvorí bohato vyrezávaná oblúkovito zakončená čelná stena s rastlinnými motívmi. Uprostred vsadené dvierka sú lemované ozdobnými stĺpikmi. Centrálne situovaná bohato dekorovaná mozaika predstavuje poľovnícke artefakty − loveckú pušku, dýku a trofej v podobe divej kačice.
Dielo z druhej polovice 19. storočia je označované ako majsterštuk (nem. − odborná remeselnícka práca) a vyhotovené bolo v rámci záverečnej tovarišskej práce pri získaní titulu majstra remesla. Exponát do svojho zbierkového fondu získalo Vihorlatské múzeum v Humennom kúpou v roku 1973. V tom istom roku bolo dielo reštaurované pánom Michalom Merjavým. Sekretár sa v súčasnosti nachádza v jednej z historických komnát umeleckohistorickej expozície − v jedálni na prízemí juhozápadnej časti renesančného kaštieľa. Súčasťou miestnosti je veľká nábytková súprava z prelomu 19. a 20. storočia, porcelán, cínový riad a sklo z konca 18. až 20. storočia, obrazy a dekoratívne predmety.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom

Prezentované predmety mesiaca... viac...
PONUKA VIHORLATSKÉHO MÚZEA PRE ZÁKLADNÉ A STREDNÉ ŠKOLY

Vihorlatské múzeum v Humennom ponúka vzdelávacie aktivity pre žiakov ZŠ a študentov SŠ v nasledujúcich odboroch:
PRÍRODNÉ VEDY:
· Pre žiakov 1. stupňa ZŠ ponúkame prehliadku prírodovednej expozície s rozprávaním o prírode a zaujímavými hrami.
· Pre žiakov 5. a 6. ročníka ZŠ ponúkame edukačné aktivity z BIOLÓGIE, ktoré je vhodné využiť pri opakovaní a upevňovaní učiva jednotlivých tematických celkov, ako aj pri rozširovaní základného učiva a tak dopomôcť k zvýšeniu prírodovednej gramotnosti žiakov. Témy:
ŽIVOT V LESE (5. roč.)
ŽIVOT VO VODE A NA BREHU (5. roč.)
LÚKY, PASIENKY A POLIA (5. roč.)
ŽIVOT S ČLOVEKOM A V ĽUDSKÝCH SÍDLACH (6. roč.)
· Pre žiakov 8. ročníka ZŠ ponúkame komentovanú prehliadku prírodovednej expozície zo zameraním na GEOLÓGIU a PALEONTOLÓGIU.
· Pre starších žiakov a študentov ponúkame prezentáciu „Krásy prírody a jej ochrana v regióne SV Slovenska“ a komentovanú prehliadku prírodovednej expozície.
· Ponúkame možnosť pripraviť prednášku (prezentáciu) na prírodovedné a ekologické témy podľa požiadavky pedagógov.
Kontaktná osoba: RNDr. Zuzana Andrejčáková  
Tel. č.: 057/775 22 40
Email:
prirodoveda@muzeumhumenne.sk
sekretariat@muzeumhumenne.sk

Predmet mesiaca

SekretarVM
© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko,  tel.: 00421 57 775 2240
ÚVOD        KONTAKTY           PRINT