Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
Strojový
preklad
VM
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Múzejné noviny
Cena pre Múzejné noviny
Ocenenie za dobové pohľadnice
Ocenenie  - Skanzeny
Ocenenia
Vihorlatského múzea
Ocenenie -Kalendár 2017
Podnikové médium roka 2017
Podnikové médium roka 2017
Zväz múzeí - Pamätnámedaila
 
 
 
Zo zbierok Vihorlatského múzea v Humennom


Benátske poklady

Neodmysliteľnou súčasťou dámskeho krídla boli zrkadlá. V malom zlatom salóne visia hneď dve. Majú oválny tvar s jemne zbrúseným okrajom. Čím je zrkadlo jednoduchšie, tým bohatší je rám. Bohaté vyrezávanie je pozlátené a na vonkajšej strane ho tvorí perlovec, akantové listy a vnútorný okraj rámu tvorí veniec z ruží a viniča. Na vrchole je v strede veľká perla medzi rokajom a dole palmeta. V strede rámu sú po stranách malé figúrky anjelov putti s girlandou v rukách. Pravdepodobne boli vyrobené v Benátkach v priebehu 18. storočia.
Zrkadlá (vyhladené kamenné dosky) sa začali vyrábať už v dobe kamennej. Kovové zrkadlá poznali už starí Egypťania v prvej polovici 3. tisícročia pred Kr. Odtiaľ sa dostali zrkadlá do Grécka a na Blízky východ. Vyrábali sa  zo striebra a zlata alebo z postriebreného a pozláteného kovu. Stredoveká Európa prevzala antické kovové zrkadlá. Boli predmetom vzájomných darov kráľov a pápežov a súčasťou vena kráľovien. Prvé sklené zrkadlo vzniklo na prelome 12. a 13. storočia. Bol to plech pokrytý tenkou vrstvou skla.
Rok 1507 je historickým rokom zrkadla. Dvaja Taliani − obyvatelia ostrovčeka Murano pri Benátkach vymysleli novú, geniálnu metódu výroby sklených zrkadiel. Sklenené gule pokrývali amalgamon − zlúčeninou živého striebra (ortuti) s olovom alebo cínom. Zrkadlá boli veľmi čisté, jednoliate, a pritom dosť veľké. Benátske zrkadlá si získali Európu a Benátky sa stali exportérom zrkadiel na celých 150 rokov. Tajomstvo výroby zrkadiel bolo strážené, špecialisti boli pod stálym dozorom tajnej polície. Útek z Benátok alebo prezradenie tajomstva sa trestalo najostrejšími trestami. Mnoho európskych štátov sa snažilo zmocniť tajomstva, predovšetkým Francúzsko, ktoré  potrebovalo veľa zrkadiel a chcelo ich samo vyrábať. V roku 1664 začal minister Colbert o zrkadlách s Benátkami studenú vojnu. Investoval do sporu veľké finančné prostriedky. Hoci sa Benátčania bránili,  v roku 1665 sa ocitlo dvadsať talianskych majstrov v Paríži. Najlepšieho z nich zakrátko otrávili, iného prebodli dýkou, ale benátske zrkadlo prestalo byť tajomstvom.

Dr. Ivana Strakošová
Vihorlatské múzeum v Humennom

Prezentované predmety mesiaca... viac...
PONUKA VIHORLATSKÉHO MÚZEA PRE ZÁKLADNÉ A STREDNÉ ŠKOLY

Vihorlatské múzeum v Humennom ponúka vzdelávacie aktivity pre žiakov ZŠ a študentov SŠ v nasledujúcich odboroch:
PRÍRODNÉ VEDY:
· Pre žiakov 1. stupňa ZŠ ponúkame prehliadku prírodovednej expozície s rozprávaním o prírode a zaujímavými hrami.
· Pre žiakov 5. a 6. ročníka ZŠ ponúkame edukačné aktivity z BIOLÓGIE, ktoré je vhodné využiť pri opakovaní a upevňovaní učiva jednotlivých tematických celkov, ako aj pri rozširovaní základného učiva a tak dopomôcť k zvýšeniu prírodovednej gramotnosti žiakov. Témy:
ŽIVOT V LESE (5. roč.)
ŽIVOT VO VODE A NA BREHU (5. roč.)
LÚKY, PASIENKY A POLIA (5. roč.)
ŽIVOT S ČLOVEKOM A V ĽUDSKÝCH SÍDLACH (6. roč.)
· Pre žiakov 8. ročníka ZŠ ponúkame komentovanú prehliadku prírodovednej expozície zo zameraním na GEOLÓGIU a PALEONTOLÓGIU.
· Pre starších žiakov a študentov ponúkame prezentáciu „Krásy prírody a jej ochrana v regióne SV Slovenska“ a komentovanú prehliadku prírodovednej expozície.
· Ponúkame možnosť pripraviť prednášku (prezentáciu) na prírodovedné a ekologické témy podľa požiadavky pedagógov.
Kontaktná osoba: RNDr. Zuzana Andrejčáková  
Tel. č.: 057/775 22 40
Email:
prirodoveda@muzeumhumenne.sk
sekretariat@muzeumhumenne.sk

Predmet mesiaca

zrkadlo2
zrkadlo1
© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko,  tel.: 00421 57 775 2240
ÚVOD        KONTAKTY           PRINT