Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
Strojový
preklad
b2019_1
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Múzejné noviny
Cena pre Múzejné noviny
Ocenenie za dobové pohľadnice
Ocenenie  - Skanzeny
Ocenenia
Vihorlatského múzea
Ocenenie -Kalendár 2017
Podnikové médium roka 2017
Podnikové médium roka 2017
Zväz múzeí - Pamätnámedaila
 
 
 
Zo zbierok Vihorlatského múzea v Humennom... Predmet mesiaca
KATINKA KENDEFFY

Vihorlatské múzeum v Humennom vo svojich expozičných a výstavných
priestoroch v objekte renesančného kaštieľa a priľahlého skanzenu spravuje viac
než 140 000 zbierkových predmetov. Z unikátnej obrazovej zbierky predstavuje
múzeum portrét grófky Katinky Kendeffy de Malomviz.
Reprezentatívny obraz grófky Katinky Kendeffy de Malomviz (1834 −
1896) je stálou súčasťou historickej portrétovej zbierky múzea zobrazujúcej
pôvodných majiteľov kaštieľa. V súčasnosti sa obraz nachádza vo veľkom  zlatom
salóne umelecko-historickej expozície múzea. Portrét zobrazuje grófku v životnej
veľkosti  krátko po sobáši s Júliusom  Andrássym v roku 1856.
Katinka de Malomviz pochádzala z významnej  sedmohradskej rodiny. S
manželom sa zoznámili na parížskom plese Napoleona III. v roku 1855. Manželkou
Júliusa Andrássyho sa stala  pred  163 rokmi dňa 9. júla 1856 v Paríži, kde vznikala
aj portrétová podobizeň šľachtičnej. Bola matkou štyroch detí a nasledovala svojho
manžela do Budapešti na ceste k politickej kariére (Július Andrássy bol v období
rokov 1867 - 1871 prvým uhorským ministerským predsedom a v období rokov 1871
- 1879 rakúsko-uhorským ministrom zahraničných vecí). V roku 1867 sa manželský
pár zúčastnil korunovácie veličenstiev za uhorského kráľa a kráľovnú.  Katinka sa
stala dvornou dámou a blízkou dôverníčkou jej veličenstva cisárovnej Sissi.  Grófka
Katinka Kendeffy zomrela 14. mája 1896, pochovaná je v rodinnej hrobke v
Trebišove.
Portrét so silným romantizujúcim nábojom je orientovaný do okruhu
parížskej maľby  autora Edouarda Dubüffe (1820 − 1883). Maliarske prevedenie sa
vyznačuje  dokonalým zvládnutím materiálovej štruktúry textílií a celkovým poňatím
obrazu charakteristickým pre portrétistu francúzskej školy. Na obraze je Katinka
Kendeffi zvečnená v dobových ružových hodvábno-čipkových šatách zdobených
perlami, s perlovým náhrdelníkom a korunkou doplnenou vlečkou. Výrazným prvkom
je na obraze modrý dámsky dolomán zdobený zlatou výšivkou a kožušinkou.
Edouardo Dubüffe je autorom niekoľkých diel nachádzajúcich sa v portrétovej
zbierke múzea. Dielo je signované.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v HumennomPrezentované predmety mesiaca... viac...
PONUKA VIHORLATSKÉHO MÚZEA PRE ZÁKLADNÉ A STREDNÉ ŠKOLY

Vihorlatské múzeum v Humennom ponúka vzdelávacie aktivity pre žiakov ZŠ a študentov SŠ v nasledujúcich odboroch:
PRÍRODNÉ VEDY:
· Pre žiakov 1. stupňa ZŠ ponúkame prehliadku prírodovednej expozície s rozprávaním o prírode a zaujímavými hrami.
· Pre žiakov 5. a 6. ročníka ZŠ ponúkame edukačné aktivity z BIOLÓGIE, ktoré je vhodné využiť pri opakovaní a upevňovaní učiva jednotlivých tematických celkov, ako aj pri rozširovaní základného učiva a tak dopomôcť k zvýšeniu prírodovednej gramotnosti žiakov. Témy:
ŽIVOT V LESE (5. roč.)
ŽIVOT VO VODE A NA BREHU (5. roč.)
LÚKY, PASIENKY A POLIA (5. roč.)
ŽIVOT S ČLOVEKOM A V ĽUDSKÝCH SÍDLACH (6. roč.)
· Pre žiakov 8. ročníka ZŠ ponúkame komentovanú prehliadku prírodovednej expozície zo zameraním na GEOLÓGIU a PALEONTOLÓGIU.
· Pre starších žiakov a študentov ponúkame prezentáciu „Krásy prírody a jej ochrana v regióne SV Slovenska“ a komentovanú prehliadku prírodovednej expozície.
· Ponúkame možnosť pripraviť prednášku (prezentáciu) na prírodovedné a ekologické témy podľa požiadavky pedagógov.
Kontaktná osoba: RNDr. Zuzana Andrejčáková  
Tel. č.: 057/775 22 40
Email:
prirodoveda@muzeumhumenne.sk
sekretariat@muzeumhumenne.sk

Predmet mesiaca

Katinka_Kendeffy_jul2019
© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko,  tel.: 00421 57 775 2240
ÚVOD        KONTAKTY           PRINT