Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
Strojový
preklad
VM
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Múzejné noviny
Cena pre Múzejné noviny
Ocenenie za dobové pohľadnice
Ocenenie  - Skanzeny
Ocenenia
Vihorlatského múzea
Ocenenie -Kalendár 2017
 
 
 
Zdobené drevené lustre

Vihorlatské múzeum v Humennom vo svojich expozičných a výstavných priestoroch    v objekte renesančného kaštieľa a v areáli expozície ľudovej architektúry a  bývania (skanzene) spravuje viac než 140 000 zbierkových predmetov. Z rozsiahlej umelecko-historickej zbierky predstavuje múzeum dva zdobené drevené lustre z obdobia  prelomu 18. a 19. storočia.

Bohato zdobené lustre z dreva v Umelecko-historickej expozícii Vihorlatského múzea v Humennom pochádzajú z pôvodného zariadenia kaštieľa. Na dobových fotografiách z rodinného albumu rodiny Andrássyovcov z prvej tretiny 19. storočia nachádzame ešte  obidva lustre v plne zariadených kaštieľskych komnatách. Prvý z reprezentatívnych lustrov v tvare kvetinového koša sa nachádzal v spoločenskej miestnosti, pôvodne tančiarni, ktorá dnes slúži ako obradná miestnosť. Luster dosahuje výšku 100 cm,  zaujme svojou veľkosťou i veľkoleposťou  dekoratívneho stvárnenia množstva rôznorodých farebných kvetov a listov. Kvetinové girlandy sa z koša obtáčajú  okolo štyroch kovových rebier  ukončených závesnou kotvou. Luster bol pôvodne sviečkový, neskôr upravený na elektrické osvetlenie. Druhé svietidlo v podobe dvoch nad sebou umiestnených kvetinových vencov  dosahuje výšku 70 cm. Bohato dekorovaný luster s kvetinovými variáciami ruží  a vetvičiek pôvodne  zdobil  renesančnú pracovňu s balkónom v juhovýchodnej časti kaštieľa.
Na výzdobu lustrov bolo použité smrekové a lipové drevo na povrchu farebne upravené temperovou a olejovou farbou. Oba zbierkové predmety boli reštaurované v ateliéri akademického sochára Martina Kutného z Bardejova s   finančnou podporou Fondu na podporu umenia.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v HumennomPrezentované predmety mesiaca... viac...
PONUKA VIHORLATSKÉHO MÚZEA PRE ZÁKLADNÉ A STREDNÉ ŠKOLY

Vihorlatské múzeum v Humennom ponúka vzdelávacie aktivity pre žiakov ZŠ a študentov SŠ v nasledujúcich odboroch:
PRÍRODNÉ VEDY:
· Pre žiakov 1. stupňa ZŠ ponúkame prehliadku prírodovednej expozície s rozprávaním o prírode a zaujímavými hrami.
· Pre žiakov 5. a 6. ročníka ZŠ ponúkame edukačné aktivity z BIOLÓGIE, ktoré je vhodné využiť pri opakovaní a upevňovaní učiva jednotlivých tematických celkov, ako aj pri rozširovaní základného učiva a tak dopomôcť k zvýšeniu prírodovednej gramotnosti žiakov. Témy:
ŽIVOT V LESE (5. roč.)
ŽIVOT VO VODE A NA BREHU (5. roč.)
LÚKY, PASIENKY A POLIA (5. roč.)
ŽIVOT S ČLOVEKOM A V ĽUDSKÝCH SÍDLACH (6. roč.)
· Pre žiakov 8. ročníka ZŠ ponúkame komentovanú prehliadku prírodovednej expozície zo zameraním na GEOLÓGIU a PALEONTOLÓGIU.
· Pre starších žiakov a študentov ponúkame prezentáciu „Krásy prírody a jej ochrana v regióne SV Slovenska“ a komentovanú prehliadku prírodovednej expozície.
· Ponúkame možnosť pripraviť prednášku (prezentáciu) na prírodovedné a ekologické témy podľa požiadavky pedagógov.
Kontaktná osoba: RNDr. Zuzana Andrejčáková  
Tel. č.: 057/775 22 40
Email:
prirodoveda@muzeumhumenne.sk
sekretariat@muzeumhumenne.sk

Predmet mesiaca

luster1
luster2
© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko,  tel.: 00421 57 775 2240
ÚVOD        KONTAKTY           PRINT