Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
Strojový
preklad
b2019_1
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Múzejné noviny
Cena pre Múzejné noviny
Ocenenie za dobové pohľadnice
Ocenenie  - Skanzeny
Ocenenia
Vihorlatského múzea
Ocenenie -Kalendár 2017
Podnikové médium roka 2017
Podnikové médium roka 2017
Zväz múzeí - Pamätnámedaila
 
 
 
Drevené píšťaly

Vihorlatské múzeum v Humennom vo svojich expozičných a výstavných priestoroch v objekte renesančného kaštieľa a priľahlého
skanzenu spravuje viac než 150 000 zbierkových predmetov. Z unikátnej kolekcie exponátov zbierkového fondu Vihorlatského
múzea v Humennom zameraného na rómsku kultúru, predstavuje múzeum zdobené ručne vyrábané drevené píšťaly. 
Múzejný zbierkový fond dokumentujúci rómske dejiny a kultúru Rómov na Slovensku pozostáva z bohatého súboru textových a obrazových dokladov,
remeselných nástrojov a výrobkov, hudobných inštrumentov, umeleckých diel a odevných prvkov. Prezentované drevené píšťaly zdobené ľudovým
motívom pochádzajú z dielne Jozefa Bihariho z obce Žirany v okrese Nitra. Obe píšťaly získalo múzeum do svojho zbierkového fondu v roku 1994.
Píšťaly ako tradičný plnohodnotný hudobný nástroj boli  pôvodne vyrábané z dreva za použitia iba nožíka. Telo bohato zdobených píšťal pozostávalo
z hmatových otvorov a okienka, ktorým do píšťaly prúdil vzduch. Dĺžka väčšej prezentovanej píšťaly dosahuje 79,5 cm s priemerom tela 5 cm.
Náhubok je vyrobený z umelej hmoty v dĺžke 2,5 cm s priemerom 1 cm. Zdobenie tvorí maľba znázorňujúca ľudské postavy a hada.  Tento druh
píšťaly je nazývaný ako indická píšťala. Druhá píšťala je dlhá 70 cm s priemerom tela 4 cm. Náhubok z umelej hmoty je dlhý 3 cm s priemerom 1 cm.
Píšťala má šesť kruhových hmatových otvorov s priemerom 1 cm. Rozmiestnenie a veľkosť hmatových otvorov, ktoré  určovali výšku tónu píšťaly, sa
spočiatku určovali náhodne. Neskôr sa výrobcovia píšťal naučili postupy presného rozmiestenia. Zdobenie píšťaly znázorňuje ľudské tváre. Kresby v
dreve boli vyhotovené vpichovaním ostrého predmetu do dreva. Spodná časť píšťaly  je zakončená dreveným hrotom a zdobenou drevenou guľou
tmavej  hnedej farby. 
Obe píšťaly spolu s ďalšími vystavovanými exponátmi a informačnými panelmi sú súčasťou aktuálne inštalovanej múzejnej výstavy Z dejín Rómov na
Slovensku. Výstava, obohatená o sprievodný rovnomenný katalógový titul, potrvá vo Vihorlatskom múzeu v Humennom do 31. decembra 2019.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom


Prezentované predmety mesiaca... viac...
PONUKA VIHORLATSKÉHO MÚZEA PRE ZÁKLADNÉ A STREDNÉ ŠKOLY

Vihorlatské múzeum v Humennom ponúka vzdelávacie aktivity pre žiakov ZŠ a študentov SŠ v nasledujúcich odboroch:
PRÍRODNÉ VEDY:
· Pre žiakov 1. stupňa ZŠ ponúkame prehliadku prírodovednej expozície s rozprávaním o prírode a zaujímavými hrami.
· Pre žiakov 5. a 6. ročníka ZŠ ponúkame edukačné aktivity z BIOLÓGIE, ktoré je vhodné využiť pri opakovaní a upevňovaní učiva jednotlivých tematických celkov, ako aj pri rozširovaní základného učiva a tak dopomôcť k zvýšeniu prírodovednej gramotnosti žiakov. Témy:
ŽIVOT V LESE (5. roč.)
ŽIVOT VO VODE A NA BREHU (5. roč.)
LÚKY, PASIENKY A POLIA (5. roč.)
ŽIVOT S ČLOVEKOM A V ĽUDSKÝCH SÍDLACH (6. roč.)
· Pre žiakov 8. ročníka ZŠ ponúkame komentovanú prehliadku prírodovednej expozície zo zameraním na GEOLÓGIU a PALEONTOLÓGIU.
· Pre starších žiakov a študentov ponúkame prezentáciu „Krásy prírody a jej ochrana v regióne SV Slovenska“ a komentovanú prehliadku prírodovednej expozície.
· Ponúkame možnosť pripraviť prednášku (prezentáciu) na prírodovedné a ekologické témy podľa požiadavky pedagógov.
Kontaktná osoba: RNDr. Zuzana Andrejčáková  
Tel. č.: 057/775 22 40
Email:
prirodoveda@muzeumhumenne.sk
sekretariat@muzeumhumenne.sk

Predmet mesiaca

IMG_8466
IMG_8467p
IMG_8470
© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko,  tel.: 00421 57 775 2240
ÚVOD        KONTAKTY           PRINT