Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
Strojový
preklad
b2019_1
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Múzejné noviny
Cena pre Múzejné noviny
Ocenenie za dobové pohľadnice
Ocenenie  - Skanzeny
Ocenenia
Vihorlatského múzea
Ocenenie -Kalendár 2017
Podnikové médium roka 2017
Podnikové médium roka 2017
Zväz múzeí - Pamätnámedaila
nks2019
 
 
 
KRASLICA/PISANKA (VOSKOVÁ BATIKA)

Zbierkové predmety v podobe kraslíc zhromažďuje a odborne spracováva  Vihorlatské múzeum v Humennom od roku 1986. Systematická
zbierkotvorná činnosť múzea dokumentujúca tradíciu a vývoj krasličiarstva v regióne horného Zemplína a krajín karpatskej oblasti sa zintenzívnila s
popularizáciou múzejnej výstavy kraslíc. Od roku 2004 nadobudla výstava pod názvom Karpatská kraslica  medzinárodný rozmer (v roku 2020 sa
koná  jej 28. pokračovanie). Zbierkový fond kraslíc v rámci etnografického fondu múzea predstavuje 825 kusov kraslíc vyhotovených rôznymi
tradičnými technikami zdobenia. Z tohto počtu je 123 kraslíc zo zahraničia.
Prezentovaná kraslica pochádza z najstaršej kolekcie kraslíc získaných v roku 1986 od autorky z Humenného. Vyhotovená je na podklade slepačej
škrupiny technikou voskovej batiky. Táto technika je v našom regióne najviac rozšírená. Takmer 90 percent  kraslíc v zbierkovom fonde múzea je
vytvorených technikou voskovej batiky. Ide o techniku striedavého nanášania vosku na vajíčko, zväčša špendlíkom. Vytváranie ornamentu sa strieda
s farbením, a to od  najsvetlejšieho odtieňa po najtmavší. Po konečnom odstránení vosku sa miesta zakryté voskom  nezafarbia a vytvárajú výslednú
dekoráciu.
Z ostatných techník v zbierkovom fonde múzea majú výrazné zastúpenie aj kraslice zhotovené voskovaním. Súbor obsahuje taktiež kraslice
zhotovené vyškrabávaním, drôtovaním, olepovaním slamou, bavlnkami, farebnými papiermi a fóliami, technikou madeira, kraslice maľované tušom,
akrilovými farbami, plstením, kraslice zdobené aplikáciou paličkovanej čipky a rôznymi kombináciami techník. Zbierkovú kolekciu kraslíc dopĺňa v múzeu
aj replika najstaršej dochovanej kraslice z ukrajinského Ľvova z 15. storočia. Časť zbierkovej kolekcie kraslíc je vo Vihorlatskom múzeu v Humennom
pravidelne vystavovaná  spolu s  novoprezentovanými kraslicami aktuálnej medzinárodnej výstavy kraslíc Karpatská kraslica.
Prezentované predmety mesiaca... viac...
PONUKA VIHORLATSKÉHO MÚZEA PRE ZÁKLADNÉ A STREDNÉ ŠKOLY

Vihorlatské múzeum v Humennom ponúka vzdelávacie aktivity pre žiakov ZŠ a študentov SŠ v nasledujúcich odboroch:
PRÍRODNÉ VEDY:
· Pre žiakov 1. stupňa ZŠ ponúkame prehliadku prírodovednej expozície s rozprávaním o prírode a zaujímavými hrami.
· Pre žiakov 5. a 6. ročníka ZŠ ponúkame edukačné aktivity z BIOLÓGIE, ktoré je vhodné využiť pri opakovaní a upevňovaní učiva jednotlivých tematických celkov, ako aj pri rozširovaní základného učiva a tak dopomôcť k zvýšeniu prírodovednej gramotnosti žiakov. Témy:
ŽIVOT V LESE (5. roč.)
ŽIVOT VO VODE A NA BREHU (5. roč.)
LÚKY, PASIENKY A POLIA (5. roč.)
ŽIVOT S ČLOVEKOM A V ĽUDSKÝCH SÍDLACH (6. roč.)
· Pre žiakov 8. ročníka ZŠ ponúkame komentovanú prehliadku prírodovednej expozície zo zameraním na GEOLÓGIU a PALEONTOLÓGIU.
· Pre starších žiakov a študentov ponúkame prezentáciu „Krásy prírody a jej ochrana v regióne SV Slovenska“ a komentovanú prehliadku prírodovednej expozície.
· Ponúkame možnosť pripraviť prednášku (prezentáciu) na prírodovedné a ekologické témy podľa požiadavky pedagógov.
Kontaktná osoba: RNDr. Zuzana Andrejčáková  
Tel. č.: 057/775 22 40
Email:
prirodoveda@muzeumhumenne.sk
sekretariat@muzeumhumenne.sk

Predmet mesiaca

PM_2_2020
© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko,  tel.: 00421 57 775 2240
ÚVOD        KONTAKTY           PRINT