Archív - video

VIDEO - digitalizácia

1. Kaštieľ v Humennom, renesančná stavba zo 17. storočia, prestavaná v 18. a 1. polovici 19. storočia. Pohľad na budovu,  interiérové reprezentačné schodisko a vestibul s krbom zdobeným erbom rodiny Andrássy.

2. Keltsko - dácka minca, napodobenina tetradrachmy Filipa II. Macedónskeho  z polovice 2. storočia pred Kristom nájdená v intraviláne obce  Ptičie.  Na averze ovenčená hlava Dia, na reverze jazdec na klusajúcom koni.

3. Baldachýnova posteľ,  materiál - dub,  neorennesancia,  19. storočie, z pôvodného zariadenia kaštieľa v Humennom vyrobená pre Andrássyovcov.

4. Renesančná lovecká ručnica  s kolieskovým zámkom, bohato zdobená slonovinou, 17. storočie, z pôvodného inventáru kaštieľa v Humennom.

5. Podobizeň šľachtica s fúzikmi. Kresba pastelom  na pergamene, autor neznámy, 19. storočie, z pôvodného inventáru kaštieľa v Humennom

6. Krajina so stafážou. Olej na plátne, autor neznámy,  2. polovica 18. storočia, z pôvodného inventáru kaštieľa v Humennom

7. Svätý Mikuláš, ikona, 1. polovica 18. storočia, Runina.

8. Svätý Štefan.  Ranobaroková plastika, drevo - lipa, autor Jozef Hartman (1719 - 1764, sochár sliezskeho  pôvodu žijúci v Košiciach), Topoľovka.