Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
Strojový
preklad
VM
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Múzejné noviny
Cena pre Múzejné noviny
Ocenenie za dobové pohľadnice
Ocenenie  - Skanzeny
Ocenenia
Vihorlatského múzea
Ocenenie -Kalendár 2017
Podnikové médium roka 2017
Podnikové médium roka 2017
Zväz múzeí - Pamätnámedaila

Plán výstav na rok 2018

dop2018_1
dop2018_2
dop2018_3
dop2018_4
Vstupné:
1 € - dospelí, 0,50 € - deti, študenti, dôchodcovia        
0,50 €/dieťa - organizované skupiny detí od 3 do 6 rokov

január
do 27. 1. 2019
Peter Králik

február                            
1. 2. - 28. 2. 2019            
H/AMFO Roberta Spielmanna 2019

1. 2. - 28. 2. 2019             
Fotografie z hory Atos

marec                              
7. 3. - 24. 3. 2019            
Vasil Gangur - akvarely

15. 3. - 30. 4. 2019             
Karpatská kraslica

apríl                              
15. 3. - 30. 4. 2019             
Karpatská kraslica

máj                               
16. 5. - 28. 7. 2019            
Archeológia zo zbierok VM

jún                                  
6. 6. - 30. 6. 2019             
Výtvarné spektrum 2019 - Prešovský kraj

16. 5. - 28. 7. 2019             
Archeológia zo zbierok VM

júl                                 
18. 7. - 31. 8. 2019            
Insita 2019 (15. ročník)

16. 5. - 28. 7. 2019             
Archeológia zo zbierok VM

august                           
18. 7. - 31. 8. 2019            
Insita 2019 (15. ročník)

15. 8. - 31. 10. 2019           
Orest Dubay

september                     
15. 8. - 31. 10. 2019           
Orest Dubay

október                         
15. 8. - 31. 10. 2019           
Orest Dubay

november                      
7. 11. - 30. 11. 2019           
Fotoklub REFLEX

Termín určí UA                    
10. Karpatské bienále grafiky 2019

14. 11. 2019 - 19. 1. 2020  
Vladimír a Vladimíra Vajsovci

december                      
5. 12. 2019                         
Vianočné ozdoby
(z Výrobného družstva Okrasa v Čadci)

Termín určí UA                    
10. Karpatské bienále grafiky 2019

14. 11. 2019                       
Vladimír a Vladimíra Vajsovci


Zmena programu a termínu vyhradená.

Návštevníkov privíta nádvorie kaštieľa s ozdobenou jedličkou a vianočnou výzdobou. Atmosféru adventných stretnutí spríjemnia vystúpenia speváckych zborov s chrámovou hudbou a folklórnych skupín s vianočným zvykoslovím z Humenného a okolia. Expozície, hlavne umelecko-historická budú skrášlené vianočnými stromčekmi, ikebanami a ďalšími doplnkami. Súčasťou výzdoby bude aj vianočné stolovanie. V reprezentačných priestoroch ponúkneme priestor pre vystúpenia s vianočnou tematikou súborom i jednotlivcom, dospelým aj deťom.
Galerijné priestory budú vyhradené výstavám, ktoré doplnia celkovú atmosféru a pripomenú ľudové tradície spojené s Vianocami. Počas celého adventu pomôže toto podujatie zviditeľniť a upevniť kresťanské a ľudské hodnoty: dobro, lásku a pomoc blížnemu.
© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko,  tel.: 00421 57 775 2240
ÚVOD        KONTAKTY           PRINT