© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko, tel.: 00421 57 775 2240
Strojový
preklad
VM
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.

Kalendár podujatí

Dni sv. Huberta na Zemplíne
Karpatská kraslica
Medzinárodný deň múzeí
INSITA
MEDZINÁRODNÝ DEŇ MÚZEÍ

INSITA

Dni sv. Huberta na Zemplíne

Vianoce v múzeu
Jedným z tradičných podujatí, ktoré pre svojich návštevníkov pravidelne pripravuje Vihorlatské múzeum v Humennom je deň otvorených dverí s bohatým kultúrnym programom. Pre mnohých obyvateľov nášho mesta a okolia je príležitosťou ako príjemne stráviť deň a zároveň si obohatiť svoje poznatky o minulosti krajiny a národa, pokochať sa krásou ľudového umenia a oboznámiť sa s odbornou prácou múzejníkov. V expozícii ľudovej architektúry a bývania obohatenej plastikami novo vznikajúcej galérie insitného umenia, ožívajú dnes už zanikajúce remeslá sprevádzané vystúpeniami folklórnych súborov a speváckych skupín. Priestory kaštieľa sa zmenia na stroj času, ktorý nás prostredníctvom vystúpenia skupiny historického šermu prenesie do dávnej minulosti. Expozície a galéria sú doplnené príležitostnými výstavami.
Projekt INSITA nadväzuje na predchádzajúce ročníky, ktoré sa konali v areáli expozície ľudovej architektúry a bývania /skanzen/ v Humennom. Ich cieľom bolo a je postupné vybudovanie plenérovej galérie insitnej rezbárskej a maliarskej tvorby, v ktorej svoje práce vystavujú umelci nielen zo Slovenska, ale aj z Poľska, Maďarska, Talianska. Projekt podporuje praktické rozvíjanie umeleckých a remeselných zručností prostredníctvom spolupráce a vzájomnej konfrontácie zúčastnených. Súčasťou projektu sú aj sprievodné výstavy v priestoroch Vihorlatského múzea a Vihorlatského osvetového strediska z profilov niektorých zo zúčastnených autorov Projekt INSITA dal podnet k vzniku plenérovej galérie, ktorej súčasťou je dnes už 50 diel rezbárskej a maliarskej tvorby a ktorá sa stala neoddeliteľnou súčasťou prehliadky skanzenu.
Aj počas tohto ročníka chceme vytvoriť pre účastníkov podujatia príjemné a inšpirujúce podmienky a obohatiť tak naše priestory o ďalšie hodnotné diela. Všetko toto obohatí ponuku kultúrnych podujatí mesta a regiónu z krátko i dlhodobého hľadiska.
Deň sv. Huberta je príležitosťou na spoločné stretnutie milovníkov poľovníctva z oblasti Zemplína. Nejde iba o lokálne podujatie, ale o podujatie s medzinárodnou účasťou hostí z Poľska, Maďarska a Českej republiky. V úvode sa na nádvorí kaštieľa v Humennom uskutoční svätohubertská omša. V rámci tohto dňa sa poľovníci z okresov Sobrance, Humenné, Medzilaborce, Michalovce, Trebišov, Vranov a Snina pochvália svojimi trofejami na výstave, niektorí z nich si preberú ocenenia za rozvoj poľovníctva v regióne.
Popoludní bude v skanzene prebiehať bohatý program venovaný ukážkam poľovníckych signálov, vábeniu jeleňov a inej zveri, prehliadke poľovníckych psov, ale aj poľovníckemu trojboju a vareniu guľášu a haláslé. Kultúrny program doplnia vystúpenia skupiny Lesnícke rohy a Poľovnícke halali.
Návštevníkov privíta nádvorie kaštieľa s ozdobenou jedličkou a vianočnou výzdobou. Atmosféru adventných stretnutí spríjemnia vystúpenia speváckych zborov s chrámovou hudbou a folklórnych skupín s vianočným zvykoslovím z Humenného a okolia. Expozície, hlavne umelecko-historická budú skrášlené vianočnými stromčekmi, ikebanami a ďalšími doplnkami. Súčasťou výzdoby bude aj vianočné stolovanie. V reprezentačných priestoroch ponúkneme priestor pre vystúpenia s vianočnou tematikou súborom i jednotlivcom, dospelým aj deťom.
Galerijné priestory budú vyhradené výstavám, ktoré doplnia celkovú atmosféru a pripomenú ľudové tradície spojené s Vianocami. Počas celého adventu pomôže toto podujatie zviditeľniť a upevniť kresťanské a ľudské hodnoty: dobro, lásku a pomoc blížnemu.