Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
Strojový
preklad
b2019_1
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Múzejné noviny
Cena pre Múzejné noviny
Ocenenie za dobové pohľadnice
Ocenenie  - Skanzeny
Ocenenia
Vihorlatského múzea
Ocenenie -Kalendár 2017
Podnikové médium roka 2017
Podnikové médium roka 2017
Zväz múzeí - Pamätnámedaila
Kalendár 2019
Kalendár 2020

Otváracie hodiny

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRI VSTUPE DO VIHORLATSKÉHO MÚZEA V HUMENNOM
V OBJEKTE KAŠTIEĽA A V AREÁLI  EXPOZÍCIE ĽUDOVEJ ARCHITEKTÚRY A BÝVANIA•  Pri vstupe a počas pobytu v múzejných priestoroch v objekte kaštieľa a v areáli expozície
    ľudovej architektúry a bývania sa návštevníci riadia:
   ● všeobecne platnými protiepidemiologickými opatreniami
   ● aktuálne platnými nariadeniami pre okres Humenné na
http://automat.gov.sk/humenne  
   ● aktuálne platnými nariadeniami pre múzeá, galérie a výstavné siene v okrese Humenné
na:  
     
http://kulturnysemafor.sk/domov
   ● pokynmi lektorov múzea

•  Návštevníci múzea s prejavmi akýchkoľvek respiračných ochorení disciplinovane sami alebo
   na  vyzvanie personálu
múzea nevstupujú do objektov múzea
•  Vstup a pobyt vo vonkajších a vnútorných priestoroch múzea je možný iba s rúškom/
   respirátorom  prekrytými dýchacími cestami
•  Návštevníci múzea sú povinní dodržiavať vzájomný minimálny odstup dva  metre
   (s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti a osôb so zdravotným postihnutím v
    sprievode asistenta)

•  Pri vstupe do priestorov a areálu múzea je povinná dezinfekcia rúk dezinfekčným  
   prostriedkom

•  Pre návštevníkov platí zákaz podávania rúk,  konzumácie jedla a dotýkania sa predmetov v
   expozíciách a v priestoroch múzea s výnimkou
použitia sociálneho zariadenia  a
   platby  vstupného
•  Maximálny počet osôb počas prehliadky múzejných expozícií na:  

   http://kultúrnysemafor.sk/domov
•  Pred návštevou múzea  prosíme návštevníkov, aby sledovali všeobecne platné
   protiepidemiologické nariadenia  a aktuálne opatrenia pre okres Humenné, prípadne sa 
   informovali na: tel. č. 421 57 775  2240 alebo e-adrese: sekretariat@muzeumhumenne.sk

• 
PROSÍME NÁVŠTEVNÍKOV, ABY REŠPEKTOVALI BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
   SÚVISIACE S EPIDEMIOLOGICKOU SITUÁCIOU A PRIEBEHOM REKONŠTRUKČNÝCH PRÁC
   NA NÁDVORÍ KAŠTIEĽA. Ďakujeme.

MOŽNOSŤ PLATBY KULTÚRNYMI POUKAZMI PRI NÁVŠTEVE MÚZEA ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH
  A STREDNÝCH ŠKÔL  JE V TOMTO ROKU MINISTERSTVOM KULTÚRY SLOVENSKEJ
  REPUBLIKY POZASTAVENÁ. INFORMÁCIE NA:
 
https://www.culture.gov.sk/ministerstvo/kulturne-poukazy-2021/REŽIM PREVÁDZKY V MÚZEJNÝCH EXPOZÍCIÁCH V KAŠTIELI

• POČAS ŠTÁTNYCH SVIATKOV JE PRE NÁVŠTEVNÍKOV MÚZEUM ZATVORENÉ
Vstupy do všetkých  expozícií a na výstavy v objekte kaštieľa začínajú vždy v celú hodinu.
Obedňajšia prestávka: 12.00 − 13.00 hod.
Vstup do všetkých expozícií v kaštieli je bezbariérový


UMELECKO-HISTORICKÁ EXPOZÍCIA
pondelok:
10.00 − 16.00 hod.
Posledný vstup do expozície začína o 15.00 hod.
utorok − piatok:   10.00 − 18.00 hod.
sobota a nedeľa:14.00 − 18.00 hod.
Posledný vstup do expozície začína o 17.00 hod.


PRÍRODOVEDNÁ EXPOZÍCIA
pondelok:
10.00 − 16.00 hod.
Posledný vstup do expozície začína o 15.00 hod.
utorok − piatok:  10.00 − 18.00 hod.
sobota a nedeľa:14.00 − 18.00 hod.
Posledný vstup do expozície začína o 17.00 hod.


SAKRÁLNA EXPOZÍCIA
pondelok:
10.00 - 16.00 hod.
Posledný vstup do expozície začína o 15.00 hod.
utorok − piatok:  10.00 − 18.00 hod.
sobota a nedeľa:14.00 − 18.00 hod.
Posledný vstup do expozície začína o 17.00 hod.


GALERIJNÁ SIEŇ ORESTA DUBAYA VIHORLATSKÉHO MÚZEA V HUMENNOM
pondelok:
10.00 − 16.00 hod.
Posledný vstup do expozície začína o 15.00 hod.
utorok − piatok:  10.00 − 18.00 hod.
sobota a nedeľa:14.00 − 18.00 hod.
Posledný vstup do expozície začína o 17.00 hod.


SLUŽBY NÁVŠTEVNÍKOM

Bezplatný vstup do múzea pre dobrovoľných darcov krvi - držiteľov zlatej a diamantovej
  Jánskeho
plakety a Kňazovického medaily z územia celého Slovenska
Možnosť platby kultúrnymi poukazmi pri návšteve múzea žiakov základných a stredných škôl
Možnosť nahlásenia návštevy na:  tel. č.: +421 57 7752240,e-mail: sekretariat@muzeumhumenne.sk
Lektorský výklad v cene (aj v cudzom jazyku)
Možnosť zakúpenia propagačných predmetov a suvenírov v objekte kaštieľaREŽIM PREVÁDZKY V EXPOZÍCII ĽUDOVEJ ARCHITEKTÚRY A BÝVANIA (SKANZEN)

• POČAS ŠTÁTNYCH SVIATKOV JE PRE NÁVŠTEVNÍKOV EXPOZÍCIA  ZATVORENÁ

Prehliadka expozície začína spoločným výkladom pred objektom kostolíka a individuálnou prehliadkou 
  kostolíka a areálu expozície (s výnimkou rodinných príslušníkov žijúcich v jednej domácnosti)
• Technická prestávka 12.30 − 13.30 hod.
• Posledný vstup do areálu expozície pred technickou prestávkou je o 12.00 hod.
• Vstup do areálu expozície je čiastočne bezbariérový
• Pre vstup s pohybovým obmedzením kontaktovať múzeum na tel. č.: +421 57 7752240,
  e-mail: sekretariat@muzeumhumenne.sk

Zmena otváracích hodín v Expozícii ľudovej architektúry a bývania (skanzen) od 2.10.2021
• Návštevné hodiny:
pondelok: zatvorené
utorok - piatok: 10.00 - 16.00 (posledný vstup o 15.00)
sobota - nedeľa: 14.00 - 17.00 (posledný vstup o 16.00)


SLUŽBY NÁVŠTEVNÍKOM

Bezplatný vstup do múzea pre dobrovoľných darcov krvi - držiteľov zlatej a diamantovej
  Jánskeho
plakety a Kňazovického medaily z územia celého Slovenska
Možnosť platby kultúrnymi poukazmi pri návšteve múzea žiakov základných a stredných škôl
Možnosť nahlásenia návštevy na:  tel. č.: +421 57 7752240,
  e-mail: sekretariat@muzeumhumenne.sk
Lektorský výklad v cene (aj v cudzom jazyku)
Možnosť zakúpenia propagačných predmetov a suvenírov v areáli expozície


Vihorlatské múzeum v Humennom
sa teší na Vašu návštevu a želá príjemne strávené chvíle v múzejných expozíciách

© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko,  tel.: 00421 57 775 2240
ÚVOD        KONTAKTY           PRINT