Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
Strojový
preklad
VM
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Múzejné noviny
Cena pre Múzejné noviny
Ocenenie za dobové pohľadnice
Ocenenie  - Skanzeny
Ocenenia
Vihorlatského múzea
Ocenenie -Kalendár 2017
Podnikové médium roka 2017
Podnikové médium roka 2017
Zväz múzeí - Pamätnámedaila

Otváracie hodiny

Počas sezóny: od 1. mája do 31. októbra
  EXPOZÍCIE A VÝSTAVY V OBJEKTE ZÁMKU
pondelok - piatok: 9.00 - 18.00 hod.
sobota - nedeľa: 14.00 - 18.00 hod.
Začiatok prehliadky v umelecko-historickej expozícii začína každú celú hodinu.
Posledný vstup do expozície je o 17.00 hod.
  EXPOZÍCIA ĽUDOVEJ ARCHITEKTÚRY
  A BÝVANIA (SKANZEN)
pondelok - nedeľa: 9.00 - 19.00 hod.

Mimo sezóny: od 1. novembra do 30. apríla
  VÝSTAVY V OBJEKTE ZÁMKU
pondelok - piatok: 9.00 - 15.00 hod.
  EXPOZÍCIE V OBJEKTE ZÁMKU A SKANZENE
pondelok - piatok: pre vopred ohlásené návštevy 
(min. 5 osôb)
© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko,  tel.: 00421 57 775 2240
ÚVOD        KONTAKTY           PRINT