Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
Strojový
preklad
VM
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Múzejné noviny
Cena pre Múzejné noviny
Ocenenie za dobové pohľadnice
Ocenenie  - Skanzeny
Ocenenia
Vihorlatského múzea
Ocenenie -Kalendár 2017
Podnikové médium roka 2017
Podnikové médium roka 2017
Zväz múzeí - Pamätnámedaila

Postupové súťaže v roku 2018

Návštevníkov privíta nádvorie kaštieľa s ozdobenou jedličkou a vianočnou výzdobou. Atmosféru adventných stretnutí spríjemnia vystúpenia speváckych zborov s chrámovou hudbou a folklórnych skupín s vianočným zvykoslovím z Humenného a okolia. Expozície, hlavne umelecko-historická budú skrášlené vianočnými stromčekmi, ikebanami a ďalšími doplnkami. Súčasťou výzdoby bude aj vianočné stolovanie. V reprezentačných priestoroch ponúkneme priestor pre vystúpenia s vianočnou tematikou súborom i jednotlivcom, dospelým aj deťom.
Galerijné priestory budú vyhradené výstavám, ktoré doplnia celkovú atmosféru a pripomenú ľudové tradície spojené s Vianocami. Počas celého adventu pomôže toto podujatie zviditeľniť a upevniť kresťanské a ľudské hodnoty: dobro, lásku a pomoc blížnemu.
PODUJATIE
UZÁVIERKA
TERMÍN
KONTAKT
MIESTO
Prihláška * Propozície
H/AMFO
(regionálne kolo)
19. 1. 2018
1. 2. 2018
Mgr. Kataniková
osveta@muzeumhumenne.sk
Vihorlatské  múzeum
Prihláška * Propozície
Divadelná jar
(regionálne kolo)
2. 3. 2018
10. 3. 2018
Mgr. Lukáčová
osveta@muzeumhumenne.sk
Vihorlatské múzeum
Prihláška * Propozície
Hviezdoslavov Kubín
(okresné kolá)
16. 3. 2018
26. 3. 2018 SV
27. 3. 2018 HE
27. 3. 2018 ML
Mgr. Lukáčová
osveta@muzeumhumenne.sk
ZŠ Budovateľská/SV
Vihorlatské múzeum
Vihorlatské múzeum
Prihláška * Propozície
Fotosalón FIAP
(regionálne kolo, výstava)
28. 3. 2018
27. 9. 2018
Mgr. Kataniková
osveta@muzeumhumenne.sk
Vihorlatské múzeum
Prihláška * Propozície
Súťaž detského hudobného
folklóru
(regionálne kolo)
 
13. 4. 2018
Mgr. Kerekanič
Vihorlatské múzeum
Prihláška * Propozície
Hudobná súťaž -
Divertimento musicale, 
Strunobranie
(regionálne kolo)
 
13. 4. 2018
Mgr. Kerekanič
Vihorlatské múzeum
Prihláška * Propozície
Štúrov Zvolen
(regionálne kolo)
28. 4. 2018
10. 5. 2018
Mgr. Lukáčová
osveta@muzeumhumenne.sk
Vihorlatské múzeum
Prihláška *  Propozície
Výbery na festival Spevy
môjho rodu
 
6/ 2018
Mgr. Kerekanič
Vihorlatské múzeum
Prihláška * Propozície
Výtvarné spektrum
(regionálne kolo)
27. 4. 2018
1. 6. 2018
Mgr. Kataniková
galeria@muzeumhumenne.sk
Vihorlatské múzeum
Prihláška *  Propozície
Timravina studnička
(regionálne kolo)
19. 10.2018
23. 10. 2018
Mgr. Strížová
osveta@muzeumhumenne.sk
Vihorlatské múzeum
         
         
         
         
         
         
         
         
     Zmena programu a termínu vyhradená
© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko,  tel.: 00421 57 775 2240
ÚVOD        KONTAKTY           PRINT