Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
Strojový
preklad
b2019_1
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Múzejné noviny
Cena pre Múzejné noviny
Ocenenie za dobové pohľadnice
Ocenenie  - Skanzeny
Ocenenia
Vihorlatského múzea
Ocenenie -Kalendár 2017
Podnikové médium roka 2017
Podnikové médium roka 2017
Zväz múzeí - Pamätnámedaila

Postupové súťaže v roku 2019

Návštevníkov privíta nádvorie kaštieľa s ozdobenou jedličkou a vianočnou výzdobou. Atmosféru adventných stretnutí spríjemnia vystúpenia speváckych zborov s chrámovou hudbou a folklórnych skupín s vianočným zvykoslovím z Humenného a okolia. Expozície, hlavne umelecko-historická budú skrášlené vianočnými stromčekmi, ikebanami a ďalšími doplnkami. Súčasťou výzdoby bude aj vianočné stolovanie. V reprezentačných priestoroch ponúkneme priestor pre vystúpenia s vianočnou tematikou súborom i jednotlivcom, dospelým aj deťom.
Galerijné priestory budú vyhradené výstavám, ktoré doplnia celkovú atmosféru a pripomenú ľudové tradície spojené s Vianocami. Počas celého adventu pomôže toto podujatie zviditeľniť a upevniť kresťanské a ľudské hodnoty: dobro, lásku a pomoc blížnemu.
PODUJATIE
UZÁVIERKA
TERMÍN
KONTAKT
MIESTO
Prihláška * Propozície
H/AMFO 2019
regionálne kolo
20. 1. 2019
1. 2. 2019
Mgr. Kataniková
osveta@muzeumhumenne.sk
Vihorlatské  múzeum
Prihláška * Propozície
Divadelná jar
regionálne kolo
25. 2. 2019
7. 3. 2019
Mgr. K. Strížová
osveta@muzeumhumenne.sk
Vihorlatské  múzeum
Prihláška * Propozície
Hviezdoslavov Kubín
okresné kolá
1. 3. 2019
20.3.2019 HE
19.3.2019 SV
20.3.2019 ML
Mgr. K. Strížová
osveta@muzeumhumenne.sk
Vihorlatské múzeum
Sninský kaštieľ
Vihorlatské múzeum
Spevy môjho rodu
15. ročník Festivalu rusínskej
ľudovej piesne
2019
23. - 26. 3. 2019
Mgr. M.  Kerekanič
hudba@muzeumhumenne.sk
MSKS Humenné
DK Medzilaborce
Detský hudobný folklór
regionálne kolo
2019
10.máj 2019
Mgr. M.  Kerekanič
hudba@muzeumhumenne.sk
Vihorlatské  múzeum
Prihláška * Propozície
Hudobný folklór dospelých
regionálna súťaž
2019
september 2019
Mgr. M.  Kerekanič
hudba@muzeumhumenne.sk
Vihorlatské  múzeum
Prihláška * Propozície
Štúrov Zvolen
regionálne kolo
17. 4. 2019
6. 5. 2019
Mgr. K. Strížová
osveta@muzeumhumenne.sk
Vihorlatské  múzeum
Výbery na festival Spevy
môjho rodu
2019
10.máj 2019
Mgr. M.  Kerekanič
hudba@muzeumhumenne.sk
Vihorlatské  múzeum
Prihláška * Propozície
Zo struny na strunu
regionálna súťaž
2019
10.máj 2019
Mgr. M.  Kerekanič
hudba@muzeumhumenne.sk
Vihorlatské  múzeum
Zemplin špiva
regionálna súťaž
2019
september 2019
Mgr. M.  Kerekanič
hudba@muzeumhumenne.sk
Vihorlatské  múzeum
Prihláška * Propozície
Výtvarné spektrum
regionálne kolo
30. 4. 2019
6. 6. 2019
  Mgr. Kataniková
osveta@muzeumhumenne.sk
Vihorlatské  múzeum
Prihláška * Propozície
Timravina studnička
regionálne kolo
10. 10. 2019
16. 10. 2019
Mgr. K. Strížová
osveta@muzeumhumenne.sk
Vihorlatské  múzeum
Karpatské bienále grafiky detí
a mládeže
10. ročník/národné kolo
7. 4. 2019
3. 5. 2019
Mgr. Kataniková
osveta@muzeumhumenne.sk
Vihorlatské  múzeum
         
         
         
         
         
     Zmena programu a termínu vyhradená
© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko,  tel.: 00421 57 775 2240
ÚVOD        KONTAKTY           PRINT