Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
Strojový
preklad
b2019_1
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Múzejné noviny
Cena pre Múzejné noviny
Ocenenie za dobové pohľadnice
Ocenenie  - Skanzeny
Ocenenia
Vihorlatského múzea
Ocenenie -Kalendár 2017
Podnikové médium roka 2017
Podnikové médium roka 2017
Zväz múzeí - Pamätnámedaila
Kalendár 2019
Kalendár 2020

Postupové súťaže


Fotoalbum na: www.muzeumhumenne.sk ARCHÍV -PODUJATIA - POSTUPOVÉ SÚŤAŽE
Návštevníkov privíta nádvorie kaštieľa s ozdobenou jedličkou a vianočnou výzdobou. Atmosféru adventných stretnutí spríjemnia vystúpenia speváckych zborov s chrámovou hudbou a folklórnych skupín s vianočným zvykoslovím z Humenného a okolia. Expozície, hlavne umelecko-historická budú skrášlené vianočnými stromčekmi, ikebanami a ďalšími doplnkami. Súčasťou výzdoby bude aj vianočné stolovanie. V reprezentačných priestoroch ponúkneme priestor pre vystúpenia s vianočnou tematikou súborom i jednotlivcom, dospelým aj deťom.
Galerijné priestory budú vyhradené výstavám, ktoré doplnia celkovú atmosféru a pripomenú ľudové tradície spojené s Vianocami. Počas celého adventu pomôže toto podujatie zviditeľniť a upevniť kresťanské a ľudské hodnoty: dobro, lásku a pomoc blížnemu.
PODUJATIE
UZÁVIERKA
TERMÍN
KONTAKT
MIESTO
Prihláška * Propozície
H/AMFO 2020
regionálne kolo
20. 1. 2020
Porota/Seminár
23. 1. 2020
Vernisáž
30. 1. 2020
Mgr. D. Kataniková
galeria@muzeumhumenne.sk
Vihorlatské  múzeum
Divadelná jar 2020
regionálne kolo
10. 2. 2020
20. 2. 2020
Mgr. K. Strížová
osveta@muzeumhumenne.sk
Vihorlatské  múzeum
Štúrov Zvolen
regionálne kolo
30. 4. 2020
5. 5. 2020
Mgr. I. Bončíková
osveta@muzeumhumenne.sk
      SÚŤAŽ ZRUŠENÁ
Výtvarné spektrum 2020
Prešovský kraj
Krajská súťaž
29. 5. 2020
Porota
4. 6. 2020
Vernisáž/
Seminár
2. 7. 2020
Mgr. D. Kataniková
galeria@muzeumhumenne.sk
Vihorlatské  múzeum
Hudobný folklór dospelých
Regionálna súťaž
15. 8. 2020
5. 9. 2020
Mgr. M.  Kerekanič
miro.kerekanic@gmail.com
Vihorlatské  múzeum
Hudobný folklór detských
interpretov
(spevákov,  speváckych
skupín, ľudových hudieb,
mládežníckych spev. zborov)
Regionálna súťaž
10. 9. 2020
18. 9. 2020
Mgr. M.  Kerekanič
miro.kerekanic@gmail.com
Vihorlatské  múzeum
Hviezdoslavov Kubín 2020
Okresné kolo
7. 9. 2020
9. 9. 2020
Mgr. I. Bončíková
osveta@muzeumhumenne.sk
Vihorlatské  múzeum
Timravina studnička 2020
Regionálne kolo
10. 10. 2020
20. 10. 2020
Mgr. I. Bončíková
osveta@muzeumhumenne.sk
Vihorlatské  múzeum
Prihláška * Propozície
Zemplin špiva
Regionálna detská súťaž
ľudovej piesne
2020
8. a 9. 11. 2020
Mgr. M.  Kerekanič
miro.kerekanic@gmail.com
Vihorlatské  múzeum
Prihláška * Propozície
         
         
Zmena programu a termínu vyhradená


Vihorlatské múzeum v Humennom
Námestie slobody 1
066 01 Humenné

E-mail: sekretariat@muzeumhumenne.sk
Tel.č.: +421 775 2240Počas múzejných podujatí sa v múzejných priestoroch zhotovuje obrazový záznam a audiovizuálny záznam v súlade s oprávneným
záujmom prevádzkovateľa  a  nariadením o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov  a voľnom pohybe takýchto údajov
(GDPR).
Informácie:
© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko,  tel.: 00421 57 775 2240
ÚVOD        KONTAKTY           PRINT