Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
Strojový
preklad
b2019_1
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Múzejné noviny
Cena pre Múzejné noviny
Ocenenie za dobové pohľadnice
Ocenenie  - Skanzeny
Ocenenia
Vihorlatského múzea
Ocenenie -Kalendár 2017
Podnikové médium roka 2017
Podnikové médium roka 2017
Zväz múzeí - Pamätnámedaila
Kalendár 2019
Kalendár 2020

Postupové súťaže v roku 2020

Návštevníkov privíta nádvorie kaštieľa s ozdobenou jedličkou a vianočnou výzdobou. Atmosféru adventných stretnutí spríjemnia vystúpenia speváckych zborov s chrámovou hudbou a folklórnych skupín s vianočným zvykoslovím z Humenného a okolia. Expozície, hlavne umelecko-historická budú skrášlené vianočnými stromčekmi, ikebanami a ďalšími doplnkami. Súčasťou výzdoby bude aj vianočné stolovanie. V reprezentačných priestoroch ponúkneme priestor pre vystúpenia s vianočnou tematikou súborom i jednotlivcom, dospelým aj deťom.
Galerijné priestory budú vyhradené výstavám, ktoré doplnia celkovú atmosféru a pripomenú ľudové tradície spojené s Vianocami. Počas celého adventu pomôže toto podujatie zviditeľniť a upevniť kresťanské a ľudské hodnoty: dobro, lásku a pomoc blížnemu.
PODUJATIE
UZÁVIERKA
TERMÍN
KONTAKT
MIESTO
Prihláška * Propozície
H/AMFO 2020
regionálne kolo
20. 1. 2020
Porota/Seminár
23. 1. 2020
Vernisáž
30. 1. 2020
Mgr. D. Kataniková
galeria@muzeumhumenne.sk
Vihorlatské  múzeum
Divadelná jar 2020
regionálne kolo
10. 2. 2020
20. 2. 2020
Mgr. K. Strížová
osveta@muzeumhumenne.sk
Vihorlatské  múzeum
Hviezdoslavov Kubín 2020
okresné kolá
29. 2. 2020
18. 3. 2020  HE
17. 3. 2020  SV
18. 3. 2020  ML
Mgr. K. Strížová
osveta@muzeumhumenne.sk
Vihorlatské  múzeum
Spevy môjho rodu
16. ročník Festivalu rusínskej
ľudovej piesne
2020
2020
Mgr. M.  Kerekanič
hudba@muzeumhumenne.sk
Vihorlatské  múzeum
Prihláška * Propozície
Detský hudobný folklór
regionálne kolo
2020
2020
Mgr. M.  Kerekanič
hudba@muzeumhumenne.sk
Vihorlatské  múzeum
Prihláška * Propozície
Hudobný folklór dospelých
regionálna súťaž
2020
2020
Mgr. M.  Kerekanič
hudba@muzeumhumenne.sk
Vihorlatské  múzeum
Prihláška * Propozície
Štúrov Zvolen
regionálne kolo
30. 4. 2020
5. 5. 2020
Mgr. K. Strížová
osveta@muzeumhumenne.sk
Vihorlatské  múzeum
Prihláška * Propozície
Zo struny na strunu
regionálna súťaž
2020
2020
Mgr. M.  Kerekanič
hudba@muzeumhumenne.sk
Vihorlatské  múzeum
Prihláška * Propozície
Zemplin špiva
regionálna súťaž
2020
2020
Mgr. M.  Kerekanič
hudba@muzeumhumenne.sk
Vihorlatské  múzeum
Prihláška * Propozície
Výtvarné spektrum 2020
Prešovský kraj
29. 5. 2020
Porota
4. 6. 2020
Vernisáž/
Seminár
2. 7. 2020
Mgr. D. Kataniková
galeria@muzeumhumenne.sk
Vihorlatské  múzeum
Timravina studnička 2020
regionálne kolo
10. 10. 2020
20. 10. 2020
Mgr. K. Strížová
osveta@muzeumhumenne.sk
Vihorlatské  múzeum
Prihláška * Propozície
         
         
         
Zmena programu a termínu vyhradená

Počas múzejných podujatí sa v múzejných priestoroch zhotovuje obrazový záznam a audiovizuálny záznam v súlade s oprávneným
záujmom prevádzkovateľa  a  nariadením o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov  a voľnom pohybe takýchto údajov
(GDPR).
Informácie:
© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko,  tel.: 00421 57 775 2240
ÚVOD        KONTAKTY           PRINT