© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko, tel.: 00421 57 775 2240
Strojový
preklad
VM
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.

Zmluvy o výpožičke

 

Zmluva o výpožičke č. 10/2013
Zmluva o výpožičke č. 50/2013
Zmluva o výpožičke č. 8/2013_spnv
Zmluva o výpožičke výtvarných diel č. 8/2013
Zmluva o výpožičke č. 7/2013
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. V-7/2013
Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. V-7/2013 zo dňa 25. novembra 2013