Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
b2019_1
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Múzejné noviny
Cena pre Múzejné noviny
Ocenenie za dobové pohľadnice
Ocenenie  - Skanzeny
Ocenenia
Vihorlatského múzea
Ocenenie -Kalendár 2017
Podnikové médium roka 2017
Podnikové médium roka 2017
Zväz múzeí - Pamätnámedaila
Kalendár 2019
Kalendár 2020
Zo zbierok Vihorlatského múzea v Humennom

Vihorlatské múzeum v Humennom vo svojich expozičných a výstavných priestoroch v objekte renesančného kaštieľa a v areáli expozície ľudovej architektúry a bývania (skanzene) spravuje viac než 140 000 zbierkových predmetov. Z unikátnej zbierky insitného umenia inštalovanej v Expozícii ľudovej architektúry a bývania (skanzene) Vihorlatského múzea v Humennom  predstavuje múzeum výtvarné  dielo Návrat autorky Klary Babka.

Maľba Návrat je najnovším prírastkom zo série zimných romantických portrétov kovačického prostredia v tvorbe významnej srbskej autorky insitného umenia Klary Babka. Dielo vzniklo v júli 2017 v rámci trinásteho ročníka  medzinárodného výtvarného plenéra INSITA v areáli skanzenu Vihorlatského múzea a stalo sa súčasťou zbierkového fondu múzea. Ide o maľbu vytvorenú technikou akryl  na ploche 50 x 40 cm. Podobne ako všetky autorkine diela, obraz vytvorený jedinečnými romantickými prvkami a farebnými kombináciami, vyjadruje citovú zaangažovanosť k prostrediu, v ktorom autorka žije a tvorí.
Insitná maliarka Klara Babka (1960) sa narodila v Debeljači. Od roku 1980 žije a pôsobí v Kovačici v rodinnej Galérii Babka, ktorá je jedinou galériou insitného umenia, prezentujúcou tvorbu srbských Slovákov z oblasti Kovačice. Autorka sa venuje  predovšetkým zobrazovaniu prírody a krajiny. Vo svojej tvorbe  využíva rôzne maliarske techniky - olej, akryl, akryl na plátne, suchý pastel, akvarel a gvaš.
Úspešná autorka vystavovala na samostatných a kolektívnych výstavách v Kovačici, Paríži, Bruseli, New Yorku, Berlíne a Abu Dhabí. Na Slovensku prezentovala svoju tvorbu v Bratislave v roku 2013 v rámci rozsiahlej výstavy Galérie Babka a na samostatnej výstave začiatkom tohto roka. Návštevníci Vihorlatského múzea si môžu dielo Klary Babka, spolu s ďalšími 168 výtvarnými dielami európskych insitných umelcov pozrieť počas budúcich pripravovaných výstav a podujatí.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom


Prezentované predmety mesiaca... viac...
AKTUALITY
Nadácia VÚB

Vihorlatské múzeum v Humennom ponúka vzdelávacie aktivity pre žiakov ZŠ a študentov SŠ v

oznam_sezoma_2022vm
vernisaz
SLOVAKIA - I´M LOVING IT
16. 9. - 16. 10. 2022

Autorská výstava Borisa Németha SLOVAKIA − I´M LOVING IT  je súčasťou Mikrofestivalu dnešnej slovenskej fotografie v rámci projektu FOTOpotulky 2022. Výstavný projekt občianskeho združenia pointA FOTOpotulky 2022 v spolupráci s partnermi predstavuje v dňoch od 14. septembra do 31. októbra 2022 tvorbu ôsmich súčasných autorov − Evy Benkovej, Jozefa Lauruského, Jozefa Ondzika, Mareka Pupáka, Borisa Németha, Tomáša Rafu, Zuzany Pustaiovej a Jána Viazaničku. Samostatné výstavy prebiehajú na niekoľkých miestach v rámci územia mesta Humenné. Festival/výstavy z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. S finančnou podporou mesta Humenné.
Výstava fotografických diel na nádvorí renesančného kaštieľa predstavuje výber z dlhodobého cyklu Slovakia I´m loving it, ktorý svojbytným spôsobom dokumentuje premeny Slovenska po roku 1989. Prezentované veľkorozmerné snímky ponúkajú v optike zdanlivej disharmónie zaujímavý pohľad na realitu Slovenska v prvých rokoch  nového storočia. Snímky nesú znaky profesionálnej fotožurnalistickej dokumentaristiky a zároveň sú autorovou svojráznou pozvánkou k hĺbavému skúmaniu neobyčajných konštelácií až magických vzťahov zobrazovaných tém. Boris Németh pôsobí ako  profesionálny reportér jedného z najvýznamnejších slovenských obrazových týždenníkov. Ako fotograf prezentoval svoju tvorbu v Bratislave, Prahe, Berlíne, Paríži, Varšave, Budapešti, Belehrade, Rige a Bruseli.
Súčasťou vernisáže výstavy fotografií dňa 16. 9. 2022 so začiatkom o 16. hodine  vo Vihorlatskom múzeu v Humennom je komentovaná prehliadka za účasti autora výstavy. Kurátorom výstavy je Branislav Zurko. Výstava veľkorozmerných fotografií na nádvorí renesančného kaštieľa potrvá do 16. októbra 2022.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom
Z_hlbin_Zeme_web_opr2
Z HLBÍN ZEME
14. 5. - 31. 9. 2022

VÝSTAVA JE PREDĹŽENÁ DO 30. NOVEMBRA 2022

Výstava minerálov, hornín a skamenelín pod názvom Z hlbín Zeme  dokumentuje geologickú rozmanitosť územia Slovenskej republiky so zameraním na oblasť pod Vihorlatom. Vybraný súbor vystavovaných exponátov pochádza zo zbierkového fondu Vihorlatského múzea v Humennom z lokalít v zbernej oblasti múze a ďalších lokalít východného Slovenska a exponátov súkromných zberateľov.
Vystavovaný výber tvoria ukážky z múzejnej zbierky takmer päťsto geologických  exponátov  mineralogickej a petrografickej kolekcie a  z takmer deväťsto paleontologických zbierkových predmetov. Kolekciu minerálov zastupujú ukážky polodrahokamov s výnimočnou farebnosťou, leskom a zaujímavým kryštalickým usporiadaním. Medzi inými si majú návštevníci možnosť pozrieť zblízka aj regionálny mineralogický skvost - marmarošské diamanty z lokalít v uličskej doline, ktoré sú súčasťou stálej geologicko-mineralogickej časti prírodovednej expozície múzea.  Múzejnú mineralogickú zbierku opálov aktuálne dopĺňajú ukážky minerálov z  regiónov Vihorlat a Kamienka v zastúpení miniatúrnych a veľkorozmerných chlóropálov zo súkromnej zbierky.
Súbor najstarších vystavovaných exponátov hornín a skamenelín z treťohorného obdobia (2 500 - 542 miliónov rokov geologickej časovej škály) sa vzťahuje na obdobie geologického formovania nášho územia. Vo výstavnej kolekcii  vynikajú svojou veľkosťou pieskovcové kamenné gule z treťohorného mora Thetys, historicky i bádateľsky  vzácne skamenené stopy živočíchov a rastlín  z morského dna. Z najmladších skamenelín vystavuje múzeum štvrtohorný travertín s odtlačkami pravekých rastlín a skamenelinu jaseňového kmeňa z územia Humenného z obdobia zhruba spred dvadsiatich piatich miliónov rokov.
Zaujímavou súčasťou prezentovaných exponátov sú aj získané sopečné substancie z nášho regiónu  zastúpené prevažne  sopečnou pemzou, andezitom, tufom, obsidiánom a  andezitovou lávou, ako aj nedávno získaný sopečný materiál z Islandu.
Múzejná výstava minerálov, hornín a skamenelín  o zvláštnostiach geologického formovania regiónu pod Vihorlatom pod názvom Z hlbín Zeme je pre verejnosť prístupná v Prírodovednej expozícii Vihorlatského múzea v Humennom od 14. mája do 31. septembra 2022.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom
cholera1831
web_merkur
MERKUR
27. - 13. 11. 2022

Vihorlatské múzeum v Humennom vo svojich výstavných priestoroch vystavuje svetovo unikátnu zbierku detských stavebných dielcov stavebnice Merkur a takmer 400 malých, veľkých i  veľkorozmerných predmetov zostrojených z kovových stavebnicových dielcov. Výstavný program ponúka v múzeu zároveň možnosť hravých edukačných aktivít pre deti  so zameraním na podporu kreativity, mechatroniky a motoriky.
Vystavené  exponáty tvoria trojrozmerné predmety farebných perforovaných kovových plieškov spájaných skrutkami a maticami. Niektoré z nich sú skonštruované aj ako mechanické hračky. Medzi predmetmi sa nachádzajú miniatúrne  autá, lietadielka, veľké  dopravné stroje, automobily, ťažobné veže, mostné konštrukcie, strojové žeriavy, vzducholoď inšpirovaná verneovkami, železničná stanica s vláčikmi či veľkorozmerné ruské kolo a mechanický kolotoč.
Skonštruované stavebnicové predmety  sú súčasťou štyri roky na Slovensku putujúcej výstavy zo súkromnej zbierky českého zberateľa pána Jiřího Mládka,  ktorý sa zberateľstvu a stavbe modelov stavebnice Merkur venuje od detstva.  V súčasnosti patrí zbierka pána Mládka k najväčším svojho druhu na svete.  Najväčším exponátom zbierky, zapísaným  Guinnessovej knihe rekordov  je Oceľové mesto, trvalo vystavené v  Múzeu Merkuru v českom meste Police nad Metují, ktorého vznik pán Mládek spolu so súčasným českým výrobcom stavebnice Merkur inicioval v roku 2006.
Český fenomén Merkur sa na trhu detských stavebnicových hračiek objavil pred vyše sto rokmi v podobe kovovej stavebnice vláčikov pod názvom Merkur. Jeho výrobcom v roku 1920  bola spoločnosť Inventor Jaroslava Vencla. Odvtedy s malými obmenami a zdokonalením stavebnicových radov je systém nemennou súčasťou svetového trhu hračiek.  Materiál, tvar i farebnosť stavebných dielcov kovovej stavebnice v podobe kovových červených, zelených, žltých a modrých plieškov spájaných jednoduchým mechanickým skrutkovaním sa dodnes vyrába tak, aby boli súčasné časti kompatibilné so starými modelmi a súčiastkami. Stavebnica tak nadobúda nadčasový charakter širokovariabilnej a kreatívnej  didaktickej pomôcky pre malé deti i staršiu mládež.
Vihorlatské múzeum v Humennom si zároveň dovoľuje tlmočiť prosbu zberateľa pána Jiřího Mládka, iniciátora Múzea Merkur v  Čechách a podporovateľa detských tvorivých klubov Merkur v Čechách i na Slovensku k poskytnutiu stavebníc alebo aj stavebnicových dielov pre detské kluby Merkur. Darované stavebnice a diely môžu záujemcovia s uvedením  počtu dielov a kontaktom zanechať vo Vihorlatskom múzeu v Humennom. Ďakujeme. „...je krásne sa hrať a pritom sa učiť
manuálnej zručnosti a technickému mysleniu“ - Jiří Mládek.
Výstava Merkur  a možnosť vyskúšať si tvorivú činnosť so stavebnicovými dielmi vo Vihorlatskom múzeu v Humennom je verejnosti  prístupná do 13. novembra 2022.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom
MÚZEUM NA DOMA
On-line projekt Vihorlatského múzea v Humennom
Múzejný projekt on-line ponuky Vihorlatského múzea v Humennom  MÚZEUM NA DOMA vytvára platformu pre múzejné činnosti a záujem verejnosti  v on-line priestore a pracuje s využitím webového a instagramového sídla inštitúcie. Múzejná ponuka je určená širokej verejnosti záujemcov − dospelých a detí so záujmom o poznávanie a kreatívny oddych v období, keď je Vihorlatské múzeum v Humennom vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu verejnosti neprístupné.
On-line ponuka je koncipovaná tak, že aj v čase sprístupnenia múzea verejnosti ostáva on-line platforma stálou múzejnou ponukou pre návštevníka múzejného on-line priestoru.  Osobitý dôrazom je modelovaný na využiteľnosť jednotlivých tém  v rámci mimoškolského doplnkového vzdelávania v rámci múzejného projektu objektového učenia v múzeu. Na webovom sídle múzea www.muzeumhumene.sk v sekcii PRE ŠKOLY so zacielením na pomoc školopovinným deťom, mládeži, učiteľom a rodičom iniciujeme pre deti a študentov zábavno-edukačné ponuky kreatívneho trávenia času zamerané na poznávanie a rozvoj tvorivého myslenia v oblasti histórie, umenia, etnografie, environmentálnych tém a záujmovo-umeleckej činnosti.
Prostredníctvom sociálnych sietí ponúka projekt netradičné pohľady do všetkých  múzejných expozícií. Z umelecko-historickej expozície, sakrálnej expozície,  prírodovednej  expozície a expozície ľudovej architektúry a bývania (skanzen) sprostredkúvame  ojedinelé zábery, ktoré  mnohí aj počas návštevy nezbadali alebo nevnímali v komplexnosti kultúrno-historickej  pamiatky. Obrazom i textom približujeme jednotlivé zbierkové predmety múzejného zbierkového fondu archeológie, histórie, umenia, etnografie, a prírodovedy s ukážkami najstarších archeologických nálezov, zbierok prírodovedného charakteru, majstrovskej práce dobových maliarov a remeselníkov v podobe historického nábytku, obrazovej zbierky, hodinových strojov, ukážok dobových zbraní, porcelánu, umeleckých predmetov, sakrálneho umenia, úžitkových predmetov a remeselných zariadení a výrobkov.
Záujemcom zároveň ponúkame možnosť vstúpiť do zákulisia múzejnej činnosti v oblasti zhromažďovania, ochraňovania,  odborného  zhodnocovania a prezentácie  zbierkových predmetov.
V archívnom bloku pozývame  záujemcov na virtuálnu prehliadku múzejných výstavných projektov prostredníctvom fotoreportov  z múzejných výstav,  ako aj kultúrnych podujatí a edukačných aktivít pre deti a mládež. Prostredníctvom  listovania  v doterajších ročníkoch Múzejných otvárame pre verejnosť vzájomný dialóg o podstate múzea pre spoločnosť a jeho víziách do budúcnosti.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom, marketing
 
 
 
 
 
 
Karpatská kraslica
 
 
Vojtech Borecký
 
 
 
 
11. Karpatské bienále grafiky detí a mládeže
 
 
 
 
   
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Zverejnené zásady ochrany osobných údajov
vo Vihorlatskom múzeu v Humennom


Vihorlatské múzeum v Humennom, IČO: 37781391, Námestie slobody 1, 066 18 Humenné
kontaktné údaje: t. č.: 057 775 22 40, email: sekretariat@muzeumhumenne.sk

ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom:

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“):

GDPR MVL
Štatistiky webu
Voľné pracovné miesto - informácia
© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko,  tel.: 00421 57 775 2240
ÚVOD        KONTAKTY           PRINT