Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
b2019_1
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Múzejné noviny
Cena pre Múzejné noviny
Ocenenie za dobové pohľadnice
Ocenenie  - Skanzeny
Ocenenia
Vihorlatského múzea
Ocenenie -Kalendár 2017
Podnikové médium roka 2017
Podnikové médium roka 2017
Zväz múzeí - Pamätnámedaila
Kalendár 2019
Kalendár 2020
Kalendár 2023
Kniha 2023
Zo zbierok Vihorlatského múzea v Humennom

Vihorlatské múzeum v Humennom vo svojich expozičných a výstavných priestoroch v objekte renesančného kaštieľa a v areáli expozície ľudovej architektúry a bývania (skanzene) spravuje viac než 140 000 zbierkových predmetov. Z unikátnej zbierky insitného umenia inštalovanej v Expozícii ľudovej architektúry a bývania (skanzene) Vihorlatského múzea v Humennom  predstavuje múzeum výtvarné  dielo Návrat autorky Klary Babka.

Maľba Návrat je najnovším prírastkom zo série zimných romantických portrétov kovačického prostredia v tvorbe významnej srbskej autorky insitného umenia Klary Babka. Dielo vzniklo v júli 2017 v rámci trinásteho ročníka  medzinárodného výtvarného plenéra INSITA v areáli skanzenu Vihorlatského múzea a stalo sa súčasťou zbierkového fondu múzea. Ide o maľbu vytvorenú technikou akryl  na ploche 50 x 40 cm. Podobne ako všetky autorkine diela, obraz vytvorený jedinečnými romantickými prvkami a farebnými kombináciami, vyjadruje citovú zaangažovanosť k prostrediu, v ktorom autorka žije a tvorí.
Insitná maliarka Klara Babka (1960) sa narodila v Debeljači. Od roku 1980 žije a pôsobí v Kovačici v rodinnej Galérii Babka, ktorá je jedinou galériou insitného umenia, prezentujúcou tvorbu srbských Slovákov z oblasti Kovačice. Autorka sa venuje  predovšetkým zobrazovaniu prírody a krajiny. Vo svojej tvorbe  využíva rôzne maliarske techniky - olej, akryl, akryl na plátne, suchý pastel, akvarel a gvaš.
Úspešná autorka vystavovala na samostatných a kolektívnych výstavách v Kovačici, Paríži, Bruseli, New Yorku, Berlíne a Abu Dhabí. Na Slovensku prezentovala svoju tvorbu v Bratislave v roku 2013 v rámci rozsiahlej výstavy Galérie Babka a na samostatnej výstave začiatkom tohto roka. Návštevníci Vihorlatského múzea si môžu dielo Klary Babka, spolu s ďalšími 168 výtvarnými dielami európskych insitných umelcov pozrieť počas budúcich pripravovaných výstav a podujatí.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom


Prezentované predmety mesiaca... viac...
AKTUALITY
Nadácia VÚB

Vihorlatské múzeum v Humennom ponúka vzdelávacie aktivity pre žiakov ZŠ a študentov SŠ v

Koncert Ľudovej hudby Sokolej a jej hostí

            Miestna organizácia Rusínskej obrody v Humennom v spolupráci s Vihorlatským múzeom a Súkromnou základnou umeleckou školou Kudlovská v Humennom uskutočnili v dňoch 17. a 18. novembra 2023 v rámci projektu Rusíni Humenného s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín hudobno-spevácku tvorivú dielňu a koncert Ľudovej hudby Sokolej a jej hostí.
            Podujatia boli zamerané na rusínsky a zemplínsky folklór a zároveň boli prípravou detských spevákov z humenského regiónu na festival rusínskej piesne Spevy môjho rodu, ktorý sa uskutoční 2.-4. decembra 2023 vo Vydrani a v Humennom.
    Podujatie sa začalo 17. novembra 2023 v priestoroch SZUŠ Kudlovská Humenné, kde sa detskí  speváci učili spievať s ľudovým orchestrom a ukončilo 18. novembra generálnou skúškou a koncertom Ľudovej hudby Sokolej a jej hostí v koncertnej sále Vihorlatského múzea.
            Hosťami ľudovej hudby boli detskí speváci, vybraní účastníci regionálnej súťaže detského hudobného folklóru, žiaci ZŠ Kudlovská, Hrnčiarska, SCŠ Duchnovičova, Jána Švermu  a Dargovských hrdinov v Humennom, MŠ Osloboditeľov Humenné a humenských gymnázií - Klaudia Turčíková, Karolína Tkáčová, Nela Adameková, Katarína Procházková, Maurus Huľo, Tomáš Juhasz, Zuzana Biľová, Veronika Biľová, Sophia Ovšianiková, Grétka Kočanová, Lea Kolesárová, Olívia Kočanová, Diana Kunášová, Antónia Harvanová, Mária Alexandra Křižanovská, Ivana Lodová, Timea Ľoncová, Sandra Sedláková, Petronela Vajsová, Petronela Čorná, Veronika Basošová, Tadeáš Roháľ, Karin Kurucová, Daniela Petrová, Janka Magurová a zakladajúca členka DSS Bosoročky Viktória Kováčová.
            V ich podaní si vďační diváci zaplnenej koncertnej sály Vihorlatského múzea vypočuli známe, ale aj nepoznané rusínske i zemplínske piesne. Odzneli aj 4 piesne už nebohej rusínskej speváčky Márie Čokynovej z Uble a hymna festivalu Spevy môjho rodu Poďme sobi zaspivaty. Sprievodný orchester Ľudovú hudbu Sokolej tvorili pedagógovia a žiaci SZUŠ Kudlovská v Humennom Vitalina Poldruháková - primáška, Miroslav Dzijak, Daniela Gnipová, Ľudka Kvašná, Pavlína Mergová, David Merga, Alena Bačíková, Michal Barna a Ľuboš Chromý, ktorí speváčikov vynikajúco a veľmi citlivo sprevádzali.
Podujatie moderoval Miroslav Kerekanič, ktorý divákov oboznámil s 32 ročnou históriou Ľudovej hudby, 30 ročnou históriou festivalu zemplínskych spevákov Zempľin špiva, s 16 ročnou históriou festivalu rusínskej piesne Spevy môjho rodu, ale i s úspechmi humenských spevákov na celoštátnej súťaži Slávik Slovenska.
            Symbolicky koncert otvárali i ukončili laureátky celoštátnej súťaže Zlatý slávik Petronela Vajsová a Janka Magurová. Nálada v publiku bola vynikajúca, diváci odmeňovali spevákom dlhotrvajúcimi potleskami, ba dokonca  si mnohé piesne spievali spolu s účinkujúcimi. Tento koncert si pre veľký záujem a priaznivú odozvu určite v letnom termíne zopakujeme.
            Na záver boli diváci pozvaní na ďalšie podujatia organizované MO ROS v Humennom  v spolupráci s Vihorlatským múzeom a SZUŠ Kudlovská Humenné a to:
- na koncert a besedu „Quo vadis?“ s učiteľmi akordeónu Konzervatória v Košiciach Mgr. art. Jozefa Demjana a Frederiky Pöhmovej, MA, (1.12.2023, KS Vihorlatského múzea),
- na Festival rusínskej piesne Spevy môjho rodu (4.12.2023, DS MsKS Humenné),          
- na koncert kolied Vianočné pastorále v podaní MSS Hačure, DSS Bosoročky a Tria
Zornica (16.12.2023, nádvorie Vihorlatského múzea),
- na Vedeckú konferenciu Odkaz A.I.Dobrianskeho pre súčasnosť (18.12.2023, koncertná sála Vihorlatského múzea v Humennom),
- na Vianočný koncert FS Chemlon (27.12.2023, divadelná sála MsKS Humenné),
- na kultúrno spoločenské podujatie Spoločnyj svjatyj večur (13.01.2024, hotel Aston).
Všetkých milovníkov a priaznivcov rusínskej kultúry srdečne pozývame.

  PaedDr. Miroslav Kerekanič, DiS.art.                              odborný pracovník Vihorlatského múzea v Humennom                                  predseda MO ROS v Humennom člen Výboru Matice slovenskej
PROJEKT ROZŠÍRENIE A MODERNIZÁCIA PRÍRODOVEDNEJ EXPOZÍCIE

Rozšírená a modernizovaná prírodovedná expozícia prináša návštevníkom hodnotnejší
zážitok z prehliadky a  je lepšie využiteľná na rôzne edukačné aktivity v rámci
objektového vyučovania v múzeu. Zvýšenie prírodovednej gramotnosti školskej mládeže
je jedným z hlavných cieľov činnosti prírodovedného oddelenia Vihorlatského múzea v
oblasti neformálneho vzdelávania. Aj prostredníctvom tohto projektu,  ktorý z verejných
zdrojov podporil Fond na podporu umenia neustále rozširujeme a zvyšujeme kvalitu
ponuky pre našich návštevníkov.

PONUKA PRE ŠKOLSKÉ KOLEKTÍVY
Prírodovedné oddelenie Vihorlatského múzea v Humennom ponúka žiakom základných a
stredných škôl a deťom materských škôl možnosť objednať sa na komentovanú
prehliadku či edukačné aktivity na rôzne prírodovedné témy.
Kontaktná osoba: RNDr. Z. Andrejčáková, tel. č. 057 775 2240,
prirodoveda@muzeumhumenne.sk
Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

RNDr. Z. Andrejčáková                                                                                                                                                                                           
prírodovedné oddelenie
MÚZEUM NA DOMA
On-line projekt Vihorlatského múzea v Humennom
Múzejný projekt on-line ponuky Vihorlatského múzea v Humennom  MÚZEUM NA DOMA vytvára platformu pre múzejné činnosti a záujem verejnosti  v on-line priestore a pracuje s využitím webového a instagramového sídla inštitúcie. Múzejná ponuka je určená širokej verejnosti záujemcov − dospelých a detí so záujmom o poznávanie a kreatívny oddych v období, keď je Vihorlatské múzeum v Humennom vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu verejnosti neprístupné.
On-line ponuka je koncipovaná tak, že aj v čase sprístupnenia múzea verejnosti ostáva on-line platforma stálou múzejnou ponukou pre návštevníka múzejného on-line priestoru.  Osobitý dôrazom je modelovaný na využiteľnosť jednotlivých tém  v rámci mimoškolského doplnkového vzdelávania v rámci múzejného projektu objektového učenia v múzeu. Na webovom sídle múzea www.muzeumhumene.sk v sekcii PRE ŠKOLY so zacielením na pomoc školopovinným deťom, mládeži, učiteľom a rodičom iniciujeme pre deti a študentov zábavno-edukačné ponuky kreatívneho trávenia času zamerané na poznávanie a rozvoj tvorivého myslenia v oblasti histórie, umenia, etnografie, environmentálnych tém a záujmovo-umeleckej činnosti.
Prostredníctvom sociálnych sietí ponúka projekt netradičné pohľady do všetkých  múzejných expozícií. Z umelecko-historickej expozície, sakrálnej expozície,  prírodovednej  expozície a expozície ľudovej architektúry a bývania (skanzen) sprostredkúvame  ojedinelé zábery, ktoré  mnohí aj počas návštevy nezbadali alebo nevnímali v komplexnosti kultúrno-historickej  pamiatky. Obrazom i textom približujeme jednotlivé zbierkové predmety múzejného zbierkového fondu archeológie, histórie, umenia, etnografie, a prírodovedy s ukážkami najstarších archeologických nálezov, zbierok prírodovedného charakteru, majstrovskej práce dobových maliarov a remeselníkov v podobe historického nábytku, obrazovej zbierky, hodinových strojov, ukážok dobových zbraní, porcelánu, umeleckých predmetov, sakrálneho umenia, úžitkových predmetov a remeselných zariadení a výrobkov.
Záujemcom zároveň ponúkame možnosť vstúpiť do zákulisia múzejnej činnosti v oblasti zhromažďovania, ochraňovania,  odborného  zhodnocovania a prezentácie  zbierkových predmetov.
V archívnom bloku pozývame  záujemcov na virtuálnu prehliadku múzejných výstavných projektov prostredníctvom fotoreportov  z múzejných výstav,  ako aj kultúrnych podujatí a edukačných aktivít pre deti a mládež. Prostredníctvom  listovania  v doterajších ročníkoch Múzejných otvárame pre verejnosť vzájomný dialóg o podstate múzea pre spoločnosť a jeho víziách do budúcnosti.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom, marketing
 
 
 
 
 
 
Karpatská kraslica
 
 
Vojtech Borecký
 
 
 
 
11. Karpatské bienále grafiky detí a mládeže
 
 
 
 
 
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Zverejnené zásady ochrany osobných údajov
vo Vihorlatskom múzeu v Humennom


Vihorlatské múzeum v Humennom, IČO: 37781391, Námestie slobody 1, 066 18 Humenné
kontaktné údaje: t. č.: 057 775 22 40, email: sekretariat@muzeumhumenne.sk

ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom:

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“):

GDPR MVL
Štatistiky webu

© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko,  tel.: 00421 57 775 2240
ÚVOD        KONTAKTY           PRINT