Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
b2019_1
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Múzejné noviny
Cena pre Múzejné noviny
Ocenenie za dobové pohľadnice
Ocenenie  - Skanzeny
Ocenenia
Vihorlatského múzea
Ocenenie -Kalendár 2017
Podnikové médium roka 2017
Podnikové médium roka 2017
Zväz múzeí - Pamätnámedaila
Kalendár 2019
Kalendár 2020
Kalendár 2023
Kniha 2023
Jednou z najdôležitejších úloh múzea je akvizičná činnosť, teda nadobúdanie zbierkových
predmetov. V najbližších týždňoch pribudnú do prírodovednej expozície Vihorlatského
múzea veľkorozmerné dermoplastické preparáty cicavcov a to konkrétne diviak lesný a
daniel škvrnitý - samec a samica. Nové preparáty tak doplnia pomerne ucelenú prezentáciu
fauny horného Zemplína, kde sú vystavenými exponátmi predovšetkým zástupcovia triedy
vtákov a cicavcov. Akvizíciu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

RNDr. Z. Andrejčáková
Prírodovedné oddelenie
Vihorlatské múzeum v Humennom
Jednou z najdôležitejších úloh múzea je akvizičná činnosť, teda nadobúdanie zbierkových
predmetov. V najbližších týždňoch pribudnú do prírodovednej expozície Vihorlatského
múzea veľkorozmerné dermoplastické preparáty cicavcov a to konkrétne diviak lesný a
daniel škvrnitý - samec a samica. Nové preparáty tak doplnia pomerne ucelenú prezentáciu
fauny horného Zemplína, kde sú vystavenými exponátmi predovšetkým zástupcovia triedy
vtákov a cicavcov. Akvizíciu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

RNDr. Z. Andrejčáková
Prírodovedné oddelenie
Vihorlatské múzeum v Humennom
Jednou z najdôležitejších úloh múzea je akvizičná činnosť, teda nadobúdanie zbierkových
predmetov. V najbližších týždňoch pribudnú do prírodovednej expozície Vihorlatského
múzea veľkorozmerné dermoplastické preparáty cicavcov a to konkrétne diviak lesný a
daniel škvrnitý - samec a samica. Nové preparáty tak doplnia pomerne ucelenú prezentáciu
fauny horného Zemplína, kde sú vystavenými exponátmi predovšetkým zástupcovia triedy
vtákov a cicavcov. Akvizíciu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

RNDr. Z. Andrejčáková
Prírodovedné oddelenie
Vihorlatské múzeum v Humennom
Zo zbierok Vihorlatského múzea v Humennom

Vihorlatské múzeum v Humennom vo svojich expozičných a výstavných priestoroch v objekte renesančného kaštieľa a v areáli expozície ľudovej architektúry a bývania (skanzene) spravuje viac než 140 000 zbierkových predmetov. Z unikátnej zbierky insitného umenia inštalovanej v Expozícii ľudovej architektúry a bývania (skanzene) Vihorlatského múzea v Humennom  predstavuje múzeum výtvarné  dielo Návrat autorky Klary Babka.

Maľba Návrat je najnovším prírastkom zo série zimných romantických portrétov kovačického prostredia v tvorbe významnej srbskej autorky insitného umenia Klary Babka. Dielo vzniklo v júli 2017 v rámci trinásteho ročníka  medzinárodného výtvarného plenéra INSITA v areáli skanzenu Vihorlatského múzea a stalo sa súčasťou zbierkového fondu múzea. Ide o maľbu vytvorenú technikou akryl  na ploche 50 x 40 cm. Podobne ako všetky autorkine diela, obraz vytvorený jedinečnými romantickými prvkami a farebnými kombináciami, vyjadruje citovú zaangažovanosť k prostrediu, v ktorom autorka žije a tvorí.
Insitná maliarka Klara Babka (1960) sa narodila v Debeljači. Od roku 1980 žije a pôsobí v Kovačici v rodinnej Galérii Babka, ktorá je jedinou galériou insitného umenia, prezentujúcou tvorbu srbských Slovákov z oblasti Kovačice. Autorka sa venuje  predovšetkým zobrazovaniu prírody a krajiny. Vo svojej tvorbe  využíva rôzne maliarske techniky - olej, akryl, akryl na plátne, suchý pastel, akvarel a gvaš.
Úspešná autorka vystavovala na samostatných a kolektívnych výstavách v Kovačici, Paríži, Bruseli, New Yorku, Berlíne a Abu Dhabí. Na Slovensku prezentovala svoju tvorbu v Bratislave v roku 2013 v rámci rozsiahlej výstavy Galérie Babka a na samostatnej výstave začiatkom tohto roka. Návštevníci Vihorlatského múzea si môžu dielo Klary Babka, spolu s ďalšími 168 výtvarnými dielami európskych insitných umelcov pozrieť počas budúcich pripravovaných výstav a podujatí.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom


Prezentované predmety mesiaca... viac...
AKTUALITY
Nadácia VÚB

Vihorlatské múzeum v Humennom ponúka vzdelávacie aktivity pre žiakov ZŠ a študentov SŠ v

Do prírodovednej expozície pribudnú nové prírastky
Jednou z najdôležitejších úloh múzea je akvizičná činnosť, teda nadobúdanie zbierkových
predmetov. V najbližších týždňoch pribudnú do prírodovednej expozície Vihorlatského
múzea veľkorozmerné dermoplastické preparáty cicavcov a to konkrétne diviak lesný a
daniel škvrnitý - samec a samica. Nové preparáty tak doplnia pomerne ucelenú prezentáciu
fauny horného Zemplína, kde sú vystavenými exponátmi predovšetkým zástupcovia triedy
vtákov a cicavcov. Akvizíciu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

RNDr. Z. Andrejčáková
Prírodovedné oddelenie
Vihorlatské múzeum v Humennom
VYDAJ SA NA DOBRODRUŽNÚ VÝPRAVU PO PREŠOVSKOM KRAJI!
Naše zariadenie je zapojené do kampane LEGENDARIUM 2024 - DOBRODRUŽNÁ VÝPRAVA
Legendárni hrdinovia Ti tento rok prinášajú DOBRODRUŽNÚ VÝPRAVU po Prešovskom kraji. Navštíviš
krásne aj tajomné lokality, miesta plné príbehov a zákutia, odkiaľ sa ti nebude chcieť ísť domov.
Navyše súťažíš o skvelé ceny v záverečnom žrebovaní
a tešia sa na teba aj ODMENY V TROCH HRANICIACH!
AKO MÔŽEŠ SÚŤAŽIŤ?
1. Zaobstaraj si brožúrku Legendarium - Dobrodružná výprava
Brožúrku získaš s prvou súťažnou pečiatkou v zariadeniach, ktoré dávajú súťažné pečiatky.
Do brožúrky budeš zbierať súťažné nálepky a pečiatky. Pečiatku a brožúrku nájdeš aj v
našom zariadení!

2. PEČIATKY
Zbieraj súťažné pečiatky za návštevu zariadení (atrakcie, múzeá, kúpaliská, hrady,
zveroparky, ranče...).
Spolu môžeš získať až 40 rôznych pečiatok v 80 zariadeniach. Keď je v zariadení potrebné
uhradiť vstupné alebo konzumné, pečiatku získaš po uhradení tohto poplatku. Pečiatky ti v
zariadeniach orazia do brožúry na stranu 39.
V našom zariadení nájdeš pečiatku s názvom ................... DOPÍSAŤ NÁZOV PEČIATKY

3. TREZORY S NÁLEPKAMI
Na základe indícií v brožúre/na webe nájdeš v 15 lokalitách trezor. Trezory sú vždy
umiestnené v prírode a sú v nich uložené súťažné nálepky. Každá nálepka v trezore sa
skladá z dvoch častí. Súťažný ústrižok z nálepky si nalep na vyznačené miesto v brožúre na
strane 38.
V našej lokalite ťa sprevádza ................... DOPLNIŤ MENO POSTAVIČKY
TEŠÍME SA NA TEBA!
V decembri 2023 sme ukončili projekt Realizácia priestorov bezpečného prvého kontaktu s
návštevníkom.
Realizácia projektu prebehla prostredníctvom dvoch hlavných aktivít:

1. zvýšenie kvality poskytovaných služieb v kultúrnej inštitúcii - modernizácia kancelárie
prvého kontaktu, systém na spracovanie zbierok, technické vybavenie (germicídne žiariče,
upratovacie stroje, výpočtová technika, softvér);
2. zlepšenie úrovne hygienických štandardov kultúrnej inštitúcie - rekonštrukcia existujúcich
toaliet a dobudovanie toalety pre imobilných návštevníkov.

Veríme, že návštevníci Vihorlatského múzea v Humennom zo Slovenska a zahraničia pocítia
zvýšenie kvality poskytovaných služieb a zlepšenie úrovne hygienického štandardu v našej
inštitúcii.
PROJEKT ROZŠÍRENIE A MODERNIZÁCIA PRÍRODOVEDNEJ EXPOZÍCIE

Rozšírená a modernizovaná prírodovedná expozícia prináša návštevníkom hodnotnejší
zážitok z prehliadky a  je lepšie využiteľná na rôzne edukačné aktivity v rámci
objektového vyučovania v múzeu. Zvýšenie prírodovednej gramotnosti školskej mládeže
je jedným z hlavných cieľov činnosti prírodovedného oddelenia Vihorlatského múzea v
oblasti neformálneho vzdelávania. Aj prostredníctvom tohto projektu,  ktorý z verejných
zdrojov podporil Fond na podporu umenia neustále rozširujeme a zvyšujeme kvalitu
ponuky pre našich návštevníkov.

PONUKA PRE ŠKOLSKÉ KOLEKTÍVY
Prírodovedné oddelenie Vihorlatského múzea v Humennom ponúka žiakom základných a
stredných škôl a deťom materských škôl možnosť objednať sa na komentovanú
prehliadku či edukačné aktivity na rôzne prírodovedné témy.
Kontaktná osoba: RNDr. Z. Andrejčáková, tel. č. 057 775 2240,
prirodoveda@muzeumhumenne.sk
Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

RNDr. Z. Andrejčáková                                                                                                                                                                                           
prírodovedné oddelenie
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Zverejnené zásady ochrany osobných údajov
vo Vihorlatskom múzeu v Humennom


Vihorlatské múzeum v Humennom, IČO: 37781391, Námestie slobody 1, 066 18 Humenné
kontaktné údaje: t. č.: 057 775 22 40, email: sekretariat@muzeumhumenne.sk

ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom:

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“):

GDPR MVL
Štatistiky webu

© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko,  tel.: 00421 57 775 2240
ÚVOD        KONTAKTY           PRINT