Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
b2019_1
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Múzejné noviny
Cena pre Múzejné noviny
Ocenenie za dobové pohľadnice
Ocenenie  - Skanzeny
Ocenenia
Vihorlatského múzea
Ocenenie -Kalendár 2017
Podnikové médium roka 2017
Podnikové médium roka 2017
Zväz múzeí - Pamätnámedaila
Kalendár 2019
Kalendár 2020
Zo zbierok Vihorlatského múzea v Humennom

Vihorlatské múzeum v Humennom vo svojich expozičných a výstavných priestoroch v objekte renesančného kaštieľa a v areáli expozície ľudovej architektúry a bývania (skanzene) spravuje viac než 140 000 zbierkových predmetov. Z unikátnej zbierky insitného umenia inštalovanej v Expozícii ľudovej architektúry a bývania (skanzene) Vihorlatského múzea v Humennom  predstavuje múzeum výtvarné  dielo Návrat autorky Klary Babka.

Maľba Návrat je najnovším prírastkom zo série zimných romantických portrétov kovačického prostredia v tvorbe významnej srbskej autorky insitného umenia Klary Babka. Dielo vzniklo v júli 2017 v rámci trinásteho ročníka  medzinárodného výtvarného plenéra INSITA v areáli skanzenu Vihorlatského múzea a stalo sa súčasťou zbierkového fondu múzea. Ide o maľbu vytvorenú technikou akryl  na ploche 50 x 40 cm. Podobne ako všetky autorkine diela, obraz vytvorený jedinečnými romantickými prvkami a farebnými kombináciami, vyjadruje citovú zaangažovanosť k prostrediu, v ktorom autorka žije a tvorí.
Insitná maliarka Klara Babka (1960) sa narodila v Debeljači. Od roku 1980 žije a pôsobí v Kovačici v rodinnej Galérii Babka, ktorá je jedinou galériou insitného umenia, prezentujúcou tvorbu srbských Slovákov z oblasti Kovačice. Autorka sa venuje  predovšetkým zobrazovaniu prírody a krajiny. Vo svojej tvorbe  využíva rôzne maliarske techniky - olej, akryl, akryl na plátne, suchý pastel, akvarel a gvaš.
Úspešná autorka vystavovala na samostatných a kolektívnych výstavách v Kovačici, Paríži, Bruseli, New Yorku, Berlíne a Abu Dhabí. Na Slovensku prezentovala svoju tvorbu v Bratislave v roku 2013 v rámci rozsiahlej výstavy Galérie Babka a na samostatnej výstave začiatkom tohto roka. Návštevníci Vihorlatského múzea si môžu dielo Klary Babka, spolu s ďalšími 168 výtvarnými dielami európskych insitných umelcov pozrieť počas budúcich pripravovaných výstav a podujatí.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom


Prezentované predmety mesiaca... viac...
AKTUALITY
Nadácia VÚB

Vihorlatské múzeum v Humennom ponúka vzdelávacie aktivity pre žiakov ZŠ a študentov SŠ v

MÚZEUM NA DOMA
On-line projekt Vihorlatského múzea v Humennom
Múzejný projekt on-line ponuky Vihorlatského múzea v Humennom  MÚZEUM NA DOMA vytvára platformu pre múzejné činnosti a záujem verejnosti  v on-line priestore a pracuje s využitím webového a instagramového sídla inštitúcie. Múzejná ponuka je určená širokej verejnosti záujemcov − dospelých a detí so záujmom o poznávanie a kreatívny oddych v období, keď je Vihorlatské múzeum v Humennom vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu verejnosti neprístupné.
On-line ponuka je koncipovaná tak, že aj v čase sprístupnenia múzea verejnosti ostáva on-line platforma stálou múzejnou ponukou pre návštevníka múzejného on-line priestoru.  Osobitý dôrazom je modelovaný na využiteľnosť jednotlivých tém  v rámci mimoškolského doplnkového vzdelávania v rámci múzejného projektu objektového učenia v múzeu. Na webovom sídle múzea www.muzeumhumene.sk v sekcii PRE ŠKOLY so zacielením na pomoc školopovinným deťom, mládeži, učiteľom a rodičom iniciujeme pre deti a študentov zábavno-edukačné ponuky kreatívneho trávenia času zamerané na poznávanie a rozvoj tvorivého myslenia v oblasti histórie, umenia, etnografie, environmentálnych tém a záujmovo-umeleckej činnosti.
Prostredníctvom sociálnych sietí ponúka projekt netradičné pohľady do všetkých  múzejných expozícií. Z umelecko-historickej expozície, sakrálnej expozície,  prírodovednej  expozície a expozície ľudovej architektúry a bývania (skanzen) sprostredkúvame  ojedinelé zábery, ktoré  mnohí aj počas návštevy nezbadali alebo nevnímali v komplexnosti kultúrno-historickej  pamiatky. Obrazom i textom približujeme jednotlivé zbierkové predmety múzejného zbierkového fondu archeológie, histórie, umenia, etnografie, a prírodovedy s ukážkami najstarších archeologických nálezov, zbierok prírodovedného charakteru, majstrovskej práce dobových maliarov a remeselníkov v podobe historického nábytku, obrazovej zbierky, hodinových strojov, ukážok dobových zbraní, porcelánu, umeleckých predmetov, sakrálneho umenia, úžitkových predmetov a remeselných zariadení a výrobkov.
Záujemcom zároveň ponúkame možnosť vstúpiť do zákulisia múzejnej činnosti v oblasti zhromažďovania, ochraňovania,  odborného  zhodnocovania a prezentácie  zbierkových predmetov.
V archívnom bloku pozývame  záujemcov na virtuálnu prehliadku múzejných výstavných projektov prostredníctvom fotoreportov  z múzejných výstav,  ako aj kultúrnych podujatí a edukačných aktivít pre deti a mládež. Prostredníctvom  listovania  v doterajších ročníkoch Múzejných otvárame pre verejnosť vzájomný dialóg o podstate múzea pre spoločnosť a jeho víziách do budúcnosti.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom, marketing
 
 
 
 
 
 
Karpatská kraslica
 
 
Vojtech Borecký
 
 
 
 
11. Karpatské bienále grafiky detí a mládeže
 
 
 
   
   
web
KARPATSKÁ KRASLICA 2022
17. 3. - 19. 6. 2022

           
Vihorlatské múzeum v Humennom ako zakladateľ tradície výstavy kraslíc karpatského regiónu sprístupňuje pre širokú verejnosť  od 17. marca 2022 jedinečnú výstavu veľkonočných kraslíc v rámci jubilejného XXX. ročníka medzinárodnej výstavy kraslíc Karpatská kraslica 2022. Tohtoročná výstava prezentuje jedinečnú kolekciu kraslíc stáleho zbierkového fondu etnografického oddelenia Vihorlatského múzea v Humennom dokumentujúcu starobylú tradíciu zdobenia kraslíc v regióne horného Zemplína. Aktuálna výstava nebude mať súťažný charakter a bude sprístupnená bez vernisáže a bez účasti autorov kraslíc.
Výstava ponúka výber zo 768   kraslíc zadelených do 82 kolekcií.  Takmer osemsto  inštalovaných kraslíc predstavuje ukážky najstarších tradičných i novších techník zdobenia veľkonočných kraslíc, ktoré sa uchovali a naďalej sa vyvíjajú v jednotlivých oblastiach krajín Karpatskej kotliny. Najpočetnejšiu prezentovanú kolekciu tvoria kraslice zo Slovenska s dôrazom na zbernú oblasť Vihorlatského múzea. Najväčšia zahraničná zbierka pochádza z Ukrajiny, svoje významné zastúpenie majú kolekcie z Poľska, Maďarska, Čiech, Rumunska a vzdialenej Pensylvánie v USA. V priebehu doterajších ročníkov sa na výstave kraslíc prezentovalo vyše 500 autorov zo všetkých regiónov Slovenska  s neskôr aj zahraničných autorov z Ukrajiny, Poľska, Maďarska, Čiech, Rumunska a USA. Múzeum v priebehu trvania podujatia vystavovalo takmer 26 tisíc kraslíc.
Mimoriadne vzácnou súčasťou tohtoročnej výstavy je jedinečný súbor kraslíc ukrajinského partnerského Národného múzea ľudového umenia Huculštiny a Pokuttja J. Kobrynského v meste Kolomyja. V darovanej kolekcii ukrajinských kraslíc sa nachádza aj replika kraslice z 15. storočia. Kraslica pochádza z mesta Ľvov a zhotovená bola podľa pôvodného vzoru patentovou technikou rekonštrukcie kraslíc, ktorú vyvinulo Múzeum kraslíc v Kolomyji. Výzdoba na kraslici znázorňuje starobylé geometrické tvary vytvorené technikou voskovej batiky. Medzinárodnú výstavu kraslíc dopĺňajú jedinečné veľkonočné dekoračné predmety z dielní slovenských, ukrajinských a poľských krasličiarov. V Galerijnej sieni Oresta Dubaya Vihorlatského múzea v Humennom budú kolekcie kraslíc autorov z jednotlivých krajín karpatského regiónu vystavované do 19. júna 2022.
Súčasťou veľkonočnej ponuky múzea je Jarmok kraslíc v podobe dvojdňovej burzy kraslíc. Krasličiari zo Slovenska budú svoje kraslice záujemcom  ponúkať  na nádvorí kaštieľa Vihorlatského múzea v Humennom  v nedeľu 10. apríla 2022 v čase od 14. do 17. hodiny pre širokú verejnosť a v pondelok 11. apríla v doobedňajších  hodinách  od 9.30 do 12.00 hod. pre školské kolektívy.
Informácie a kontakt:
Tel.: 057 775 22 40 (Mgr. Jozef Fundák)
Email: etnograf@muzeumhumenne.sk,  sekretariat@muzeumhumenne.sk
           
Mgr. Jana Fedičová

Vihorlatské múzeum v Humennom
rozpravkove2022opr2_web
ROZPRÁVKOVÉ SPREVÁDZANIE V KAŠTIELI

Vihorlatské múzeum ponúka od 04. 04. 2022 do 30. 06. 2022 zážitkové sprevádzanie v umelecko-historickej expozícií. Súčasťou tematickej prehliadky je hravé spoznávanie histórie nášho kaštieľa a zábavno-edukačné aktivity v jedinečnom prostredí múzea.
Z_hlbin_Zeme_web_opr
Z HLBÍN ZEME
14. 5. - 31. 9. 2022

Výstava minerálov, hornín a skamenelín pod názvom Z hlbín Zeme  dokumentuje geologickú rozmanitosť územia Slovenskej republiky so zameraním na oblasť pod Vihorlatom. Vybraný súbor vystavovaných exponátov pochádza zo zbierkového fondu Vihorlatského múzea v Humennom z lokalít v zbernej oblasti múze a ďalších lokalít východného Slovenska a exponátov súkromných zberateľov.
Vystavovaný výber tvoria ukážky z múzejnej zbierky takmer päťsto geologických  exponátov  mineralogickej a petrografickej kolekcie a  z takmer deväťsto paleontologických zbierkových predmetov. Kolekciu minerálov zastupujú ukážky polodrahokamov s výnimočnou farebnosťou, leskom a zaujímavým kryštalickým usporiadaním. Medzi inými si majú návštevníci možnosť pozrieť zblízka aj regionálny mineralogický skvost - marmarošské diamanty z lokalít v uličskej doline, ktoré sú súčasťou stálej geologicko-mineralogickej časti prírodovednej expozície múzea.  Múzejnú mineralogickú zbierku opálov aktuálne dopĺňajú ukážky minerálov z  regiónov Vihorlat a Kamienka v zastúpení miniatúrnych a veľkorozmerných chlóropálov zo súkromnej zbierky.
Súbor najstarších vystavovaných exponátov hornín a skamenelín z treťohorného obdobia (2 500 - 542 miliónov rokov geologickej časovej škály) sa vzťahuje na obdobie geologického formovania nášho územia. Vo výstavnej kolekcii  vynikajú svojou veľkosťou pieskovcové kamenné gule z treťohorného mora Thetys, historicky i bádateľsky  vzácne skamenené stopy živočíchov a rastlín  z morského dna. Z najmladších skamenelín vystavuje múzeum štvrtohorný travertín s odtlačkami pravekých rastlín a skamenelinu jaseňového kmeňa z územia Humenného z obdobia zhruba spred dvadsiatich piatich miliónov rokov.
Zaujímavou súčasťou prezentovaných exponátov sú aj získané sopečné substancie z nášho regiónu  zastúpené prevažne  sopečnou pemzou, andezitom, tufom, obsidiánom a  andezitovou lávou, ako aj nedávno získaný sopečný materiál z Islandu.
Múzejná výstava minerálov, hornín a skamenelín  o zvláštnostiach geologického formovania regiónu pod Vihorlatom pod názvom Z hlbín Zeme je pre verejnosť prístupná v Prírodovednej expozícii Vihorlatského múzea v Humennom od 14. mája do 31. septembra 2022.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom
ozivene_remesla_2
s_potesenim_opr
S POTEŠENÍM...
14. máj - 20. júl 2022

Výstava insitného umenia S potešením... prezentuje viac než sedemdesiat malieb a skulptúr autorov zo Slovenska, Česka, Maďarska, Poľska, Ukrajiny, Talianska, Francúzska a Srbska. Vybraný súbor vystavovaných diel pochádza z múzejného zbierkového fondu výtvarného umenia Vihorlatského múzea v Humennom. Výberovú výstavu európskeho insitného umenia dopĺňa autorská prezentácia malieb z kolekcie Daniela Finka z Humenného.
Vystavované diela zo zbierok múzea vznikali počas pätnástich ročníkov medzinárodného plenéra insitnej tvorby Insita. V priebehu trvania projektu získalo Vihorlatské múzeum od zúčastnených domácich a zahraničných autorov súbor 245 akvizícií, ktoré umelecky obohacujú výstavné priestory múzea a areál expozície ľudovej architektúry a bývania (skanzen). Z prezentovaných diel sú na výstave zastúpené  maľby v  technikách olej, akryl, akvarel, podmaľba na skle, pastel a kombinované techniky. Trojrozmerné exponáty predstavujú skulptúry z kovu, kameňa a drevené skulptúry  z polychrómovanou úpravou a nepolychrómované. Tematicky prevládajú krajinky,  figurálne kompozície,  veduta a portréty s motívmi každodenného pracovného a rodinného koloritu.  Realistické zobrazovanie života dopĺňajú   mytologické, zvieracie, sakrálne a folklórne motívy.
Zachytenie reálneho miesta, dejov a skutočných postáv v prúde miznúceho času, sú témou, ktorou sa návštevníkovi jazykom insity prihovára Daniel Fink. Ako sám autor uvádza, obrazy maľuje pre potešenie svoje a blízkych, ktorým pomáha oživovať spomienky. Vo Finkovych temperách a akryloch nájdu nielen Sninčania, Uličania, Košarovčania, Osadňania či Kochanovčania svoje časom pominuvšie domy, dvory, svojich rodákov a blízkych. Pre návštevníkov je Finkova kolekcia insitných malieb potešením z romantického spomínania,  ako aj osobitým projektom uchovávania histórie regiónu.
Výstava insitného umenia S potešením je verejnosti prístupná v Galerijnej sieni Oresta Dubaya Vihorlatského múzea v Humennom od 14. mája do 20. júla 2022.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Zverejnené zásady ochrany osobných údajov
vo Vihorlatskom múzeu v Humennom


Vihorlatské múzeum v Humennom, IČO: 37781391, Námestie slobody 1, 066 18 Humenné
kontaktné údaje: t. č.: 057 775 22 40, email: sekretariat@muzeumhumenne.sk

ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom:

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“):

GDPR MVL
Voľné pracovné miesto - informácia - R - údržba a ochrana objektov
Štatistiky webu
© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko,  tel.: 00421 57 775 2240
ÚVOD        KONTAKTY           PRINT