Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
b2019_1
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Múzejné noviny
Cena pre Múzejné noviny
Ocenenie za dobové pohľadnice
Ocenenie  - Skanzeny
Ocenenia
Vihorlatského múzea
Ocenenie -Kalendár 2017
Podnikové médium roka 2017
Podnikové médium roka 2017
Zväz múzeí - Pamätnámedaila
Kalendár 2019
Kalendár 2020
Kalendár 2023
Kniha 2023
EKO DNI 2024 - tlačová správa
EKO DNI 2024 - tlačová správa
EKO DNI 2024 - tlačová správa
Zo zbierok Vihorlatského múzea v Humennom

Vihorlatské múzeum v Humennom vo svojich expozičných a výstavných priestoroch v objekte renesančného kaštieľa a v areáli expozície ľudovej architektúry a bývania (skanzene) spravuje viac než 140 000 zbierkových predmetov. Z unikátnej zbierky insitného umenia inštalovanej v Expozícii ľudovej architektúry a bývania (skanzene) Vihorlatského múzea v Humennom  predstavuje múzeum výtvarné  dielo Návrat autorky Klary Babka.

Maľba Návrat je najnovším prírastkom zo série zimných romantických portrétov kovačického prostredia v tvorbe významnej srbskej autorky insitného umenia Klary Babka. Dielo vzniklo v júli 2017 v rámci trinásteho ročníka  medzinárodného výtvarného plenéra INSITA v areáli skanzenu Vihorlatského múzea a stalo sa súčasťou zbierkového fondu múzea. Ide o maľbu vytvorenú technikou akryl  na ploche 50 x 40 cm. Podobne ako všetky autorkine diela, obraz vytvorený jedinečnými romantickými prvkami a farebnými kombináciami, vyjadruje citovú zaangažovanosť k prostrediu, v ktorom autorka žije a tvorí.
Insitná maliarka Klara Babka (1960) sa narodila v Debeljači. Od roku 1980 žije a pôsobí v Kovačici v rodinnej Galérii Babka, ktorá je jedinou galériou insitného umenia, prezentujúcou tvorbu srbských Slovákov z oblasti Kovačice. Autorka sa venuje  predovšetkým zobrazovaniu prírody a krajiny. Vo svojej tvorbe  využíva rôzne maliarske techniky - olej, akryl, akryl na plátne, suchý pastel, akvarel a gvaš.
Úspešná autorka vystavovala na samostatných a kolektívnych výstavách v Kovačici, Paríži, Bruseli, New Yorku, Berlíne a Abu Dhabí. Na Slovensku prezentovala svoju tvorbu v Bratislave v roku 2013 v rámci rozsiahlej výstavy Galérie Babka a na samostatnej výstave začiatkom tohto roka. Návštevníci Vihorlatského múzea si môžu dielo Klary Babka, spolu s ďalšími 168 výtvarnými dielami európskych insitných umelcov pozrieť počas budúcich pripravovaných výstav a podujatí.
Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom


Prezentované predmety mesiaca... viac...
AKTUALITY
Nadácia VÚB

Vihorlatské múzeum v Humennom ponúka vzdelávacie aktivity pre žiakov ZŠ a študentov SŠ v

VYDAJ SA NA DOBRODRUŽNÚ VÝPRAVU PO PREŠOVSKOM KRAJI!
Naše zariadenie je zapojené do kampane LEGENDARIUM 2024 - DOBRODRUŽNÁ VÝPRAVA
Legendárni hrdinovia Ti tento rok prinášajú DOBRODRUŽNÚ VÝPRAVU po Prešovskom kraji. Navštíviš
krásne aj tajomné lokality, miesta plné príbehov a zákutia, odkiaľ sa ti nebude chcieť ísť domov.
Navyše súťažíš o skvelé ceny v záverečnom žrebovaní
a tešia sa na teba aj ODMENY V TROCH HRANICIACH!
AKO MÔŽEŠ SÚŤAŽIŤ?
1. Zaobstaraj si brožúrku Legendarium - Dobrodružná výprava
Brožúrku získaš s prvou súťažnou pečiatkou v zariadeniach, ktoré dávajú súťažné pečiatky.
Do brožúrky budeš zbierať súťažné nálepky a pečiatky. Pečiatku a brožúrku nájdeš aj v
našom zariadení!

2. PEČIATKY
Zbieraj súťažné pečiatky za návštevu zariadení (atrakcie, múzeá, kúpaliská, hrady,
zveroparky, ranče...).
Spolu môžeš získať až 40 rôznych pečiatok v 80 zariadeniach. Keď je v zariadení potrebné
uhradiť vstupné alebo konzumné, pečiatku získaš po uhradení tohto poplatku. Pečiatky ti v
zariadeniach orazia do brožúry na stranu 39.
V našom zariadení nájdeš pečiatku s názvom ................... DOPÍSAŤ NÁZOV PEČIATKY

3. TREZORY S NÁLEPKAMI
Na základe indícií v brožúre/na webe nájdeš v 15 lokalitách trezor. Trezory sú vždy
umiestnené v prírode a sú v nich uložené súťažné nálepky. Každá nálepka v trezore sa
skladá z dvoch častí. Súťažný ústrižok z nálepky si nalep na vyznačené miesto v brožúre na
strane 38.
V našej lokalite ťa sprevádza ................... DOPLNIŤ MENO POSTAVIČKY
TEŠÍME SA NA TEBA!
Vihorlatské múzeum v Humennom pozýva žiakov II. stupňa základných škôl na
environmentálne podujatie pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia v dňoch   
11., 12. a 13. júna - EKO DNI 2024.
Pre školskú mládež je pripravený bohatý program s environmentálnou tematikou.
Odbornými garantmi podujatia a prednášajúcimi budú pracovníci Štátnej ochrany prírody SR
(CHKO Východné Karpaty, CHKO Vihorlat, NP Poloniny) ktorí si pre účastníkov EKO DNÍ
pripravili zaujímavé rozprávanie plné nových informácií a postrehov z praxe ochranárov.  
Pri praktických aktivitách si žiaci budú môcť overiť svoje vedomosti z prírodovedy,           
či biológie a dostanú aj priestor na zamyslenie sa a vyjadrenie vlastného názoru na
problémy životného prostredia a ich riešenia. Súčasťou programu je autorská výstava
fotografií s názvom Deforestrácia, ktorej autorom je humenský fotograf Peter Polanský. 
Pre účastníkov podujatia je pripravená komentovaná tematická prehliadka prírodovednej
expozície Vihorlatského múzea a prehliadka panelovej výstavy Dvojníci - menovci z prírody
(Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Liptovský Mikuláš).

RNDr. Zuzana Andrejčáková  
Vihorlatské múzeum v Humennom 
EKO DNI 2024 - tlačová správa
TVORIVÉ DIELNE
3. apríl - 28. jún 2024
Vihorlatské múzeu v Humennom srdečne pozýva na interaktívny a vzdelávací program
Tvorivé dielne v múzeu. V termíne od 3. 4. do 28. 6. 2024  čakajú žiakov predškolských
zariadení v priestoroch renesančného kaštieľa kreatívne tvorivé dielne z oblasti histórie,
umenia a prírodovedy. Kreativitu je potrebné pestovať už od útleho veku. Preto prinášame
mnoho tvorivých nápadov a návodov aj pre najmenších.

PONUKA PRE MŠ

HISTÓRIA: Rozprávkové sprevádzanie v kaštieli. Cieľom rozprávkového sprevádzania v
kaštieli je hravou formou priblížiť deťom MŠ nielen každodenný život na šľachtickom dvore,
ale aj to, ako funguje múzeum. Súčasťou tematickej prehliadky je hravé spoznávanie
histórie nášho kaštieľa, ale aj stretnutie v dámskych komnatách s princeznou.
PRÍRODOVEDA: Rozprávanie o prírode. Kto žije v lese a kto na lúke? Kto sa ukrýva pod
vodnou hladinou? Komentovaná prehliadka prírodovednej expozície priblíži deťom
predškolského veku živočíchy z našej prírody a je doplnená aj zaujímavými edukačnými
aktivitami a hrami priamo v expozícii.
GALÉRIA: Galerinka. Farebná zábava pre deti predškolského veku s využitím vekovo
primeraných výtvarných techník s cieľom vytvárať výtvarnú kolekciu a inštalovať vlastnú
spoločnú výstavu. Deti sú tvorcami výtvarných diel i výstavy. Tematicky je edukačná
aktivita rozdelená podľa pestrosti a krásy elementov v prírode počas štyroch ročných
období.
HISTÓRIA: Maľované miestnosti. V priestoroch umelecko-historickej expozície v
maľovaných miestnostiach si hravou formou porozprávame o histórii. Vyučovacia hodina
ponúka komentovanú prehliadku maľovaných miestností v umelecko-historickej expozícii
spojenú s tvorivými dielňami. Každé dieťa si môže vymaľovať omaľovánku kaštieľskych
komnát podľa svojich predstáv.

Pozývame najmenších zvedavcov, aby prišli využiť a rozvinúť vlastnú kreativitu do
Vihorlatského múzea v Humennom.

Vstupné: 1 € / dieťa MŠ
Na jednotlivé tematické podujatia je potrebné prihlásiť sa vopred na tel. č. 057/775 22
40,  sekretariat1@muzeumhumenne.sk
V decembri 2023 sme ukončili projekt Realizácia priestorov bezpečného prvého kontaktu s
návštevníkom.
Realizácia projektu prebehla prostredníctvom dvoch hlavných aktivít:

1. zvýšenie kvality poskytovaných služieb v kultúrnej inštitúcii - modernizácia kancelárie
prvého kontaktu, systém na spracovanie zbierok, technické vybavenie (germicídne žiariče,
upratovacie stroje, výpočtová technika, softvér);
2. zlepšenie úrovne hygienických štandardov kultúrnej inštitúcie - rekonštrukcia existujúcich
toaliet a dobudovanie toalety pre imobilných návštevníkov.

Veríme, že návštevníci Vihorlatského múzea v Humennom zo Slovenska a zahraničia pocítia
zvýšenie kvality poskytovaných služieb a zlepšenie úrovne hygienického štandardu v našej
inštitúcii.
PROJEKT ROZŠÍRENIE A MODERNIZÁCIA PRÍRODOVEDNEJ EXPOZÍCIE

Rozšírená a modernizovaná prírodovedná expozícia prináša návštevníkom hodnotnejší
zážitok z prehliadky a  je lepšie využiteľná na rôzne edukačné aktivity v rámci
objektového vyučovania v múzeu. Zvýšenie prírodovednej gramotnosti školskej mládeže
je jedným z hlavných cieľov činnosti prírodovedného oddelenia Vihorlatského múzea v
oblasti neformálneho vzdelávania. Aj prostredníctvom tohto projektu,  ktorý z verejných
zdrojov podporil Fond na podporu umenia neustále rozširujeme a zvyšujeme kvalitu
ponuky pre našich návštevníkov.

PONUKA PRE ŠKOLSKÉ KOLEKTÍVY
Prírodovedné oddelenie Vihorlatského múzea v Humennom ponúka žiakom základných a
stredných škôl a deťom materských škôl možnosť objednať sa na komentovanú
prehliadku či edukačné aktivity na rôzne prírodovedné témy.
Kontaktná osoba: RNDr. Z. Andrejčáková, tel. č. 057 775 2240,
prirodoveda@muzeumhumenne.sk
Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

RNDr. Z. Andrejčáková                                                                                                                                                                                           
prírodovedné oddelenie
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Zverejnené zásady ochrany osobných údajov
vo Vihorlatskom múzeu v Humennom


Vihorlatské múzeum v Humennom, IČO: 37781391, Námestie slobody 1, 066 18 Humenné
kontaktné údaje: t. č.: 057 775 22 40, email: sekretariat@muzeumhumenne.sk

ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom:

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“):

GDPR MVL
Štatistiky webu

© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko,  tel.: 00421 57 775 2240
ÚVOD        KONTAKTY           PRINT