Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
b2019_1
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Múzejné noviny
Cena pre Múzejné noviny
Ocenenie za dobové pohľadnice
Ocenenie  - Skanzeny
Ocenenia
Vihorlatského múzea
Ocenenie -Kalendár 2017
Podnikové médium roka 2017
Podnikové médium roka 2017
Zväz múzeí - Pamätnámedaila
Kalendár 2019
Kalendár 2020
Kalendár 2023
Kniha 2023

Zmluvy o výpožičke, darovacie, licenčné...


Zmluvy o výpožičke a kúpne zmluvy sú od 1. 4. 2022 zverejňované v Centrálnom registri zmlúv.
 
2018

Zmluva o výpožičke č. 07/2018 - Slovenské národné múzeum, Múzeum Betliar

Kúpna zmluva č. 05/2018 - Anna Curová - 25.4.2018

Kúpna zmluva č. 04/2018 - Milan Antaš - 25.4.2018

Kúpna zmluva č. 03/2018 - PhDr. Zuzana Dragulová - 25.4.2018

Darovacia zmluva č. 02/2018 - Vincent Ficko - 19.4.2018

Zmluva o výpožičke č. 03/2018 - Združenie za záchranu Brekovského hradu - 5.4.2018

Kúpna zmluva č. 02/2018 - Andrej Dzuriak - 5.4.2018

Licenčná a kúpna zmluva - Ing. Mikuláš Jacečko /rozšírenie zbierkového fondu/ - 21. 03. 2018

Kúpna zmluva č. 01/2018 - Ing. Mikuláš Jacečko - 21.3.3018

Zmluva o výpožičke č. 06/18 - Slov. múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš  1.3.2018

Zmluva o výpožičke č. 06/2018 - Slov. múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva - 1.3.2018

Zmluva o výpožičke č. 03/2018-STM - Slov. technické múzeum - 15.2.2018

Darovacia zmluva č. 01/2018 - Ing. Glória Michalidesová - 8. 2. 2018

Zmluva o výpožičke č. 02/2018 - Inštitút história FF PU v Prešove - 5.2.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke zb. predmetov č. 8/2014 - 2.2.2018

Dodatok č. 5 k Zmluve o výpožičke zb. predmetov č. 3/2010 - 15.1.2018

Zmluva o výpožičke č. 01/2018 - akad. mal. Ľ. Cáp, autorizovaný reštaurátor - 8.1.2018
2017

Dodatok č. 4 k Zmluve o výpožičke zb. predmetov č. 3/2010 - 9.1.2017

Zmluva o výpožičke č. 01/2017 - Kočan - 30.1.2017

Zmluva o výpožičke č. 01A/2017 + dodatok - Mihalič - 6.2.2017

Zmluva o výpožičke č. 3/2017 - Kanoczová - 31.3.2017

Zmluva o výpožičke č. 02/2017 - Združenie Brekovský hrad - 5.4.2017

Zmluva o výpožičke č. 5/2017 - Šarišská galéria v Prešove - 12.5.2017

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č. 5/2016 - SAV - 28.4.2017

Zmluva o výpožičke č. 28/2017 - VM Košice - 20.7.2017

Zmluva o výpožičke č. 9/2017 - ZM Michalovce - 22.8.2017

Zmluva o výpožičke - Obec Vinné-Fotogaléria M. Jacečka - 22.8.2017

Zmluva o výpožičke č. 10/2017 - ŠM Bardejov - 30.11.2017

Zmluva o výpožičke č. 568/2017 - SM B. Bystrica - 31.10.2017

Kúpna zmluva č. 01/2017 - PhDr. Zuzana Dragulová - 17.7.2017

Kúpna zmluva č. 02/2017 - Ing. Juraj Pida - 17.7.2017

Darovacia zmluva č. 11/2017 - Klara Babka - 14.7.2017

Darovacia zmluva č. 10/2017 - Ana Knjazović - 14.7.2017

Darovacia zmluva č. 09/2017 - Marian Garwona - 14.7.2017

Darovacia zmluva č. 08/2017 - Marian Pazucha - 14.7.2017

Darovacia zmluva č. 07/2017 - Zoryana Hatsuliak - 14.7.2017

Darovacia zmluva č. 06/2017 - Svitlana Starodubceva - 14.7.2017

Darovacia zmluva č. 05/2017 - Miroslav Potoma - 14.7.2017

Darovacia zmluva č. 04/2017 - PhDr. Martin Mešša - 14.7.2017

Darovacia zmluva č. 03/2017 - Mgr. Jozef Pavlík - 14.7.2017

Darovacia zmluva č. 02/2017 - PhD. Eva Filipová - 14.7.2017

Darovacia listina č. 01/2017 - Nár. múzeum ľud. umenia, Ukrajina - 17.3.2017
2013

Zmluva o výpožičke č. 10/2013
Zmluva o výpožičke č. 50/2013
Zmluva o výpožičke č. 8/2013_spnv
Zmluva o výpožičke výtvarných diel č. 8/2013
Zmluva o výpožičke č. 7/2013
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. V-7/2013
Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. V-7/2013 zo dňa 25. novembra 2013
Zmluvy, dodatky 2021
Zmluva o výpožičke 2021/01
Dodatok k zmluve o výpožičke 2021/1
Zmluva o výpožičke 2021/02
Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke 3/2020
Dodatok č. 8 k zmluve o výpožičke č. 3/2010
Potvrdenie o prevzatí reprografických materiálov Šarišskej galérie Prešov
Zmluva o výpožičke č. 4/2021 Východoslovenské múzeum Košice
Zmluva o výpožičke SVKPO-45-2021
Darovacia zmluva č. 1/2021 Jana Bodnárová
Darovacia zmluva č. 2/2021 Emília Muličaková


Zmluvy, dodatky 2020
Zmluva o výpožičke č. 1/2020
Zmluva o výpožičke č. 2/2020
Zmluva o výpožičke č. 3/2020
Zmluva o výpožičke 3/2020 SNM MUK Svidník
Dodatok k zmluve o výpožičke 3/2020
Zmluva o výpožičke 21/2020
Dodatok k zmluve o výpožičke 21/2020
Súhlas na použitie reprografických materiálov zb. predmetov Šarišskej galérie
Zmluva o výpožičke SNM- MRK -ZOV- 2020-492
Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke SNM- MRK -ZOV- 2020-492
Dodatok č. 2 k zmluve o výpožičke SNM-MRK-ZOV-2020-492
Zmluva o výpožičke 58/2020
Zmluva o výpožičke 5/2020
Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke 2/2016
Dodatok k zmluve o výpožičke 5/2009
Dodatok k zmluve o výpožičke č.3/2010
Darovacia zmluva 1/2020
Darovacia zmluva 2/2020
Dodatok č. 2 k zmluve o výpožičke 5/2016
Dodatok č. 2 k zmluve o výpožičke 8/2014


Zmluvy, dodatky 2019
Darovacia zmluva 1/2019
Darovacia zmluva 2/2019
Darovacia zmluva 3/2019
Darovacia zmluva 4/2019
Darovacia zmluva 5/2019
Darovacia zmluva 6/2019
Darovacia zmluva 7/2019
Darovacia zmluva 8/2019
Darovacia zmluva 9/2019
Darovacia zmluva 10/2019
Darovacia zmluva 11/2019
Darovacia zmluva 12/2019
Darovacia zmluva 13/2019
Darovacia zmluva 14/2019
Darovacia zmluva 15/2019
Zmluva o výpožičke č. 4/2019 Zemplínske múzeum Michalovce
Kúpna zmluva 1/2019
Kúpna zmluva 2/2019
Kúpna zmluva 3/2019
Kúpna zmluva 4/2019
Kúpna zmluva 5/2019
Kúpna zmluva 6/2019
Kúpna zmluva 7/2019
Kúpna zmluva 8/2019
Kúpna zmluva 9/2019


Zmluva, dodatky 2018
Darovacia zmluva 03/2018
Darovacia zmluva 04/2018
Darovacia zmluva 05/2018
Darovacia zmluva 06/2018
Darovacia zmluva 07/2018
Darovacia zmluva 08/2018
Darovacia zmluva 09/2018
Darovacia zmluva 10/2018
Darovacia zmluva 11/2018
Darovacia zmluva 12/2018
Darovacia zmluva 13/2018
Darovacia zmluva 14/2018
Darovacia zmluva 15/2018
Darovacia zmluva 16/2018
Darovacia zmluva 17/2018
Kúpna zmluva 6/2018
Kúpna zmluva 7/2018
Kúpna zmluva 8/2018
Licenčná zmluva Ing. Mikuláš Jacečko
Zmluva o výpožičke 04/2018 Mestské kultúrne stredisko Snina
Zmluva o výpožičke 18/2018 Východoslovenské múzeum Košice
Zmluva o výpožičke István Kiss, Tibor Balatoni
Zmluvy, dodatky 2021
DODATOK č. 3 k zmluve o výpožičke zbierkových predmetov 5/2016
Zmluvy, dodatky 2021
Darovacia zmluva č. 03/2021 - PaedDr. Ľudmila Lakomá - Krausová
© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko,  tel.: 00421 57 775 2240
ÚVOD        KONTAKTY           PRINT