Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
b2019_1
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Múzejné noviny
Cena pre Múzejné noviny
Ocenenie za dobové pohľadnice
Ocenenie  - Skanzeny
Ocenenia
Vihorlatského múzea
Ocenenie -Kalendár 2017
Podnikové médium roka 2017
Podnikové médium roka 2017
Zväz múzeí - Pamätnámedaila
Kalendár 2019
Kalendár 2020
OBJEKTOVÉ VYUČOVANIE

● Fotoalbum na: www.muzeumhumenne.sk ARCHÍV - PODUJATIA - EDUKAČNO-METODICKÉ
Návštevníkov privíta nádvorie kaštieľa s ozdobenou jedličkou a vianočnou výzdobou. Atmosféru adventných stretnutí spríjemnia vystúpenia speváckych zborov s chrámovou hudbou a folklórnych skupín s vianočným zvykoslovím z Humenného a okolia. Expozície, hlavne umelecko-historická budú skrášlené vianočnými stromčekmi, ikebanami a ďalšími doplnkami. Súčasťou výzdoby bude aj vianočné stolovanie. V reprezentačných priestoroch ponúkneme priestor pre vystúpenia s vianočnou tematikou súborom i jednotlivcom, dospelým aj deťom.
Galerijné priestory budú vyhradené výstavám, ktoré doplnia celkovú atmosféru a pripomenú ľudové tradície spojené s Vianocami. Počas celého adventu pomôže toto podujatie zviditeľniť a upevniť kresťanské a ľudské hodnoty: dobro, lásku a pomoc blížnemu.
TÉMA
UZÁVIERKA
TERMÍN
KONTAKT
PRÍPRAVA/LEKTOR
   Vihorlatské múzeum v Humennom oznamuje školským zariadeniam (predškolským zariadeniam, základným a stredným školám)
so záujmom o vzdelávacie vyučovacie hodiny v rámci projektu objektového učenia v múzeu Ku koreňom, tradíciám a hodnotám, že z
dôvodu mimoriadnej situácie v súvislosti s celosvetovou pandémiou ochorenia COVID-19  boli  plánovaná múzejná a vzdelávacia
činnosť Vihorlatského múzea v Humennom na základe protiepidemiologických opatrení obmedzená.
Objektové učenie v múzeu bolo v rámci protipandemických opatrení  v školskom roku 2019/2020 zrušené. Dlhodobé témy objektového
učenia v múzeu sa nachádzajú na www.muzeumhumenne.sk PRE ŠKOLY. Nové vzdelávacie témy objektového učenia na školský
rok  budú včas zverejnené na tejto stránke.
            Ďakujeme za pochopenie
       
Zmena programu a termínu vyhradená


Vihorlatské múzeum v Humennom
Námestie slobody 1
066 01 Humenné

Email: sekretariat1@muzeumhumenne.sk
Tel. č.: +421 775 2240

Počas múzejných podujatí sa v múzejných priestoroch zhotovuje obrazový záznam a audiovizuálny záznam v súlade s oprávneným
záujmom prevádzkovateľa  a  nariadením o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov  a voľnom pohybe takýchto
údajov(GDPR).Informácie:

© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko,  tel.: 00421 57 775 2240
ÚVOD        KONTAKTY           PRINT