Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
b2019_1
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Múzejné noviny
Cena pre Múzejné noviny
Ocenenie za dobové pohľadnice
Ocenenie  - Skanzeny
Ocenenia
Vihorlatského múzea
Ocenenie -Kalendár 2017
Podnikové médium roka 2017
Podnikové médium roka 2017
Zväz múzeí - Pamätnámedaila
Kalendár 2019
Kalendár 2020
Tel./fax:
                             
e-mail:                                
                                           


Poverená riaditeľka 
Mgr. Emília Antolíková                  
                                       

Zástupca riaditeľa:
PhDr. Ivana Strakošová     


Sekretariát
Ing. Lenka Vašková                   Hospodársky úsek:
              
Ing. Patrik Vaško               
Ing. Mária Gergelčíková
    

Skanzen:                       
Mgr. Ivan Strakoš


Marketing:
Mgr. Jana Fedičová


GDPR:
Ing. Patrik Vaško

Kontakty

Detail postele
00421-57-775 2240

sekretariat1@muzeumhumenne.sk
sekretariat@muzeumvihorlat-he.psk.sk


riaditel@muzeumhumenne.sk
riaditel@muzeumvihorlat-he.psk.sk


archeolog1@muzeumhumenne.sk00421-57-775 22 40
sekretariat1@muzeumhumenne.sk
sekretariat@muzeumvihorlat-he.psk.sk


00421-57-775 22 40
pam@muzeumhumenne.sk
ekonomka1@muzeumhumenne.sk
ekonomka@muzeumvihorlat-he.psk.sk

sekretariat1@muzeumhumenne.sk
0915 175 636


marketing@muzeumhumenne.sk


00421-57-775 2240
Archeológia
PhDr. Ivana Strakošová                    
archeolog1@muzeumhumenne.sk
História
Mgr. Martina Ľoncová                      

regionalnyhistorik@muzeumhumenne.sk
historik@muzeumhumenne.sk
Galéria
galeria1@muzeumhumenne.sk
Prírodoveda:
RNDr. Zuzana Andrejčáková

prirodoveda@muzeumhumenne.sk
Osveta
Mgr. Miroslav Kerekanič
(hudba, spev, tanec) 
          
Ing. Lenka Vašková
(prednes, divadlo, tvorivé dielne)                               


hudba@muzeumhumenne.sk


osveta1@muzeumhumenne.sk


Dokumentačné odd.:
Peter Farkaš


dokumentacne@muzeumhumenne.sk

Fotograf:
Juraj Kammer
00421-57-775 2240
                       
 
Adresa:
                   Vihorlatské múzeum v Humennom
                   Námestie slobody č. 1
                   066 01 Humenné
                   Slovenská republika

IČO:           37781391


Facebook: facebook.com/muzeumhumenne/

Instagram: instagram.com/vihorlatskemuzeum/
© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko,  tel.: 00421 57 775 2240
ÚVOD        KONTAKTY           PRINT