Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
b2019_1
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Múzejné noviny
Cena pre Múzejné noviny
Ocenenie za dobové pohľadnice
Ocenenie  - Skanzeny
Ocenenia
Vihorlatského múzea
Ocenenie -Kalendár 2017
Podnikové médium roka 2017
Podnikové médium roka 2017
Zväz múzeí - Pamätnámedaila
Kalendár 2019
Kalendár 2020
Kalendár 2023
Kniha 2023

Kontakty

Detail postele
Tel./fax:
                             
e-mail: 
00421-57-775 2240

sekretariat1@muzeumhumenne.sk
sekretariat@muzeumvihorlat-he.psk.sk
Riaditeľka múzea
Mgr. Zuzana Koščová

zuzana.koscova@muzeumhumenne.sk
riaditel@muzeumvihorlat-he.psk.sk
Zástupkyňa riaditeľky:
PhDr. Ivana Strakošová

ivana.strakosova@muzeumhumenne.sk
Sekretariát
Mária Džatková, DiS. art.
00421-57-775 22 40
00421 911 209 334
sekretariat1@muzeumhumenne.sk
sekretariat@muzeumvihorlat-he.psk.sk
Hospodársky úsek:              
Ing. Patrik Vaško
               
00421-57-775 22 40
patrik.vasko@muzeumhumenne.sk
00421 915 175 636
Skanzen:                       
Mgr. Ivan Strakoš
ivan.strakos@muzeumhumenne.sk
00421 57 775 5671
00421 915 175 636
Marketing:
Mgr. Jana Fedičová
marketing@muzeumhumenne.sk
00421 911 209 294
GDPR:
Ing. Patrik Vaško
00421-57-775 2240
patrik.vasko@muzeumhumenne.sk
Archeológia
PhDr. Ivana Strakošová                    

ivana.strakosova@muzeumhumenne.sk
História
Mgr. Zuzana Koščová                     

Mgr. Martina Ľoncová

zuzana.koscova@muzeumhumenne.sk

martina.loncova@muzeumhumenne.sk
Etnografia:
Mgr. Jozef Fundák

jozef.fundak@muzeumhumenne.sk
Múzejný pedagóg/lektor:
Mgr. Marián Tokár
00421-57-775 2240
marian.tokar@muzeumhumenne.sk
Galéria
Mgr. Dagmar Ungradyová

dagmar.ungradyova@muzeumhumenne.sk
Prírodoveda:
RNDr. Zuzana Andrejčáková

zuzana.andrejcakova@muzeumhumenne.sk
Osveta
Mgr. Miroslav Kerekanič
(hudba, spev, tanec) 
          
Mária Džatková, DiS. art.
(prednes, divadlo,
tvorivé dielne)                               


miroslav.kerekanic@muzeumhumenne.sk


maria.dzatkova@muzeumhumenne.sk


Fotograf:
Juraj Kammer
00421-57-775 2240
juraj.kammer@muzeumhumenne.sk
                       
 
Adresa:
                   Vihorlatské múzeum v Humennom
                   Námestie slobody č. 1
                   066 01 Humenné
                   Slovenská republika

IČO:           37781391


Facebook: facebook.com/muzeumhumenne/

Instagram: instagram.com/vihorlatskemuzeum/
© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko,  tel.: 00421 57 775 2240
ÚVOD        KONTAKTY           PRINT