Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
b2019_1
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Múzejné noviny
Cena pre Múzejné noviny
Ocenenie za dobové pohľadnice
Ocenenie  - Skanzeny
Ocenenia
Vihorlatského múzea
Ocenenie -Kalendár 2017
Podnikové médium roka 2017
Podnikové médium roka 2017
Zväz múzeí - Pamätnámedaila
Kalendár 2019
Kalendár 2020

Vstupné

UMELECKO-HISTORICKÁ EXPOZÍCIA
Dospelí                               
Deti od 6 do 15 rokov, študenti, pedagogický dozor
Dôchodcovia
Organizované skupiny detí do 6 rokov
Rodinné vstupné (2 dospelí a 1 − 4 deti do 15 rokov)
ZŤP
Deti do 6 rokov v sprievode rodičov


EXPOZÍCIA ĽUDOVEJ ARCHITEKTÚRY A BÝVANIA
Dospelí
Deti od 6 do 15 rokov, študenti, pedagogický dozor
Dôchodcovia
Organizované skupiny detí do 6 rokov
Rodinné vstupné (2 dospelí a 1 − 4 deti do 15 rokov)
ZŤP
Deti do 6 rokov v sprievode rodičov


PRÍRODOVEDNÁ EXPOZÍCIA
Dospelí
Deti od 6 do 15 rokov, študenti, pedagogický dozor
Dôchodcovia
Organizované skupiny detí do 6 rokov
Rodinné vstupné (2 dospelí a 1 − 4 deti do 15 rokov)
ZŤP
Deti do 6 rokov v sprievode rodičov


SAKRÁLNA EXPOZÍCIA
Dospelí
Deti od 6 do 15 rokov, študenti, pedagogický dozor
Dôchodcovia
Organizované skupiny detí do 6 rokov
Rodinné vstupné (2 dospelí a 1− 4 deti do 15 rokov)
ZŤP
Deti do 6 rokov v sprievode rodičov                     


VÝSTAVY
Dospelí
Deti od 6 do 15 rokov, študenti, pedagogický dozor
Dôchodcovia
Organizované skupiny detí do 6 rokov
Rodinné vstupné (2 dospelí a 1− 4 deti do 15 rokov
ZŤP
Deti do 6 rokov v sprievode rodičovDOPLNKOVÝ CENNÍK:
• Bezplatný vstup do múzea pre dobrovoľných
darcov krvi - držiteľov zlatej a diamantovej
Jánskeho plakety a Kňazovického medaily
z územia celého Slovenska
Sprievod ZŤP (zľava 50% z plného vstupného)
Držiteľ karty Zväzu múzeí na Slovensku


SLUŽBY NÁVŠTEVNÍKOM
Možnosť nahlásenia návštevy vopred na: tel. č.: +00421 57 22 40,
   E-mail: sekretariat1@muzeumhumenne.sk
Lektorský výklad v cene (aj v cudzom jazyku)
Možnosť zakúpenia propagačných predmetov a suvenírov
Bezbariérový vstup do jednotlivých expozícií v kaštieli  a v areáli skanzenu

FOTOGRAFOVANIE:
Umeleckohistorická expozícia v kaštieli

SVADOBNÉ FOTENIE:
Umelecko-historická expozícia v kaštieli         
Expozícia ľudovej architektúry a bývania(skanzen)
 
Poznámka: Svadobné fotenie je potrebné vopred nahlásiť
na sekretariáte múzea:   
Tel. č.: 057 775 2240,
Email: sekretariat1@muzeumhumenne.sk,
Kontaktný subjekt: PhDr. Ivana Strakošová
Vihorlatské múzeum v Humennom sa teší na Vašu návštevu a želá príjemne
strávené chvíle v múzejných expozíciách.dop2018_2_2
dop2018_2_1
dop2018_2_3
dop2018_2_4
dop2018_2_5
5,00 €                
2,50 €
2,50 €
1,00 €/dieťa
10,00 €
2,00 €
zdarma4,00 €  
2,00 €
2,00 €
1,00 €/dieťa
8,00 €
2,00 € 
zdarma 2,00 €
1,00 €
1,00 €
0,50 €/dieťa
4,00 €
1,00 €
zdarma1,50 €     
1,00 €
1,00 €
0,50 €/dieťa
3,00 €
1,00 €
zdarma             1,50 €
1,00 €
1,00 €
0,50 €/dieťa
3,00 €
1,00 €
zdarma
zľava 50%
zdarma (1+3)


5,00 €


50,00 €
30,00 €
VSTUPNÉ A SLUŽBY NÁVŠTEVNÍKOM
Platba iba v hotovosti.

Vihorlatské múzeum v Humennom stanovuje dňom 1. mája 2022
do jednotlivých expozícií múzea nasledovné:

© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko,  tel.: 00421 57 775 2240
ÚVOD        KONTAKTY           PRINT