Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
b2019_1
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Múzejné noviny
Cena pre Múzejné noviny
Ocenenie za dobové pohľadnice
Ocenenie  - Skanzeny
Ocenenia
Vihorlatského múzea
Ocenenie -Kalendár 2017
Podnikové médium roka 2017
Podnikové médium roka 2017
Zväz múzeí - Pamätnámedaila
Kalendár 2019
Kalendár 2020
Kalendár 2023
Kniha 2023
MÚZEJNÁ PONUKA PRE ŠKOLY


ĎAKUJEME, ŽE SA V MÚZEU RADI UČÍTE
________________________________________________________

 

OBJEKTOVÉ UČENIE V MÚZEU

_______________________________________
NAVIGÁCIA K INFORMAČNÝM ZDROJOM NA  www.muzeumhumenne.sk
Podujatia Vihorlatského múzea v Humennom organizované na pôde alebo v on-line priestore 
Vihorlatského múzea v Humennom venované školskej mládeži sa okrem sekcie PRE ŠKOLY nachádzajú
aj v ďalších sekciách:

AKTUALITY:

PONUKA TÉM OBJEKTOVÉHO UČENIA

ARCHEOLÓGIA
HISTÓRIA HISTÓRIA - REGIONÁLNE DEJINY
ETNOGRAFIA
PRÍRODOVEDA BIOLÓGIA A ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA
UMENIE VÝTVARNÉ UMENIE A KULTÚRA, FOTOGRAFIA, SPOLOČENSKÉ VEDY
TVORIVÉ DIELNE PREDNES, DRAMATICKÉ UMENIE, HUDBA, SPEV, TANEC, SPOLOČENSKÉ
VEDY


ARCHÍV:
V sekcii archív sa nachádzajú zdokumentované múzejné podujatia venované širokej verejnosti a školskej mládeží
spolu s výsledkovými listinami postupových súťaží.
Súčasťou archívu sú všetky tlačové správy a v PDF formáte k dispozícii všetky ročníky Múzejných novín

INFORMÁCIE:
Aktualizované podmienky návštevy múzejných podujatí v objekte kaštieľa a areálu skanzenu s aktualizovaným
vstupným a otváracími hodinami.

Kontakt na lektorov je pripojený ku každej tematickej oblasti múzejnej ponuky

________________________________________________________

INFORMÁCIE A KONTAKT:
e-mail: sekretariat1@muzeumhumenne.sk
tel.č.: 057 775 22 40
www.muzeumhumenne.sk

https://www.facebook.com/muzeumhumenne/ _________________________________________________________
© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko,  tel.: 00421 57 775 2240
ÚVOD        KONTAKTY           PRINT