Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
b2019_1
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Múzejné noviny
Cena pre Múzejné noviny
Ocenenie za dobové pohľadnice
Ocenenie  - Skanzeny
Ocenenia
Vihorlatského múzea
Ocenenie -Kalendár 2017
Podnikové médium roka 2017
Podnikové médium roka 2017
Zväz múzeí - Pamätnámedaila
Kalendár 2019
Kalendár 2020
MÚZEJNÁ PONUKA PRE ŠKOLY
INFORMÁCIE A KONTAKT:

e-mail: marketing@muzeumhumenne.sk 
             sekretariat@muzeumhumenne.sk


tel. č.:   057 775 22 40


Kontakt na lektorov:        
História - Archeológia:
archeolog1@muzeumhumenne.sk

História-  Dejepis a regionálne dejiny:
historik@muzeumhumenne.sk, regionalnyhistorik@muzeumhumenne.sk

História -  Pomocné vedy historické:
historik@muzeumhumenne.sk, regionalnyhistorik@muzeumhumenne.sk

Etnografia - Tradície, zvykoslovie, remeslá, architektúra:
etnograf@muzeumhumenne.sk

Prírodoveda - Biológia a environmentálna výchova:
prirodoveda@muzeumhumenne.sk

Umenie - výtvarné umenie a kultúra, fotografia, spoločenské vedy
galeria@muzeumhumenne.sk

Tvorivé dielne - prednes, dramatické umenie, hudba, spev, tanec, spoločenské vedy:
osveta@muzeumhumenne.sk, hudba@muzeumhumenne.sk


ĎAKUJEME, ŽE SA V MÚZEU RADI UČÍTE
________________________________________________________

 
POSTUPOVÉ SÚŤAŽE
_______________________________________

OBJEKTOVÉ UČENIE V MÚZEU

_______________________________________

PONUKA TÉM OBJEKTOVÉHO UČENIA

_______________________________________

PONUKA TÉM OBJEKTOVÉHO UČENIA
NAVIGÁCIA K INFORMAČNÝM ZDROJOM NA  www.muzeumhumenne.sk
Podujatia Vihorlatského múzea v Humennom organizované na pôde alebo v on-line priestore 
Vihorlatského múzea v Humennom venované školskej mládeži sa okrem sekcie PRE ŠKOLY nachádzajú
aj v ďalších sekciách:

AKTUALITY:
Aktuálne podujatia v rámci projektu objektového  učenia v múzeu            
Aktuálne termíny  postupových súťaží organizovaných NOC a Vihorlatským múzeom v Humennom
Aktuálne edukačno-metodické podujatia  pre žiakov a pedagógov
Aktuálne výstavy v Galerijnej sieni Oresta Dubaya vihorlatského múzea v Humennom
Aktuálne múzejné podujatia organizované v objekte kaštieľa, v areáli skanzenu alebo v on-line priestore
Vihorlatského múzea v Humennom

ARCHÍV:
V sekcii archív sa nachádzajú zdokumentované múzejné podujatia venované širokej verejnosti a školskej mládeží
spolu s výsledkovými listinami postupových súťaží.
Súčasťou archívu sú všetky tlačové správy a v PDF formáte k dispozícii všetky ročníky Múzejných novín

INFORMÁCIE:
Aktualizované podmienky návštevy múzejných podujatí v objekte kaštieľa a areálu skanzenu s aktualizovaným
vstupným a otváracími hodinami.

   VIHORLATSKÉ MÚZEUM V HUMENNOM PONÚKA ŠKOLÁM PRI NÁVŠTEVE
     MÚZEA ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH A STREDNÝCH ŠKÔL MOŽNOSŤ PLATBY   
     VSTUPNÉHO KULTÚRNYMI POUKAZMI
   PROSÍME SPRÁVCOV A  ADMINISTRÁTOROV ŠKOLSKÝCH E-ADRIES
     O AKTUALIZÁCIU STAVU E-SCHRÁNOK
   V PRÍPADE ZÁUJMU  PEDAGÓGOV V JEDNOTLIVÝCH  VYUČOVACÍCH
     PREDMETOCH  O MÚZEJNÚ PONUKUOBJEKTOVÉHO UČENIA V MÚZEU,
     KONTAKTUJTE NÁS  NA  E-ADRESE:
     marketing@muzeumhumenne.sk alebo priamo lektorov
     Kontakt na lektorov je pripojený ku každej tematickej oblasti múzejnej ponuky
________________________________________________________

INFORMÁCIE A KONTAKT:
e-mail: marketing@muzeumhumenne.sk

             sekretariat@muzeumhumenne.sk
tel.č.: 057 775 22 40
www.muzeumhumenne.sk

https://www.facebook.com/muzeumhumenne/ _________________________________________________________
© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko,  tel.: 00421 57 775 2240
ÚVOD        KONTAKTY           PRINT