Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
b2019_1
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Múzejné noviny
Cena pre Múzejné noviny
Ocenenie za dobové pohľadnice
Ocenenie  - Skanzeny
Ocenenia
Vihorlatského múzea
Ocenenie -Kalendár 2017
Podnikové médium roka 2017
Podnikové médium roka 2017
Zväz múzeí - Pamätnámedaila
Kalendár 2019
Kalendár 2020
Kalendár 2023
Kniha 2023
AKTUÁLNA PONUKA:
Tradičné Vianoce
Temín: 4. - 15.12.2023 v čase od 8.00 - 12.00 hod.
Učebňa múzea, pre žiakov I. a II. stupňa základných škôl a študentov stredných škôl

Anotácia:
- Úvodné slovo k Vianociam, o zvykoch a úkonoch počas Štedrého dňa i počas štedrovečernej
večere na Zemplíne.
- Kvíz o zvykoch v domácnostiach zúčastnených detí a žiakov.
- Spoločná príprava štedrovečerného stola a príbytku ako kedysi.
- Rozprávanie o priebehu štedrej večere, konfrontácia s poznatkami zúčastnených detí a
žiakov.


STÁLA PONUKA:
Poznáte slovíčka v pesničkách a rozprávkach?
Učebňa múzea, pre žiakov I. stupňa ZŠ

Anotácia:
- Spoznávanie predmetov z tradičného prostredia, o ktorých sa spieva v pesničkách, či
rozpráva v rozprávkach.
- Pripravených ľudové piesne/rozprávky (na základe učebníc hudobnej výchovy, alebo
všeobecne známych) a k nim zvukové ukážky.
- Úryvok vybranej piesne.
- Ukážka predmetu zo zbierok, o ktorom sa spieva/rozpráva (motovidlo, kachlica, vreteno...).
- Opis predmetu, vysvetlenie ako sa vyrábal a načo sa používal, prípadne analógia v
súčasnosti.
- Spoločné zaspievanie piesne žiakmi.
- Spája sa tu folklór, hudobná výchova, tradičné remeslá, život v minulosti.

Tvorivé dielne tradičných remesiel v skanzene
Expozícia ľudovej architektúry a bývania, pre žiakov I. a II. stupňa základných škôl a
študentov stredných škôl

Anotácia
Podľa záujmu zabezpečenie tvorivých dielní podľa výberu: hrnčiarstvo, krasličiarstvo,
paličkovaná čipka, tkáčstvo, plstenie, vyšívanie, rezbárstvo, korytárstvo, tokárstvo. Pri týchto
aktivitách je nutné dohodnúť si termín realizácie minimálne 10 dní vopred.


Podmienky:
Vstupné: podľa platného cenníka Vihorlatského múzea v Humennom
V prípade záujmu nutnosť nahlásenia sa minimálne 5 dní vopred.
Počet v skupine - max. 30 detí.

Informácie:
Mgr. Jozef Fundák
etnograf@muzeumhumenne.sk
Ponuka objektového vyučovania Vihorlatského múzea v Humennom
v oblasti etnografie pre deti, žiakov a študentov MŠ, ZŠ a SŠ na rok
2023/2024
© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko,  tel.: 00421 57 775 2240
ÚVOD        KONTAKTY           PRINT