Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
b2019_1
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Múzejné noviny
Cena pre Múzejné noviny
Ocenenie za dobové pohľadnice
Ocenenie  - Skanzeny
Ocenenia
Vihorlatského múzea
Ocenenie -Kalendár 2017
Podnikové médium roka 2017
Podnikové médium roka 2017
Zväz múzeí - Pamätnámedaila
Kalendár 2019
Kalendár 2020

Archív - video

VIDEO - digitalizácia

1. Kaštieľ v Humennom, renesančná stavba zo 17. storočia, prestavaná v 18. a 1. polovici 19. storočia. Pohľad na budovu,  interiérové reprezentačné schodisko a vestibul s krbom zdobeným erbom rodiny Andrássy.

2. Keltsko - dácka minca, napodobenina tetradrachmy Filipa II. Macedónskeho  z polovice 2. storočia pred Kristom nájdená v intraviláne obce  Ptičie.  Na averze ovenčená hlava Dia, na reverze jazdec na klusajúcom koni.

3. Baldachýnova posteľ,  materiál - dub,  neorennesancia,  19. storočie, z pôvodného zariadenia kaštieľa v Humennom vyrobená pre Andrássyovcov.

4. Renesančná lovecká ručnica  s kolieskovým zámkom, bohato zdobená slonovinou, 17. storočie, z pôvodného inventáru kaštieľa v Humennom.

5. Podobizeň šľachtica s fúzikmi. Kresba pastelom  na pergamene, autor neznámy, 19. storočie, z pôvodného inventáru kaštieľa v Humennom

6. Krajina so stafážou. Olej na plátne, autor neznámy,  2. polovica 18. storočia, z pôvodného inventáru kaštieľa v Humennom

7. Svätý Mikuláš, ikona, 1. polovica 18. storočia, Runina.

8. Svätý Štefan.  Ranobaroková plastika, drevo - lipa, autor Jozef Hartman (1719 - 1764, sochár sliezskeho  pôvodu žijúci v Košiciach), Topoľovka.

© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko,  tel.: 00421 57 775 2240
ÚVOD        KONTAKTY           PRINT