Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
b2019_1
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Múzejné noviny
Cena pre Múzejné noviny
Ocenenie za dobové pohľadnice
Ocenenie  - Skanzeny
Ocenenia
Vihorlatského múzea
Ocenenie -Kalendár 2017
Podnikové médium roka 2017
Podnikové médium roka 2017
Zväz múzeí - Pamätnámedaila
Kalendár 2019
Kalendár 2020

Výročné správy, vyhodnotenia, výkazy

Výročná správa 2012           
Vyhodnotenie 2012            
 
Výročná správa 2013           
Vyhodnotenie 2013            
 
Výročná správa 2014           
Vyhodnotenie 2014            
 
Výročná správa 2015           
Vyhodnotenie 2015            
 
Vyhodnotenie 2016            
 
Výročná správa 2017           
Vyhodnotenie 2017            
 
Výročná správa 2018          
Vyhodnotenie 2018            
 
Výročná správa 2019           
Vyhodnotenie 2019           
Rozbor hospodádrenia 2019
Výročná správa 2020           
Vyhodnotenie 2020            
Rozbor hospodádrenia 2020
Výročná správa 2021         
       
© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko,  tel.: 00421 57 775 2240
ÚVOD        KONTAKTY           PRINT