Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
b2019_1
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Múzejné noviny
Cena pre Múzejné noviny
Ocenenie za dobové pohľadnice
Ocenenie  - Skanzeny
Ocenenia
Vihorlatského múzea
Ocenenie -Kalendár 2017
Podnikové médium roka 2017
Podnikové médium roka 2017
Zväz múzeí - Pamätnámedaila
Kalendár 2019
Kalendár 2020

Postupové súťaže


Fotoalbum na: www.muzeumhumenne.sk ARCHÍV -PODUJATIA - POSTUPOVÉ SÚŤAŽE
Návštevníkov privíta nádvorie kaštieľa s ozdobenou jedličkou a vianočnou výzdobou. Atmosféru adventných stretnutí spríjemnia vystúpenia speváckych zborov s chrámovou hudbou a folklórnych skupín s vianočným zvykoslovím z Humenného a okolia. Expozície, hlavne umelecko-historická budú skrášlené vianočnými stromčekmi, ikebanami a ďalšími doplnkami. Súčasťou výzdoby bude aj vianočné stolovanie. V reprezentačných priestoroch ponúkneme priestor pre vystúpenia s vianočnou tematikou súborom i jednotlivcom, dospelým aj deťom.
Galerijné priestory budú vyhradené výstavám, ktoré doplnia celkovú atmosféru a pripomenú ľudové tradície spojené s Vianocami. Počas celého adventu pomôže toto podujatie zviditeľniť a upevniť kresťanské a ľudské hodnoty: dobro, lásku a pomoc blížnemu.
PODUJATIE
UZÁVIERKA
TERMÍN
KONTAKT
MIESTO
Prihláška * Propozície
H/AMFO 2021
regionálne kolo
23.01.2022
Trvanie výstavy:
03.02.2022 -
28.02.2022
Mgr. D. Hankovská
galeria1@muzeumhumenne.sk
Vihorlatské  múzeum
Prihláška * Propozície
TIMRAVINA STUDNIČKA
predpokladaný
termín október
2022
Mgr. Denisa Bandurčinová
Ing. Lenka Chalachanová
osveta1@muzeumhumenne.sk
Vihorlatské  múzeum
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 
04.03.2022
15.03.2022
Mgr. Denisa Bandurčinová
Ing. Lenka Chalachanová
osveta1@muzeumhumenne.sk
Vihorlatské  múzeum
Prihláška * Propozície
VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2022
PREŠOVSKÝ KRAJ
3. 6. 2022
Výstava
30. 6. - 15. 7.
2022
Mgr. D. Hankovská
galeria1@muzeumhumenne.sk
Vihorlatské  múzeum
Prihláška * Propozície
Divadelná jar (Belopotockého
Mikuláš, FEDIM, Zlatá priadka)
10.03.2022
21.03.2022
Mgr. Denisa Bandurčinová
Ing. Lenka Chalachanová
osveta1@muzeumhumenne.sk
Vihorlatské  múzeum
Prihláška * Propozície
ŠTÚROV ZVOLEN 2022
21. 4. 2022
Mgr. Denisa Bandurčinová
Ing. Lenka Chalachanová
osveta1@muzeumhumenne.sk
Vihorlatské  múzeum
Prihláška * Propozície
Regionálna súťaž detského
hudobného folklóru pre
okresy Humenné, Snina,
Medzilaborce, výber na
festival Zo struny na strunu
29. 4. 2022
Mgr. M.  Kerekanič
hudba@muzeumhumenne.sk
Vihorlatské  múzeum
Prihláška * Propozície
Súťaž choreografií
folklórnych súborov Jazykom
tanca
predpokladaný
termín august
2022
Mgr. M.  Kerekanič
hudba@muzeumhumenne.sk
Vihorlatské  múzeum
Prihláška * Propozície
Regionálna súťaž hudobného
folklóru dospelých (speváci,
inštrumentalisti, spevácke
skupiny, ľudové hudby)
 
3. 9. 2022
Mgr. M.  Kerekanič
hudba@muzeumhumenne.sk
Vihorlatské  múzeum
Zemplín špiva - súťaž
dospelých spevákov ľudových
piesní
predpokladaný
termín október-
november 2022
Mgr. M.  Kerekanič
hudba@muzeumhumenne.sk
Vihorlatské  múzeum
Prihláška * Propozície
         
         

Fotoalbum na: www.muzeumhumenne.sk  ARCHÍV PODUJATIA POSTUPOVÉ SÚŤAŽE                      

Zmena programu a termínu vyhradená


Vihorlatské múzeum v Humennom
Námestie slobody 1
066 01 Humenné

E-mail: sekretariat1@muzeumhumenne.sk
Tel.č.: +421 775 2240Počas múzejných podujatí sa v múzejných priestoroch zhotovuje obrazový záznam a audiovizuálny záznam v súlade s oprávneným
záujmom prevádzkovateľa  a  nariadením o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov  a voľnom pohybe takýchto údajov
(GDPR).
Informácie:
© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko,  tel.: 00421 57 775 2240
ÚVOD        KONTAKTY           PRINT