Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
b2019_1
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Múzejné noviny
Cena pre Múzejné noviny
Ocenenie za dobové pohľadnice
Ocenenie  - Skanzeny
Ocenenia
Vihorlatského múzea
Ocenenie -Kalendár 2017
Podnikové médium roka 2017
Podnikové médium roka 2017
Zväz múzeí - Pamätnámedaila
Kalendár 2019
Kalendár 2020
Kalendár 2023
Kniha 2023

Články

Osobnosti

Vojtech Adalbert BORECKÝ

Štefan HAPÁK


Andrej Smolák
Zaujímavosti

Show „Le carrousel enCHANTé de Nadeje - Ide pieseň dokola … aj život Nadeje“ v skanzene

Časopis Daibau napísal o našom kaštieli

Fotografia vo Vihorlatskom múzeu v Humennom

Reštaurovanie dvoch polychrómovaných svietnikov
Reštaurovanie obrazov s portrétmi uhorských panovníkov
Moderné osvetlenie humenského kaštieľa

Zaniknuté kaštiele vo Vranove a Tovarnom

Kaštieľ Andrássyovcov v Humennom medzi rokmi 1939-1964

Pripomenuli sme si 30. ročník MDM vo Vihorlatskom múzeu v Humennom

Mizmúci svet 4

Tohoročným Zlatým slávikom je Vanda Marinčáková  z Humenného !

Rekonštrukcia slamenej strechy v skanzene

Falšovanie mincí na hrade Jasenov

Projekt „Zemplínske Hámre v skanzene“

Projekt „Oprava striech objektov - Skanzen Humenné, III. etapa“

Úcta k histórii

Zaujímavý život netopierov

Projekt "Výrava a Oľšinkov v skanzene"

Ľudia, o ktorých sa nesmelo hovoriť
65. výročie optácie a presídlenia na Ukrajinu

Prírodné zaujímavosti SV Zemplína - pieskovcové gule

Vyhodnotenie projektu Oprava striech objektov - Skanzen Humenné

Ďalšia etapa reštaurovania nástenných malieb v humenskom kaštieli.

Digitalizácia kultúrnych pamiatok
Štvrtá etapa reštaurovania nástenných malieb v humenskom kaštieli.

Reštaurovanie unikátnej interiérovej výzdoby vo Vihorlatskom múzeu v Humennom Izba uhorských
kráľovHistória

Z histórie slovenských Rómov

Rómske hudobníctvo na Slovensku

Kaštieľ v Humennom
je národnou kultúrnou pamiatkou a sídlom múzea


Humenné a Horný Zemplín z historického pohľadu


Archeologické pamiatky Humenného a okolia
    --- foto  /zatvor/

Zbierky, exponáty

Nástenné iluzórne maľby kaštieľa v Humennom

Keltské mince - depot     z Ptičieho

Nálezy kachlíc a ich výroba v Humennom a okolí
© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko,  tel.: 00421 57 775 2240
ÚVOD        KONTAKTY           PRINT