Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
b2019_1
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Múzejné noviny
Cena pre Múzejné noviny
Ocenenie za dobové pohľadnice
Ocenenie  - Skanzeny
Ocenenia
Vihorlatského múzea
Ocenenie -Kalendár 2017
Podnikové médium roka 2017
Podnikové médium roka 2017
Zväz múzeí - Pamätnámedaila
Kalendár 2019
Kalendár 2020
Kalendár 2023
Kniha 2023
Show „Le carrousel enCHANTé de Nadeje - Ide pieseň dokola … aj život Nadeje“ zavítalo aj do skanzenu v Humennom. Tanečná skupina spájajúca niekoľko generácií tanečníkov a oslavujúca 70. výročie vzniku zavítala na svojom turné po Slovensku aj do Humenného. Skupina predviedla svoju show počas Rusínskeho festivalu v našom skanzene 13. - 15. júla 2023.

Foto


Show „Le carrousel enCHANTé de Nadeje - Ide pieseň dokola … aj život Nadeje“ v skanezene
© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko,  tel.: 00421 57 775 2240
ÚVOD        KONTAKTY           PRINT