Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
b2019_1
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Múzejné noviny
Cena pre Múzejné noviny
Ocenenie za dobové pohľadnice
Ocenenie  - Skanzeny
Ocenenia
Vihorlatského múzea
Ocenenie -Kalendár 2017
Podnikové médium roka 2017
Podnikové médium roka 2017
Zväz múzeí - Pamätnámedaila
Kalendár 2019
Kalendár 2020
 
 
 
ROKOKOVÉ RÁMOVÉ HODINY S HRACÍM STROJČEKOM

Vihorlatské múzeum v Humennom vo svojich expozičných a výstavných priestoroch v objekte renesančného kaštieľa a priľahlého skanzenu spravuje takmer 190 000 zbierkových predmetov. Z unikátnej zbierky historických predmetov nachádzajúcich sa v Umelecko-historickej expozícii Vihorlatského múzea v Humennom predstavuje múzeum zdobené rokokové rámové hodiny s hracím strojčekom.
Prezentované hodiny patria k ukážkovým skvostom úžitkovo-umeleckých predmetov šľachtických sídiel. Vyhotovené boli v štýle rokoka, ktorý sa v Európe presadzoval  v období 18. − 19. storočia. Rokoko, nazývané ako sloh šľachty, predstavuje
dekoratívny štýl s elegantnými ornamentmi a motívmi popínavých rastlín, presýtený bohatou ornamentikou, luxusom, štukou a zlatením. Bohato vyrezávané hodiny sú vyhotovené na zdobenom drevenom podklade s použitím  plechu, emailu, pozláteného bronzu a zamatovej textílie.  Hodinový rám s pozláteného  vyrezávaného dreva, vysoký 55 cm a široký 45 cm, je  zvlnený, na  rohoch s  malým rokajovým vzorom (z franc. rocaillie − asymetrický ornament vychádzajúci z podoby mušle). Na vrchole je rám ukončený veľkým rokajovým motívom. Na vnútornej doske hodín je vzor jednoduchší. Plocha dosky je žliabkovaná a vnútorné okraje sú ohraničené retiazkou. Zvyšok vnútornej plochy je vystlaný modrým zamatom. Uprostred dosky sa nachádza biely emailový ciferník s načierno vyznačenými rímskymi číslicami.  Hodinový ciferník je  orámovaný kvetinovým vzorom.
V spodnej časti plochy je kruhový otvor olemovaný rastlinným a animálnym  motívom. V otvore je viditeľné kyvadlo v podobe slnka s podobizňou ľudskej tváre. Hodinový stroj a hrací strojček sa nachádzajú v zadnej skrinke za čelnou doskou. Bohato zdobené rokokové rámové hodiny s hracím strojčekom v súčasnosti zdobia umelecko-historickú expozíciu múzea v malom zlatom salóne kaštieľa. Spolu s ďalšími dobovými hodinami tvoria kolekciu takmer troch desiatok hodinových strojov v štýle pseudobaroka, rokoka, biedermeiera, empíru a historizujúceho slohu 19. − 20. storočia. Vo vystavenom súbore sa v expozícii nachádzajú rozmerné podlahové hodiny, konzolové, nástenné obrazové a kyvadlové hodiny i miniatúrne vreckové hodiny. Všetky hodinové stroje v múzeu sú dosiaľ funkčné.

Mgr. Jana Fedičová
Vihorlatské múzeum v Humennom

Prezentované predmety ...viac
PONUKA VIHORLATSKÉHO MÚZEA PRE ZÁKLADNÉ A STREDNÉ ŠKOLY

Vihorlatské múzeum v Humennom ponúka vzdelávacie aktivity pre žiakov ZŠ a študentov SŠ v nasledujúcich odboroch:
PRÍRODNÉ VEDY:
· Pre žiakov 1. stupňa ZŠ ponúkame prehliadku prírodovednej expozície s rozprávaním o prírode a zaujímavými hrami.
· Pre žiakov 5. a 6. ročníka ZŠ ponúkame edukačné aktivity z BIOLÓGIE, ktoré je vhodné využiť pri opakovaní a upevňovaní učiva jednotlivých tematických celkov, ako aj pri rozširovaní základného učiva a tak dopomôcť k zvýšeniu prírodovednej gramotnosti žiakov. Témy:
ŽIVOT V LESE (5. roč.)
ŽIVOT VO VODE A NA BREHU (5. roč.)
LÚKY, PASIENKY A POLIA (5. roč.)
ŽIVOT S ČLOVEKOM A V ĽUDSKÝCH SÍDLACH (6. roč.)
· Pre žiakov 8. ročníka ZŠ ponúkame komentovanú prehliadku prírodovednej expozície zo zameraním na GEOLÓGIU a PALEONTOLÓGIU.
· Pre starších žiakov a študentov ponúkame prezentáciu „Krásy prírody a jej ochrana v regióne SV Slovenska“ a komentovanú prehliadku prírodovednej expozície.
· Ponúkame možnosť pripraviť prednášku (prezentáciu) na prírodovedné a ekologické témy podľa požiadavky pedagógov.
Kontaktná osoba: RNDr. Zuzana Andrejčáková  
Tel. č.: 057/775 22 40
Email:
prirodoveda@muzeumhumenne.sk
sekretariat@muzeumhumenne.sk

Predmet mesiaca

Rokokove_hodiny
© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko,  tel.: 00421 57 775 2240
ÚVOD        KONTAKTY           PRINT