Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
b2019_1
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Múzejné noviny
Cena pre Múzejné noviny
Ocenenie za dobové pohľadnice
Ocenenie  - Skanzeny
Ocenenia
Vihorlatského múzea
Ocenenie -Kalendár 2017
Podnikové médium roka 2017
Podnikové médium roka 2017
Zväz múzeí - Pamätnámedaila
Kalendár 2019
Kalendár 2020
Kalendár 2023
Kniha 2023

Projekty

Oprava striech objektov
- Skanzen Humenné - III.etapa

  (Mlyn z Vyšnej Jablonky)
 pohľad z juhovýchodu
 pohľad zo severnej strany
 detail poškodenia
 demontáž strechy
 oprava severnej  strany strechy
 prebiehajúce práce
 pohľad na severnú a východnú stranu objektu
 pred ukončením opravy
 detail okienka na južnej strane domu
 po oprave - južný pohľad
 po oprave
 po oprave
detail poškodenia pôvodnej omietkovej vrstvy
Krb v sz. nároží pred reštaurovaním
Nová omietková vrstva severnej steny a zreštaurovaný krb v sz. nároží
Severná stena - stav po sňatí obrazov na plátne
Severná stena po odstránení omietky
Snímanie a balenie obrazov na plátne
Snímanie obrazov, reštaurátor (akad. maliar Ľ. Cáp) pri práci
Spôsob upevnenia jednotlivých obrazov na plátne
Východná stena - stav po nanesení nových omietkových vrstiev
Východná stena - stav po sňatí obrazov na plátne
Západná stena s krbom po odstránení nesúdržnej, pôvodnej omietky
rekonstrukcia_2013_1
rekonstrukcia_2013_2
rekonstrukcia_2013_3
rekonstrukcia_2013_4
rekonstrukcia_2013_5
rekonstrukcia_2013_6
rekonstrukcia_2013_7
rekonstrukcia_2013_8
rekonstrukcia_2013_9
rekonstrukcia_2013_10
rekonstrukcia_2013_11
rekonstrukcia_2013_12
rekonstrukcia_2013_13
rekonstrukcia_2013_14
rekonstrukcia_2013_15
rekonstrukcia_2013_16
rekonstrukcia_2013_17
rekonstrukcia_2013_18
rekonstrukcia_2013_19
rekonstrukcia_2013_20
rekonstrukcia_2013_21
rekonstrukcia_2013_22
rekonstrukcia_2013_23
rekonstrukcia_2013_24
rekonstrukcia_2013_25
rekonstrukcia_2013_26
rekonstrukcia_2013_27
rekonstrukcia_2013_28
rekonstrukcia_2013_29
rekonstrukcia_2013_30
Oprava strechy na drevenom kostolíku sv. Michala Archanjela z Novej Sedlice.
Reštaurovanie nástenných malieb - Izba uhorských kráľov  2011
Archeologický výskum
Vihorlatského múzea
Archeologický výskum Vihorlatského múzea
Takto vyzeral priestor vstupu do východnej hospodárskej budovy na začiatku prác v máji 2016
Takto vyzeral priestor vstupu do východnej hospodárskej budovy na začiatku prác v máji 2016
Toto nás čaká – je potrebné odstrániť sutinu, aby sme objasnili ako sa vstupovalo do jadra hradu.
Po odstránení prvých desiatok centimetrov.
Kolegovia z KPÚ v Prešove vysvetľujú ako postupovať pri doplnení chýbajúceho muriva v strieľňach vonkajšieho opevnenia.
Reštaurovanie nástenných malieb - Izba uhorských kráľov  2012
2012_ 00001
2012_ 00002
2012_ 00003
2012_ 00004
2012_ 00005
2012_ 00006
2012_ 00007
2012_ 00008
2012_ 00009
2012_ 00010
2012_ 00011
Reštaurovanie nástenných malieb - Izba uhorských kráľov  2014
2014_ 00001
2014_ 00002
2014_ 00003
2014_ 00004
2014_ 00005
Reštaurovanie nástenných malieb - Izba uhorských kráľov  2015
2015_ 00001
2015_ 00002
2015_ 00003
2015_ 00004
2015_ 00005
2015_ 00006
2015_ 00007
2015a
2015b
2015c
Návrh na reštaurovanie dverí v miestnostiach s iluzívnymi nástennými maľbami /2018/
Reštaurovanie dvoch svietnikov - lustrov zo zbierok Vihorlatského múzea /2017/
Reštaurovanie nástenných malieb - Izba uhorských kráľov  2016
2016_ 00001
2016_ 00002
2016_ 00003
2016_ 00004
2016_ 00005
2016_ 00006
© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko,  tel.: 00421 57 775 2240
ÚVOD        KONTAKTY           PRINT