Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
b2019_1
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Múzejné noviny
Cena pre Múzejné noviny
Ocenenie za dobové pohľadnice
Ocenenie  - Skanzeny
Ocenenia
Vihorlatského múzea
Ocenenie -Kalendár 2017
Podnikové médium roka 2017
Podnikové médium roka 2017
Zväz múzeí - Pamätnámedaila
Kalendár 2019
Kalendár 2020
PLÁN VÝSTAV VIHORLATSKÉHO MÚZEA V HUMENNOM 


•  Galerijná sieň Oresta Dubaya Vihorlatského múzea  v Humennom
•  výstavné priestory v objekte kaštieľa
•  areál Expozície ľudovej architektúry a bývania (skanzen) Vihorlatského múzea v Humennom

• Vstupné a služby návštevníkom:  www.muzeumhumenne.sk VSTUPNÉ
• Bezplatný vstup pre dobrovoľných darcov krvi - držiteľov zlatej a diamantovej Jánskeho 
  plakety a Kňazovického medaily z územia celého Slovenska
• Možnosť platby kultúrnymi poukazmi pri návšteve múzea žiakov základných a stredných škôl
• Lektorský výklad v cene (aj v cudzom jazyku)
• Bezbariérový vstup (osobný výťah v kaštieli), čiastočne bezbariérový vstup v skanzene
• Možnosť nahlásenie návštevy na: sekretariat1@muzeumhumenne.sk, Tel.č.:+ 421 57 22 40,
• Fotoalbum výstav: www.muzeumhumenne.sk ARCHÍV - VÝSTAVY
Návštevníkov privíta nádvorie kaštieľa s ozdobenou jedličkou a vianočnou výzdobou. Atmosféru adventných stretnutí spríjemnia vystúpenia speváckych zborov s chrámovou hudbou a folklórnych skupín s vianočným zvykoslovím z Humenného a okolia. Expozície, hlavne umelecko-historická budú skrášlené vianočnými stromčekmi, ikebanami a ďalšími doplnkami. Súčasťou výzdoby bude aj vianočné stolovanie. V reprezentačných priestoroch ponúkneme priestor pre vystúpenia s vianočnou tematikou súborom i jednotlivcom, dospelým aj deťom.
Galerijné priestory budú vyhradené výstavám, ktoré doplnia celkovú atmosféru a pripomenú ľudové tradície spojené s Vianocami. Počas celého adventu pomôže toto podujatie zviditeľniť a upevniť kresťanské a ľudské hodnoty: dobro, lásku a pomoc blížnemu.
Názov výstavy
Termín
   
Zmena programu a termínu vyhradenáVihorlatské múzeum v Humennom
Námestie slobody 1
066 01 Humenné

E-mail: sekretariat1@muzeumhumenne.sk
Tel. č.: + 421 775 2240
www.facebook.com/muzeumhumenne/

Počas múzejných podujatí sa v múzejných priestoroch zhotovuje obrazový záznam a audiovizuálny záznam v súlade s
oprávnenýmzáujmom prevádzkovateľa  a  nariadením o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov  a
voľnom pohybe takýchto údajov(GDPR).Informácie:

https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/nariadenie-europskeho-parlamentu-rady-eu-2016679

© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko,  tel.: 00421 57 775 2240
ÚVOD        KONTAKTY           PRINT