Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
b2019_1
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Múzejné noviny
Cena pre Múzejné noviny
Ocenenie za dobové pohľadnice
Ocenenie  - Skanzeny
Ocenenia
Vihorlatského múzea
Ocenenie -Kalendár 2017
Podnikové médium roka 2017
Podnikové médium roka 2017
Zväz múzeí - Pamätnámedaila
Kalendár 2019
Kalendár 2020
Kalendár 2023
Kniha 2023
Ponuka vzdelávacích programov Vihorlatského múzea v Humennom
v oblasti regionálnej histórie  pre detí MŠ, žiakov ZŠ a študentov SŠ
Chcem sa  stať princeznou/rytierom

Anotácia: Tvorivé dielne určené pre deti materských škôl, v rámci ktorých si budú môcť
vyrobiť korunky z papiera a rytiersky štít z kartónu. Kreativitu je potrebné pestovať už od
útleho veku. Preto prinášame mnoho tvorivých nápadov a návodov aj pre najmenších.
Šikovné ručičky si precvičia pri výrobe papierovej korunky pre dievčatá alebo rytierskeho štítu
pre chlapcov. Z každej návštevy tvorivých dielní si každé dieťa odnesie originálny výrobok.
     *Podujatie je určené pre deti MŠ

Spoznaj svoje mesto

Anotácia: Zážitkový vzdelávací program spojený s tvorivou dielňou určený pre deti
materských škôl, v rámci ktorého budú môcť najmenšie deti hravou formou spoznať svoje
mesto. Prostredníctvom vzdelávacieho podujatia budú môcť najmenšie deti spoznať mesto, v
ktorom žijú a dozvedia sa niečo aj o histórii ich mesta. Vzdelávací program Spoznaj svoje
mesto je doplnený o tvorivú dielňu, v rámci ktorej si budú môcť deti vytvoriť vlastný erb.
     *Podujatie je určené pre deti MŠ

Sprevádzanie v umelecko-historickej expozícii pre najmenších

Anotácia: Tematické sprevádzanie v umelecko-historickej expozícii je určené pre deti
materských škôl. Súčasťou tematickej prehliadky je hravé spoznávanie histórie nášho
kaštieľa a zábavno-edukačné aktivity v jedinečnom prostredí múzea. Cieľom zážitkového
sprevádzania v kaštieli pre najmenších je hravou formou priblížiť deťom MŠ nielen
každodenný život na šľachtickom dvore, ale aj to, ako funguje múzeum s historickou
expozíciou.
     *Podujatie je určené pre deti MŠ

Starina - výstavba nádrže

Anotácia: Hodina dejepisu z oblasti regionálnej histórie. Prostredníctvom neformálneho
vzdelávania budú môcť žiaci základných škôl spoznať históriu najväčšej vodárenskej nádrže
na pitnú vodu na Slovensku. Ako sa budovala vodná Starina ? Kam sa sťahovali obyvatelia
zaniknutých obcí ? To a mnoho ďalšieho sa dozvedia v rámci hodiny regionálnej histórie.
     *Podujatie je určené pre žiakov druhého stupňa ZŠ

Ako funguje múzeum

Anotácia: Vzdelávací program v priestoroch umelecko-historickej expozície, v rámci ktorého
návštevníci spoznajú význam múzea ako inštitúcie uchovávajúcej originálne zbierkové
predmety pre budúce generácie. Žiaci môžu nazrieť do komnát Vihorlatského múzea, spoznať
prácu múzejníkov a oboznámiť sa so zaujímavými zbierkovými predmetmi.
Muzeálny vzdelávací program Ako funguje múzeum je doplnkom k učebným osnovám dejepisu
pre 5. ročník.
     *Podujatie je určené pre žiakov druhého stupňa ZŠ
Ponúkame možnosť pripraviť prednášku (prezentáciu) na témy z regionálnej histórie
podľa požiadaviek  pedagógov.
Podmienky:
Vstupné: podľa platného cenníka VM
Záujem o vzdelávaciu hodinu v múzeu prosíme ohlasovať minimálne päť dní vopred.
Prispôsobenie času, témy a aktivít podľa potrieb konkrétnej školy.

Kontaktná osoba:
Mgr. Martina Ľoncová tel. 057 775 224 regionalnyhistorik@muzeumhumenne.sk
© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko,  tel.: 00421 57 775 2240
ÚVOD        KONTAKTY           PRINT