Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
b2019_1
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Múzejné noviny
Cena pre Múzejné noviny
Ocenenie za dobové pohľadnice
Ocenenie  - Skanzeny
Ocenenia
Vihorlatského múzea
Ocenenie -Kalendár 2017
Podnikové médium roka 2017
Podnikové médium roka 2017
Zväz múzeí - Pamätnámedaila
Kalendár 2019
Kalendár 2020
Kalendár 2023
Kniha 2023
Karpatská kraslica
Deň múzeí
INSITA
Ostatné
Postupové súťaže
Edukačno
metodické
 
         

Archív - podujatia

 
Zážitkové vyučovanie vo Vihorlatskom múzeu v Humennom 2017
priroda_hor_zemplina_1
priroda_hor_zemplina_2
priroda_hor_zemplina_3
priroda_hor_zemplina_4
priroda_hor_zemplina_5
priroda_hor_zemplina_6
priroda_hor_zemplina_7
priroda_hor_zemplina_8
priroda_hor_zemplina_9
priroda_hor_zemplina_11
priroda_hor_zemplina_12
priroda_hor_zemplina_13
Svetový deň  vody 2017 ... viac
den_vody_2017_
den_vody_2017_46
den_vody_2017_47
den_vody_2017_48
den_vody_2017_49
den_vody_2017_50
den_vody_2017_51
den_vody_2017_52
den_vody_2017_53
den_vody_2017_54
EKO DNI 2017  .... viac...
Eko_dni_2017
eko_2017_1
eko_2017_2
eko_2017_3
eko_2017_4
eko_2017_5
eko_2017_6
eko_2017_7
eko_2017_8
eko_2017_9
eko_2017_10
eko_2017_11
eko_2017_12
eko_2017_13
eko_2017_14
eko_2017_15
eko_2017_16
eko_2017_17
eko_2017_18
eko_2017_19
eko_2017_20
Vedecká konferencia Odkaz Adolfa Ivanoviča Dobrjanskeho pre súčasnosť - 2017
konf_dobriansky_2017_1
konf_dobriansky_2017_2
konf_dobriansky_2017_3
konf_dobriansky_2017_4
konf_dobriansky_2017_5
konf_dobriansky_2017_6
konf_dobriansky_2017_7
konf_dobriansky_2017_8
konf_dobriansky_2017_9
Seminár Drevená architektúra -  sakrálna a svetská - 2017
drevena_arch_2017_1
drevena_arch_2017_2
drevena_arch_2017_3
drevena_arch_2017_4
drevena_arch_2017_5
vazky_2017
vazky_2017_1
vazky_2017_2
vazky_2017_3
vazky_2017_4
vazky_2017_5
vazky_2017_6
vazky_2017_7
vazky_2017_8
vazky_2017_9
vazky_2017_10
Poznáte vážky - 2017... viac...
Slávnosti jabĺk vo Vihorlatskom múzeu v Humennom... viac
jablko_2017_1
jablko_2017_2
jablko_2017_3
jablko_2017_4
jablko_2017_5
jablko_2017_6
jablko_2017_7
jablko_2017_8
jablko_2017_9
jablko_2017_10
jablko_2017_11
jablko_2017_12
Ku koreňom, tradíciám, hodnotám - zážitkové objektové vyučovanie v múzeu - 2017
zazitkove_vyucovanie_2017_1
zazitkove_vyucovanie_2017_2
zazitkove_vyucovanie_2017_3
zazitkove_vyucovanie_2017_4
zazitkove_vyucovanie_2017_5
zazitkove_vyucovanie_2017_6
zazitkove_vyucovanie_2017_7
zazitkove_vyucovanie_2017_8
zazitkove_vyucovanie_2017_9
Deň tradičných remesiel vo Vihorlatskom múzeu - 2017
tradicne_remesla_2017_1
tradicne_remesla_2017_2
tradicne_remesla_2017_3
tradicne_remesla_2017_4
tradicne_remesla_2017_5
tradicne_remesla_2017_6
tradicne_remesla_2017_7
tradicne_remesla_2017_8
tradicne_remesla_2017_9
tradicne_remesla_2017_10
tradicne_remesla_2017_11
tradicne_remesla_2017_12
tradicne_remesla_2017_13
tradicne_remesla_2017_14
umelecky_prednes_2017_1
umelecky_prednes_2017_2
umelecky_prednes_2017_3
umelecky_prednes_2017_4
umelecky_prednes_2017_5
umelecky_prednes_2017_6
Cesta k umeleckému prednesu - metodický seminár pre pedagógov - 2017
ku_korenom_2017_1
ku_korenom_2017_2
ku_korenom_2017_3
ku_korenom_2017_4
ku_korenom_2017_5
ku_korenom_2017_6
ku_korenom_2017_7
ku_korenom_2017_8
ku_korenom_2017_9
Ku koreňom, tradíciám, hodnotám - Reformácia na Zemplíne - 2017
© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko,  tel.: 00421 57 775 2240
ÚVOD        KONTAKTY           PRINT