Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
b2019_1
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Múzejné noviny
Cena pre Múzejné noviny
Ocenenie za dobové pohľadnice
Ocenenie  - Skanzeny
Ocenenia
Vihorlatského múzea
Ocenenie -Kalendár 2017
Podnikové médium roka 2017
Podnikové médium roka 2017
Zväz múzeí - Pamätnámedaila
Kalendár 2019
Kalendár 2020
Medzinárodný deň múzeí 2017
mdm_2017_1 mdm_2017_2 mdm_2017_3 mdm_2017_4 mdm_2017_5 mdm_2017_6
mdm_2017_7 mdm_2017_8 mdm_2017_9 mdm_2017_10 mdm_2017_11 mdm_2017_12
mdm_2017_13 mdm_2017_14 mdm_2017_15 mdm_2017_16 mdm_2017_17 mdm_2017_18
mdm_2017_19 mdm_2017_20 mdm_2017_21 mdm_2017_22 mdm_2017_23 mdm_2017_24
mdm_2017_25 mdm_2017_26 mdm_2017_27 mdm_2017_28 mdm_2017_29

Archív - podujatia

 
Karpatská kraslica
Deň múzeí
INSITA
Ostatné
Postupové súťaže
Edukačno
metodické
 
         
© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko,  tel.: 00421 57 775 2240
ÚVOD        KONTAKTY           PRINT