Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
b2019_1
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Múzejné noviny
Cena pre Múzejné noviny
Ocenenie za dobové pohľadnice
Ocenenie  - Skanzeny
Ocenenia
Vihorlatského múzea
Ocenenie -Kalendár 2017
Podnikové médium roka 2017
Podnikové médium roka 2017
Zväz múzeí - Pamätnámedaila
Kalendár 2019
Kalendár 2020
Kalendár 2023
Kniha 2023

Archív - podujatia

kras0026 kras0028 kras0030 kras0031 kras0033 kras0040 kras0046
kras0047 kras0054 kras0065 kras0068 kras0077 kras0082 kras0086
krask_1 krask_2 krask_3 krasl0002 krasl0003 krasl0011 krasl0013
krasl0018 krasl0019 krasl0019x krasl0019xx krasl0019xxx KK2017_1 KK2017_2
KK2017_3 KK2017_4 KK2017_5 KK2017_6 KK2017_7 KK2017_8 KK2017_9
KK2017_10 KK2017_11 KK2017_12 KK2017_13 KK2017_14 KK2017_15 KK2017_16
KK2017_17 KK2017_18 KK2017_19 KK2017_20 KK2017_21 KK2017_22 KK2017_23
KK2017_24 KK2017_25 KK2017_26 KK2017_27 KK2017_28 KK2017_29 KK2017_30
KK2017_31 KK2017_32 KK2017_33 KK2017_34 KK2017_35 KK2017_36 KK2017_37
KK2017_38 KK2017_39 KK2017_40 KK2017_41 KK2017_42 KK2017_43 KK2017_44
KK2017_45 KK2017_46 KK2017_47 KK2017_48 KK2017_49 KK2017_50 KK2017_51
KK2017_52 KK2017_53 KK2017_54 KK2017_55 KK2017_56 KK2017_57 KK2017_58
KK2017_59 KK2017_60 KK2017_61 KK2017_62 KK2017_63 KK2017_64 KK2017_65
KK2017_66 KK2017_67 KK2017_68 KK2017_69 KK2017_70
Štatút medzinárodnej súťažnej výstavy Karpatská kraslica
Karpatská kraslica 2017   ... brožúra...    ...vyhodnotenie...
Karpatská kraslica
Deň múzeí
INSITA
Ostatné
Postupové súťaže
Edukačno
metodické
 
         
© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko,  tel.: 00421 57 775 2240
ÚVOD        KONTAKTY           PRINT