Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
b2019_1
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Múzejné noviny
Cena pre Múzejné noviny
Ocenenie za dobové pohľadnice
Ocenenie  - Skanzeny
Ocenenia
Vihorlatského múzea
Ocenenie -Kalendár 2017
Podnikové médium roka 2017
Podnikové médium roka 2017
Zväz múzeí - Pamätnámedaila
Kalendár 2019
Kalendár 2020
Kalendár 2023
Kniha 2023
Karpatská kraslica
Deň múzeí
INSITA
Ostatné
Postupové súťaže
Edukačno
metodické
 
         

Archív - podujatia

insita2018_1 insita2018_2 insita2018_3 insita2018_4 insita2018_5
insita2018_6 insita2018_7 insita2018_8 insita2018_9 insita2018_10
insita2018_11 insita2018_12 insita2018_13 insita2018_14 insita2018_15
I_2018_ 00010 I_2018_ 00011 I_2018_ 00020 I_2018_ 00021 I_2018_ 00022
I_2018_ 00023 I_2018_ 00024 I_2018_ 00025
Insita 2018
Termín: 15. - 20. 7. 2018

Účastníci: 10 insitných umelcov
Česko: Alexandra Dětinská (Praha);
Maďarsko: István Kiss (Eger), Tibor Balatoni (Eger);
Poľsko: Marian Pazucha (Nowy Sącz);
Slovensko: Martin Mešša (Komárov), František Hubert (Košice), Adžana Modlitbová (Pezinok), Eva Liptáková (Oľdza), Peter Mušinský (Stropkov), Dušan Antolik (Snina).

SPRIEVODNÉ PODUJATIA:
Poznávací program:
- prehliadka expozícií Vihorlatského múzea v Humennom;
- večurňa a prehliadka s výkladom - Pravoslávny chrám Cyrila a Metoda (Humenné);
- prehliadka s výkladom - Monastyr (Krásny Brod), Múzeum moderného umenia Andyho Warhola (Medzilaborce), Slovenské národné múzeum-Múzeum ukrajinskej kultúry (Svidník), - návšteva ateliéru neprofesionálneho umelca Jána Babenského (Hlinné).

________________________________________________________________
Výstava:
Výstava Tibora Balatoniho a Istvána Kissa (19. 7. - 18. 8. 2018)
Galerijná sieň Oresta Dubaya VM (kurátorka: Mgr. Dana Kataniková)


       Výstava predstavuje tematicky široké rozpätie rezbárskej tvorby Tibora Balatoniho a Istvána Kissa. Spoločným námetom egerských rezbárov sa stali postavy známe z dejín maďarského národa - predovšetkým králi a svätci (napr. kráľ Ladislav, sv. Tadeáš, sv. Alžbeta). Tematicky prienik nachádzajú aj v znázornení výjavov zo života Krista a Panny Márie. Ako materiál používajú lipu, orech, mahagón, slivku, agát, topoľ či javor.
        Osobité miesto v tvorbe Istvána Kissa patrí ľudovým motívom, ktoré prezentuje aj cez tradičné bušó masky. Výroba a nosenie masiek je prastarým zvykom temer každého národa. Bušó masky sú jedinečným kultúrnym dedičstvom obyvateľov maďarského mesta Moháč. Podľa pohanských tradícií mali v období fašiangov odohnať zlo, zimu a priniesť radosť i slnko. Traduje sa legenda, podľa ktorej v období tureckých nájazdov Mohačania vyhnali Turkov zo svojho mesta práve hrôzostrašnými maskami z dreva, rohov a mohutných kožušín. Každá maska je jedinečná, pretože mala vyjadrovať osobité emócie svojho tvorcu. V mnohých prípadoch ich však neskôr dedili už len mladšie generácie po svojich predkoch. István Kiss vystavuje (na chodbe) i drevorezby, ktoré počas jedenástich ročníkov plenéru Insita vytvoril v Humennom (uhorskí králi, figúry s ľudovou tematikou).
       Portfólium tvorby Tibora Balatoniho spestrujú osobnosti známe v celosvetovom meradle (Jana z Arku), starozákonné ženské biblické postavy (Judita, Rebeka), abstraktné témy (Jeseň), alebo fantastické bytosti (Fénix). Významné sú jeho architektonické práce, ktoré na výstave prezentujú drevené makety. Napríklad pre obec Szank vytvoril zvonicu a Rodostrom (pri narodení dieťaťa matka vloží do Rodostromu listinu s menom novorodenca a otec zazvoní na zvon - takto sa všetci obyvatelia Szanku dozvedia, že na svet prišiel nový obyvateľ). Bohaté osobné odkazy autora nesú jeho epitafy (Rodinný epitaf a Epitaf Krištofa), prezentované taktiež formou makiet (každý zo znakov na vertikálnych stĺpoch pripomínajúcich totemy symbolizuje dôležité udalosti zo života tvorcu - vzdelanie, manželstvo, narodenie dieťaťa,...). Balatoni sa špecializuje aj na rezbárske práce inšpirované zložitým tvaroslovím barokového slohu. Táto časť jeho diel už nepatrí k insite, no na výstave dokladá šírku jeho rezbárskeho portfólia.
I_2018_ 00001 I_2018_ 00002 I_2018_ 00003 I_2018_ 00004 I_2018_ 00005
I_2018_ 00006 I_2018_ 00007 I_2018_ 00008 I_2018_ 00009 I_2018_ 00012
I_2018_ 00013 I_2018_ 00014 I_2018_ 00015 I_2018_ 00016 I_2018_ 00017
I_2018_ 00018
© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko,  tel.: 00421 57 775 2240
ÚVOD        KONTAKTY           PRINT