Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, grafov, obrázkov a fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez písomného povolenia VM je zakázané.
b2019_1
skanzen
Vihorlatské múzeum pripravilo
pre návštevníkov sprievodcov
po jeho expozíciách.
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Vihorlatské múzeum v Humennom
Cena pre Múzejné noviny
Cena pre Múzejné noviny
Ocenenie za dobové pohľadnice
Ocenenie  - Skanzeny
Ocenenia
Vihorlatského múzea
Ocenenie -Kalendár 2017
Podnikové médium roka 2017
Podnikové médium roka 2017
Zväz múzeí - Pamätnámedaila
Kalendár 2019
Kalendár 2020
Karpatská kraslica
Deň múzeí
INSITA
Ostatné
Postupové súťaže
Edukačno
metodické
 
         

Archív - podujatia

 
Výtvarné spektrum  2018  ...katalóg...
vs2018_1
vs2018_2
vs2018_3
vs2018_4
vs2018_5
vs2018_6
vs2018_7
vs2018_8
vs2018_9
vs2018_10
vs2018_11
vs2018_12
Hudobný folklór  2018
hf_2018_1
hf_2018_2
hf_2018_3
hf_2018_4
hf_2018_5
hf_2018_6
hf_2018_7
hf_2018_8
hf_2018_9
hf_2018_10
hf_2018_11
hf_2018_12
Hviezdoslavov Kubín 2018
HK_2018_1
HK_2018_2
HK_2018_3
HK_2018_4
HK_2018_5
HK_2018_6
HK_2018_7
HK_2018_8
HK_2018_9
HK_2018_10
HK_2018_11
HK_2018_12
Vansovej Lomnička  2018    ...vyhodnotenie...
vansovej_lomnicka_2018_1
vansovej_lomnicka_2018_2
vansovej_lomnicka_2018_3
vansovej_lomnicka_2018_4
vansovej_lomnicka_2018_5
vansovej_lomnicka_2018_6
Divadelná jar  2018   ...vyhodnotenie...
DJ_2018_1
DJ_2018_2
DJ_2018_3
DJ_2018_4
DJ_2018_5
DJ_2018_6
DJ_2018_7
DJ_2018_8
DJ_2018_9
DJ_2018_10
DJ_2018_11
DJ_2018_12
Timravina studnička - 2018 ...viac...
timravina_studnicka_2018_1
timravina_studnicka_2018_2
timravina_studnicka_2018_3
timravina_studnicka_2018_4
timravina_studnicka_2018_5
timravina_studnicka_2018_6
timravina_studnicka_2018_7
timravina_studnicka_2018_8
timravina_studnicka_2018_9
timravina_studnicka_2018_10
timravina_studnicka_2018_11
timravina_studnicka_2018_12
Rusínsky festival  2018
rusinsky_fest_2018_1
rusinsky_fest_2018_2
rusinsky_fest_2018_3
rusinsky_fest_2018_4
rusinsky_fest_2018_5
rusinsky_fest_2018_6
rusinsky_fest_2018_7
rusinsky_fest_2018_8
rusinsky_fest_2018_9
rusinsky_fest_2018_10
rusinsky_fest_2018_11
rusinsky_fest_2018_12
© Vihorlatské múzeum, Humenné, Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné, Slovensko,  tel.: 00421 57 775 2240
ÚVOD        KONTAKTY           PRINT